Skriňa č. 8

HALOGENIDY, OXIDY, HYDROXIDY


KRYOLIT, vzorec: Na3AlF6. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vzácne kryštály sú pseudokubické, hlavne je celistvý, neštiepny, odlučný. Väčšinou je bezfarebný až mliečnobiely, ale tiež fialový, hnedastý až hnedočierny, priehľadný a priesvitný ako ľad. Lesk má mastný až perleťový. Pri teplote 560 oC prechádza kryolit do kvádrovej modifikácie. Ochladením na obyčajnú teplotu sa takýto kryolit zakaľuje a stáva sa monoklinicko-pseudokubickým. Väčšina potrebného kryolitu sa dnes vyrába synteticky z fluoritu, ílu a sódy. Je charakteristickým nerastom kryolitových pegmatitov. Najvýznamnejšie výskyty: Ivigtut-Arksukfjord-Grónsko, Miass-Ural-Rusko, St. Peters Dom-Colorado-USA, Kaff a Dutsen Wai-štát-Kano-Nigéria, hora Kaťugino-Kalarské hory-Sibír-Rusko.

1. Kryolit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: Na3AlF6

Lokalita: Ivigtut – Grónsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 1.


CARNALLIT, vzorec: KMgCl3.6H2O. Kryštalizuje v rombickej sústave. Jeho riedke kryštály sú pseudohexagonálne pyramidálne alebo hrubo tabuľkovité. Obyčajne je v zrnitých agregátoch. Čistý carnallit je bezfarebný alebo mliečnobiely. Jeho agregáty bývajú mäsovo červenej, žltkavej aj slabo modrej farby. Je priehľadný až priesvitný. Lom je lastúrnatý, lesk sklovitý až mastný. Vo vlhkej atmosfére sa samovoľne rozpadá, pričom často praská od uvoľnených bubliniek plynov. Silne fluoreskuje v UV žiarení. Táto najdôležitejšia primárna draselná soľ sa obvykle ako celistvý nerast nachádza vo vrchných častiach soľných ložísk, pretože patrí k posledným produktom evaporizácie. Najvýznamnejšie výskyty : Stassfurt-SRN, Alexanderhall-SRN, Wittelsheim-Alsasko-Francúzsko, Kaluš-Ukrajina, Saskatchewan-Kanada, Carlsbad-Nové Mexiko, Maman-Azerbajdžan.

2. Carnallit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: KMgCl3.6H2O

Lokalita: Stassfurt – SRN, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 2.


ATACAMIT, vzorec: Cu2+2Cl(OH)3. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vyskytuje sa v stĺpcovitých, stebelnatých a často v lúčovito usporiadaných kryštáloch, niekedy je aj lupeňovitý, zrnitý až celistvý. Je smaragdovo zelený až čierno zelený, sklovito lesklý, priesvitný, vryp má zelený. Je ľahko rozpustný v zriedenej HCl alebo amoniaku. Mení sa na malachit alebo chryzokol. Vzniká hlavne v oxidačnej zóne ložísk Cu za prítomnosti solných roztokov morskej vody alebo slaných jazier. Najvýznamnejšie výskyty : St. Just-Cornwall-Anglicko, Mednorudjansko-Ural-Rusko, Tintic-Utah-USA, Paposa,Remolinos,Copiapó-prov. Atacama-Chile, Collohurasi-prov. Tarapaca-Chile, Wallaroo a Burra-Južná Austrália, Ravensthorp-Západná Austrália, Tanunda- Južná Austrália.

3. Atacamit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Cu2+2Cl(OH)3

Lokalita: Vezuv – Taliansko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 3.

4. Atacamit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Cu2+2Cl(OH)3

Lokalita: Burra – Austrália, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 4.


KUPRIT, vzorec: Cu2O. Kryštalizuje v kubickej sústave. Tvorí prevažne osemsteny, menej kvádre a iné tvary. Najčastejšie tvorí zrnité, celistvé alebo stebelnaté agregáty. Zemité agregáty kupritu s prímesou železa sú známe ako tehlová ruda, podobná zmes dostala označenie smolná ruda medená. Boli nájdené i jeho pseudomorfózy po chalkopyrite, tetraedrite, sám sa však môže zmeniť na malachit. Farba kupritu je červená, v agregátoch skôr tmavočervená s rovnakou farbou vrypu. Lesk je skoro diamantový, častejšie však len polokovový, priesvitný, v kryštáloch môže byť i priehľadný (veľmi hľadané brusy). Vzniká vždy za oxidačných podmienok ako produkt Cu-sulfidov, v menšej miere v sedimentárnych rudách Cu typu „red beds“. Taktiež v žilách Sn-Cu. Najvýznamnejšie výskyty : Rudabánya-Maďarsko, Chessy-dept. Rhône-Francúzsko, Redruth a Liskeard-Cornwall-Anglicko, Mednorudjansko-Ural-Rusko, Mindoulu-Repub.Kongo, Tsumeb-Namibia, Kipusha, M´Sesa a Tatar-prov. Shaba- Demokr.rep.Kongo, Bisbee-Arizona-USA, Coro-Coro-Bolívia, Santa Rita-Mexiko, Burra-Austrália, Běloves-ČR, Rybnice-ČR, Roškopov-ČR, Novoveská Huta-SR, Šankovce-SR.

5. Kuprit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Cu2O

Lokalita: Košice, Bankov – Slovenská republika, poznámka: so sideritom, azuritom a malachitom, (chem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 5.

6. Kuprit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Cu2O

Lokalita: Běloves pri Náchode – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 6.

7. Kuprit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Cu2O

Lokalita: Chessy, dep. Rhône – Francúzsko, poznámka: s malachitom, (chem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 7.

8. Kuprit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Cu2O

Lokalita: Chessy, dep. Rhône – Francúzsko, poznámka: s malachitom, (chem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 8.

9. Kuprit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Cu2O

Lokalita: Nižný Tagil, Ural – Rusko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 9.


ZINKIT, vzorec: (Zn,Mn2+)O. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Vytvára vzácne hemimorfné kryštály pyramidálneho typu, častejšie jemnozrné až hrubozrné celistvé agregáty. Farba je žltá až oranžovo žltá prechádzajúca až do tmavočervenej. Lesk má diamantový, lom má lastúrnatý. Jediným významným výskytom zinkitu sú metamorfované ložiská rúd Zn. Iné výskyty sú veľmi vzácne Najvýznamnejšie výskyty: Franklin a Sterling Hill-New Jersey-USA, Olkusz-Poľsko, Bottino pri Saravezze-Toskánsko-Taliansko, Iglesias-Sardinia-Taliansko.

10. Zinkit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: (Zn,Mn2+)O

Lokalita: Franklin, New Jersey – USA, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 10.


SPINEL, vzorec: MgAl2O4. Kryštalizuje v kubickej sústave. Je spravidla v dobre vyvinutých či hrubých oktaedroch, kváder a dvanásťsten sú vzácne, často je zdvojčatený podľa spinelovho zákona. Je aj zrnitý a celistvý. Je obyčajne hnedý, čierny a modrý, menej často ružový až červený, zelený a pod., priehľadný, sklovito lesklý. Tento všeobecne vysokoteplotný nerast je častou akcesóriou hlavne v bázických magmatitoch a xenolitoch bohatých na Al. V kimberlite tvorí zelenú odrodu bohatú na Cr. Najlepšie nálezy sú na lokalitách regionálne a kontaktne metamorfovaných vápencov a erlánov bohatých na silikáty. Je taktiež typickým minerálom alúvií. Najvýznamnejšie výskyty: Pasov, Spesart a Auerbach-SRN, Vezuv-Taliansko, Aker-Helsinhland-Švédsko, Pargasen-Fínsko, Ross-Ontário-Kanada, Amit-štát New York-USA, Andover-New Jersey-USA, Zlatoust-Ural-Rusko, Kučilal-Tadžikistan, Gothabu-Grónsko, Písečné u Jeseníku-ČR, Sokolí u Třebíče-ČR, Strážek-ČR, Svébohov-ČR, Sušicko-ČR, Třebivlice-ČR, Měrunice-ČR.

11. Spinel, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: MgAl2O4

Lokalita: Warwick, New York – USA, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 11.

12. Spinel, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: MgAl2O4

Lokalita: Mysore – India, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 12.


PLEONAST, vzorec: (Fe,Mg)Al2O4. Varieta spinelu so zvýšeným obsahom Fe (pozri Spinel).

13. Pleonast, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: (Fe,Mg)Al2O4

Lokalita: Hodruša – Slovenská republika, poznámka: varieta spinelu so zvýšeným obsahom Fe.

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 13.

14. Pleonast, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: (Fe,Mg)Al2O4

Lokalita: Bertoka – Madagaskar, poznámka: varieta spinelu so zvýšeným obsahom Fe.

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 14.


HERCYNIT, vzorec: Fe2+Al2O4. Kryštalizuje v kubickej sústave. Väčšinou je jemnozrnný a v jednotlivých zrnách čierny, opakný, vryp má tmavozelený.Vyskytuje sa pri premene ílovitých hornín, bohatších na Fe. Najvýznamnejšie výskyty: Schenkenzell-Schvarzwald, SRN, Routivaar-Švédsko, Falun-Švédsko, Orijärvi-Fínsko, Bahia-Brazília, Moorin-Tasmánia,Austrália, Hvožďany-ČR, Načetin-ČR.

15. Hercynit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Fe2+Al2O4

Lokalita: Poběžovice – Česká republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 15.


MAGNETIT, vzorec: Fe2+Fe3+2O4. Kryštalizuje v kubickej sústave. Vytvára často dobre obmedzené kryštály oktaedrického, zriedkavo rombododekaedrického typu, často zdvojčatené. Hlavne tvorí jemnozrnné až hrubozrné celistvé agregáty, prípadne jednotlivé zrná a vtrúseniny, menej často sférolity, oolity, dendrity a kolomorfné agregáty. Farbu má železito čiernu, až čiernu, lesk mastne kovový až kovový, vryp je čierny, je opakný. Lom má lastúrnatý, je krehký. Je typickým minerálom vysokoteplotných podmienok, ale môže vznikať aj pri nižších teplotách v sedimentoch.V magmatických horninách je rozšírený ako akcesória. Najvýznamnejšie výskyty: Tromheim-Nórsko, Soggendal-Nórsko, Taberg-Švédsko, Busheveld-Južná Afrika, Gardiner Platea Grónsko, Cerro de Mercado-Durango,Mexiko, Hurky u Čisté-ČR, Kluč u Loučné-ČR, Drahonín-ČR, Krkonoše ložisko Obří dul-ČR,Mědený pahorek u Mědence-ČR, Kamenný vrch u Mýtinky-ČR, Vlasějovice-ČR, Budče u Žďáru-ČR, Županovice-ČR,Sobotín-ČR, Poproč-SR, Rákoš-SR, Krásnohorské Podhradie-SR, Rožňava-Nadabulá-SR, Rudňany-SR.

16. Magnetit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Fe2+Fe3+2O4

Lokalita: Sobotín – Česká republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 16.

17. Magnetit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Fe2+Fe3+2O4

Lokalita: Sobotín – Česká republika, poznámka: v chloritickej bridlici, (zem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 17.

18. Magnetit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Fe2+Fe3+2O4

Lokalita: Sobotín – Česká republika, poznámka: v chloritickej bridlici, (zem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 18.

19. Magnetit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Fe2+Fe3+2O4

Lokalita: Ocna de Fier, Banát – Rumunsko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 19.

20. Magnetit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Fe2+Fe3+2O4

Lokalita: Gällivare – Švédsko, poznámka: s hematitom, (zem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Magnetit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Fe2+Fe3+2O4

Lokalita: Kovdor, pol Kola – Rusko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 21.

22. Magnetit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Fe2+Fe3+2O4

Lokalita: Suan – Kórejská ĽDR, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 22.


TITANOMAGNETIT, vzorec: Fe2+(Fe,Ti)3+2O4. Magnetit s vyšším obsahom titánu (viď. magnetit).

23. Titanomagnetit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Fe2+(Fe,Ti)3+2O4

Lokalita: Perlouralsk – Rusko, poznámka: magnetit s obsahom Ti.

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 23.


FRANKLINIT, vzorec: (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4. Kryštalizuje v kubickej sústave. Má zaoblené oktaedry, tiež zrnité alebo celistvé agregáty červenej farby. Vryp má tmavohnedý až červenohnedý. Lesk má nedokonale kovový, je veľmi slabo magnetický. Najvýznamnejšie výskyty: Altenberg pri Achene –Vestfálsko,SRN, Ocna de Fier-Banát, Rumunsko, Franklin a Sterling Hill-Sussex county, New Jersey, Hraničné u Žulové-ČR.

24. Franklinit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4

Lokalita: Franklin, New Jersey – USA, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 24.

25. Franklinit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4

Lokalita: Franklin, New Jersey – USA, poznámka: so zinkitom a kalcitom, (zem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 25.


CHROMIT, vzorec: Fe2+Cr3+2O4. Kryštalizuje v kubickej sústave. Zriedkavo tvorí osemsteny, niekedy skosené kvádre, obyčajne je kusový, zrnitý až celistvý. Je čierny, opakný, kovovo lesklý, typický je hnedý vryp.Je typickým akcesorickým minerálom peridotitov, pyroxenitov, z nich vzniknutých serpentinitov, mastencových bridlíc. Menej častý je v gabrách a noritoch. Najvýznamnejšie výskyty: Gassin-department Var, Francúzsko, Kraubath- Rakúsko, Skopje-Macedónsko, Euvoa-Grécko, Bushveld-Južná Afrika, Texas-Lancaster county, Great Serpentine Dyke-Kalifornia, Starý a Mladý Smolivec pri Blatné-ČR, Utín pti Havličkovom Brode-ČR, Biskoupky-ČR, Drahonín-ČR.

26. Chromit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Fe2+Cr3+2O4

Lokalita: Chrom-Tau, juž. Ural – Kazachstan, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 26.

27. Chromit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Fe2+Cr3+2O4

Lokalita: Bulqize – Albánsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 27.


HAUSMANNIT, vzorec: Mn2+Mn3+2O4. Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Vytvára kryštály pyramidálneho tvaru, častejšie zrnité až celistvé agregáty železno čiernej farby, niekedy s odtieňom do hneda.Vzniká na kremenných žilách s rudami Mn a Fe (asociácia Fe-Mn). Najvýznamnejšie výskyty: Ohrenstock-SRN, Ilmenau-Durýnsko-SRN, Ilfeld-Harc-SRN, Schwarzwald-SRN, Nikopol-Rusko, Batesvilla-Arkansas-USA,Jakobsberg-Švédsko, San José-Kalifornia-USA, Minas Gerais-Brazília.

28. Hausmannit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Mn2+Mn3+2O4

Lokalita: Miguel Burnier, Minas Gerais – Brazília, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 28.


CHRYZOBERYL, vzorec: BeAl2O4. Kryštalizuje v rombickej sústave. Obyčajne tvorí kryštály povrchom podobné olivínu, stlpcovité alebo silne tabuľkovité. Mnohé sú zdojčatené, často ako penetračné, či kontaktné trojčatá so zreteľným ryhovaním. Prevážne je žltozelený, žltý, smaragdovo zelený, modrozelený a šedohnedý. Je priehľadný až priesvitný, sklovito lesklý. Je zreteľne štiepateľný, Jeho odroda alexandrit mení farbu podľa svetla : pri dennom svetle je zelený, pri umelom osvetlení je tmavočervený až červeno fialový. Najvýznamnejšie výskyty:Helsinky-Fínsko, Kemiö pri Turku-Fínsko, Kolsva-Västmanland-Švédsko, Collontina-štát Espiritu Santo-Brazília,Jeqiut-štát Bahia, Enderly Land-Antarktída, Tokovaja-Ural-Rusko, Fort Victoria –Zimbabwe, Oremburg-Ural-Rusko, Takajama-Japonsko, pegmatit Rasovna v Maršíkove-ČR, Čertové kamene u České Vsi-ČR.

29. Chryzoberyl, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: BeAl2O4

Lokalita: Sobotín – Česká republika, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 29.

30. Chryzoberyl, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: BeAl2O4

Lokalita: ? – Madagaskar, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 30.


ALEXANDRIT, vzorec: BeAl2O4. Drahokamová varieta chryzoberylu (viď. Chryzoberyl).

31. Alexandrit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: BeAl2O4

Lokalita: Tokovaja, Ural – Rusko, poznámka: drahokamová varieta chryzoberylu, (gr.,chem.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 31.


VALENTINIT, vzorec: Sb2O3. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vytvára obyčajne stlpcovité kryštály, pretiahnuté pozdĺž osy c, taktiež tabuľkovité, poprípade lúčovité a tiež zrnité agregáty. Je bezfarebný, biely, žltasto až šedo biely až žltasto hnedý, zriedkavo červenkastý. Je priehľadný až priesvitný. Je charakteristickým oxidačným minerálom antimonitu a iných Sb-minerálov. Najvýznamnejšie výskyty: Bräunsdorf-Sasko-SRN, Les Chalandes-depatrment Isére-Francúzsko, Džebel Senza-department Constantine- Alžírsko, Poličany-ČR, Pezinok-SR, Pernek-SR, Magurka-SR.

32. Valentinit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Sb2O3

Lokalita: Pernek – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 32.

33. Valentinit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Sb2O3

Lokalita: Pernek – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 33.


SENARMONTIT, vzorec: Sb2O3. Kryštalizuje v kubickej sústave. Tvorí kryštály oktaedrického typu až 3 cm veľké, taktiež zrnité alebo celistvé agregáty. Je svetlo šedý až biely, môže byť aj bezfarebný. Lesk má mastný, sklovitý až diamantový. Je priesvitný až nepriehľadný. Je izotropný, niekedy anomálne anizotropný. Je oxidačným produktom antimonitu. Najvýznamnejšie výskyty: Arnberg-Vestfálsko-SRN, Niedoriss-Sardínia-Taliansko, Džebel Hamimmat-department Constantine-Alžírsko, Magurka-Nízke Tatry-SR, Lomnistá a Zlatá Baňa-SR, Dúbrava-SR.

34. Senarmontit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Sb2O3

Lokalita: Dúbrava, Nízke Tatry – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 34.


KORUND, vzorec: Al2O3. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Odrody: zafír, rubín, zlatý zafír a iné. Tvorí často kryštály, obyčajne hrubé a zaoblené, hlavne dlhé stlpcovité až súdkovité s malou bázou, ale veľkými plochami prizmatu alebo príkrych pyramíd. Niekedy sú kryštály naopak hrubo až tenko tabuľkovité. Tvorí často zrná v piesku. Má premenlivú farbu, obecný korund je skôr šedý, hnedastý, žltkastý, ružovkastý, modrastý ako aj bezfarebný a biely. Jeho najcennejšia drahokamová odroda je rubín, ktorý má farbu krvi, často až purpurovú. Bohatšie sa vyskytujúci zafír má intenzívnu modrú farbu, ale aj odtiene do fialova, zelena, žlta a zlata. Drahokamový žltý korund sa nevhodne nazýva orientálny topás, zelený orientálny smaragd, ružový orientálny ametyst. Sú známe aj alexandrovité efekty zmeny farieb v rôznom osvetlení. Veľmi vyhľadávaný je asterický zafír a rubín. Korund nemá štiepateľnosť, ale deliteľnosť, niekedy dokonalú. Je typickým nerastom asociácií so zvýšeným obsahom Al a zníženého primárneho SiO2. Najvýznamnejšie výskyty: Craimont,Ontário-Kanada, Frolanf-Nórsko, Kyštym-Ural, Bancroft,Ontário-Kanada, Inverall a Gleninnes-N.J.Wales, Kašmír-India, ostrov Naxos v Egejskom mori-Grécko, revíre Ratnapura a Rakvana-Srí Lanka, Vlčice pri Javorníku-ČR, Měrunice-ČR, Jizerská louka-ČR, Klouby-ČR, Čejov-ČR, Humpolec-ČR, Mysliboři pri Telči-ČR, Dolní Bory-ČR, Drahonín-ČR, Pokojovice-ČR, Chlum pri Sepekove-ČR, Morské oko-SR, Banská Štiavnica-SR.

35. Korund, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Al2O3

Lokalita: Pokojovice – Česká republika, poznámka: (sanskr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Korund, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Al2O3

Lokalita: Zoutpansberg, Transvaal – Juhoafrická republika, poznámka: (sanskr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Korund, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Al2O3

Lokalita: Transvaal – Juhoafrická republika, poznámka: (sanskr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 37.

38. Korund, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Al2O3

Lokalita: Sabaragamuwa – Srí Lanka, poznámka: (sanskr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 38.


RUBÍN, vzorec: Al2O3. Varieta korundu červenej alebo červenofialovej farby (viď. Korund).

39. Rubín, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Al2O3

Lokalita: Arendal – Nórsko, poznámka: varieta korundu, (sanskr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 39.

40. Rubín, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Al2O3

Lokalita: pohorie Namanga – Tanzánia, poznámka: varieta korundu, (sanskr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 40.

41. Rubín, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Al2O3

Lokalita: ? – Srí Lanka, poznámka: varieta korundu, (sanskr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 41.


HEMATIT, vzorec: alfa – Fe2O3. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Jeho kryštály môžeme rozdeliť do troch hlavných typov : elbský, alpský a altenberský. Má dvojčatný zrast. Tzv. alpské železné ruže majú ružicový zrast, pri ktorom navzájom zrastá väčší počet tabuľkovitých kryštálov odchýlených o nepatrný uhol od rovnobežnej polohy. Vytvára tiež pseudomorfózy po oktaedroch magnetitu. Vyskytuje sa tiež celistvý, zrnitý až zemitý. Podľa stavby agregátov možno rozlíšiť: itabirit- šupinatý až lístkovitý hematit, často poprehýbaný až zvráskavený, lebník- má na povrchu guľovitú stavbu, vo vnútri agregátu je lúčovitý až vláknitý, oolitický hematit – je tvorený sploštenými šošovicovitými zrnkami hematitu, zemité odrody sa označujú ako červené okry a sú väčšinou zmesou oxidu železa. Oceľovo šedú až červenú farbu majú kryštály hematitu a niektoré celistvé odrody. Zrnité až zemité majú hrdzavo červenú až červenú farbu. Štiepateľnosť nemá, iba máva dobrú deliteľnosť. Celistvé odrody majú lasturnatý lom, je krehký. Kovový lesk majú oceľovo šedé až čierne odrody hematitu, zemité majú matný lesk. Vryp je vždy červený alebo červenohnedý. Vzniká pri najrôznejších podmienkach stredných a nízkych teplôt. Je obecným červeným pigmentom nerastov a hornín. Najvýznamnejšie výskyty: Twin Peaks pri Kanosh-Millard county, Utah-USA, Odenwald-SRN, Puy-de-la-Tache-Francúzsko, Spessart-SRN, Snarum-Nórsko, Kragerö-Nórsko, Dognecei, Banát-Rumunsko, Rio Marino-ostrov Elba-Taliansko, Concepción del Oro-Mexiko, Krivoj Rog-Ukrajina, Cínovec-ČR, Horní Blatná-ČR, Hradiště-ČR, Horní Halže-ČR, Příbram-ČR, Vrančice-ČR, Jáchymov-ČR, ložisko Mníšek-ČR, Chrustenice-ČR, Železný Brod-ČR, Banská Štiavnica-SR, Slovenské rudohorie-SR, Rudňany-SR, Slovinky-SR.

42. Hematit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: alfa – Fe2O3

Lokalita: Skály – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 42.

43. Hematit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: alfa – Fe2O3

Lokalita: Hradište – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 43.

44. Hematit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: alfa – Fe2O3

Lokalita: Koršunovskoje, Irkutská oblasť, Zabajkalie – Rusko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 44.

45. Hematit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: alfa – Fe2O3

Lokalita: Sv. Gotthard – Švajčiarsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 45.

46. Hematit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: alfa – Fe2O3

Lokalita: Rio Marina, Elba – Taliansko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 46.

47. Hematit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: alfa – Fe2O3

Lokalita: Hessen – SRN, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 47.

48. Hematit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: alfa – Fe2O3

Lokalita: Altenberg – SRN, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 48.


MAGNETIT, vzorec: Fe2+Fe3+2O4. Kryštalizuje v kubickej sústave. Vytvára často dobre obmedzené kryštály oktaedrického, zriedkavo rombododekaedrického typu, často zdvojčatené. Hlavne tvorí jemnozrnné až hrubozrné celistvé agregáty, prípadne jednotlivé zrná a vtrúseniny, menej často sférolity, oolity, dendrity a kolomorfné agregáty. Farbu má železito čiernu, až čiernu, lesk mastne kovový až kovový, vryp je čierny, je opakný. Lom má lastúrnatý, je krehký. Je typickým minerálom vysokoteplotných podmienok, ale môže vznikať aj pri nižších teplotách v sedimentoch.V magmatických horninách je rozšírený ako akcesória. Najvýznamnejšie výskyty: Tromheim-Nórsko, Soggendal-Nórsko, Taberg-Švédsko, Busheveld-Južná Afrika, Gardiner Platea Grónsko, Cerro de Mercado-Durango,Mexiko, Hurky u Čisté-ČR, Kluč u Loučné-ČR, Drahonín-ČR, Krkonoše ložisko Obří dul-ČR,Mědený pahorek u Mědence-ČR, Kamenný vrch u Mýtinky-ČR, Vlasějovice-ČR, Budče u Žďáru-ČR, Županovice-ČR,Sobotín-ČR, Poproč-SR, Rákoš-SR, Krásnohorské Podhradie-SR, Rožňava-Nadabulá-SR, Rudňany-SR.

49. Magnetit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Fe2+Fe3+2O4

Lokalita: Malešov – Česká republika.

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 49.


KORUND, vzorec: Al2O3. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Odrody: zafír, rubín, zlatý zafír a iné. Tvorí často kryštály, obyčajne hrubé a zaoblené, hlavne dlhé stlpcovité až súdkovité s malou bázou, ale veľkými plochami prizmatu alebo príkrych pyramíd. Niekedy sú kryštály naopak hrubo až tenko tabuľkovité. Tvorí často zrná v piesku. Má premenlivú farbu, obecný korund je skôr šedý, hnedastý, žltkastý, ružovkastý, modrastý ako aj bezfarebný a biely. Jeho najcennejšia drahokamová odroda je rubín, ktorý má farbu krvi, často až purpurovú. Bohatšie sa vyskytujúci zafír má intenzívnu modrú farbu, ale aj odtiene do fialova, zelena, žlta a zlata. Drahokamový žltý korund sa nevhodne nazýva orientálny topás, zelený orientálny smaragd, ružový orientálny ametyst. Sú známe aj alexandrovité efekty zmeny farieb v rôznom osvetlení. Veľmi vyhľadávaný je asterický zafír a rubín. Korund nemá štiepateľnosť, ale deliteľnosť, niekedy dokonalú. Je typickým nerastom asociácií so zvýšeným obsahom Al a zníženého primárneho SiO2. Najvýznamnejšie výskyty: Craimont,Ontário-Kanada, Frolanf-Nórsko, Kyštym-Ural, Bancroft,Ontário-Kanada, Inverall a Gleninnes-N.J.Wales, Kašmír-India, ostrov Naxos v Egejskom mori-Grécko, revíre Ratnapura a Rakvana-Srí Lanka, Vlčice pri Javorníku-ČR, Měrunice-ČR, Jizerská louka-ČR, Klouby-ČR, Čejov-ČR, Humpolec-ČR, Mysliboři pri Telči-ČR, Dolní Bory-ČR, Drahonín-ČR, Pokojovice-ČR, Chlum pri Sepekove-ČR, Morské oko-SR, Banská Štiavnica-SR.

50. Korund, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Al2O3

Lokalita: Miass, Ilmenské hory – Rusko.

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 50.


RUBÍN, vzorec: Al2O3. Varieta korundu červenej alebo červenofialovej farby (viď. Korund).

51. Rubín, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec: Al2O3

Lokalita: pohorie Namanga – Tanzánia.

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 51.


SPEKULARIT, vzorec:

52. Spekularit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec:

Lokalita: Rudňany – Slovenská republika.

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 52.


HEMATIT, vzorec: alfa – Fe2O3. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Jeho kryštály môžeme rozdeliť do troch hlavných typov : elbský, alpský a altenberský. Má dvojčatný zrast. Tzv. alpské železné ruže majú ružicový zrast, pri ktorom navzájom zrastá väčší počet tabuľkovitých kryštálov odchýlených o nepatrný uhol od rovnobežnej polohy. Vytvára tiež pseudomorfózy po oktaedroch magnetitu. Vyskytuje sa tiež celistvý, zrnitý až zemitý. Podľa stavby agregátov možno rozlíšiť: itabirit- šupinatý až lístkovitý hematit, často poprehýbaný až zvráskavený, lebník- má na povrchu guľovitú stavbu, vo vnútri agregátu je lúčovitý až vláknitý, oolitický hematit – je tvorený sploštenými šošovicovitými zrnkami hematitu, zemité odrody sa označujú ako červené okry a sú väčšinou zmesou oxidu železa. Oceľovo šedú až červenú farbu majú kryštály hematitu a niektoré celistvé odrody. Zrnité až zemité majú hrdzavo červenú až červenú farbu. Štiepateľnosť nemá, iba máva dobrú deliteľnosť. Celistvé odrody majú lasturnatý lom, je krehký. Kovový lesk majú oceľovo šedé až čierne odrody hematitu, zemité majú matný lesk. Vryp je vždy červený alebo červenohnedý. Vzniká pri najrôznejších podmienkach stredných a nízkych teplôt. Je obecným červeným pigmentom nerastov a hornín. Najvýznamnejšie výskyty: Twin Peaks pri Kanosh-Millard county, Utah-USA, Odenwald-SRN, Puy-de-la-Tache-Francúzsko, Spessart-SRN, Snarum-Nórsko, Kragerö-Nórsko, Dognecei, Banát-Rumunsko, Rio Marino-ostrov Elba-Taliansko, Concepción del Oro-Mexiko, Krivoj Rog-Ukrajina, Cínovec-ČR, Horní Blatná-ČR, Hradiště-ČR, Horní Halže-ČR, Příbram-ČR, Vrančice-ČR, Jáchymov-ČR, ložisko Mníšek-ČR, Chrustenice-ČR, Železný Brod-ČR, Banská Štiavnica-SR, Slovenské rudohorie-SR, Rudňany-SR, Slovinky-SR.

53. Hematit, trieda: Oxidy a hydroxidy.

Vzorec:

Lokalita: Krivoj Rog – Ukrajina.

Skriňa č.: 8.

Por.číslo vzorky: 53.