Skriňa č. 3

SULFIDY


SFALERIT, vzorec: (Zn,Fe)S. Je charakterizovaný širokým izomorfizmom a diadochizmom. Obvykle obsahuje prímesy Fe,Mn,Hg,Cd,Cu,In,As. Okrem toho obsahuje malé množstvá Ag,Ga,Ge,Ni,Pb,Se,Sn. Kryštalizuje v kubickej sústave. Habitus kryštálov je značne pestrý tetraedrický, kubooktaedrický a vzácnejšie dodekaedrický. Kryštály sú však často nepravidelne vyvinuté, zdvojčatelé so zaoblenými alebo s nedokonalými plochami. Zrasty sú kontaktné, lemované a penetračné, čo spôsobuje ryhovanie mnohých štiepnych plôch. Najčastejšie sa vyskytuje kusový, vtrúsený, v celistvých jemno až hrubo zrnitých agregátoch. Konkrecionálne, skryté kryštalické formy sú na povrchu ľadvinovité a vo vnútri s vrstevnatou štruktúrou, v ktorej sa striedajú vrstvičky sfaleritu rôzneho zloženia a sfarbenia, eventuálne s vrstvičkami wurtzitu alebo galenitu. Častá je zonálna štruktúra, polysyntetické zdvojčatenie a emulzné vtrúseniny chalkopyritu, kubanitu, stanitu a pyrotitu. Najčastejšie je hnedý, žltý, šedasto až modrasto čierny a menej často červený, zelený, biely až bezfarebný(kleiofan). Štiepateľnosť je dokonalá. Je priesvitný až priehľadný v čiernych odrodách opaktný. Lesk je matný, na zemitých odrodách až diamantový. Vryp je svetlo žltý, krémový, hnedý až šedý. Je nevodivý, má piezoelektrické vlastnosti, je nemagnetický až diamagnetický. Je to hlavný nerast Zn. Zinkové rudy sa vyskytujú najčastejšie na polymetalických ložiskách (Pb-Zn-Cu) rôznych genetických typov podobne ako olovené rudy. Genetické typy ložísk Zn: sedimentárne ložiská, metasomatické ložiská, kontaktne-metamorfné ložiská, žilné ložiská, submarinno-exhalačné ložiská. Najvýznamnejšie ložiská: Sudbury-Ontário-Kanada, Evje-Nórsko, Bushveld-Austrália, Grerwiese-Porýnie-SRN, Hagendorf-Bavorsko-SRN, Khan-Namíbia, Mina Fabulose-Bolívia, Ivigtut-Grónsko, Altyn Topkan-Uzbekistan, Banát-Rumunsko, La Carolina-Španielsko, Broken Hill-Zambia, Kipushi-Demokr.repub.Kongo, Butte-Montana-USA, Baia Sprie-Rumunsko, Cavnic-Rumunsko, Sacarimb-Rumunsko, Trzebice-Poľsko, Šikanai-Japonsko, Kutná Hora-ČR, Pohled-ČR, Zlaté Hory-ČR.Stříbrné Hory-ČR, Jezdovice-ČR, Jílové-ČR, Libčice-ČR, Stříbro-ČR, Milíkov-ČR, Rožňava-SR.

1. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 1.

2. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: na kremeni, (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 2.

3. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: na kremeni, (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 3.

4. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: s baritom a kremeňom, (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 4.

5. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: so sideritom a kalcitom, (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 5.

6. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Stříbro – Česká republika, poznámka: na kremeni, (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 6.

7. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Stříbro – Česká republika, poznámka: s kremeňom-krištáľ, (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 7.

8. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Zlaté Hory, št.Mier – Česká republika, poznámka: s galenitom, (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 8.

9. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Trepča – Kosovo, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 9.

10. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Trepča – Kosovo, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 10.

11. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Dalnegorsk – Rusko, poznámka: s pyrotitom.

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 11.

12. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Schneeberg, Sasko – SRN, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 12.

13. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Freiberg – SRN, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 13.

14. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Clausthal, Harz – SRN, poznámka: s kremeňom a kalcitom, (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 14.

15. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Rodna, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 15.

16. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Olkusz – Poľská republika, poznámka: s galenitom.

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 16.

17. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Carhuacazan, Junín – Peru, poznámka: s galenitom a baritom, (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 17.

18. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Bantseh – USA, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 18.

19. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Arakawa, pref.Akita – Japonsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 19.

20. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Džebel Ressas – Tunis, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Reocin – Španielsko, poznámka: s ankeritom.

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 21.

22. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Picos de Europa, prov.Santander – Španielsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 22.


CHALKOPYRIT, vzorec: CuFeS2. Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Tvorí kryštály, vyskytujúce sa spravidla v drúzových dutinách, ktoré majú sfenoidický, prípadne dipyramidálny, alebo skalenoedrický habitus. Jeho kryštály bývajú spravidla deformované, niektoré plochy môžu byť ryhované, prípadne poohýbané alebo lomené. Časté je aj dvojčatenie. Najčastejšie je celistvý, zrnitý a vtrúsený. Vytvára epitaktické zrasty na povrchu kryštálov sfaleritu a tetraedritu. Má sýto mosadznú až zlato žltú farbu na čerstvom lome. Často nabieha do modra až modrofialova. Štiepateľnosť je nezreteľná. Lom lastúrnatý až nerovný, je krehký a má kovový lesk, je nepriehľadný. Je to všade prítomný minerál, chýba len na málo typoch ložísk. V magmatitoch, pegmatitoch, kontaktných skarnoch, katatermálnych žilách a na vysokometamorfovaných lokalitách je charakterizovaný prítomnosťou odmiešanín kubanitu, uzavrenín valleriitu, hviezdičiek sfaleritu a pod. Najvýznamnejšie výskyty: Sudbury-Ontário-Kanada, Insizwa-JAR, Talnach-Norilsk-Rusko, Kowarw-Poľsko, Bisbee-Arizona-USA, Bingham-Utah-USA, Ely-Nevada-USA, Freiberg-Sasko-SRN, Ivigtutu-Grónsko, Rio Tinto-Španielsko, Mount Lyell-Tasmánia-Austrália, Orijärvi-Fínsko, Horní Slavkov-ČR, Cínovec-ČR, Krupka-ČR, Banská Štiavnica-SR.

23. Chalkopyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: CuFeS2

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: s galenitom, kremeňom, (chem.,gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Chalkopyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: CuFeS2

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 24.

25. Chalkopyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: CuFeS2

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: s galenitom a sfaleritom (chem.,gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 25.

26. Chalkopyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: CuFeS2

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: na kremeni (chem.,gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 26.

27. Chalkopyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: CuFeS2

Lokalita: Hnúšťa-Mútnik – Slovenská republika, poznámka: na mastenci, (chem.,gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 27.

28. Chalkopyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: CuFeS2

Lokalita: Gelnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 28.

29. Chalkopyrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: CuFeS2

Lokalita: Baia Mare, Herja – Rumunsko, poznámka: na kremeni, (chem.,gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 29.


GERMANIT, vzorec: Cu26Fe4Ge4S32. Kryštalizuje v kubickej sústave. Vytvára drobné zrná a zrnité agregáty, alebo drobné tetraedrické kryštály ružovo šedej farby s tmavo červeným odtieňom, kovového lesku. Vo väčšom množstve sa objavil v jedinom úseku, a to v Tsumebe-Namíbia. Bol nájdený i na ložisku typu kuroko konkrétne lož. Šikanai-pref. Akita-Japonsko a v Rumunsku na ložisku Toroiaga-Baia Borsa.

30. Germanit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Cu26Fe4Ge4S32

Lokalita: Tsumeb Mine, región Otjikoto – Namíbia, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 30.

31. Germanit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Cu26Fe4Ge4S32

Lokalita: Tsumeb Mine, región Otjikoto – Namíbia, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 31.


STANIT, vzorec: Cu2FeSnS4. Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Veľmi vzácne kryštály od 2 do 5 mm majú tetraedrický habitus, tvoria tiež prienikové dvojičky. Väčšinou je kusový či vtrúsený v celistvých agregátoch. Štiepateľnosť je nezreteľná. Je oceľovo šedý s olivovo zeleným odtieňom, kovovo lesklý, opaktný s čiernym vrypom. Často orientovane prerastá so sfaleritom, chalkopyritom a tetraedritom. Je to vysokoteplotný sulfid. Značné uplatnenie má na žilách Sn-W a Sn-Cu, kde takmer nikdy nechýba. Zvláštnym typom sú Sn rudné horniny v kryštalických dolomitoch, kde je kasiterit hojne sprevádzaný stanitom a obvyklými sulfidmi. Stanit je taktiež charakteristickým minerálom hydrotermálnej kýzovej polymetalickej asociácie. Najvýznamnejšie výskyty: Altenberg-Sasko-SRN, St. Michael´s Mount-Veľká Británia, Mt. Zeehanu-Tasmánia-Austrália, Ege-Chaja –Jakutsko-Rusko, Potos-Bolívia, Cínovec-ČR, Horní Slavkov-ČR, Kutní Hora-ČR.

32. Stanit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: Cu2FeSnS4

Lokalita: Cornwall, Anglicko – Veľká Británia, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 32.


TETRAEDRIT, vzorec: (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13. Má mriežku podobnú sfaleritu so širokými možnosťami izomorfného a diadochitového zastupovania. Kryštalizuje v kubickej sústave. Kryštály majú prevažne tetraedrický habitus, ale sú často ploché a niekedy prechádzajú až do zaoblených tvarov. Tvorí hviezdicové zrastlice, tiež kontaktné dvojčatá a prerastlice, často s opakovanými zrastmi. Najčastejšie je kusový, zrnitý až celistvý, vtrúsený a často prerastený s inými sulfidickými minerálmi. Čerstvý je kovovo lesklý, krehký, s nerovným alebo lastúrnatým lomom a len niekedy s nepatrnou nedokonalou štiepateľnosťou. Je oceľovo šedý až zeleno čierny s čiernym, červenohnedým až višňovým vrypom. Je opaktný, iba v jemných vláknach býva priesvitný. Je to hojný nerast rôznych typov hydrotermálnych mineralizácií, predovšetkým ložísk Cu, skarnových ložiskách, žilných Sn-Cu ložiskách a rôznych polymetalických ložísk. Najvýznamnejšie ložiská: Freiberg-Sasko-SRN, Clausthal-Harz-SRN, Pontgibaudu-Francúzsko, Wood River-Blaine Co.-USA, Park City-Utah-USA, Cavnic-Rumunsko, Baia Sprie-Rumunsko, Casapalcy-prov. Lima-Peru, Mouzaii-Alžírsko, Chuquicamata-Atacama-Chile, Broken Hill-Austrália, Kutná Hora-ČR, Polyčany-ČR, Příbram-ČR, Ratibořské Hory-ČR, Banská Štiavnica-SR, Rudňany-SR, Slovinky-SR, Gelnica-SR, Dobšiná-SR.

33. Tetraedrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13

Lokalita: Trangoška, Nízke Tatry – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Tetraedrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13

Lokalita: Rudňany – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 34.

35. Tetraedrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13

Lokalita: Rožňava, ž.Mária – Slovenská republika, poznámka: so sideritom, (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Tetraedrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13

Lokalita: Brixlegg, Tyrolsko – Rakúsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Tetraedrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13

Lokalita: Cavnic – Rumunsko, poznámka: so sfaleritom, (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 37.

38. Tetraedrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13

Lokalita: Cavnic – Rumunsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 38.

39. Tetraedrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13

Lokalita: Cavnic – Rumunsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 39.

40. Tetraedrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13

Lokalita: Cavnic – Rumunsko, poznámka: s kremeňom, (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 40.

41. Tetraedrit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13

Lokalita: ? – Mexiko, poznámka: s pyritom a chalkopyritom, (gr.).

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 41.


SCHWAZIT, vzorec: (Cu,Hg)12Sb4S13. Varieta tetraedritu so zvýšeným obsahom Hg (pozri Tetraedrit).

42. Schwazit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Cu,Hg)12Sb4S13

Lokalita: Brixlegg, Tyrolsko – Rakúsko, poznámka: varieta tetraedritu so zvýšeným obsahom Hg.

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 42.


SFALERIT, vzorec: (Zn,Fe)S. Je charakterizovaný širokým izomorfizmom a diadochizmom. Obvykle obsahuje prímesy Fe,Mn,Hg,Cd,Cu,In,As. Okrem toho obsahuje malé množstvá Ag,Ga,Ge,Ni,Pb,Se,Sn. Kryštalizuje v kubickej sústave. Habitus kryštálov je značne pestrý tetraedrický, kubooktaedrický a vzácnejšie dodekaedrický. Kryštály sú však často nepravidelne vyvinuté, zdvojčatelé so zaoblenými alebo s nedokonalými plochami. Zrasty sú kontaktné, lemované a penetračné, čo spôsobuje ryhovanie mnohých štiepnych plôch. Najčastejšie sa vyskytuje kusový, vtrúsený, v celistvých jemno až hrubo zrnitých agregátoch. Konkrecionálne, skryté kryštalické formy sú na povrchu ľadvinovité a vo vnútri s vrstevnatou štruktúrou, v ktorej sa striedajú vrstvičky sfaleritu rôzneho zloženia a sfarbenia, eventuálne s vrstvičkami wurtzitu alebo galenitu. Častá je zonálna štruktúra, polysyntetické zdvojčatenie a emulzné vtrúseniny chalkopyritu, kubanitu, stanitu a pyrotitu. Najčastejšie je hnedý, žltý, šedasto až modrasto čierny a menej často červený, zelený, biely až bezfarebný(kleiofan). Štiepateľnosť je dokonalá. Je priesvitný až priehľadný v čiernych odrodách opaktný. Lesk je matný, na zemitých odrodách až diamantový. Vryp je svetlo žltý, krémový, hnedý až šedý. Je nevodivý, má piezoelektrické vlastnosti, je nemagnetický až diamagnetický. Je to hlavný nerast Zn. Zinkové rudy sa vyskytujú najčastejšie na polymetalických ložiskách (Pb-Zn-Cu) rôznych genetických typov podobne ako olovené rudy. Genetické typy ložísk Zn: sedimentárne ložiská, metasomatické ložiská, kontaktne-metamorfné ložiská, žilné ložiská, submarinno-exhalačné ložiská. Najvýznamnejšie ložiská: Sudbury-Ontário-Kanada, Evje-Nórsko, Bushveld-Austrália, Grerwiese-Porýnie-SRN, Hagendorf-Bavorsko-SRN, Khan-Namíbia, Mina Fabulose-Bolívia, Ivigtut-Grónsko, Altyn Topkan-Uzbekistan, Banát-Rumunsko, La Carolina-Španielsko, Broken Hill-Zambia, Kipushi-Demokr.repub.Kongo, Butte-Montana-USA, Baia Sprie-Rumunsko, Cavnic-Rumunsko, Sacarimb-Rumunsko, Trzebice-Poľsko, Šikanai-Japonsko, Kutná Hora-ČR, Pohled-ČR, Zlaté Hory-ČR.Stříbrné Hory-ČR, Jezdovice-ČR, Jílové-ČR, Libčice-ČR, Stříbro-ČR, Milíkov-ČR, Rožňava-SR.

43. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: s chalkopyritom, kremeňom.

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 43.

44. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Reocin – Španielsko, poznámka: s ankeritom.

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 44.

45. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Cavnic – Rumunsko.

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 45.

46. Sfalerit, trieda: Sírniky (Sulfidy).

Vzorec: (Zn,Fe)S

Lokalita: Clausthal – Nemecko, poznámka: s galenitom, chalkopyr., kalcitom.

Skriňa č.: 3.

Por.číslo vzorky: 46.