Kontakt

Adresa
Technická Univerzita
Fakulta BERG, Ústav geovied
Geovedná expozícia
Letná 9/A
042 00 Košice
 
Správca expozície:
Ing. Zdenka Babicová, Phd.
Telefón: 00421 55 602 2937
E-mail: zdenka.babicova@tuke.sk