Skriňa č. 27

SILIKÁTY


PALYGORSKIT, vzorec: (Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O. Kryštalizuje v monoklinickej a rombickej sústave. Je tvorený jemnými vláknami, vzájomne poprepletanými, takže majú vzhľad kože, lepenky alebo papieru. Je tuhý, nepodajný, farby bielej, bielošedej, žltošedej. Je produktom alterácie okoložilných hornín rudných žíl, hlavne serpentinitov, granitov. Výskyty na rudných žilách: Příbram, Stříbro, Kutná Hora, Křížová-ČR, na alpských žilách, Skuteč-ČR, Alpy, Jelšava, Burda-SR, pôvodná lokalita-Palygorskaja-Rusko.

1. Palygorskit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O

Lokalita: Burda – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 1.

2. Palygorskit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O

Lokalita: Burda – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 2.

3. Palygorskit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O

Lokalita: Burda – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 3.

4. Palygorskit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O

Lokalita: Strážek – Česká republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 4.

5. Palygorskit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O

Lokalita: ? – Fínsko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 5.


SÉPIOLIT, vzorec: Mg4Si6O15(OH)2.6H2O. Kryštalizuje v rombickej sústave. Býva masívny, jemne vláknitý, zemitý. Je tuhý, nepodajný. Farbu má bielu, šedú nažltlú, niekedy je sfarbený modrozeleno a červeno. Lesk je matný. Vzniká hlavne ako produkt silnej alterácie serpentínových minerálov a magnezitu. Výskyty: Chester-Pensylvánia-USA, Madrid-Španielsko, Samos-Grécko, Biskoupky, Templštejn pri Moravskom Krumlove-ČR.

6. Sépiolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Mg4Si6O15(OH)2.6H2O

Lokalita: Nová Ves pri Oslavanoch – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 6.


CAVANSIT, vzorec: Ca(V4+O)Si4O10.4H2O. Kryštalizuje v rombickej sústave, tvorí veľmi dlhé stĺpcovité až ihličkovité kryštály, ktoré sú v paprskovitých agregátoch o priemeru až 5 mm. Je zelenomodrý, sýto modrý, priehľadný, lesk sklený, silne pleochroický. Spolu s kalcitom, apofylitom a zeolitom bol popísaný v dutinkách hnedého tufu na lokalite Owyhee Dam, Oregon-USA a v Poone-India.

7. Cavansit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca(V4+O)Si4O10.4H2O

Lokalita: Nasik – India, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 7.


DELHAYELIT, vzorec: (Na,K)10Ca5Al6Si32O80(Cl2,F2,SO4)3.18H2O. Kryštalizuje v rombickej sústave. Tvorí tabuľky, je bezfarebný. Známy je z meliliticko-nefel. lávy hory Shaberu-DR Kongo a z lokality Rasvumčor poloostr. Kola-Rusko.

8. Delhayelit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na,K)10Ca5Al6Si32O80(Cl2,F2,SO4)3.18H2O

Lokalita: Chibiny, pol. Kola – Rusko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 8.


NEFELÍN, vzorec: (Na,K)AlSiO4. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Je rozšíreným horninotvorným minerálom, je bezfarebný, biely, šedý, žltý, zelenkavý, lesk má sklený, matný. Tvorí nepravidelné zrná v pegmatitoch alkalických syenitov, nefelin.vulkanitoch. Tento typický nerast alkalických intruzív a efuzív sa podieľa na celkovom zložení magmy 0,3%. Môže vznikať aj nefelinizáciou. Výskyty: Chibinský masív,poloostr.Kola-Rusko, Fitou-Francúzsko, Serra de Monchique-Portugalsko, Grónsko, Madagaskar, Doupovské hory, Košťál, Roztoky, Marianské Lázne, České stredohorie,Mladá Boleslav-ČR, Ditrau-Rumunsko, Iivaara-Fínsko, Vezuv-Taliansko, Kaiserstuhl-SRN, Ontário-Kanada.

9. Nefelín, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na,K)AlSiO4

Lokalita: Františkove Lázne – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 9.


PETALIT, vzorec: LiAlSi4O10. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí drobné kryštálky, obvykle štiepne masívne agregáty a polysintetické dvojčatné zrasty podľa (001). Je bezfarebný, biely a žltý, krehký. Tento ekonomicky významný rudný nerast líthia je viazaný na pegmatity Na-Li. Výskyty: Nová Ves pri Českom Krumlove, Jeclov – ČR, Luolamäk-Fínsko, Varuträsk-Švédsko, Minas Gerais-Brazília.

10. Petalit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: LiAlSi4O10

Lokalita: Varuträsk – Švédsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 10.


LEUCIT, vzorec: K(AlSi2O6). Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Je bielej, šedej farby so skleným leskom. Je typickým horninotvorným nerastom alkalických bázik a menej kyslých výlevných hornín, bohatých na K, Al. Výskyty: v sopečných výlevoch-Monte Somma, Vezuv, Monte Albani-Taliansko, Taškent-Uzbekistan, leucitické znelce a trachyty – Doupovské hory, Krušné hory-ČR, Kaiserstuhl, Laacher See-SRN.

11. Leucit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: K(AlSi2O6)

Lokalita: Ariccia Monte Albani – Taliansko, poznámka: biele, (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 11.


SANIDÍN, vzorec: (K,Na)AlSi3O8. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Jeho kryštály majú charakteristický tabuľkovitý habitus. Zrastá hlavne podľa karlovarského zákona, bavenského a manebašského. Zvyčajne je bezfarebný, lesk sklený. Tvorí výrastlice v trachytoch a ryolitoch, je typickým predstaviteľom kontaktnej metamorfnej sanidínovej vysoko a nízkoteplotnej fácie. Výskyty: Heřmanov-ČR, Vyhne-SR, Drachenfels, Laacher See-SRN, Monte Somma, Vezuv-Taliansko.

12. Sanidín, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (K,Na)AlSi3O8

Lokalita: Puygros, oblasť Savojsko – Francúzsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 12.

13. Sanidín, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (K,Na)AlSi3O8

Lokalita: Velbažský priesmyk – Bulharsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 13.


ORTOKLAS, vzorec: KAlSi3O8. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Je stredným členom polymorfnej rady sanidín – mikroklín. Jehy kryštály vytvárajú krátke stĺpce alebo tabuľky. Známy dvojčatným rastom – karlovarský podľa (100). Je bezfarebný, biely, šedý, lesk má sklený. Je jedným z hlavných horninotvorných nerastov, 31% sa podieľa na zložení magmatických hornín. Výskyt: Karlove Vary, Loket, Bečov, Železný Brod, Semily, Dolné Bory, Otov, Písek-ČR, Massif Central-Francúzsko, juž.Nórsko, Fredriksvärn_Švédsko, Strzegom-Poľsko, Maine, New York-USA, Baia Sprie-Rumunsko, Banská Štiavnica-SR, Alpské žily, Ratnapura-Srí Lanka.

14. Ortoklas, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Karlove Vary – Česká republika, poznámka: karlovarské dvojča (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 14.

15. Ortoklas, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Strzegom – Poľská republika, poznámka: s kremeňom, (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 15.

16. Ortoklas, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Strzegom – Poľská republika, poznámka: s kremeňom – záhnedou, desmínom, (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 16.

17. Ortoklas, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Strzegom – Poľská republika, poznámka: s kremeňom – záhnedou, desmínom, (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 17.

18. Ortoklas, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Strzegom – Poľská republika, poznámka: so stilbitom – Ca , strigovitom – chamositom, (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 18.

19. Ortoklas, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Baveno, Piemont – Taliansko, poznámka: bavenské dvojča, (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 19.


ADULÁR, vzorec: KAlSi3O8. Je to číry živec alpských žíl s prevahou tvarov (110) a (101). Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Jeho kryštály majú krátky stĺpcovitý až tabuľ.habitus. (viď ortoklas).

20. Adulár, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Přední – Česká republika, poznámka: varieta ortoklasu typ. pre alpskú paragenézu.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Adulár, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Habachtal – Rakúsko, poznámka: varieta ortoklasu typ. pre alpskú paragenézu.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 21.

22. Adulár, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Pinzgan – Rakúsko, poznámka: varieta ortoklasu typ. pre alpskú paragenézu.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 22.

23. Adulár, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Scopi – Švajčiarsko, poznámka: varieta ortoklasu typ. pre alpskú paragenézu.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Adulár, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Alpy – Švajčiarsko, poznámka: varieta ortoklasu typ. pre alpskú paragenézu.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 24.


MIKROKLÍN, vzorec: KAlSi3O8. Draselný živec, kryštalizuje v triklinickej sústave. Vytvára podobné kryštály ako ortoklas. Je biely, bezfarebný, žltý, zelený a inak sfarbený. Lesk má skelný. Je význačným horninotvorným minerálom, ktorý sa uplatňuje s ortoklasom na zložení kyslých a dvojsľudných granitov, kyslých efuzív a regionálne metamorf.hornín. Je častý v pegmatitoch. Výskyty: Otov, Meclov, Písek Dolné Bory, Dobrá Voda, Krušné hory, Mědenec-ČR, Strzegom-Poľsko, Hagendorf-SRN, Hundholmen-Nórsko, Kaatiale-Fínsko, poloostr. Kola-Rusko, Virgínia-USA, Nízke Tatry.

25. Mikroklín, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Ishikava – Japonsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 25.

26. Mikroklín, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Kurobera – Japonsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 26.

27. Mikroklín, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Stiepelmann Grube, M. Spitzkoppe, Okahandja – Namíbia, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 27.


AMAZONIT, vzorec: KAlSi3O8. Draselný živec, kryštalizuje v triklinickej sústave. Vytvára podobné kryštály ako ortoklas. Je biely, bezfarebný, žltý, zelený a inak sfarbený. Lesk má skelný. Je význačným horninotvorným minerálom, ktorý sa uplatňuje s ortoklasom na zložení kyslých a dvojsľudných granitov, kyslých efuzív a regionálne metamorf.hornín. Je častý v pegmatitoch. Výskyty: Otov, Meclov, Písek Dolné Bory, Dobrá Voda, Krušné hory,Mědenec-ČR, Strzegom-Poľsko, Hagendorf-SRN, Hundholmen-Nórsko, Kaatiale-Fínsko, poloostr. Kola-Rusko, Virgínia-USA, Nízke Tatry.

28. Amazonit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Ilmenské hory, Ural – USA, poznámka: varieta mikroklínu zelenej farby.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 28.

29. Amazonit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Pikes Peak, Colorado – USA, poznámka: varieta mikroklínu zelenej farby.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 29.

30. Amazonit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Virgínia – USA, poznámka: varieta mikroklínu zelenej farby.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 30.


HYALOFÁN, vzorec: (K,Ba)Al(Si,Al)3O8. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí stĺpčekovité kryštály, často je kusový, dvojčatí podľa karlovarského, bavenského, manebašského zákona. Je bezfarebný, biely, žltý, priehľadný až priesvitný. Lesk je skelný. Vzácne sa objavuje na alpských žilách, ale najväčšie kryštály sa vyskytujú spolu s kremeňom-záhnedou v Busovaci – Bosna. Ďalšie výskyty: Sludjanka,Bajkal-Rusko,Jakobsberg-Švédsko, Broken Hill-Austrália.

31. Hyalofán, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (K,Ba)Al(Si,Al)3O8

Lokalita: Busovača – Bosna a Hercegovina, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 31.


ALBIT, vzorec: NaAlSi3O8. Albit je najkyslejším členom plagioklasovej rady a charakteristickým nerastom kyslých magmatických hornín.Tvorí prizmatické tabuľky,zrnité agregáty. Je biely až bezfarebný,niekedy namodralý a zelenkastý. Lesk sklený. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Veľmi významný je pri alteračných pochodoch, ktoré prebiehajú na rozhraní medzi pozdnemagmatick. a pomagmatickými procesmi.Výskyty: Krušné hory, Liberec, Dolné Bory, Písek, Cyrilov, Dobrá Voda, Nová Ves pri Českom Krumlove, Maršíkov, Horní Slavkov, Krupka-ČR, Strzegom, Murzinka-Poľsko,Amelia Co.,Virgínia-USA, San Diego,Kalifornia, Minas Gerais-Brazília, Schneeberg, Andreasberg-SRN, Gletch-ŠvajčiarskoSlovenské rudohorie, Rožňava, Banská Štiavnica-SR.

32. Albit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaAlSi3O8

Lokalita: Rožňava – Slovenská republika, poznámka: na siderite, (lat.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 32.

33. Albit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaAlSi3O8

Lokalita: Rožňava, žila Bernardi – Slovenská republika, poznámka: so sideritom, baritom a chalkopyritom, (lat.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Albit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaAlSi3O8

Lokalita: Cyrilov, Morava – Česká republika, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 34.

35. Albit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaAlSi3O8

Lokalita: Krásněves – Česká republika, poznámka: v pegmatite, (lat.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Albit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaAlSi3O8

Lokalita: Dolní Bory – Česká republika, poznámka: s muskovitom, (lat.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Albit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaAlSi3O8

Lokalita: Záhradište – Česká republika, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 37.

38. Albit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaAlSi3O8

Lokalita: Sobotín – Česká republika, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 38.

39. Albit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaAlSi3O8

Lokalita: Bobrúvka – Česká republika, poznámka: s muskovitom, (lat.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 39.

40. Albit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaAlSi3O8

Lokalita: Tirolsko – Rakúsko, poznámka: s kremeňom- záhnedou, (lat.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 40.

41. Albit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaAlSi3O8

Lokalita: Portland, Connecticut – USA, poznámka: s granátom a apatitom, (lat.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 41.


OLIGOKLAS, vzorec: NaAlSi3O8. Albit je najkyslejším členom plagioklasovej rady a charakteristickým nerastom kyslých magmatických hornín.Tvorí prizmatické tabuľky,zrnité agregáty. Je biely až bezfarebný,niekedy namodralý a zelenkastý. Lesk sklený. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Veľmi významný je pri alteračných pochodoch, ktoré prebiehajú na rozhraní medzi pozdnemagmatick. a pomagmatickými procesmi.Výskyty: Krušné hory, Liberec, Dolné Bory, Písek, Cyrilov, Dobrá Voda, Nová Ves pri Českom Krumlove, Maršíkov, Horní Slavkov, Krupka-ČR, Strzegom, Murzinka-Poľsko,Amelia Co.,Virgínia-USA, San Diego,Kalifornia, Minas Gerais-Brazília, Schneeberg, Andreasberg-SRN, Gletch-ŠvajčiarskoSlovenské rudohorie, Rožňava, Banská Štiavnica-SR.

42. Oligoklas, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaAlSi3O8

Lokalita: Písek – Česká republika, poznámka: var. albitu so zvýšeným obsahom Ca, (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 42.


PERIKLÍN, vzorec: NaAlSi3O8. Zrast kryštálových jedincov plagioklasov (viď plagioklas).

43. Periklín, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaAlSi3O8

Lokalita: Stubachtal – Rakúsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 43.


ANORTIT, vzorec: CaAl2Si2O8. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Jeho kryštály sú vzácne, habitus je tabuľkovitý alebo stĺpčekovitý. Z dvojčatných zrastov živcov sa najčastejšie uplatňuje albitový. Je bezfarebný, biely, žltkavý,šedý. Lesk má sklený. Je prítomný v niektorých noritoch, olivin.gabrách a troktolitoch, najkrajšie kryštály sú s vesuvianitom na Monte Somma-Vezuv. Výskyt: Vezuv-Taliansko,Borzovka(Ural)-Rusko,Hokkaidó-Japonsko,Island, Keňa,Antarktída,Staré Ransko-ČR.

44. Anortit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaAl2Si2O8

Lokalita: Fassa, údolie – Taliansko, poznámka: ružové s fassaitom, (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 44.

45. Anortit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaAl2Si2O8

Lokalita: Mijakedžima – Japonsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 45.


LABRADORIT, vzorec: CaAl2Si2O8. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Jeho kryštály sú vzácne, habitus je tabuľkovitý alebo stĺpčekovitý. Z dvojčatných zrastov živcov sa najčastejšie uplatňuje albitový. Je bezfarebný, biely, žltkavý,šedý. Lesk má sklený. Je prítomný v niektorých noritoch, olivin.gabrách a troktolitoch, najkrajšie kryštály sú s vesuvianitom na Monte Somma-Vezuv. Výskyt: Vezuv-Taliansko,Borzovka(Ural)-Rusko,Hokkaidó-Japonsko,Island, Keňa,Antarktída,Staré Ransko-ČR.

46. Labradorit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaAl2Si2O8

Lokalita: Žitomírska oblasť – Ukrajina, poznámka: var. anortitu so zvýšeným obsahom Na, (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 46.

47. Labradorit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaAl2Si2O8

Lokalita: Labrador, pol. – Kanada, poznámka: var. anortitu so zvýšeným obsahom Na, (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 47.

48. Labradorit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaAl2Si2O8

Lokalita: Labrador, pol. – Kanada, poznámka: var. anortitu so zvýšeným obsahom Na, (gr.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 48.


DANBURIT, vzorec: CaB2(SiO4)2. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vytvára stĺpčeky s dipyramidálnym a dómatickým ukončením. Tvorí tiež radiálne lúčovité, zrnité až zemité agregáty. Je bezfarebný, žltý až tmavohnedý, priehľadný až priesvitný. Lesk je sklený až matný. Vzniká v dutinách xenolitov bridlíc v andezitoch v Maglovci. Vyskytuje sa aj v Na-Li pegmatitoch. Výskyty: Maglovec pri Prešove-SR, Antsirabé-Madagaskar, La Sirena, Charcas-Mexiko, Bolívia, Obira-Japonsko, Primorskij kraj-Rusko, pôvodná lokalita-Danbury,Connecticut-USA.

49. Danburit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaB2(SiO4)2

Lokalita: Maglovec pri Prešove – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 49.


KANKRINIT, vzorec: Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)2. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Tvorí bezfarebné, žlté, načervenalé a svetlo modré zrnité agregáty a stĺpčeky. Lesk má sklený až matný, je priesvitný. Je nerastom alkalických intruzív (nefelin.syenitov a pod.) Výskyty:Hurka pri Čistej, Roztoky nad Labem-ČR, Ditrau-Rumunsko, Laacher See-SRN, Fen-Nórsko, Miass-Ural-Rusko, Bancroft-Kanada.

50. Kankrinit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)2

Lokalita: Dungannon, Ontário – Kanada, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 50.

51. Kankrinit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)2

Lokalita: Bancroft, Ontário – Kanada, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 51.


SODALIT, vzorec: Na8Al6Si6O24Cl2. Kryštalizuje v kubickej sústave. Tvorí zrnité agregáty, kôry, výkvety. Je bezfarebný, biely, šedý, žltý, lesk má sklený. Rozpustný vo vode. Výskyty: nájdený bol v sedimentoch slaných jazier, z ktorých sa vylučuje – Wadi Natrum-Egypt, púšť Gobi-Mongolsko, jazerá Owens, Searles-Kalifornia-USA, Szeged-Maďarsko, Vezuv, Etna-Taliansko.

52. Sodalit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na8Al6Si6O24Cl2

Lokalita: Riva – Kolumbia, poznámka: malé kryštále na syenite, (chem.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 52.

53. Sodalit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na8Al6Si6O24Cl2

Lokalita: Princess Sodalithe, Ontário – Kanada, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 53.

54. Sodalit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na8Al6Si6O24Cl2

Lokalita: Princess Sodalithe, Ontário – Kanada, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 54.


PALYGORSKIT, vzorec: (Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O. Kryštalizuje v monoklinickej a rombickej sústave. Je tvorený jemnými vláknami, vzájomne poprepletanými, takže majú vzhľad kože, lepenky alebo papieru. Je tuhý, nepodajný, farby bielej, bielošedej, žltošedej. Je produktom alterácie okoložilných hornín rudných žíl, hlavne serpentinitov, granitov. Výskyty na rudných žilách: Příbram, Stříbro, Kutná Hora, Křížová-ČR, na alpských žilách, Skuteč-ČR, Alpy, Jelšava, Burda-SR, pôvodná lokalita-Palygorskaja-Rusko.

55. Palygorskit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O

Lokalita: Jelšava – Slovenská republika.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 55.

56. Palygorskit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O

Lokalita: Jelšava – Slovenská republika, poznámka: rok 1982.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 56.

57. Palygorskit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O

Lokalita: Jelšava – Slovenská republika.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 57.


ALBIT, vzorec: NaAlSi3O8. Albit je najkyslejším členom plagioklasovej rady a charakteristickým nerastom kyslých magmatických hornín.Tvorí prizmatické tabuľky,zrnité agregáty. Je biely až bezfarebný,niekedy namodralý a zelenkastý. Lesk sklený. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Veľmi významný je pri alteračných pochodoch, ktoré prebiehajú na rozhraní medzi pozdnemagmatick. a pomagmatickými procesmi.Výskyty: Krušné hory, Liberec, Dolné Bory, Písek, Cyrilov, Dobrá Voda, Nová Ves pri Českom Krumlove, Maršíkov, Horní Slavkov, Krupka-ČR, Strzegom, Murzinka-Poľsko,Amelia Co.,Virgínia-USA, San Diego,Kalifornia, Minas Gerais-Brazília, Schneeberg, Andreasberg-SRN, Gletch-ŠvajčiarskoSlovenské rudohorie, Rožňava, Banská Štiavnica-SR.

58. Albit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: NaAlSi3O8

Lokalita: Rožňava – Slovenská republika, poznámka: s kalcitom.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 58.


ORTOKLAS, vzorec: KAlSi3O8. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Je stredným členom polymorfnej rady sanidín – mikroklín. Jehy kryštály vytvárajú krátke stĺpce alebo tabuľky. Známy dvojčatným rastom – karlovarský podľa (100). Je bezfarebný, biely, šedý, lesk má sklený. Je jedným z hlavných horninotvorných nerastov, 31% sa podieľa na zložení magmatických hornín. Výskyt: Karlove Vary, Loket, Bečov, Železný Brod, Semily, Dolné Bory, Otov, Písek-ČR, Massif Central-Francúzsko, juž.Nórsko, Fredriksvärn_Švédsko, Strzegom-Poľsko, Maine, New York-USA, Baia Sprie-Rumunsko, Banská Štiavnica-SR, Alpské žily, Ratnapura-Srí Lanka.

59. Ortoklas, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Strzegom – Poľsko, poznámka: s kremeňom a záhnedou.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 59.


DANBURIT, vzorec: CaB2(SiO4)2. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vytvára stĺpčeky s dipyramidálnym a dómatickým ukončením. Tvorí tiež radiálne lúčovité, zrnité až zemité agregáty. Je bezfarebný, žltý až tmavohnedý, priehľadný až priesvitný. Lesk je sklený až matný. Vzniká v dutinách xenolitov bridlíc v andezitoch v Maglovci. Vyskytuje sa aj v Na-Li pegmatitoch. Výskyty: Maglovec pri Prešove-SR, Antsirabé-Madagaskar, La Sirena, Charcas-Mexiko, Bolívia, Obira-Japonsko, Primorskij kraj-Rusko, pôvodná lokalita-Danbury,Connecticut-USA.

60. Danburit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KAlSi3O8

Lokalita: Maglovec pri Prešove – Slovenská republika.

Skriňa č.: 27.

Por.číslo vzorky: 60.