Skriňa č. 5

SULFIDY


LINNÉIT, vzorec: Co2+Co3+2S4. Kryštalizuje v kubickej sústave. Jeho kryštály bývajú osemsteny, obvykle je však zrnitý a celistvý. Je svetlo oceľovo šedý a rýchlo nabieha do fialovo šeda. Je nepriehľadný, kovovo lesklý. Vyskytuje sa ako mladší člen suity sulfidov na metamorfovaných sulfidických ložiskách, ďalej na pyrito-chalkopyritových stratiformných ložiskách , kremenno-sideritových žilách a Pb-Zn žilách. Najvýznamnejšie výskyty: Bastnäs-Västmanland-Švédsko, Riddarhyttanu-Västmanland-Švédsko, Co Loos-Helsinland-Švédsko, Kilembe-Ruwenzori-Uganda, Siegerland-Vestfálsko-SRN, Chazeletu-Isere-Francúzsko.

1. Linnéit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Co2+Co3+2S4

Lokalita: Müsen – SRN, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 1.

2. Linnéit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Co2+Co3+2S4

Lokalita: Kilembe – Uganda, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 2.


VIOLARIT, vzorec: Fe2+Ni3+2S4. Kryštalizuje v kubickej sústave. Väčšinou celistvý až zrnitý, oktaedrické kryštály sú veľmi vzácne. Je fialovo šedý, na čerstvom lome silne kovovo lesklý. Violarit je omnoho hojnejším nerastom, ako bolo v minulosti známe, pretože je typickým pozdným produktom na magmatických segregačných ložiskách Cu-Ni. Najhojnejší je v katatermálnom štádiu ložísk „offset“ s pyritom, sfaleritom, gersdorffitom, maucheritom, nikelínom. Najvýznamnejšie výskyty: Sudbury-Ontário-Kanada, Outokumpu-Fínsko, Kambalda-Austrália, Kalgoorlie-Austrália, Nadabulá-Rožňava-SR, Gelnica -SR, La Motte-Missouri-USA.

3. Violarit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Fe2+Ni3+2S4

Lokalita: Kambalda pri Kalgoorlie – Austrália, poznámka: millerit, (lat.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 3.


ANTIMONIT, vzorec: Sb2S3. Kryštalizuje v rombickej sústave. Niekedy obsahuje aj prímesy Ag, Au. Vytvára stĺpcovité, stebelnaté až ihlicovité kryštály, prípadne až celistvé agregáty. Časté sú najmä zhluky kryštálov, ktoré sú ryhované podľa osi c. Kusové a zrnité agregátu sú menej bežné. Farba je olovená až oceľovo šedá s namodralým odtieňom. Má silný kovový lesk. Štiepateľnosť je dokonalá. Geneticky sa ložiská Sb-rúd delia na tri typy: plutogénne hydrotermálne ložiská, vulkanogénne hydrotermálne ložiská, stratiformné ložiská. Úplne chýba vo vysokoteplotných genetických typoch, skôr prevažuje za podmienok mezo až epitermálnych v samostatných žilách či v kombinácii so zlatom. Samostatné kremenné žily s antimonitom sú často chudobné na ďalšie nerasty, obsahujú väčšinou pyrit, arzenopyrit, berthierit. Vzácnejšie tvorí metasomatické ložiská. Druhou najväčšou skupinou ložísk Sb sú zmiešané ložiská antimonu a zlata. Veľmi výrazná je tiež Sb-Hg-As mineralizácia v malých pásmových pohoriach. Najvýznamnejšie výskyty: Schleiz-Vogtland-SRN, Greiz-Vogtland-SRN, Arnsberg-SRN, Mayenne-Francúzsko, Brioude-Masiac – Francúzsko, Turhalu-Turecko, Džebel Hamimat-prov. Constantine-Alžírsko, Šikoku-pref. Eskime-Japonsko, Jiangxi-Čína, Hunan-Čína, Peret-Toskánsko-Taliansko, Alšar-Macedónsko, Lešnica-Slovinsko, Darwin-Kalifornia-USA, Getchell-Nevada-USA, Kadamdžaji-Ťan Šan-Kirgizko, Milešov-ČR, Boněnov-ČR, Chříč-Kralovice-ČR, Kladno-ČR, okolie Prahy-ČR, Bohutín-ČR, Příčov-ČR, Sestroun-ČR, Habří-ČR, Dúbrava-SR, Magurka-SR, Husarka-SR, Čučma-Rožňava-SR, Zlatá Idka-SR, Poproč-SR.

4. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Kremnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 4.

5. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Kremnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 5.

6. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Kremnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 6.

7. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Kremnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 7.

8. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Kremnica, štôl. Ludovika – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 8.

9. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Boca, Nízke Tatry – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 9.

10. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 10.

11. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 11.

12. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Medzibrod – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 12.

13. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Baia Sprie, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 13.

14. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Baiut, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 14.

15. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Išinokawa, ostr. Šikoku – Japonsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 15.


KERMEZIT, vzorec: Sb2S2O. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Tvorí nedokonalé, ihličkovité až lístkovité kryštály, častejšie ich zhluky, taktiež kôrky a povlaky. Je višňovo červený s leskom až diamantovým. Je krehký s dokonalou štiepateľnosťou. Ako produkt častej oxidácie antimonitu sprevádza ložiská Sb rúd. Najvýznamnejšie výskyty: Bräunsdorf-Sasko-SRN, Les Chalanches-Francúzsko, Peret-Toskánsko-Taliansko, Mojava-Kalifornia-USA, Lake George-Brunswick-Kanada, Nuevo Tepache-Sonora-Mexiko, Que Que-Zimbabwe, Pezinok-SR, Dúbrava-SR, Příbram-ČR.

16. Kermezit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S2O

Lokalita: Pernek – Slovenská republika, poznámka: (perz.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 16.


TETRADYMIT, vzorec: Bi2Te2S. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Vzácne kryštály sú klencové, obyčajne tvoria lístočky alebo lupeňovité a zrnité agregáty. Je svetlo oloveno šedý až cínovo biely, väčšinou matný. Je dokonale štiepateľný s kovovým leskom na štiepnych plôškach. Jeho doštičky sú ohybné, ľahko sa topia a píšu na papier. Je typickým teluridom, sprevádzajúcim ložiská zlata. Vyskytuje sa v zlatonosných kremenných žilách, rovnako hojné sú aj na ložiskách Au s teluridmi mladých pásmových pohorí a v skarnových ložiskách. Najvýznamnejšie výskyty: Red Cloud-Colorado-USA, Tellurium-Virgínia-USA, Carson Hill-Kalifornie-USA, Baita Bihorului-Rumunsko, Oravita-Rumunsko, Tsumo-pref. Šimane-Japonsko, Biggendenu-Brisbane-Austrália, Boorowa-Austrália, Bolidenu-Švédsko, Gjelleboeh-Nórsko, Jílové-ČR, Zlatý Chlmec-ČR, Zupkov-Nová Baňa-SR.

17. Tetradymit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Bi2Te2S

Lokalita: Baita Bihorului, Banát – Rumunsko, poznámka: (perz.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 17.


VIHORLATIT, vzorec: Bi24Se17Te4. Je novým minerálom, ktorý bol opísaný z Poruby pod Vihorlatom vo Vihorlatských vrchoch. Tvorí v silne hydrotermálne premenených vulkanických horninách jemné impregnácie a žilky v asociácii s kremeňom, dolomitom, vzácne s pyritom, pyrotitom. Zrnká sú ojedinele až 1 cm veľké, majú silný kovový lesk, oceľovosivú farbu a jemnetabuľkovitý až šupinkovitý vývoj. Tvoria častokrát lemy okolo zŕn teluronevskitu. Kryštalizuje v trigonálnej sústave.

18. Vihorlatit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Bi24Se17Te4

Lokalita: Poruba pod Vihorlatom – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 18.


NAGYÁGIT, vzorec: Pb5Au(Sb,Bi)Te24S6. Kryštalizuje v rombickej sústave. Tvorí tenko tabuľkovité až lístkovité kryštály podľa osi c alebo celistvé až jemnozrné agregáty. Je tmavší, šedobiely, kovovo lesklý a ohybný až kujný. Bol označovaný ako lupeňovitá ruda a obsahuje 7-10% Au. Je to zriedkavý telurid ložísk Au, kde sa vyskytuje na kremenných zlatonosných žilách. Častejšie ho nachádzame na epitermálnych žilách Au-Te alebo metamorfovaných ložiskách Au-Cu. Najvýznamnejšie výskyty: Kings Mountain-Karolína-USA, Gold Hill-Colorado-USA, Sacarimb-Rumunsko, Baia de Aries-Rumunsko, Tavua-Nový Zéland, Tararu Creek-Nový Zéland, Kalgoorlie-Austrália, Huronian-Ontario-Kanada, Glava-Värmland-Švédsko.

19. Nagyágit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb5Au(Sb,Bi)Te24S6

Lokalita: Sacarimb, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 19.

20. Nagyágit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb5Au(Sb,Bi)Te24S6

Lokalita: Sacarimb, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Nagyágit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Pb5Au(Sb,Bi)Te24S6

Lokalita: Sacarimb, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 21.


SYLVANIT, vzorec: (Au,Ag)2Te4. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí rôznoploché tabuľkovité a stĺpcovité kryštály, často nedokonale zrastené v jednej rovine (tzv. písmenková ruda). Je nažltlo strieborne biely, opaktný, lesk má kovový. Je dokonale štiepateľný. Je najčastejším teluridom Au, hlavne na epitermálnych subvulkanických rudných žilách Au-Te. Najvýznamnejšie výskyty: Sacarimb-Rumunsko, Baia de Aries-Rumunsko, Cripple Creek-Colorado-USA, Goldfield-Nevada-USA, Tein-Hokaidó-Japonsko, Susaki-pref. Šizuoka-Japonsko, Vitu Levu-Fidži, Glav-Švédsko, Mulgabbie-Austrália.

22. Sylvanit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Au,Ag)2Te4

Lokalita: Sacarimb, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: (zem.,chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 22.


PYRIT, vzorec: FeS2. Často sa vyskytuje s malými až stopovými podielmi As,Co,Ni,Ag,Au,Tl,Zn, pričom posledne štyri menované sú prítomné v podobe jemných mechanických prímesí rôznych nerastov. Kryštalizuje v kubickej sústave. Hojne vytvára kryštály, ktoré môžu byť pekne, niekedy až ideálne vyvinuté, často viacploché, ale tiež nedokonale či abnormálne vyvinuté, alebo deformované. Je známych viac ako 60 druhov tvarov pyritu, z ktorých najviac prevláda kockový. Pomerne časté je zdvojčatenie, ktoré vytvárajú známe prerastlice „železný kríž“. Najčastejšie sa vyskytuje kusový, zrnitý, vtrúsený a prerastený s inými sulfidmi. Taktiež tvorí celistvé agregáty s radiálne lúčovitou stavbou, vďaka čomu býva často zamieňaný s markazitom. Vytvára aj hľúzovité, ľadvinovité, hroznovité a dendritické agregáty. Nachádza sa tiež vo forme ooidov, povlakov, pseudomorfóz a ako fosilizačný materiál skamenelín. Je svetlo mosadzne žltý, často s pestrým nádychom. Vryp má hnedasto alebo zelenavo čierny. Javí nezreteľnú štiepateľnosť a odlučnosť. Má vysoký kovový lesk, nerovný alebo lastúrnatý lom a je veľmi krehký. Je nemagnetický a zlý vodič elektriny. Je stabilnejšou modifikáciou FeS2 ako menej častý markazit. Pyrit je najhojnejším sulfidom a často tvorí samostatné ložiská. Je hlavnou surovinou pri výrobe kyseliny sírovej a miestami tiež rudou zlatonosnou. Vedľa chalkopyritu a molybdenitu je hlavným sulfidom na ložiskách porfýrových rúd Cu. Veľmi často sa uplatňuje na žilách kýzovej Pb-Zn asociácie, taktiež mezotermálne ložiská takmer vždy obsahujú pyrit. Veľmi častý je na subvulkanických polymetalických ložiskách s rudami Au a Ag. Najväčšie akumulácie tvorí na hydrotermálno-sedimentárnych ložiskách. Najvýznamnejšie výskyty: Sudbury-Ontário-Kanada, Merensky Reef-Transvaal-Austrália, Gladhammaru-Švédsko, Rio Marino-Elba-Taliansko, Brosso-Piemont-Taliansko, Concepción del Oro-Mexiko, Portillo-Chihuahua-Mexiko, Tavistock-Devon-Veľká Británia, Bingham-Utah-USA, Park City-Utah-USA, Fata Baii-Rumunsko, Freiberg-Sasko-SRN, Kassendra-Grécko, Trepča-Kosovo, Lukavice-ČR, Chrudim-ČR, Jílové-ČR, Kasejovice-ČR, Roudné-ČR, Kutná Hora-ČR, Krásna Hora-ČR, Hradište-ČR, Stříbro-ČR, Rudňany-SR, Slovinky-SR, Rožňava-SR, Hnúšťa-SR, Banská Štiavnica-SR, Kremnica-SR.

23. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Hnúšťa – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Hnúšťa – Slovenská republika, poznámka: na mastenci, (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 24.

25. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Hnúšťa – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 25.

26. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Hnúšťa – Slovenská republika, poznámka: na mastenci (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 26.

27. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: s chalkopyritom, kremeňom a sadrovcom, (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 27.

28. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Dalnegorsk – Rusko, poznámka: s kremeňom (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 28.

29. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Monte Mulato Predazzo – Taliansko, poznámka: s chalkopyritom, (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 29.

30. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Rio Marina, Elba – Taliansko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 30.

31. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Oberdorf – Rakúsko, poznámka: na mastenci, (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 31.

32. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Navajun – Španielsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 32.

33. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Minas Gerais – Brazília, poznámka: železný kríž, (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: ? – ?, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 34.

35. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Kilembe – Uganda, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Pyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: ? – ?, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 36.


HAUERIT, vzorec: MnS2. Kryštalizuje v kubickej sústave. Najčastejšie vytvára oktaedre, prípadne kombinácie s kvádrom, tiež zrnité až celistvé agregáty, hnedej, čiernohnedej až červenej farby. Čerstvý má diamantový lesk, navetraný je matný. Štiepateľnosť je dobrá, lom nerovný až lastúrnatý. Vzniká iba za podmienok výskytu ílov a slieňov bohatých na síru. Najvýznamnejšie výskyty: Destricellu-Raddusa-Sicília-Taliansko, Galveston-Texas-USA, Matogorda-Taxas-USA, Vígľašská Huta-Zvolen-SR.

37. Hauerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: MnS2

Lokalita: Radusa, Sicília – Taliansko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 37.


KOBALTIT, vzorec: CoAsS. Kryštalizuje v rombickej sústave. Štruktúrna mriežka je typu pyritu, ale S je nahradzovaná AsS. Kobaltit obyčajne tvorí zrastené kryštály, ale aj voľné kryštály sú pekne vyvinuté. Sú oktaedrického, kvádrového alebo pentagonálne dodekaedrického typu. Ryhovanie je obdobné ako pri pyrite. Vytvára aj dvojčatá, tie sú však vzácne. Vyskytuje sa tiež kusový, zrnitý až celistvý. Je cínovo biely až oceľovo šedý s ružovým odtieňom. Na plochách kryštálov a plochách štiepateľnosti má silný kovový lesk. Štiepateľnosť je dobrá až veľmi dobrá. Pri oxidačných podmienkach sa na jeho povrchu tvoria nálety a povlaky ružového erytritu. Tento prevážne vysokoteplotný a metamorfogénny minerál sa objavuje v kontaktných skarnových ložiskách. V hydrotermálnych podmienkach sa vyskytuje v rozmanitých asociáciách, žilách Ag-Co-Ni, Ag-As-Bi-Ci-Ni alebo Co-Au-U. Najvýznamnejšie výskyty: Tunaberg-Švédsko, Hakansbo-Švédsko, Riddarhyttan-Švédsko, Skutterud-Nórsko, Outokumpu-Fínsko, Daškesan-Azerbajdžan, Akžilgr-Kirgizko, Nickel Plate Mountain-Brit.Kolumbia-Kanada, Bimbowrii-Austrália, Bou Azzeru-Maroko, Middeburg-Transvaal-JAR, Kipushi-Demokr.repub.Kongo, Svratouch-ČR, Rešice-ČR, Slovinky-SR, Kolba-Ľubietová-SR, Samo-Mútnik-SR.

38. Kobaltit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: MnS2

Lokalita: Riddarhyttan – Švédsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 38.


GERSDORFFIT, vzorec: NiAsS. Kryštalizuje v kubickej sústave. Výnimočne tvorí kryštály, oktaedre, kvádre a dvanásťsteny, obvykle je štiepny, kusový a zrnitý. Je oceľovo šedý, nabieha do tmava, je opaktný, kovovo lesklý. Je takmer dokonale štiepateľný. Je častý na žilách Ag-Co-Ni, ale najvýznamnejšie výskyty sú na siderito-sulfidických žilách. Najvýznamnejšie výskyty: Sudbury-Ontário-Kanada, Cobalt-Ontário-Kanada, Selukwe-Zimbabwe, Vlakfonteinu-Austrália, Siegelland-SRN, Betzdorf-SRN, Lobenstein-SRN, Schladming-SRN, Kamenné doly-Písek-ČR, Jáchymov-ČR, Zálesí-ČR, Dobšiná-SR, Rudňany-SR, Gelnická Huta-SR, Mária Baňa-Rožňava-SR, Manó-Nižná Slaná-SR.

39. Gersdorffit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: NiAsS

Lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 39.


ULLMANNIT, vzorec: NiSbS. Kryštalizuje v kubickej sústave. Obyčajne tvorí kvádre, tetraedre, alebo pentagonálne dodekaedre. Plochy kvádra sú ryhované, vzácne sú aj dvojčatá. Vyskytuje sa aj ako kusový v zrnitých agregátoch. Je cínovo biely až oceľovo šedý, silne kovovo lesklý, dokonale štiepateľný. Niekedy sprevádza nikelín na žilách Ag-Co-Ni. Naše výskyty sú na metasomatických sideritovo-sulfidických žilách. Vzácne sa vyskytuje aj na niektorých žilách Pb-Zn. Najvýznamnejšie výskyty: Gowgand-Ontario-Kanada, Willyama-N.J.Wales-Austrália, Monte Narb-Sardínia-Taliansko, Sarrabus-Sardínia-Taliansko, Musen-Siegerland-SRN, Onsu-Francúzsko, Cochabamb-Bolívia, Kšice-Stříbro-ČR, Manó-Nižná Slaná-SR.

40. Ullmannit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: NiSbS

Lokalita: Müsen – SRN, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 40.


MARKAZIT, vzorec: FeS2. Kryštalizuje v rombickej sústave. Často tvorí tabuľkovité kryštály, ostro pyramidálne s vývojom veľkých plôch a plošne stĺpovitých kryštálov podľa osi a. Typické sú kopijnaté dvojčatá so zložitým hrebeňovým prerastaním. Známe sú zrasty s pyritom a pyrotitom. Tvorí aj lúčovité agregáty, konkrécie, gule s radiálne lúčovitou štruktúrou, ľadvinovité agregáty, zrnité agregátu a povlaky. Je častým fosiluzujúcim nerastom skamenelín. Je cínovo biely až svetlo mosadzne žltý so zelenkavým odtieňom. Časom tmavne a pestro nabieha. Má nedokonalú štiepateľnosť. Pri teplote vyššej ako 450° C sa mení na pyrit. Je labilnejší ako pyrit a ľahko sa rozkladá. Tento nízkoteplotný nerast, ktorý vzniká z kyslých roztokov je do značnej miery nestabilný. Vzniká v pegmatitoch, na hydrotermálnych ložiskách, teletermálnych ložiskách Pb-Zn rúd, ale najkrajšie kryštály pochádzajú z uhlia. Najvýznamnejšie výskyty: Wiesloch-Bádensko-SRN, Aachen-Porúrie-SRN, Essen-Porúrie-SRN, Reocin-prov.Santander-Španielsko, Joplin-Missouri-USA, Galen-Illinois-USA, Champagn-Francúzsko, Rosice-ČR, Kladno-ČR, Litmice-ČR, Sokolov-ČR, Most-ČR, Vintířov-ČR, Tepličany-SR.

41. Markazit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Vintířov pri Sokolove – Česká republika, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 41.

42. Markazit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Duchcov – Česká republika, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 42.

43. Markazit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Most – Česká republika, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 43.

44. Markazit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Mehren – SRN, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 44.

45. Markazit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: FeS2

Lokalita: Sweetwater Mine, Ellington – USA, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 45.


ANTIMONIT, vzorec: Sb2S3. Kryštalizuje v rombickej sústave. Niekedy obsahuje aj prímesy Ag, Au. Vytvára stĺpcovité, stebelnaté až ihlicovité kryštály, prípadne až celistvé agregáty. Časté sú najmä zhluky kryštálov, ktoré sú ryhované podľa osi c. Kusové a zrnité agregátu sú menej bežné. Farba je olovená až oceľovo šedá s namodralým odtieňom. Má silný kovový lesk. Štiepateľnosť je dokonalá. Geneticky sa ložiská Sb-rúd delia na tri typy: plutogénne hydrotermálne ložiská, vulkanogénne hydrotermálne ložiská, stratiformné ložiská. Úplne chýba vo vysokoteplotných genetických typoch, skôr prevažuje za podmienok mezo až epitermálnych v samostatných žilách či v kombinácii so zlatom. Samostatné kremenné žily s antimonitom sú často chudobné na ďalšie nerasty, obsahujú väčšinou pyrit, arzenopyrit, berthierit. Vzácnejšie tvorí metasomatické ložiská. Druhou najväčšou skupinou ložísk Sb sú zmiešané ložiská antimonu a zlata. Veľmi výrazná je tiež Sb-Hg-As mineralizácia v malých pásmových pohoriach. Najvýznamnejšie výskyty: Schleiz-Vogtland-SRN, Greiz-Vogtland-SRN, Arnsberg-SRN, Mayenne-Francúzsko, Brioude-Masiac – Francúzsko, Turhalu-Turecko, Džebel Hamimat-prov. Constantine-Alžírsko, Šikoku-pref. Eskime-Japonsko, Jiangxi-Čína, Hunan-Čína, Peret-Toskánsko-Taliansko, Alšar-Macedónsko, Lešnica-Slovinsko, Darwin-Kalifornia-USA, Getchell-Nevada-USA, Kadamdžaji-Ťan Šan-Kirgizko, Milešov-ČR, Boněnov-ČR, Chříč-Kralovice-ČR, Kladno-ČR, okolie Prahy-ČR, Bohutín-ČR, Příčov-ČR, Sestroun-ČR, Habří-ČR, Dúbrava-SR, Magurka-SR, Husarka-SR, Čučma-Rožňava-SR, Zlatá Idka-SR, Poproč-SR.

46. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Kremnica – Slovenská republika.

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 46.

47. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Kremnica – Slovenská republika.

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 47.

48. Antimonit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S3

Lokalita: Poproč – Slovenská republika.

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 48.


KERMEZIT, vzorec: Sb2S2O. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Tvorí nedokonalé, ihličkovité až lístkovité kryštály, častejšie ich zhluky, taktiež kôrky a povlaky. Je višňovo červený s leskom až diamantovým. Je krehký s dokonalou štiepateľnosťou. Ako produkt častej oxidácie antimonitu sprevádza ložiská Sb rúd. Najvýznamnejšie výskyty: Bräunsdorf-Sasko-SRN, Les Chalanches-Francúzsko, Peret-Toskánsko-Taliansko, Mojava-Kalifornia-USA, Lake George-Brunswick-Kanada, Nuevo Tepache-Sonora-Mexiko, Que Que-Zimbabwe, Pezinok-SR, Dúbrava-SR, Příbram-ČR.

49. Kermezit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S2O

Lokalita: Pernek – Slovenská republika.

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 49.

50. Kermezit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Sb2S2O

Lokalita: Pernek – Slovenská republika.

Skriňa č.: 5.

Por.číslo vzorky: 50.