Skriňa č. 28

SILIKÁTY


LAZURIT, vzorec: (Na,Ca)7-8(Al,Si)12(O,S)24[(SO4),Cl2,(OH2)]. Kryštalizuje v kubickej sústave. Obyčajne sa vyskytuje v jemnozrnných agregátoch so zarastenými zrnkami pyritu, diopsidu, kalcitu a sľudy. Farbu má sýto modrú, niekedy zelenú až fialovú, lesk je sklený. Vzniká vzácne v kontaktných mramoroch a dolomitoch, výnimočne v tufoch. Výskyty: Badachšán-Afganistan, Sljudjanka-Rusko, Andes de Ovalle-Chile Monte Somma, Monti Albani pri Ríme-Taliansko, Colorado-USA, Dolný Turček-SR.

1. Lazurit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na,Ca)7-8(Al,Si)12(O,S)24[(SO4),Cl2,(OH2)]

Lokalita: Bajkal – Rusko, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 1.

2. Lazurit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na,Ca)7-8(Al,Si)12(O,S)24[(SO4),Cl2,(OH2)]

Lokalita: Werfén – Rakúsko, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 2.

3. Lazurit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na,Ca)7-8(Al,Si)12(O,S)24[(SO4),Cl2,(OH2)]

Lokalita: Andes de Ovalle – Chile, poznámka: brúsený, (arab.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 3.

4. Lazurit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na,Ca)7-8(Al,Si)12(O,S)24[(SO4),Cl2,(OH2)]

Lokalita: Badachšán – Afganistan, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 4.


HELVIT, vzorec: Mn2+4Be3(SiO4)3S. Kryštalizuje v kubickej sústave. Tvorí tetraedrické kryštály až niekoľko cm veľké a zrnité agregáty. Je hnedý, červenohnedý, šedý, žltý, priehľadný až priesvitný. Lesk má sklený až mastne lesklý. Vyskytuje sa v nefelin. syenitoch, v granitových pegmatitoch chudobných na Al. Výskyty:Qubec-Kanada,Langesundsfjord-Nórsko, Cavic-Rumunsko, Amelia-Virgínia-USA, Port Hedland-Západ.Austrália, Montana-USA, Chvaletice, Sušice-ČR.

5. Helvit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Mn2+4Be3(SiO4)3S

Lokalita: Cavnic – Rumunsko, poznámka: žlté kryštály s kremeňom a dialogitom, (gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 5.


MARIALIT (Skapolit), vzorec: Na4Al3Si9O24Cl. Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Vytvára stĺpčekovité kryštály a zrnité agregáty, je bezfarebný, biely, žltý a fialový. Je priesvitný až priehľadný, lesk sklený až perleťový. Vyskytuje sa v trachytoch, pegmatitoch, v regionálne metamorf. horninách. Výskyty: Pianura pri Neapole-Taliansko, Ankazobé-Madagaskar, Pamír-Tadžikistan,Campolungo-Švajčiarsko, DR Kongo, Angola,Zambia.

6. Marialit (Skapolit), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na4Al3Si9O24Cl

Lokalita: Strážek – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 6.

7. Marialit (Skapolit), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na4Al3Si9O24Cl

Lokalita: Dobrá Voda – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 7.


USSINGIT, vzorec: Na2Al(Si3O8)(OH). Kryštalizuje v triklinickej sústave.. Je celistvý, často zdvojčatelý, fialovoružový. Vyskytol sa v pegmatitoch na poloostrove Kola-Rusko a v Kangerdluarsuku-Grónsko.

8. Ussingit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na2Al(Si3O8)(OH)

Lokalita: Lovozero, pol. Kola – Rusko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 8.


NATROLIT, vzorec: Na2(Al2Si3O10).2H2O. Kryštalizuje v rombickej sústave. Patrí medzi tzv. vláknité zeolity. Vzácne vytvára stĺpč.až jemne ihličkovité kryštály, častejšie guľovité, vláknité a radiálne lúčovité agregáty. Zvyčajne je bezfarebný až biely, menej šedý, nažltlý, červenkastý, priehľadný až priesvitný. Lesk je sklený. Je charakteristickým minerálom dutín v bázických a alkalických efuzívach, ale vzniká aj za iných podmienok. Výskyty: Mariánska hora pri Ústí nad Labem, Beskydy, Skuteč, Markovice, Krásné pri Šumperku, Staré Ransko, Barrandien-ČR, Francúzsko, údolie Fassa-Taliansko, Island, Bay of Fundy-Kanada, Medford,Oregon-USA.

9. Natrolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na2(Al2Si3O10).2H2O

Lokalita: Markovice – Česká republika, poznámka: s kalcitom, (chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 9.

10. Natrolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na2(Al2Si3O10).2H2O

Lokalita: Markovice – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 10.

11. Natrolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na2(Al2Si3O10).2H2O

Lokalita: Zálezly nad Labem – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 11.

12. Natrolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na2(Al2Si3O10).2H2O

Lokalita: Hammerunterwiesenthal – SRN, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 12.

13. Natrolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na2(Al2Si3O10).2H2O

Lokalita: Feigarhorn – Island, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 13.


MEZOLIT, vzorec: Na16Ca16(Al48Si72O240).64H2O. Patrí medzi tzv.vláknité zeolity. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vytvára guľovité, jemne vláknité, celistvé až zemité agregáty. Je bezfarebný, biely, nažltlý. Je sprievodcom natrolitu v dutinách čadičov. Výskyty: Sotěsky pri Děčíne, Praha,Strelča pri Sobotke-ČR, Eisenach-SRN,Rupa di Aci Castello-Sicília-Taliansko, Bernfjord-Island, Poona-India.

14. Mezolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na16Ca16(Al48Si72O240).64H2O

Lokalita: Kristallwand – Rakúsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 14.

15. Mezolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na16Ca16(Al48Si72O240).64H2O

Lokalita: Fassa, údolie – Taliansko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 15.


SKOLECIT, vzorec: Ca(Al2Si3O10).3H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Je podobný natrolitu. Je biely, bezfarebný, lesk sklený. Výskyty:pochádza z trhlín alpskej asociácie v diorite brnenskej vyvreliny. Ďalej sa nachádza v sodalitickom fonolite na Špičáku pri Moste-ČR, na Pustom vrchu pri Folknárú-ČR, Poona-India, Bernfjord-Island, Faerské ostrovy.

16. Skolecit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca(Al2Si3O10).3H2O

Lokalita: Djupivogur – Island, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 16.


THOMSONIT, vzorec: NaCa2(Al5Si5O20).6H2O. Patrí medzi tzv. vláknité zeolity. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vytvára hlavne ľadvinovité, guľovité, stebelnaté agregáty s drúzovitým povrchom. Je biely, žltkastý, priesvitný až zakalený, perleťovo lesklý. Je známym minerálom dutín v znelcoch a čadičoch. Výskyty: Mariánska hora pri Moste, České Hamre, Lovosice, Vinařická hora pri Kladne, Doupovské hory-ČR, Kilpatrick-Škótsko, County Atrim-Sev.Írsko, Eisenach-SRN, Vezuv-Taliansko, Lake Superior-Minesota-USA.

17. Thomsonit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaCa2(Al5Si5O20).6H2O

Lokalita: Vinařice – Česká republika, poznámka: guľovité agregáty, (m.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 17.

18. Thomsonit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaCa2(Al5Si5O20).6H2O

Lokalita: Vinařice – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 18.

19. Thomsonit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaCa2(Al5Si5O20).6H2O

Lokalita: Ústí nad Labem, Mariánska skála – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 19.


ANALCÍM, vzorec: Na(AlSi2O6).H2O. Kryštalizuje v kubickej, tetrag., trigon.,romb., monoklin., triklinickej sústave. Je nepriehľadný, svetlých farieb. Lesk má sklený, vryp biely, bez štiepateľnosti, krehký. Vytvára kryštály, drúzy a zrnité agregáty. Je známy ako neskorý minerál alkalických syenitov a ich pegmatitov. Je podstatnou zložkou spodnokriedových žíl tešinitu, tiež sa nachádza v alkalických vulkanitoch. Výskyt: poloostrov Kola-Rusko, Guinea, Quebec-Kanada, Andreasberg-SRN, údolie Fassa-Taliansko, Český Tešín, České stredohorie, Štrbice,Barrandien, Markovice-ČR.

20. Analcím, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na(AlSi2O6).H2O

Lokalita: Markovice – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Analcím, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na(AlSi2O6).H2O

Lokalita: Markovice – Česká republika, poznámka: s prehnitom, (gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 21.

22. Analcím, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na(AlSi2O6).H2O

Lokalita: Markovice – Česká republika, poznámka: s prehnitom, (gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 22.

23. Analcím, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na(AlSi2O6).H2O

Lokalita: Čáslav – Česká republika, poznámka: s prehnitom, (gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Analcím, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na(AlSi2O6).H2O

Lokalita: Alpe di Suisi – Taliansko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 24.


LAUMONTIT, vzorec: CaAl2Si4O12.4H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vytvára stĺpčekovité kryštály nápadne krehké. Je biely, šedý, ružovkastý, žltý až nahnedlý, nepriehľadný. Vyskytuje sa na žilách alpského typu, na trhlinách granitov a pegmatitov a v malej miere na trhlinách metamor.hornín, na rudných žilách a v sedimentárnych horninách s analcímom. Výskyty: Lukavská hora pri Moravských Budejoviciach, Bohutín, Krhanice, Markovice, Staré Ransko-ČR, údolie Fassa-Taliansko, Bergen Hill-Škótsko, Oberstein-SRN, Ašio-Japonsko.

25. Laumontit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaAl2Si4O12.4H2O

Lokalita: Litice – Česká republika, poznámka: s kalcitom, (m.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 25.

26. Laumontit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaAl2Si4O12.4H2O

Lokalita: Litice – Česká republika, poznámka: s kalcitom a fluoritom, (m.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 26.


GISMONDÍN, vzorec: Ca(Al2Si2O8).4,5H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí pseudotetragonálne dipyramídy, tvorené komplikovaným dvojčatným zrastom podľa (001) a (110). Vyskytuje sa hlavne v polguľovitých agregátoch. Je bezfarebný, biely, šedý, namodralý a načervenalý so skleným leskom. V dutinách čadičov tvorí drobné kryštály. Výskyty: Vinařická hora, Zálezly nad Labem, Dobranka-ČR, Giessen, Hohenberg-SRN, Vezuv-Taliansko.

27. Gismondín, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaAl2Si4O12.4H2O

Lokalita: Suhiffenberg – SRN, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 27.


HARMATÓM, vzorec: (Ba0,5,Ca0,5,K,Na)5(Al5Si11O32).12H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí vždy zrastlice, ktoré majú krátke stĺpce až tabuľky s pyramidálnym ukončením. Je bezfarebný, biely, zelenkavý, načervenalý, priesvitný, lesk sklený. Je charakteristickým nerastom bázických efuzív, častý je aj na hydrotermálnych rudných žilách, ktoré pretínajú bázické horniny. Výskyty: Staré Ransko, Hrubšice, Kozákov-ČR, Kilpatrick Hills-Škótsko, Andreasberg-SRN, Korsnäs-Fínsko.

28. Harmotóm, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Ba0,5,Ca0,5,K,Na)5(Al5Si11O32).12H2O

Lokalita: Kozákov – Česká republika, poznámka: na kremeni, (gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 28.

29. Harmotóm, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Ba0,5,Ca0,5,K,Na)5(Al5Si11O32).12H2O

Lokalita: Strontian, Škótsko – Veľká Británia, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 29.

30. Harmotóm, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Ba0,5,Ca0,5,K,Na)5(Al5Si11O32).12H2O

Lokalita: Andreasberg, Harz – SRN, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 30.


CHABAZIT, vzorec: (Ca0,5,K,Na)4(Al4Si8O24).12H2O. Kryštalizuje v trogonálnej sústave. Tvorí klencové, kocke podobné kryštály, vzácne tabuľky, zvyčajne je v podobe drúz. Je priehľadný až priesvitný, bezfarebný, biely, šedobiely, žltý až hnedý, červený, krehký. Je to minerál dutín bázických efuzív, hlavne rôznych typov čadičov. Výskyty: Maglovec pri Prešove-SR, Řepčice, Puchavec, České Kamenice, Kozákov, Praha-Chuchle-ČR, Idar-Oberstein-SRN, ostrov Skye-Škótsko,Nové Škótsko-Kanada, New Jersey-USA, Richmond v Melbourne-Austrália, Pyreneje.

31. Chabazit-Ca, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Ca0,5,K,Na)4(Al4Si8O24).12H2O

Lokalita: Maglovec pri Prešove – Slovenská republika, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 31.

32. Chabazit-Ca, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Ca0,5,K,Na)4(Al4Si8O24).12H2O

Lokalita: Maglovec pri Prešove – Slovenská republika, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 32.

33. Chabazit-Ca, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Ca0,5,K,Na)4(Al4Si8O24).12H2O

Lokalita: Řepčice – Česká republika, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Chabazit-Ca, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Ca0,5,K,Na)4(Al4Si8O24).12H2O

Lokalita: Řepčice – Česká republika, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 34.

35. Chabazit-Ca, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Ca0,5,K,Na)4(Al4Si8O24).12H2O

Lokalita: Dunabogdán – Maďarsko, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 35.


MORDENIT, vzorec: (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40O96).28H2O. Kryštalizuje v rombickej sústave. Tvorí drobné stĺpčekovité kryštály, vertikálne ryhované, väčšinou však ihlice až vlákna v radiálne lúčovitých agregátoch, tiež je v celistvých agregátoch porcelánového vzhľadu. Je bezfarebný, biely, žltý, ružovkastý až červený, lesk má sklený až hodvábny. Najčastejší výskyt je v dutinkách čadičov a iných efuzív. Výskyty: Kozákov-ČR, Valle Zuccanti-Taliansko, Arasawa-mure-Japonsko, pôvodná lokalita Morde-Kanada, Poona-India.

36. Mordenit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40O96).28H2O

Lokalita: Kozákov – Česká republika, poznámka: v melafýre, (zem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Mordenit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40O96).28H2O

Lokalita: Seibabo – Kuba, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 37.


HEULANDIT, vzorec: (Sr0,5,Ca0,5,Na,K)9(Al9Si27O72).~24H2O. Heulandit je názvom série zo skupiny zeolitov, podľa chemického zloženia sa delia na heulandit-Ca, heulandit-Na, heulandit-K, heulandit-Sr. Kryštalizujú v monoklinickej sústave. Tvoria tabuľkovité kryštály, lupeňovité a guľovité agregáty. Sú bezfarebné, biele, žlté, šedé, hnedé, často červené s charakteristickým perleťovým leskom. Vyskytujú sa hlavne v dutinkách bázických efuzív, hlavne čadičov. V Kozákove-ČR je to heulandit-Sr. Výskyty: Írsko, ostrov Skye-Škótsko, Island, údolie Fassa-Taliansko, Poona-India, Ogasawara-Japonsko, tunel Cambo-Francúzsko, Andreasberg-SRN, Chvaletice, Bohutín, Markovice, Horky-ČR.

38. Heulandit-Sr, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Sr0,5,Ca0,5,Na,K)9(Al9Si27O72).~24H2O

Lokalita: Kozákov – Česká republika, poznámka: (m.,chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 38.

39. Heulandit-Sr, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Sr0,5,Ca0,5,Na,K)9(Al9Si27O72).~24H2O

Lokalita: Kozákov – Česká republika, poznámka: (m.,chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 39.

40. Heulandit-Sr, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Sr0,5,Ca0,5,Na,K)9(Al9Si27O72).~24H2O

Lokalita: Fassa, údolie – Taliansko, poznámka: (m.,chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 40.

41. Heulandit-Sr, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Sr0,5,Ca0,5,Na,K)9(Al9Si27O72).~24H2O

Lokalita: Bernfjord – Island, poznámka: (m.,chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 41.


STILBIT, vzorec: (Na,Ca0,5,K)9(Al9Si27O72).28H2O. Názov série zo skupiny zeolitov, podľa chemického zloženia ich delíme na stilbit-Ca a stilbit-Na. Kryštalizujú v monoklinickej sústave. Ich kryštály vytvárajú charakteristické snopkovité zhluky, niekedy aj sférolity. Tvoria aj lúčovité až guľovité agregáty. Sú bezfarebné, biele, žlté, ale aj hnedé a tehlovo červené. Lesk je perleťový až sklený. Výskyty: Kozákov-ČR, Nadap-Maďarsko, Kilpatrick-Škótsko, Bernfjord-Island, Nové Škótsko-Kanada, Paterson-New Jersey-USA, Andreasberg-SRN, Sofia-Bulharsko, Arendal-Nórsko, Pyreneje.

42. Stilbit-Na, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na,Ca0,5,K)9(Al9Si27O72).28H2O

Lokalita: Kozákov – Česká republika, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 42.

43. Stilbit-Na, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na,Ca0,5,K)9(Al9Si27O72).28H2O

Lokalita: Faerské ostrovy – Dánsko, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 43.

44. Stilbit-Na, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na,Ca0,5,K)9(Al9Si27O72).28H2O

Lokalita: Feigarhorn – Island, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 44.

45. Stilbit-Na, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na,Ca0,5,K)9(Al9Si27O72).28H2O

Lokalita: Karadag – Ukrajina, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 45.

46. Stilbit-Na, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na,Ca0,5,K)9(Al9Si27O72).28H2O

Lokalita: Strzegom – Poľská republika, poznámka: na ortoklase a strigovite – chamosite, (gr.,chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 46.

47. Stilbit-Na, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na,Ca0,5,K)9(Al9Si27O72).28H2O

Lokalita: Poona – India, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 47.


MARIALIT (Skapolit), vzorec: Na4Al3Si9O24Cl. Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Vytvára stĺpčekovité kryštály a zrnité agregáty, je bezfarebný, biely, žltý a fialový. Je priesvitný až priehľadný, lesk sklený až perleťový. Vyskytuje sa v trachytoch, pegmatitoch, v regionálne metamorf. horninách. Výskyty: Pianura pri Neapole-Taliansko, Ankazobé-Madagaskar, Pamír-Tadžikistan,Campolungo-Švajčiarsko, DR Kongo, Angola,Zambia.

48. Marialit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na4Al3Si9O24Cl

Lokalita: Dobrá Voda – Česká republika, poznámka: skapolit.

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 48.


NATROLIT, vzorec: Na2(Al2Si3O10).2H2O. Kryštalizuje v rombickej sústave. Patrí medzi tzv. vláknité zeolity. Vzácne vytvára stĺpč.až jemne ihličkovité kryštály, častejšie guľovité, vláknité a radiálne lúčovité agregáty. Zvyčajne je bezfarebný až biely, menej šedý, nažltlý, červenkastý, priehľadný až priesvitný. Lesk je sklený. Je charakteristickým minerálom dutín v bázických a alkalických efuzívach, ale vzniká aj za iných podmienok. Výskyty: Mariánska hora pri Ústí nad Labem, Beskydy, Skuteč, Markovice, Krásné pri Šumperku, Staré Ransko, Barrandien-ČR, Francúzsko, údolie Fassa-Taliansko, Island, Bay of Fundy-Kanada, Medford,Oregon-USA.

49. Natrolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na2(Al2Si3O10).2H2O

Lokalita: Zalezly – Česká republika.

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 49.

50. Natrolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na2(Al2Si3O10).2H2O

Lokalita: Ústí nad Labem – Česká republika.

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 50.


CHABAZIT, vzorec: (Ca0,5,K,Na)4(Al4Si8O24).12H2O. Kryštalizuje v trogonálnej sústave. Tvorí klencové, kocke podobné kryštály, vzácne tabuľky, zvyčajne je v podobe drúz. Je priehľadný až priesvitný, bezfarebný, biely, šedobiely, žltý až hnedý, červený, krehký. Je to minerál dutín bázických efuzív, hlavne rôznych typov čadičov. Výskyty: Maglovec pri Prešove-SR, Řepčice, Puchavec, České Kamenice, Kozákov, Praha-Chuchle-ČR, Idar-Oberstein-SRN, ostrov Skye-Škótsko,Nové Škótsko-Kanada, New Jersey-USA, Richmond v Melbourne-Austrália, Pyreneje.

51. Chabazit-Ca, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Ca0,5,K,Na)4(Al4Si8O24).12H2O

Lokalita: Maglovec pri Prešove – Slovenská republika.

Skriňa č.: 28.

Por.číslo vzorky: 51.