Skriňa č. 6

SULFIDY


LÖLLINGIT, vzorec: FeAs2. Kryštalizuje v rombickej sústave. Jeho kryštály bývajú stĺpcovité. Najčastejšie je však v agregátoch zrnitých, ihličkovitých i celistvých. Čerstvý je skoro strieborne biely. Povrchovou oxidáciou však získava ľahko oceľovo šedú farbu. Lesk má kovový, lom nerovný, vryp čiernošedý. Je nepriehľadný a je dobrým vodičom elektriny. Je spravidla sprievodcom alebo zástupcom arzenopyritu. Často sa vyskytuje v pegmatitoch, kde vytvára vysoko kovovo lesklé guľovité agregáty. Ojedinele sa uplatňuje v rôznych typoch hydrotermálnych žíl: na žilách Au, na žilách Pb-Zn, žilách Ag-Co-Ni asociácie a na žilách rúd Ag-As-Bi-Co-Ni. Najvýznamnejšie výskyty: Kaatiale-Fínsko, Auburn-Mein-USA, Kobokobu-Kivu-Demokrrepub..Kongo, Varuträsk-Švédsko, St. Cristoph-Breitenbrunn-SRN, Bélétiéta-Anaby-Alžírsko, San Bernardo-Sanora-Mexiko, Ehrenfriedersdorf-Sasko-SRN, Wheal Ann-Cornwall-Veľká Británia, Dolní Bory-ČR, Přibislavice-ČR, Tři Studňe-ČR, Příbram-ČR, Pohled-ČR, Jáchymov-ČR, Sv. Anna-Planá-ČR, Slovinky-SR, Dobšiná-SR.

1. Löllingit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeAs2

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 1.

2. Löllingit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeAs2

Lokalita: Dolní Bory – Česká republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 2.


RAMMELSBERGIT, vzorec: NiAs2. Kryštalizuje v rombickej sústave. Malé krátke stĺpcovité kryštály tvorí len vzácne, sú často zdvojčatené. Obyčajne sa vyskytuje vo forme zrnitých až celistvých, niekedy radiálne stebelnatých i kolomorfných agregátov. Je cínovo biely, silne kovovo lesklý. Najhojnejšie sprevádza chloantit a nikelín, na žilách rúd Ag-As-Bi-Co-Ni, poprípade na ložiskách U. Najvýznamnejšie výskyty: Schneeberg-Sasko-SRN, Great Bear Lake-Kanada, Sarrabusu-Sardínia-Taliansko, Cobalt-Ontario-Kanada, South Lorain-Ontario-Kanada, Bou Azeru-Maroko, Siegerland-SRN, St. Marine-Aux-Mines-Vogézi-Francúzsko, Michalove Hory-ČR, Potúčky-ČR, Jáchymov-ČR, Horní Slavkov-ČR, Dobšiná-SR.

3. Rammelsbergit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: NiAs2

Lokalita: Freiberg – SRN, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 3.


ARZENOPYRIT, vzorec: FeAsS. Kryštalizuje v rombickej sústave. Najčastejšie sa vyskytuje v zrnitých a celistvých, príp. stebelnatých agregátoch. Vytvára často kosoštvorcové, dlho alebo krátko stĺpcovité kryštály, ktoré bývajú ryhované podľa osi c. Dvojčatenie býva vo forme krížových a hviezdicovitých prerastlíc. Farba je oceľovo šedá s odtieňom do žltej, nabieha spravidla do šedej. Lesk má kovový, nepriehľadný. Štiepateľnosť nie je príliš dokonalá. Aj keď je priebežným nerastom rôznych minerálnych spoločenstiev, prevláda za vyšších teplotných podmienok. Je dosť častý v pegmatitoch, ako pozdný minerál. Častý je v niektorých kontaktno metasomatických skarnoch. Veľmi častý môže byť aj na žilách Sn-W a Sn-Cu. V mezotermálnych a epitermálnych ložiskách Pb-Zn takmer nikdy nechýba. Najvýznamnejšie výskyty: Bustarviejo-Španielsko, Buckfield-Main-USA, Auburnu-Main-USA, Schwarzenberg-Sasko-SRN, Sale-Švédsko, Obira-pref.Oita-Japonsko, Red Ruth-Devon-Veľká Británia, Meymacu-Correze-Francúzsko, Passagemu-Minas Gerais-Brazília, Parralu-Chihuahua-Mexiko, Dalnegorsk-Rusko, Mt.Elgon-Keňa, Vyžlovka-ČR, Ostředek-ČR, Drahonín-ČR, Horní Slavkov-ČR, Cínovec-ČR, Krupka-ČR, Kutná Hora-ČR, Havlíčkuv Brod-ČR, Jílové-ČR, Štechovice-ČR.

4. Arzenopyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeAsS

Lokalita: Rudňany – Slovenská republika, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 4.

5. Arzenopyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeAsS

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: s kremeňom, (chem.,gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 5.

6. Arzenopyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeAsS

Lokalita: Schneeberg, Sasko – SRN, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 6.

7. Arzenopyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeAsS

Lokalita: Freiberg – SRN, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 7.

8. Arzenopyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeAsS

Lokalita: Salzburg – Rakúsko, poznámka: v sericitickej hornine, (chem.,gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 8.


GUDMUNDIT, vzorec: FeSbS. Kryštalizuje v monoklinickej sústave, časté sú stĺpčekovité zdvojčatené kryštály, tvorí tiež celistvé až zrnité agregáty. Je strieborno biely až oceľovo šedý. Je veľmi podobný arzenopyritu, od ktorého sa líši v odrazenom svetle bielym až hnedastým dvojodrazom. Objavuje sa v podobe guľovitých agregátov na žilách U v Příbrami, častý je v sprievode antimonitu na kýzových ložiskách v Pezinku. Najväčší výskyt bol zaznamenaný na regionálne metamorfovaných kýzových ložiskách a skarnoch v Škandinávii.

9. Gudmundit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeSbS

Lokalita: Pezinok – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 9.


MOLYBDENIT, vzorec: MoS2. Kryštalizuje v hexagonálnej a trigonálnej sústave. Vytvára tenko až hrubo tabuľkovité kryštály s hexagonálnym obrysom, súdkovité kryštály, všeobecne s nedokonalo vyvinutými plochami. Prevažne je lístkovitý až šupinovitý, niekedy ako radiálne usporiadané agregáty. Je oloveno modravo šedý, silne kovovo lesklý, opaktný, s modravo šedým vrypom. Je dokonale štiepateľný podľa bázy. Je ohybný, ale neelastický, dobre sa reže nožom a je dobrým vodičom elektriny. Vzniká hlavne pri vyšších teplotách. Rozšírený je v magmatitoch, pegmatitoch, taktiež niektoré kontaktné skarny obsahujú molybdenit. Ďaleko najvýznamnejšie sú však akumulácie jemnozrného molybdenitu na ložiskách porfýrových rúd Cu-Mo. Na klasických žilách Sn-W a Sn-Cu spravidla tiež nechýba. Nakoniec to sú kremenné žily so sulfidmi asociácie k-mo. Najvýznamnejšie výskyty: Rossing-Namíbia, Chibinský masív-pol. Kola-Rusko, Manguald-Portugalsko, Blue Hill Bay-Maine-USA, Empire-Colorado-USA, Pine Creek-Kalifornia-USA, Pontiac Co.-Kanada, Allies-Aastrália, Mutue-Fides-Stavorenu-Transvaal-JAR, Azegouru-Marakeš Maroko, Kadjaranu-Arménsko, Cananae-Sonora-Mexiko, Brevik-Nórsko, Arendalu-Nórsko, Liberec-ČR, Žulová-ČR, Černá Hora-ČR, Blatná-ČR, Kozárovice-ČR, Horní Slavkov-ČR, Cínovec-ČR.

10. Molybdenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: MoS2

Lokalita: Černá Voda – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 10.

11. Molybdenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: MoS2

Lokalita: Krupka – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 11.

12. Molybdenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: MoS2

Lokalita: Brevig – Nórsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 12.

13. Molybdenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: MoS2

Lokalita: Kongsgate – Nórsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 13.

14. Molybdenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: MoS2

Lokalita: Suan – Kórejská ĽDR, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 14.

15. Molybdenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: MoS2

Lokalita: Hirage, pref.Gifu – Japonsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 15.


SKUTTERUDIT, vzorec: CoAs2-3. Kryštalizuje v kubickej sústave. Habitus kryštálov je kubický alebo oktaedrický. Často je tiež kusový v zrnitých agregátoch. Je cínovo biely až svetlo oceľovo šedý. Štiepateľnosť je zreteľnejšia u odrôd bohatých na Co. Prevláda na skarnových a katatermálnych ložiskách. V obmedzenej miere sa vyskytuje aj na žilách Pb-Zn-rúd, popr. Ag-Co-Ni. Častý je s Ni-skutteruditom a nikelínom na žilách Ag-As-Bi-Co-Ni rúd. Na sideritových a sulfidických žilách je zriedkavejší. Doprevádza kobaltit na regionálne metamorfovaných kýzových ložiskách. Najvýznamnejšie výskyty: Sudbury-Ontário-Kanada, Cobalt-Ontário-Kanada, Bou Azzer-Maroko, Kongsberg-Nórsko, Skutterud-Nórsko, Broken Hill-N.J.Wales-Austrália, Andreasberg-Harz-SRN, Freiberg-SRN, Schneeberg-SRN, Talmessi-Irán, Seinte Marie-aux-Mines-Vogézy-Francúzsko, Příbram-ČR, Vrančice-ČR, Jáchymov-ČR, Dobšiná-SR.

16. Skutterudit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: CoAs2-3

Lokalita: Schneeberg, Sasko – SRN, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 16.

17. Skutterudit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: CoAs2-3

Lokalita: Reichenstein – SRN, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 17.


PROUSTIT, vzorec: Ag3AsS3. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Tvorí stĺpcovité kryštály, polárne ukončené, niekedy tiež kryštály romboedrické alebo skalenoedrické. Je často kusový, zrnitý, vtrúsený alebo v dendritoch a povlakoch. Je purpurovo až rumelkovo červený, na svetle rýchlo tmavne. Je polopriehľadný a priesvitný. Lesk má takmer diamantový. Je typickým epitermálnym nerastom ascendentného pôvodu na Ag-žilách či polymetalických žilách. České proustity sú svetovo jedny z najkrajších. Najvýznamnejšie výskyty: Jáchymov-ČR, Měděnec-ČR, Velprty-ČR, Staré Vožice-ČR, Ratibořské Hory-ČR, Jezdovice-ČR, Banská Štiavnica-SR, Hodruša-SR, Kremnica-SR, Rudolfov-ČR, Freiberg-SRN, Himmelsfurst-Schneeberg-SRN, Andreasberg-Sasko-SRN, Seinte Marie-aux-Mines-Vogézy-Francúzsko, Sarrabusu-Sardínia-Taliansko, Cobalt-Ontário-Kanada, Sacarimb-Rumunsko, Comstock Lode-Nevada-USA.

18. Proustit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Ag3AsS3

Lokalita: Jáchymov – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 18.

19. Proustit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Ag3AsS3

Lokalita: Jáchymov – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 19.

20. Proustit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Ag3AsS3

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Proustit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Ag3AsS3

Lokalita: Chanarcillo, žila Dolores, prov.Atacama – Chile, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 21.


PYRARGYRIT, vzorec: Ag3SbS3. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Tvorí spravidla stĺpcovité kryštály, často je tiež kusový, celistvý a zrnitý. Je priesvitný, takmer červený, tmavší než proustit, pri dlhšom osvetlení na povrchu nabieha do modročierna. Je dôležitou rudou striebra. Tento typicky ascendentný epitermálny nerast sa vyskytuje na žilách Ag a na polymetalických ložiskách s prevahou Sb nad As. Nachádzame ho na žilách asociácie As-Co-Ni a na subvulkanických polymetalických ložiskách. Najvýznamnejšie výskyty: Freiberg-Sasko-SRN, Andreasberg-Harz-SRN, Hiendelaencin-Španielsko, Fournial-Chantal-Francúzsko, Sacarimb-Rumunsko, Silver City-Idaho-USA, Muchachas-Guanajuato-Mexiko, Colquechace-Bolívia, Příbram-ČR, Bohutín-ČR, Vrančice-ČR, Staré Vožice-ČR, Ratibořské Hory-ČR, Poličany-ČR, Kutná Hora-ČR, Měděnec-ČR, Hodruša-SR, Kremnica-SR.

22. Pyrargyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Ag3SbS3

Lokalita: Hodruša – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 22.

23. Pyrargyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Ag3SbS3

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Pyrargyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Ag3SbS3

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: v dutine, (gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 24.

25. Pyrargyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Ag3SbS3

Lokalita: Andreasberg, Harz – SRN, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 25.


EMPLEKTIT, vzorec: CuBiS2. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vytvára stĺpovité až ihličkovité kryštály, stebelnaté, jemnozrné až celistvé agregáty. Sú cínovo biele až šedasté s kovovým leskom. Štiepateľnosť má dokonalú. Je to typický vysokoteplotný nerast, len zriedka vzniká pri mezotermálnych podmienkach. Vyskytuje sa na skarnových ložiskách, na žilách Sn-W, na subvulkanických žilách Ag-Sn a na xenotermálnych žilách Sn-W-Cu-Zn, prípadne na žilách asociácie As-Co-Ni. Najvýznamnejšie výskyty: Schwarzenberg-Sasko-SRN, Sadisdorf-Sasko-SRN, Corohuaic-Bolívia, Akenobe-Hjogo-Japonsko, Hade-pref. Okajama-Japonsko, Baia-Rosi-Rumunsko, Colquijirce-Peru, Vernéřov-ČR, Krupka-ČR, Horní Slavkov-ČR, Zlatý kopec-Jáchymov-ČR.

26. Emplektit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: CuBiS2

Lokalita: Krupka – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 26.


BERTHIERIT, vzorec: FeSb2S4. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí stĺpcovité, pozdĺžne ryhované kryštály, ihličkovité až plstnaté agregáty, niekedy radiálne usporiadané. Je oceľovo šedý, nabieha do hneda. Je opaktný, lesk má kovový, vryp hnedošedý. Sprevádza antimonit na nízkoteplotných žilách Sb. Najvýznamnejšie výskyty: Bräunsdorf-Sasko-SRN, Freiberg-Sasko-SRN, Pontgibaut-Francúzsko, Angler-Francúzsko, Čičibu-pref.Saitama-Japonsko, Lake George-New Brunswick-Kanada, Bohutín-ČR, Krásna Hora-ČR, Kasejovice-ČR, Poličany-ČR, Kutná Hora-ČR, Čučma-Rožňava-SR, Zlatá Idka-SR, Poproč-SR.

27. Berthierit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeSb2S4

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 27.

28. Berthierit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeSb2S4

Lokalita: Nakase, pref. Fukušima, Honšú – Japonsko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 28.


STEPHANIT, vzorec: Ag5SbS4. Kryštalizuje v rombickej sústave. Tvorí krátke stĺpcovité alebo tabuľkovité kryštály. Taktiež je kusový, celistvý až zrnitý a vtrúsený. Farba a vryp je železno čierna, je kovovo lesklý a krehký. Štiepateľnosť je nedokonalá. Tento neskoro ascendentný nerast sa vyskytuje na žilách Sn-Cu, na subvulkanických žilách Ag-Sn a žilách Pb-Zn. Častý je aj na ložiskách rúd Ag. Najvýznamnejšie výskyty: Wheal Boys-Cornwall-Veľká Británia, Colquechace-Allagas-Bolívia, Hiedelaencin-prov. Guadalajara-Španielsko, Leadville-Colorado-USA, Virginia City-Navada-USA, Atlanta-Idaho-USA, Freiberg-Sasko-SRN, Annaberg-Sasko-SRN, Andreasberg-Harz-SRN, Las Chiapas-Sonora-Mexiko, San Fernando-Zacatecas-Mexiko, Příbram-ČR, Staré Vožice-ČR, Ratibořské Hory-ČR, Rudolfov-ČR, Banská Štiavnica-SR, Hodruša-SR, Kremnica-SR.

29. Stephanit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Ag5SbS4

Lokalita: Hodruša – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 29.

30. Stephanit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Ag5SbS4

Lokalita: Hodruša – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 30.

31. Stephanit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Ag5SbS4

Lokalita: Hodruša – Slovenská republika, poznámka: na chalkopyrite, (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 31.


POLYBAZIT, vzorec: (AgCu)16Sb2S11. Kryštalizuje v monoklinickej a pseudohexagonálnej sústave. Tvorí železno čierne tabuľkovité, pseudohexagonálne kryštály a často tiež celistvé agregáty. Je v jemných štetinkách tmavo rubínovo červený, kovovo lesklý. Štiepateľnosť je dokonalá. Tento neskoro ascendentný nerast Ag sa vyskytuje na žilách Pb-Zn s obsahom Ag, ďalej na žilách asociácie Ag-Co-Ni a Ag-As-Bi-Co-Ni. Najvýznamnejšie výskyty: Ouray-Colorado-USA, Red Mountain-Colorado-USA, Colquechace-Allagas-Bolívia, Andreasberg-Harz-SRN, Wolfach-Harz-SRN, Schneeberg-Sasko-SRN, Las Chiapas-Sonora-Mexiko, Sierra Juarez-Oaxaca-Mexiko, Puntas-Chile, Příbram-ČR, Banská Štiavnica-SR, Hodruša-SR.

32. Polybazit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (AgCu)16Sb2S11

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: v žilovine, (gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 32.

33. Polybazit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (AgCu)16Sb2S11

Lokalita: Březové Hory, Příbram – Slovenská republika, poznámka: so sfaleritom, (gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 33.


BOURNONIT, vzorec: PbCuSbS3. Kryštalizuje v rombickej sústave. Časté sú pseudotetragonálne kryštály, ktoré môžu byť tabuľkovité až krátko alebo dlho stĺpcovité. Plochy vertikálneho pásma sú ryhované podľa zvislej osi. Bežný je dvojčatný zrast so vznikom cyklických zrastlíc tzv. koliesková ruda. Vyskytuje sa aj v celistvých a zrnitých agregátoch. Farba je tmavo oceľovo až oloveno šedá, má silný kovový lesk a je nepriehľadný. Štiepateľnosť je nedokonalá. Je typickým minerálom mezotermálnych polymetalických žíl, prežíva však aj podmienky regionálnej metamorfózy. Výnimočne sa vyskytuje aj ako neskorý nerast skarnových ložísk. Najkrajšie kryštály vytvára na Sn-Cu žilách, ojedinele je aj na žilách Pb-Zn. Často sa vyskytuje na subvulkanických ložiskách polymetalických rúd či rúd Ag alebo Ag-Sn v mladých pásmových pohoriach. Najvýznamnejšie výskyty: Brosso-Piemont-Taliansko, Heredsfood-Cornwall-Veľká Británia, St. Endellion-Cornwall-Veľká Británia, Wheal Boys-Cornwall-Veľká Británia, Bräunsdorf-Sasko-SRN, Neudorf-SRN, Andreasberg-Harz-SRN, Pontgibaut-Francúzsko, Mure-dept.Isere-Francúzsko, Cavnic-Rumunsko, Baia Sprie-Rumunsko, Park City-Utah-USA, Čičib-pref.Sitama-Japonsko, Kutná Hora-ČR, Rožná-ČR, Příbram-ČR, Bohutín-ČR, Luciabaňa-Rožňava-SR, Slovinky-SR, Čučma-Rožňava-SR, Dúbrava-SR.

34. Bournonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbCuSbS3

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 34.

35. Bournonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbCuSbS3

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Bournonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbCuSbS3

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: v dutine s kremeňom a sideritom, (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Bournonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbCuSbS3

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: v dutine s kalcitom, (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 37.

38. Bournonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbCuSbS3

Lokalita: Baia Sprie, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: s pyritom, (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 38.


FREIESLEBENIT, vzorec: AgPbSbS3. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vytvára vertikálne pretiahle kryštály, ktoré sú pozdĺžne ryhované. Vytvára tiež zrnité či celistvé agregáty svetlo oceľovo šedej farby, často nabiehajúcej do čiernej. Lom je lastúrnatý, je krehký. Pekné stĺpcovité kryštály tvorí na žilách Ag. Najvýznamnejšie výskyty: Himmelsfurst-Sasko-SRN, Hiendelaencin-Španielsko, Cavnic-Rumunsko, Baia Sprie-Rumunsko, San José del Oro-Mexiko, Orura-Bolívia, Treasury Lode-Colorado-USA, Baudu-dept.Morbihan-Francúzsko, Sobolinoje-Primorskij kraj-Rusko, Kutná Hora-ČR.

39. Freieslebenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: AgPbSbS3

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 39.


DIAFORIT, vzorec: Pb2Ag3Sb3S8. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vytvára viacploché prizmatické kryštály pretiahnuté a ryhované podľa vertikály, tiež zdvojčatené. Vytvára tiež zrnité agregáty oceľovo šedej farby s kovovým leskom. Štiepateľnosť chýba, lom má nerovný, je veľmi krehký. Je typickým minerálom subvulkanických ložísk mladých pásmových pohorí. Najvýznamnejšie výskyty: Bräunsdorf-Sasko-SRN, Voigtsberg-Sasko-SRN, , Baia Sprie-Rumunsko, Lake Chelan-Washington-USA, Santa Maria de Catorz-San Luis Potosi-Mexiko, Příbram-ČR, Kutná Hora-ČR.

40. Diaforit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb2Ag3Sb3S8

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 40.


MOLYBDENIT, vzorec: MoS2. Kryštalizuje v hexagonálnej a trigonálnej sústave. Vytvára tenko až hrubo tabuľkovité kryštály s hexagonálnym obrysom, súdkovité kryštály, všeobecne s nedokonalo vyvinutými plochami. Prevažne je lístkovitý až šupinovitý, niekedy ako radiálne usporiadané agregáty. Je oloveno modravo šedý, silne kovovo lesklý, opaktný, s modravo šedým vrypom. Je dokonale štiepateľný podľa bázy. Je ohybný, ale neelastický, dobre sa reže nožom a je dobrým vodičom elektriny. Vzniká hlavne pri vyšších teplotách. Rozšírený je v magmatitoch, pegmatitoch, taktiež niektoré kontaktné skarny obsahujú molybdenit. Ďaleko najvýznamnejšie sú však akumulácie jemnozrného molybdenitu na ložiskách porfýrových rúd Cu-Mo. Na klasických žilách Sn-W a Sn-Cu spravidla tiež nechýba. Nakoniec to sú kremenné žily so sulfidmi asociácie k-mo. Najvýznamnejšie výskyty: Rossing-Namíbia, Chibinský masív-pol. Kola-Rusko, Manguald-Portugalsko, Blue Hill Bay-Maine-USA, Empire-Colorado-USA, Pine Creek-Kalifornia-USA, Pontiac Co.-Kanada, Allies-Aastrália, Mutue-Fides-Stavorenu-Transvaal-JAR, Azegouru-Marakeš Maroko, Kadjaranu-Arménsko, Cananae-Sonora-Mexiko, Brevik-Nórsko, Arendalu-Nórsko, Liberec-ČR, Žulová-ČR, Černá Hora-ČR, Blatná-ČR, Kozárovice-ČR, Horní Slavkov-ČR, Cínovec-ČR.

41. Molybdenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: MoS2

Lokalita: Krupka – Česká republika.

Skriňa č.: 6.

Por.číslo vzorky: 41.