Skriňa č. 7

SULFIDY, HALOGENIDY


BAUMHAUERIT, vzorec: Pb3As4S9. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Vytvára viacploché, niekedy zaoblené kryštály a zrnité agregáty oceľovo šedej farby. Vedľa tabuľkovitých a krátko stĺpcovitých kryštálov tvorí charakteristické namodralo oceľovo šedé zrnité agregáty. Je kovovo lesklý a má čokoládovo hnedý vryp. Má tiež dokonalú štiepateľnosť. Býva sprevádzaný najviac realgárom. Najvýznamnejšie výskyty: Binnatal-Wallis-Švajčiarsko, Beltan-Austrália.

1. Baumhauerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb3As4S9

Lokalita: Lengenbach, kt. Wallis – Švajčiarsko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 1.


JAMESONIT, vzorec: Pb4FeSb6S14. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vzácne vytvára stĺpcovité až ihličkovité kryštály, obvykle je celistvý, stebelnatý, radiálne lúčovitý, jemne vláknitý až plstnatý. Farba je oceľovo až tmavo šedá, lesk má kovový. Štiepateľnosť je dobrá až dokonalá. Vyskytuje sa v najrôznejších mezo i epitermálnych asociáciách. Častý je najmä na ložiskách spojených s cínonosným zrudnením, na subvulkanických žilách Ag-Sn alebo Pb-Zn-Ag. Častý je tiež na kremenných žilách Au s arzenopyritom. Objavuje sa aj na metamorfovaných kýzových ložiskách. Najvýznamnejšie výskyty: St. Endellion-Cornwall-Veľká Británia, Poopo-Bolívia, Oruro-Bolívia, Pulacay-Bolívia, Freiberg-Sasko-SRN, Neudorf-Harz-SRN, Park City-Utah-USA, North Dundasu-Tasmánia-Austrália, Pont Vieux-Francúzsko, Vrančice-ČR, Zlatá Idka-SR, Mária baňa-Rožňava-SR, Nižná Slaná-SR.

2. Jamesonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb4FeSb6S14

Lokalita: Nižná Slaná – Slovenská republika, poznámka: so sideritom a ankeritom, (m.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 2.

3. Jamesonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb4FeSb6S14

Lokalita: Zlatá Idka – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 3.

4. Jamesonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb4FeSb6S14

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: vo vápenci, (m.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 4.


SEMSEYIT, vzorec: Pb9Sb8S21. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí tabuľkovité alebo stĺpcovité kryštály či vejárovité jemno až hrubo zrnité agregáty. Je šedý až čierny. Má dokonalú štiepateľnosť. V malých tabuľkách až prizmatických kryštáloch je prítomný v žilách s Au-Sb zrudnením. Vyskytuje sa aj na polymetalických žilách. Najvýznamnejšie výskyty: Wolfsberg-Harz-SRN, Huancavelic-Peru, Čičib-pref.Saitam-Japonsko, Des Anglais-dept.Cantal-Francúzsko, Pont de Buis-Finistere-Francúzsko, Rodna-Rumunsko, Baia Sprie-Rumunsko, Krásna Hora-ČR, Jasenie-Nízke Tatry-SR.

5. Semseyit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb9Sb8S21

Lokalita: Chiuzbaia, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: s chalkopyritom a pyritom, (m.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 5.


SCAINIIT, vzorec: Pb14Sb30S54O5. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vytvára ihlicovité kryštály čiernej farby s modrým nádychom a kovovým leskom. Je krehký. Jeho typovou lokalitou je Buca della Vena, Lucca, Taliansko, kde bol nájdený v bani na barit a Fe-oxidy. Schválený bol v roku 1997. Ďalšou lokalitou je Dúbrava v Nízkych Tatrách – Slovensko.

6. Scainiit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb14Sb30S54O5

Lokalita: Dúbrava, Nízke Tatry – Slovenská republika, poznámka: (o.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 6.


BOULANGERIT, vzorec: Pb5Sb4S11. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vzácne vytvára stebelnaté až ihlicovité kryštály s výrazným ryhovaním podľa vertikály, častejšie však vláknité až plstnaté a tiež jemnozrné až celistvé agregáty. Má tmavo oloveno šedú farbu s kovovým leskom, je nepriehľadný. Štiepateľnosť je dobrá. Je to typický stredno a nízko teplotný nerast rudných mineralizácií. Nachádza sa na katatermálnych ložiskách, častý je na mezotermálnych ložiskách Pb-Zn. Prekvapivo častý je aj na niektorých metamorfovaných kýzových ložiskách. Najvýznamnejšie výskyty: Trepča-Kosovo, Nerčinsko-Zabajkalie-Rusko, Leadville-Colorado-USA, Wood River-Idaho-USA, Tampillo-Peru, Neudorf-Harz-SRN, Wolfsberg-Harz-SRN, Wissen-SRN, Silberwiese-SRN, Oberlahr-SRN, Čičib-pref.Saitam-Japonsko, Molieres-dep. Gard-Francúzsko, Colquechace-Bolívia, Huanuni-Bolívia, Nasafjeld-Švédsko, Bottinu-Piemont-Taliansko, Příbram-ČR-, Zlatá Idka-SR.

7. Boulangerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb5Sb4S11

Lokalita: Nižná Slaná – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 7.

8. Boulangerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb5Sb4S11

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 8.

9. Boulangerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb5Sb4S11

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 9.

10. Boulangerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb5Sb4S11

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: v dutine, (m.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 10.


HODRUŠIT, vzorec: Cu8Bi12S22. Tento minerál bol prvýkrát opísaný v Hodruši a pomenovaný autormi Koděrom, Kupčíkom a Makovickým (1970). Vytvára drobné ihličkovité agregáty do 2 mm veľké, zrastené v kremeň-hematitovej žilovine. Vzácnejšie sú predĺžené tabuľkovité kryštáliky, vertikálne ryhované do 5 mm. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Sfarbený je oceľovosivo s hnedobronzovým nádychom. Je krehký. Vyskytuje sa v hlbších častiach žily Rozália v asociácii s inými Bi sulfosoľami, chalkopyritom, zlatom a hematitom. Mikroskopicky sa našiel v hydrotermálnej mineralizácii Ni-Bi-As pri Černé Lehote – ČR, na polymetalickom ložisku Kajnagač – Uzbekistan.

11. Hodrušit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Cu8Bi12S22

Lokalita: Hodruša, baňa Rozália – Slovenská republika.

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 11.


MENEGHINIT, vzorec: Pb13CuSb7S24. Kryštalizuje v rombickej sústave. Tvorí vertikálne ryhované tenko stĺpcovité kryštály a kusové zrnité agregáty podobné antimonitu. Je modravo oloveno šedý, kovovo lesklý, dokonale štiepateľný. Najvýznamnejšie výskyty: baňa Radlík-Jílové-ČR, Ochsenkopf-Sasko-SRN, Schwarzenberg-Sasko-SRN, Goldkronach-SRN, Wiesloch-SRN, Hällefors-Švédsko, Bottino-Toskánsko-Taliansko, Marble Lake-Ontário-Kanada.

12. Meneghinit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb13CuSb7S24

Lokalita: Santa Cruz, Kalifornia – USA, poznámka: so sfaleritom, (m.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 12.


BONČEVIT – zmes pekoitu a galenobizmutitu, vzorec: Pb3Bi2S6?. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vytvára ihličkovité kryštály až 2 cm veľké, plochy sú obvykle ryhované podľa osi c. Je oloveno až oceľovo šedý, lesk má kovový. Štiepateľnosť je dokonalá, je krehký. Najvýznamnejšie výskyty: Gugovo-Rodopy-Bulharsko, Kara Oba-Kazachstan.

13. Zmes pekoitu a galenobizmutitu (Bončevit ), trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb3Bi2S6?

Lokalita: Narečanski Bani, Rodopy – Bulharsko.

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 13.


KOBELLIT, vzorec: Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69. Kryštalizuje v rombickej sústave. Tvorí vláknité až stebelnaté agregáty, niekedy tiež celistvé až jemno zrnité. Je oceľovo šedý s čiernym vrypom. Vyskytuje sa v na sulfidy bohatom pegmatite, relatívne často sa vyskytuje na siderito-sulfidických žilách, tiež v metamorfovaných kýzových ložiskách. Najvýznamnejšie výskyty: Superior Stone Quarry-Karolína-USA, Dodger Tungsten-Kanada, Co Hvena-Orebro-Švédsko, lož. Ustarajsa-Rusko, Jílové-ČR, Mäsiarka-Gelnická Huta-SR, Smrekovec-Smolník-SR, Mária baňa-Rožňava-SR, Mútnik-SR.

14. Kobellit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69

Lokalita: Rožňava, baňa Mária, žila Strieborná – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 14.


REALGÁR, vzorec: AsS. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí väčšinou krátke stĺpcovité vertikálne ryhované malá kryštály. Vyskytuje sa tiež kusový až jemno zrnitý, v povlakoch a ako impregnácia. Je červený až oranžovo žltý, v čerstvom stave priesvitný. Pôsobením svetla sa po dlhšej dobe rozkladá na červeno žltý prášok. Vytvára aj dvojčatá. Má dobrú štiepateľnosť. Paragenetické pomery realgáru a auripigmentu, ktorý ho väčšinou sprevádza nie sú dodnes dostatočne prepracované. Najčastejšie sa vyskytuje s cinabaritom, antimonitom, niekedy s minerálmi Tl. Nachádzame ho v asociácii minerálov rúd Sb-Hg-As a Cu-Pb-Zn-Au-Ag mladých pásmových pohorí. Najvýznamnejšie výskyty: Alšar-Macedónsko, Krešev-Bosna, Duranus-Francúzsko, Luceram-Francúzsko, Luchumi-Kaukaz-Rusko, Nišinoaki-pref.Gumma-Japonsko, Teine-Hokkaidó-Japonsko, lož. Getchell-Nevada-USA, Manhattan-Nevada-USA, Marcur-Utah-USA, Sulphur Bank-Kalifornia-USA, Yellowstone-Wyoming-USA, Baia Sprie-Rumunsko, Cavnic-Rumunsko, Sacarimb-Rumunsko, Balyi-Balikesir-Turecko, Quiruvilcy-Peru, Binnatal-kt.Wallis-Švajčiarsko, Andreasberg-Harz-SRN, Vezuv-Puzzuoli-Taliansko, Tajov-ČR, Jáchymov-ČR, Malachov-ČR, Kremnica-SR, Šumiac-SR.

15. Realgár, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: AsS

Lokalita: Jáchymov – Česká republika, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 15.

16. Realgár, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: AsS

Lokalita: Baia Sprie – Rumunsko, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 16.

17. Realgár, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: AsS

Lokalita: Moldova Nuoa, Banát – Rumunsko, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 17.

18. Realgár, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: AsS

Lokalita: Sacarimb, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 18.

19. Realgár, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: AsS

Lokalita: Alšar – Macedónsko, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 19.


AURIPIGMENT, vzorec: As2S3. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Zriedka tvorí krátke stĺpovité až tabuľkovité kryštály, obvyklejšie sú tenko lupenité a zrnité agregáty. Je žltý, zlatožltý až hnedo žltý s matným leskom a perleťovým leskom na štiepnych plochách .Štiepateľnosť je veľmi dokonalá. Tenké lupienky sú priesvitné a ohybné, ale neelastické. Vryp je bledo žltý. Paragenetické pomery auripigmentu sa do značnej miery zhodujú s pomermi realgáru, naviac vzniká alternáciou realgáru. Vyskytuje sa v asociácii rúd Sb-Hg-As mladých pásmových pohorí, v asociácií minerálov subvulkanických ložísk rúd Cu-Pb-Zn-Au-Ag, tiež na lokalitách s nerastami Tl. Najvýznamnejšie výskyty: Alšar-Macedónsko, Krešev-Bosna, Moldova Nova-Banát-Rumunsko, Baly-Turecko, Kuban-Kaukaz-Rusko, Julamerk-Kurdistan-Irán, lož.Getchell-Nevada-USA, lož.Manhattan-Nevada-USA, Marcur-Utah-USA, Yellowstone-Wyoming-USA , Chaidarkan-Kirgisko, Men Kjul-Jakutsko, Acobambille-Peru, Morococha-Peru, Quiruvilcy-Peru, Binnatal-kt.Wallis-Švajčiarsko, Schneeberg-Sasko-SRN, Vezuv-Puzzuoli-Taliansko, Tajov-SR, Lipnice-Sokolov-ČR.

20. Auripigment, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: As2S3

Lokalita: Men Kjule, Jakutsko – Rusko, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Auripigment, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: As2S3

Lokalita: Julamerk, Kurdistan – Irán, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 21.


HALIT, vzorec: NaCl. Kryštalizuje v kubickej sústave. Kryštály tvorí v tvare kocky, ktoré často dosahujú na hranách až 10cm. Najčistejší halit je bezfarebný a priehľadný. Prírodný je kamenno šedý od prímesy ílovitých látok, je nepriehľadný, od bituminóznych vložiek je hnedastý, od železitých zlúčenín až červenkastý atď. Halit má dokonalú štiepateľnosť podľa kocky. Lesk má sklovitý a veľmi slabo vedie elektrický prúd. Spravidla vzniká chemickou sedimentáciou z pravých roztokov. Rozlišujeme dva sedimentárne genetické typy ložísk halitu: fosílne zvrstvené ložiská (soľné pne), recentné ložiská (vznik odparovaním morskej vody). Najvýznamnejšie výskyty: Vezuv-Taliansko, Etna-Taliansko, Searles Lake-Kalifornia-USA, Karabogaz-Kaspické more-Rusko, Salt Range-Pandžáb-Pakistan, Stassfurt-Harz-SRN, Bernburg-SRN, Heringen-SRN, Wieliczka-Krakow-Poľsko, Bochni-Poľsko, Hallstatt-Rakúsko, Kaluši-Ukrajina, Solikamsk-Ukrajina, Orenburg-Rusko, Cordon-Barcelona-Španielsko, Namíbijská púšť-Namíbia, Prešov-Vranov-Zbudza-Zalužice-SR.

22. Halit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: NaCl

Lokalita: Stassfurt – SRN, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 22.

23. Halit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: NaCl

Lokalita: Solotvina – Ukrajina, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Halit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: NaCl

Lokalita: Wieliczka – Poľská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 24.

25. Halit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: NaCl

Lokalita: Wieliczka – Poľská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 25.

26. Halit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: NaCl

Lokalita: Wieliczka – Poľská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 26.

27. Halit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: NaCl

Lokalita: Praid – Rumunsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 27.


SYLVIT, vzorec: KCl. Kryštalizuje v kubickej sústave. Tvorí kockové kryštály, len málo osemsteny a spojky s kockou. Častejšie tvorí stĺpcovité, celistvé až zrnité agregáty a povlaky. Je biely, šedý, modravý, červenavý, priehľadný, sklovo lesklý. Štiepateľnosť je dokonalá, je krehký. Je vzácnejší ako halit. Najvýznamnejšie uplatnenie má v morských evaporitoch. Najvýznamnejšie výskyty: Stassfurt-Harz-SRN, Wathlingen-Sasko-SRN, Wittelsheim-Alsasko-Francúzsko, Kaluš-Ukrajina, Salton Sea-Kalifornia-USA, Vezuv-Taliansko, Etna-Taliansko.

28. Sylvit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: KCl

Lokalita: Inowroclaw – Poľská republika, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 28.

29. Sylvit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: KCl

Lokalita: Stassfurt – SRN, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 29.


FLUORIT, vzorec: CaF2. Kryštalizuje v kubickej sústave. Štruktúrna mriežka fluoritu je typická, vápnik v nej vytvára plošne centrovanú kubickú mriežku, v ktorej je každý jeho atóm obklopený 8 atómmi flóru a každý atóm fluóru je obklopený 4 atómmi Ca. Tvorí obvykle kocky, osemsteny, dvadsaťštyristeny a ich spojky. Na plochách kocky býva často drúzovité parketovanie. Dvojčatný zrast je penetračný, štiepateľnosť má veľmi dobrú. Farba fluoritu je veľmi rozmanitá v dôsledku prítomnosti rôznych prímesí. Býva bezfarebný, biely, najčastejšie nafialovelý až fialový, zelenkavý až sýto zelený, žltý až oranžový, vzácnejšie modrý, hnedý, čierny a ružový. Má nekovový vzhľad, väčšinou sklený lesk a bezfarebný vryp. Hlavné uplatnenie fluoritu je na hydrotermálnych ložiskách nesulfidického rázu. Najviac ložísk náleží rôznym typom fluorito-baritovej mineralizácie. Pri ostatných ložiskách sa uplatňuje v menšej miere. Najvýznamnejšie výskyty: Raon-l´ Etape-Vogézy-Francúzsko, Klein Spitzkopje-Namíbia, Jos Plateau-Nigéria, polostrov Kola-Rusko, Nocery-Sicília-Taliansko, Baven-Piemont-Taliansko, Epprechstein-Bavorsko-SRN, Yxsjo-Švédsko, Fallun-Švédsko, Tyfsfjord-Nórsko, Konsberg-Nórsko, Thunder Bay-Kanada, Weardale-Anglicko, Durham-Anglicko, Alston Moor-Anglicko, Dalnegorsk-Rusko, Azegour-Maroko, Kalgoorlie-Austrália, Cripple Creek-Colorado-USA, Květná-ČR, Stříbro-ČR, Jáchymov-ČR, Kožlí-ČR, Topělc-ČR, Hradište-ČR, Měděnec-ČR, Rožná-ČR, Horní Slavkov-ČR, Krupka-ČR, Vyžlovka-ČR, Světice-ČR, Húrka-ČR, Žlábek-ČR.

30. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Kožlí – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 30.

31. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Litice – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 31.

32. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Vrchoslav pri Tepliciach – Česká republika.

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 32.

33. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Nedvědice – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Michalkovo – Bulharsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 34.

35. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Rabenstein, Bavorsko – SRN, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Idar, Oberstein – SRN, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Harz – SRN, poznámka: so sideritom, (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 37.

38. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Durham, Anglicko – Veľká Británia, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 38.

39. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Weardale, Durham, Anglicko – Veľká Británia, poznámka: so sideritom, (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 39.

40. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Weardale, Durham, Anglicko – Veľká Británia, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 40.

41. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Weardale, Durham, Anglicko – Veľká Británia, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 41.

42. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Weardale, Durham, Anglicko – Veľká Británia, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 42.

43. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: ? – Čína, poznámka: leštený, (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 43.

44. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Rosiclare, Illinois – USA, poznámka: s baritom, (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 44.

45. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Zaghovan – Tunis, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 45.

46. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Weardale, Durham, Anglicko – Veľká Británia, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 46.

47. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Weardale, Durham, Anglicko – Veľká Británia, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 47.

48. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Weardale, Durham, Anglicko – Veľká Británia, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 48.

49. Fluorit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: CaF2

Lokalita: Weardale, Durham, Anglicko – Veľká Británia, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 49.


HALIT, vzorec: NaCl. Kryštalizuje v kubickej sústave. Kryštály tvorí v tvare kocky, ktoré často dosahujú na hranách až 10cm. Najčistejší halit je bezfarebný a priehľadný. Prírodný je kamenno šedý od prímesy ílovitých látok, je nepriehľadný, od bituminóznych vložiek je hnedastý, od železitých zlúčenín až červenkastý atď. Halit má dokonalú štiepateľnosť podľa kocky. Lesk má sklovitý a veľmi slabo vedie elektrický prúd. Spravidla vzniká chemickou sedimentáciou z pravých roztokov. Rozlišujeme dva sedimentárne genetické typy ložísk halitu: fosílne zvrstvené ložiská (soľné pne), recentné ložiská (vznik odparovaním morskej vody). Najvýznamnejšie výskyty: Vezuv-Taliansko, Etna-Taliansko, Searles Lake-Kalifornia-USA, Karabogaz-Kaspické more-Rusko, Salt Range-Pandžáb-Pakistan, Stassfurt-Harz-SRN, Bernburg-SRN, Heringen-SRN, Wieliczka-Krakow-Poľsko, Bochni-Poľsko, Hallstatt-Rakúsko, Kaluši-Ukrajina, Solikamsk-Ukrajina, Orenburg-Rusko, Cordon-Barcelona-Španielsko, Namíbijská púšť-Namíbia, Prešov-Vranov-Zbudza-Zalužice-SR.

50. Halit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: NaCl

Lokalita: Bochnia – Poľsko.

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 50.

51. Halit, trieda: Halovce (Halogenidy).

Vzorec: NaCl

Lokalita: Wieliczka – Poľsko.

Skriňa č.: 7.

Por.číslo vzorky: 51.