Skriňa č. 4

SULFIDY


WURTZIT, vzorec: (Zn,Fe)S. Často sa vyskytuje s prímesami Fe,Cd,Mn. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Vzácne tvorí hemimorfné, nedokonale vyvinuté kryštály, ktoré sú pyramidálne, menej stĺpovité až tabuľkovité, horizontálne ryhované. Obvykle sa vyskytuje vo forme kolomorfných, koncentricky vrstevnatých, lúčovitých až vláknitých agregátov, najčastejšie pologuľovitého až ľadvinovitého tvaru. Štiepateľnosť je zreteľná. Odrody bohaté na Fe sú tmavo hnedé až čiernohnedé s vrypom svetlo hnedým a odrody bohaté na Cd sú oranžové, hnedé až zelené. Je krehký a má smolový až sklovitý lesk. Wurtzit je ojedinele rudou zinku a kadmia. Obecne vzniká z kyslých roztokov za nízkych teplôt. Je menej stabilnou modifikáciou ZnS. V Čechách sa vyskytuje na Pb-Zn ložiskách, častejší je však na subvulkanických ložiskách mladých pásmových pohorí a polymetalických ložiskách. Najvýznamnejšie výskyty: Gyongyosoroszi-Maďarsko, Baia Sprie-Rumunsko, Frisco-Utah-USA, Oruro-Bolívia, Poopo-Bolívia, Quispisizi-Peru, Binatal-Švajčiarsko, Stříbro-ČR, Kšice-ČR, Příbram-ČR.

1. Wurtzit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 1.

2. Wurtzit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 2.


GREENOCKIT, vzorec: CdS. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Veľmi vzácne kryštály majú polárnu os, čo sa prejavuje vývojom pyramíd na jednom konci vertikály a na druhom plochou podstavou. Farba kryštálov je medovo žltá, hnedá až načervenalá, popr. žltá. Má oranžový až tehlovo červený vryp, lesk mastný až diamantový. Je to obvykle nerast, ktorý tvorí práškovité povlaky na trhlinách sfaleritu. Iné nálezy sú vzácne: hlavne v asociácii s prehnitom, zeolitmi a kalcitom v dutinkách bázik. Ďalšia asociácia je s kremeňom, kasiteritom, markazitom a wavellitom na subvulkanických žilách Ag-Sn. Najvýznamnejšie výskyty: Nagylapafo-Maďarsko, Montevecchiu-Sardínia-Taliansko, Eurece-Nevada-USA, Bishoptown- Škótsko, Barrheadu-Škótsko, Old Kilpatrick-Škótsko, Asunta-Bolívia, San Vicente-Bolívia, Kaffo-Nigéria, Pŕíbram-ČR, Merklín-ČR, Rýmařov-ČR.

3. Greenockit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: CdS

Lokalita: Bishoptown, Škótsko – Veľká Británia, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 3.


ENARGIT, vzorec: Cu3AsS4. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vytvára hrubo stĺpovité až tabuľkovité kryštály vertikálne ryhované, niekedy dvojčatá až trojčatá. Častejšie je stebelnatý, zrnitý až celistvý. Má železno čiernu farbu, dokonalú štiepateľnosť. Je hlavnou Cu rudou na hydrotermálnych žilách Cu-As chudobných na železo a vyskytuje sa spolu s pyritom a chalkopyritom. Vyskytuje sa aj na niektorých ložiskách porfyrických rúd Cu. Ešte častejšie je na subvulkanických žilách Cu-As. Najvýznamnejšie výskyty: Bingham-Utah-USA, Las Chiapas-Mexiko, Cerro Blanco-Atacama-Chile, Mancayanu-Filipíny, Mátrabánya-Maďarsko, Dudici-Chorvátsko, Caridad-Mexiko, Morocoche-Peru.

4. Enargit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Cu3AsS4

Lokalita: Shoebridge, Utah – USA, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 4.

5. Enargit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Cu3AsS4

Lokalita: Cerro de Pasco – Peru, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 5.


PYROTIT, vzorec: Fe1-xS. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Zriedkavo tvorí kryštály, spravidla iba šesťboké tabuľky s krátkymi prizmatickými plochami, ktoré bývajú zoskupené do ružic. Zdvojčatenie u pyrotitu je vzácne. Väčšinou je kusový, zrnitý až celistvý, vtrúsený či prerastený s ostatnými sulfidmi. Býva pseudomorfovaný pyritom, markazitom a sideritom. Je svetlo až tmavo bronzovo hnedý, kovovo lesklý so šedočiernym vrypom. Je veľmi krehký, nerovného lomu s nezreteľnou štiepateľnosťou. Všeobecne vzniká za vyšších teplôt, pri nízkych teplotách je zastúpený pyritom a markazitom. Je častou akcesóriou najrôznejších typov magmatitov, častý je tiež na metasomatických skarnových ložiskách, často sa vyskytuje v žilách Au, je charakteristický pre kýzovú polymetalickú asociáciu, kde sprevádza sfalerit bohatý na Fe, objavuje sa aj na siderito-sulfidických žilách. Najvýznamnejšie výskyty: Espedalen-Nórsko, Sudbury-Ontário-Kanada, Talnach-Norilsk-Rusko, Insizwa-JAR, Salsigne-Aude-Francúzsko, Passagem-Minas Gerais-Brazília, Morro-Minas Gerais-Brazília, Andreasberg-Harz-SRN, Trepč-Juhoslávia, Cartagena-Španielsko, Veta Bricker-Bolívia, Santa Eulalii-Sonora-Maxiko, El Hamman-Maroko, Sulitjelma-Nórsko, Falun-Švédsko, Jílové-ČR, Libčice-ČR, Kutní Hora-ČR, baňa Theodor-Kladno-ČR, Nižná Slaná-SR, Čučma-SR, Spišská Baňa, Bystrý potok-SR, Mníšek nad Hnilcom-SR.

6. Pyrotit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Fe1-xS

Lokalita: Schneeberg, Sasko – SRN, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 6.

7. Pyrotit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Fe1-xS

Lokalita: Schneeberg, Sasko – SRN, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 7.

8. Pyrotit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Fe1-xS

Lokalita: Dalnegorsk – Rusko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 8.

9. Pyrotit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Fe1-xS

Lokalita: Dalnegorsk – Rusko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 9.

10. Pyrotit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Fe1-xS

Lokalita: Herja, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 10.

11. Pyrotit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Fe1-xS

Lokalita: Herja, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 11.


NIKELÍN, vzorec: NiAs. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Tvorí celistvé až jemnozrné, vzácnejšie dendritické a kolomorfné agregáty. Malé, dobre vyvinuté kryštály sú vzácne. Je svetlo medeno červený, kovovo lesklý, opaktný. Značné masy tvorí v žilách rúd Ag-Co-Ni, v Ni-Cu zrudnení a v žilách Pb-Zn. Najvýznamnejšie výskyty: Los Jarales-Španielsko, Horbach-Schwarzwald-SRN, Freiberg-SRN, Bou Azzeru-Maroko, Sudbury-Ontario-Kanada, Cobalt-Ontário-Kanada, Natsume-Huogo-Japonsko, Kamenné doly-Písek-ČR, Jáchymov-ČR, Mědenec-ČR, Příbram-ČR.

12. Nikelín, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: NiAs

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 12.

13. Nikelín, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: NiAs

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 13.

14. Nikelín, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: NiAs

Lokalita: Richelsdorf, Hesensko – SRN, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 14.

15. Nikelín, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: NiAs

Lokalita: Cobalt, Ontário – Kanada, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 15.


MILLERIT, vzorec: NiS. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Najčastejšie tvorí ihličkovité až tenko vláskovité kryštály pretiahnuté podľa osi c, ktoré sa zoskupujú do nepravidelne splstnatených, alebo radiálne lúčovitých agregátov. Je mosadzne až bronzovo žltý, nabieha zelenavo šedo. Štiepateľnosť je dokonalá. Je to výborný vodič elektriny. Ide o nízko teplotný nerast, ktorý vzniká na magmatických ložiskách ako neskorý nerast, ojedinele sa vyskytuje i v hydrotermálnych žilách Pb-Zn, na metasomatických ložiskách a ložiskách typu Tri-State, na sideriticko-sulfidických žilách a žilách rúd Ag, popr. asociácie Ag-As-Bi-Co-Ni. Najvýznamnejšie výskyty: Evje-Nórsko, Aachen-SRN, Freiberg-Sasko-SRN, Musen-Hesensko-SRN, Anarak-Irán, Keokuku-Iowa-USA, Outokumpu-Fínsko, Otway-Austrália, Staré Ransko-ČR, Příbram-ČR, Kladno-ČR, Praha-Malešice-ČR, Nadabulá -Rožňava -SR, Manó-Nižná Slaná-SR, Dobšiná-SR, Rudňany-SR.

16. Millerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: NiS

Lokalita: Dubí pri Kladne – Česká republika, poznámka: s ankeritom, (m.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 16.

17. Millerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: NiS

Lokalita: Kladno – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 17.


GALENIT, vzorec: PbS. Kryštalizuje v kubickej sústave. Obsahuje množstvo stopových prvkov, ktorých prítomnosť je spôsobená jemným prerastaním heterogénnych fáz, alebo rozpadom pevných roztokov. Medzi hlavné patria Ag,Bi a Sb. Medzi nositeľov Ag v galenite patrí akantit, diaforit, freibergit, matildit, proustit, pyrargyrit, Stephanit a ďalšie minerály Ag. Medzi ďalšie stopové prvky patria As,Cd,Se,Te,Tl. Galenit vytvára najčastejšie kryštály kubického, kubooktaedrického typu, vzácnejšie doštičkovité, alebo stĺpčekovité, prípadne kostrovité kryštály. Najbežnejším kryštalickým tvarom je kocka, spravidla v kombinácii s oktaedrom, prípadne rombooktaedrom. Bežné sú aj zrnité a celistvé agregáty. Farba galenitu je oloveno šedá s veľmi silným kovovým leskom, ktorý je výrazný na štiepnych plochách. Vryp je nelesklý, čierno šedý. Štiepateľnosť je dokonalá. Opticky je izotropný, niekedy býva slabo anomálne anizotropný. Charakteristickým identifikačným znakom sú trojuholníkové lomné jamky, spôsobené kubickou štruktúrou. Tento hlavný nerast olova často sprevádza sfalerit a hromadí sa hlavne na mezotermálnych, ale i na metamorfovaných ložiskách. Ložiská olovených (resp. oloveno-zinkových) rúd sa členia na štyri hlavné genetické typy: sedimentárne ložiská, metasomatické ložiská, kontaktne-metamorfné ložiská, žilné ložiská. Najvýznamnejšie výskyty: Broken Hill-N.J.Wales-Austrália, Schmalenberg-Harz-SRN, Andreasberg-Harz-SRN, Ivigtutu-Grónsko, Sale-Švédsko, La Belliére-Francúzko, Truro-Cornwall-Veľká Británia, Trepča-Kosovo, Dalnegorsk-Rusko, Leadvill-Lake Co.-USA, Wood River-Idaho-USA, Park City-Utah-USA, Cavnic-Rumunsko, Rodna-Rumunsko, Kenan Dere-Bulharsko, Jílové-ČR, Kutná Hora-ČR, Zlaté Hory-ČR, Havlíčkuv Brod-ČR, Příbram-ČR, Vrančice-ČR, Ratibořské Hory-ČR, Stříbro-ČR, Lucia baňa-SR, Gelnica-SR, Poproč-SR, Zlatá Idka-SR.

18. Galenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbS

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: s chalkopyritom (lat.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 18.

19. Galenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbS

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: so sfaleritom a kremeňom, (lat.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 19.

20. Galenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbS

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Galenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbS

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: s kalcitom, (lat.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 21.

22. Galenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbS

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 22.

23. Galenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbS

Lokalita: Stříbro – Česká republika, poznámka: s kremeňom, (lat.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Galenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbS

Lokalita: Stříbro – Česká republika, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 24.

25. Galenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbS

Lokalita: Herja, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: pseudomorfóza po pyrotite, (lat.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 25.

26. Galenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbS

Lokalita: Freiberg – SRN, poznámka: zlatonosný, (lat.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 26.

27. Galenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbS

Lokalita: Kenan Dere, Rodopy – Bulharsko, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 27.


MIARGYRIT, vzorec: AgSbS2. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí hrubo tabuľkovité kryštály, často hlboko ryhované, taktiež celistvé agregáty. Je oceľovo šedý až čierny, takmer opaktný, v tenkých úlomkoch tmavočerveno priesvitný. Ide o nízkoteplotný ascendentný nerast žíl Ag, ktorý je súčasne v mikroskopickej forme častým nositeľom striebra v galenite. Najvýznamnejšie výskyty: Braunsdorf-SRN, Freiberg-SRN, Andreasberg-Harz-SRN, Randsburg-Kalifornia-USA, Baia Sprie-Rumunsko, Baia Mare-Rumunsko, Oruro-Bolívia, Tatasi-Bilívia, Catorze-Mexiko, Příbram-ČR, Bohutín-ČR, Polyčany-ČR.

28. Miargyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: AgSbS2

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: s galenitom, (gr.,chem.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 28.


TEALLIT, vzorec: PbSnS2. Tvorí tenké tabuľkovité kryštály, ohybné šupinky, obyčajne celistvé agregáty, zložené z jemných molybdenitu podobných lamiel. Je oloveno šedý, šedočierny s čiernym vrypom. Je kujný, ale neelastický. Ide o typický minerál subvulkanických ložísk Ag-Sn v Bolívii v spoločnosti kasiteritu, wurtzitu, sfaleritu, galenitu a iných minerálov. Hlavná lokalita je Monserrat, kde je hlavnou rudou.

29. Teallit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbSnS2

Lokalita: Monserrat – Bolívia, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 29.


CINABARIT, vzorec: HgS. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Je hrubo tabuľkovitý, má klencové alebo stĺpcovité kryštály, väčšinou malé, často zdvojčatené. Obvykle sa vyskytuje v celistvých zrnitých až zemitých agregátoch a povlakoch. Štiepateľnosť má dokonalú. Je jasno červenej až hnedasto červenej farby a niekedy až diamantového lesku. V jemných šupinkách je priesvitný. Je to nízkoteplotný nerast, vznikajúci v rôznych asociáciách pri teplotách okolo 100 oC. Cinabarit je jedným z dvoch priemyselne ťažených nerastov Hg. Ortuťové ložiská sa delia na: stratiformné teletermálne ložiská, plutogénne hydrotermálne ložiská, vulkanogénne hydrotermálne ložiská. Najvýznamnejšie výskyty: Almaden-Španielsko, Erzberg-SRN, Seravezz-Toskánsko-Taliansko, Alšar-Macedónsko, New Almaden-Kalifornia-USA, Manhattan-Nevada-USA, Marcuru-Utah-USA, Idria-Slovinsko, Nikitovce-Ukrajina, Kadamdžai-Kirgisko, Krušné Hory-ČR, Březina-ČR, Horní Luby-ČR, Nižná Slaná-SR, Rudňany-SR, Zlatník-SR, Dobšiná-SR, Poproč-SR, Rákoš-SR, Meník-SR, Dubník-SR.

30. Cinabarit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: HgS

Lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 30.

31. Cinabarit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: HgS

Lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 31.

32. Cinabarit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: HgS

Lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 32.

33. Cinabarit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: HgS

Lokalita: Rudňany – Slovenská republika, poznámka: so sideritom, (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Cinabarit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: HgS

Lokalita: Gelnica – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 34.

35. Cinabarit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: HgS

Lokalita: Merník pri Vranove nad Topľou – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Cinabarit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: HgS

Lokalita: Idria – Slovinsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Cinabarit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: HgS

Lokalita: Idria – Slovinsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 37.

38. Cinabarit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: HgS

Lokalita: Idria – Slovinsko, poznámka: so sadrovcom, (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 38.

39. Cinabarit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: HgS

Lokalita: Almaden – Španielsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 39.

40. Cinabarit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: HgS

Lokalita: Mina Mantos de Ponitaqui – Chile, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 40.


COVELLIT, vzorec: CuS. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Najčastejšie sa vyskytuje celistvý, tenko tabuľkovité kryštály sú vzácne. Farbu má indigovo modrú s ružovo hnedým nádychom a skoro kovovým až mastným leskom. Štiepateľnosť je dokonalá, lom rovný. Je prevažne produktom descendentných cementačných pochodov. Najvýznamnejšie výskyty: Butte-Montana-USA, Sarrabus-Sardínia, Copper River-Aljaška-USA, Tsumeb-Namíbia, Bisbee-Arizona-USA, Chuquicamata-Chile, Bor-Srbsko, Rio Tinto-Španielsko, Perm-Rusko, Frankenberg-Hesensko-SRN, Rokytnice nad Jizerou-ČR, Horní Vernéřovice-ČR, Hnúšťa-SR.

41. Covellit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: CuS

Lokalita: Hnúšťa-Mútnik – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 41.

42. Covellit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: CuS

Lokalita: Chuquicamata – Chile, poznámka: s pyritom, (m.).

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 42.


GALENIT, vzorec: PbS. Kryštalizuje v kubickej sústave. Obsahuje množstvo stopových prvkov, ktorých prítomnosť je spôsobená jemným prerastaním heterogénnych fáz, alebo rozpadom pevných roztokov. Medzi hlavné patria Ag,Bi a Sb. Medzi nositeľov Ag v galenite patrí akantit, diaforit, freibergit, matildit, proustit, pyrargyrit, Stephanit a ďalšie minerály Ag. Medzi ďalšie stopové prvky patria As,Cd,Se,Te,Tl. Galenit vytvára najčastejšie kryštály kubického, kubooktaedrického typu, vzácnejšie doštičkovité, alebo stĺpčekovité, prípadne kostrovité kryštály. Najbežnejším kryštalickým tvarom je kocka, spravidla v kombinácii s oktaedrom, prípadne rombooktaedrom. Bežné sú aj zrnité a celistvé agregáty. Farba galenitu je oloveno šedá s veľmi silným kovovým leskom, ktorý je výrazný na štiepnych plochách. Vryp je nelesklý, čierno šedý. Štiepateľnosť je dokonalá. Opticky je izotropný, niekedy býva slabo anomálne anizotropný. Charakteristickým identifikačným znakom sú trojuholníkové lomné jamky, spôsobené kubickou štruktúrou. Tento hlavný nerast olova často sprevádza sfalerit a hromadí sa hlavne na mezotermálnych, ale i na metamorfovaných ložiskách. Ložiská olovených (resp. oloveno-zinkových) rúd sa členia na štyri hlavné genetické typy: sedimentárne ložiská, metasomatické ložiská, kontaktne-metamorfné ložiská, žilné ložiská. Najvýznamnejšie výskyty: Broken Hill-N.J.Wales-Austrália, Schmalenberg-Harz-SRN, Andreasberg-Harz-SRN, Ivigtutu-Grónsko, Sale-Švédsko, La Belliére-Francúzko, Truro-Cornwall-Veľká Británia, Trepča-Kosovo, Dalnegorsk-Rusko, Leadvill-Lake Co.-USA, Wood River-Idaho-USA, Park City-Utah-USA, Cavnic-Rumunsko, Rodna-Rumunsko, Kenan Dere-Bulharsko, Jílové-ČR, Kutná Hora-ČR, Zlaté Hory-ČR, Havlíčkuv Brod-ČR, Příbram-ČR, Vrančice-ČR, Ratibořské Hory-ČR, Stříbro-ČR, Lucia baňa-SR, Gelnica-SR, Poproč-SR, Zlatá Idka-SR.

43. Galenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbS

Lokalita: Bohutín – Česká republika.

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 43.

44. Galenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbS

Lokalita: Kremnica – Slovenská republika, poznámka: s pyritom a baritom.

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 44.

45. Galenit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: PbS

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: s kremeňom.

Skriňa č.: 4.

Por.číslo vzorky: 45.