Skriňa č. 26

SILIKÁTY


BIOTIT, vzorec: K(MgFe2+AlFe3+)3Si3(AlFe3+)O10(OH,F)2. Názov biotit patrí skupine tmavých trioktaédrických sľúd bez Li, ktorých chemické zloženie spadá na spojnicu medzi annit – flogopit a siderofylit – eastonit. Tvorí tabuľkovité alebo krátke stĺpcovité kryštály často s hexagonálnym prierezom. Je čierny, tmavohnedý, červenohnedý, zelený, vzácne bezfarebný. Lesk má perleťový, dokonalú štiepateľnosť podľa (001). Tenké lupienky sú ohybné až krehké. Vyskytuje sa väčšinou v podobe masívnych agregátov a šupiniek. Je základným minerálom vyvrelých hornín (priemerne 3,8%). Najčastejší je v biotitických, dvojsľudných a amfibol-biotitických typoch granitov. Občas je i nerastom greizenových Sn-W žíl. V metamorfovaných horninách je typickým zonálnym nerastom regionálne a kontaktne metamorfovaných hornín. Výskyty: Vezuv-Taliansko, Bretónsko-Francúzsko, Uluguru-Tanzánia, India, štát Kano-Nigéria, Barrandien, Brno, Domažlice, Český masív-ČR.

1. Biotit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: K(MgFe2+AlFe3+)3Si3(AlFe3+)O10(OH,F)2

Lokalita: Aronca – Portugalsko, poznámka: (o.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 1.


RUBELÁN, vzorec: K(MgFe2+AlFe3+)3Si3(AlFe3+)O10(OH,F)2. Premenený biotit. Názov biotit patrí skupine tmavých trioktaédrických sľúd bez Li, ktorých chemické zloženie spadá na spojnicu medzi annit – flogopit a siderofylit – eastonit. Tvorí tabuľkovité alebo krátke stĺpcovité kryštály často s hexagonálnym prierezom. Je čierny, tmavohnedý, červenohnedý, zelený, vzácne bezfarebný. Lesk má perleťový, dokonalú štiepateľnosť podľa (001). Tenké lupienky sú ohybné až krehké. Vyskytuje sa väčšinou v podobe masívnych agregátov a šupiniek. Je základným minerálom vyvrelých hornín (priemerne 3,8%). Najčastejší je v biotitických, dvojsľudných a amfibol-biotitických typoch granitov. Občas je i nerastom greizenových Sn-W žíl. V metamorfovaných horninách je typickým zonálnym nerastom regionálne a kontaktne metamorfovaných hornín. Výskyty: Vezuv-Taliansko, Bretónsko-Francúzsko, Uluguru-Tanzánia, India, štát Kano-Nigéria, Barrandien, Brno, Domažlice, Český masív-ČR.

2. Rubelán, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: K(MgFe2+AlFe3+)3Si3(AlFe3+)O10(OH,F)2

Lokalita: Annaberg – SRN, poznámka: premenený biotit.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 2.


FLOGOPIT, vzorec: KMg3AlSi3O10(OH)2. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vytvára stĺpčeky, hrubé doštičky, tabuľky a šupinky. Jeho lupienky sú ohybné a elastické. Je žltohnedý až hnedočervený, niekedy zelený, lesk je perleťový. Objavuje sa v alteračnom štádiu magmatitov ako produkt spätnej metamorfózy pyroxénov v kimberlitoch. Najvýznamnejšie výskyty:St.Lawrence,New York-USA, Kalu Khan-Afganistan, Minas Gerais-Brazília, Dolná Lípová, Český Štenberk-ČR, Hodruša-SR, Binnantal-Švajčiarsko, Sljudjanka-Rusko.

3. Flogopit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KMg3AlSi3O10(OH)2

Lokalita: Kovdor – Rusko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 3.

4. Flogopit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KMg3AlSi3O10(OH)2

Lokalita: Zabajkalie – Rusko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 4.

5. Flogopit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KMg3AlSi3O10(OH)2

Lokalita: Templeton, Ontário – Kanada, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 5.


LEPIDOLIT, vzorec: K(LiAl)3(SiAl)4O10(F,OH)2. Názov skupiny trioktaédrických svetlých sľúd s Li, ktorých chemické zloženie spadá na spojnicu trilitionit – polylitionit. Väčšinou je v šupinkovitých až jemnozrnných agregátoch, vzácne tvorí veľké tabuľkovité kryštály s hexagonálnym prierezom. Dvajčatný zrast v ploche (001) je zriedkavý. Má rôzne farebné odtiene zelenej, ružovej až purpurovej farby, tiež je bezfarebný, šedý, perleťovo lesklý. Je dokonale štiepny podľa (001), ohybný a elastický. Je pegmatitovým nerastom metasomatického štádia nl (pegmatity Na-Li s lepidolitom, elbaitom, columbitom a i.). Výskyty: Rožná-ČR, Elba-Taliansko, Varuträsk-Švédsko, Murzinka, Ural-Rusko, Madagaskar, Manitoba-Kanada, Ramona, Kalifornia-USA.

6. Lepidolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: K(LiAl)3(SiAl)4O10(F,OH)2

Lokalita: Rožná u Bystřice – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 6.

7. Lepidolit ?, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: K(LiAl)3(SiAl)4O10(F,OH)2

Lokalita: Rožná u Bystřice – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 7.

8. Lepidolit ?, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: K(LiAl)3(SiAl)4O10(F,OH)2

Lokalita: Drahonín – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 8.

9. Lepidolit ?, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: K(LiAl)3(SiAl)4O10(F,OH)2

Lokalita: Dolní Bory – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 9.

10. Lepidolit ?, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: K(LiAl)3(SiAl)4O10(F,OH)2

Lokalita: Dobrá Voda – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 10.


POLYLITIONIT (Cinvaldit), vzorec: KLi2AlSi4O10F2. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí krátke stĺpčekovité alebo doštičkovité kryštály, tiež šupinky, šupinkovité agregáty. Jeho lupienky sú ohybné a elastické. Je strieborne šedý, šedohnedý, žltohnedý, svetlo fialový, naružovelý. Má perleťový lesk. Vyskytuje sa vzácne spolu s inými sľudami v autometamorfnom štádiu kyslých granitov (albitizovaný cínovecký granit). Zriedkavo sa nachádza v pegmatitoch. Veľmi častý je na žilách Sn-W s greizenmi. Najvýznamnejšie výskyty: Cínovec, Radotín, Krupka, Horní Slavkov-ČR, Mníšek nad Hnilcom-SR, Aljaška-poloost.Seward, Amelia-Virgínia-USA.

11. Polylitionit (Cinvaldit), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KLi2AlSi4O10F2

Lokalita: Cínovec – Česká republika, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 11.

12. Polylitionit (Cinvaldit), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KLi2AlSi4O10F2

Lokalita: Cínovec – Česká republika, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 12.


CLINTONIT, vzorec: CaMg2AlAl3SiO10(OH)2. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vytvára masívne radiálne kryštály zelenej, žltej, červenej až červenohnedej farby, lesk má perleťový až kovový. Nachádza sa v skarnoch.Najvýznamnejšie lokality:Amity-New York, Crestmore-Kalifornia-USA, Island, Trentina-Alto Adige-Taliansko, Pargas-Fínsko, Honšú-Japonsko, Zlatoust-Ural-Rusko.

13. Clintonit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaMg2AlAl3SiO10(OH)2

Lokalita: Monroni – Taliansko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 13.


ILLIT, vzorec: (KH3O)Al2(SiAl4)O10(OH)2. Názov série dioktaédrických sľúd. Býva celistvý, extrémne jemnozrnný, často primiešaný k iným ílovým minerálom. Niekedy vytvára sľudové hexagonálne mikrošupinky, má dokonalú štiepateľnosť podľa (001). Je biely, tiež má rôzne svetlé odtiene. Je prevažne ílovým minerálom v bridliciach a v sedimentárnych horninách. Je hlavným komponentom marinných ílov. Tiež sa vyskytuje ako hydrotermálny minerál na niektorých rudných ložiskách a zónach premeny okolo horúcich prameňov. Výskyty: Barrandien-ČR, Sárospatak-Maďarsko, Cornwall-Angicko.

14. Illit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (KH3O)Al2(SiAl4)O10(OH)2

Lokalita: Koromhedy, Fuzzeradvana – Maďarsko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 14.


MONTMORILLONIT, vzorec: (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vytvára jemnozrnné agregáty, naružovelej, žltkastej, šedej alebo svetlohnedej farby. Vzniká zvetrávaním čadičových tufov, sopečných popolov a hlavne tam, kde v alkalickom prostredí dochádza iba k obmedzenej migrácii Mg, Ca a Fe. Najvýznamnejšie výskyty: Český masív, Krupka, Staré Ransko Heřmanov-ČR, Stará Kremnička, Fintice, Kuzmice, vých.Slovensko-SR, Montmorillon-Francúzsko (pôvodná lokal.), Gruzínsko, Taliansko, Alabama-USA.

15. Montmorillonit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O

Lokalita: Nižný Hrabovec – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 15.


CHLORITY, vzorec: (MgAlFe)4-6(SiAl)4O10(OH)8. Názov skupiny monoklinických alebo triklinických silikátov.Z hľadiska kryštálovej štruktúry ich môžme rozdeliť na dioktaedrické a trioktaedrické. Sú to minerály, skladajúce sa z pravidelne sa striedajúcich vrstvičiek 2:1 typu a hydroxidových medzivrstvičiek. Chlority pripomínajú sľudy. Dioktaedrické:sudoit, cookeit (s obsahom Li), manandonit (obsahuje Li a B). Trioktaedrické: Mg-chlority, Fe-chlority.

16. Chlority, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (MgAlFe)4-6(SiAl)4O10(OH)8

Lokalita: Kálnica – Slovenská republika.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 16.

17. Chlority, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (MgAlFe)4-6(SiAl)4O10(OH)8

Lokalita: Kálnica – Slovenská republika.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 17.

18. Chlority, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (MgAlFe)4-6(SiAl)4O10(OH)8

Lokalita: Jihlava – Česká republika.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 18.

19. Chlority, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (MgAlFe)4-6(SiAl)4O10(OH)8

Lokalita: Strzegom – Poľská republika.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 19.


DELESSIT, vzorec: (Fe2+Fe3+MgAl)6(SiAl)4O10(O,OH)8. Patrí do skupiny Fe-chloritov. Kryštalizuje v monoklinickej sústave, je celistvý, lupeňovitý, zrnitý alebo radiálne paprskovitý. Farbu má čiernu s zeleným odtieňom, olivovozelenú. Výskyty: Sommerville-USA, Kozákov-ČR.

20. Delessit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Fe2+Fe3+MgAl)6(SiAl)4O10(O,OH)8

Lokalita: Kozákov – Česká republika, poznámka: (o.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Delessit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Fe2+Fe3+MgAl)6(SiAl)4O10(O,OH)8

Lokalita: Hodkovice – Česká republika, poznámka: (o.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 21.


CHAMOSIT, vzorec: (Fe2+,Mg,Fe3+)5Al(Si3Al)O10(OH,O)8. Patrí do skupiny Fe-chloritov. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vytvára celistvé a oolitické agregáty. Je zelený, šedozelený až čierny. Pôvodná lokalita je Chamoson-Švajčiarsko. Iné výskyty:Police-Hornomoravský úval na ložisku devónskych Fe rúd, Ložisko Fe rúd Schmiedefeld-SRN.

22. Chamosit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Fe2+,Mg,Fe3+)5Al(Si3Al)O10(OH,O)8

Lokalita: Zdice – Česká republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 22.

23. Chamosit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Fe2+,Mg,Fe3+)5Al(Si3Al)O10(OH,O)8

Lokalita: Nučice – Česká republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 23.


THURINGIT, vzorec: (Fe2+Fe3+MgAl)6(SiAl)4O10(O,OH)8. Patrí do skupiny Fe-chloritov. Kryštalizuje v monoklinickej sústave, je celistvý, šupinatý až jemne zrnitý. Má olivovozelenú, čiernozelenú, zelenohnedú až tmavohnedú farbu. Je častým nerastom metamorfovaných submarinno exhalačných ložísk Fe-rúd a vzniká aj v častiach morských bazénov vzdialenejších od behu pevnín. Výskyty: na hydrotermálnych rudných žilách v Creede, Colorado-USA, devónskych rudách Fe Štenbergu, Horní Benešov-ČR, Chabičov-ČR.

24. Thuringit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Fe2+Fe3+MgAl)6(SiAl)4O10(O,OH)8

Lokalita: Chabičov – Česká republika, poznámka: (g.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 24.


KAOLINIT, vzorec: Al2Si2O5(OH)4. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Tvorí tenké doštičky, lupienky, sú ohybné, neelastické. Obvykle je celistvý, matný, zemitý. Farbu má bielu, žltú, hnedastú, červenú a modrú. Tento známy ílový minerál vzniká zvetrávaním alebo hydrotermálnou alteráciou živcov pri kyslých podmienkach. Najvýznamnejšie výskyty:Dolné Bory, Krupka, okolie Prahy, Moravská Třebová-ČR, Poltár, Banská Štiavnica, Lučenecká kotlina, Rudník, Jasov, Tepličany, Rožňava-SR, Meissen-SRN, Massif Central-Francúzsko, Kiang-Si-Čína.

25. Kaolinit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2Si2O5(OH)4

Lokalita: Rožňava, ž. Mária – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 25.

26. Kaolinit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2Si2O5(OH)4

Lokalita: Minas Gerais – Brazília, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 26.


SERPENTÍNOVÉ MINERÁLY, vzorec: (Mg,Fe,Ni)3Si2O5(OH)4. Názov skupiny minerálov so všeobecným vzorcom, pri niektorých druhoch je Mg nahradený Al, FeII, FeIII, Ni, Mn a Zn. Ich štruktúrna jednotka je budovaná z trioktaedrických vrstvičiek tetraedrov Si-O a oktaedrov Mg-(OH). Tvoria doštičkovité formy (lizardit), zvlnené formy (antigorit) až valcové mriežky (klinochryzotil). Minerály serpentínovej rady: amesit, antigorit, berthierín, brindleyit, cronstedtit, dickit, fraipontit, greenalit, karyopilit, kellyit, klinochryzotil, manandonit, nakrit, népouit, odinit, ortochryzotil, parachryzotil, pecorait.

27. Serpentínové minerály, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Fe,Ni)3Si2O5(OH)4

Lokalita: Dobšiná – Slovenská republika.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 27.

28. Serpentínové minerály, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Fe,Ni)3Si2O5(OH)4

Lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: so žilkou klinochryzotilu.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 28.

29. Serpentínové minerály, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Fe,Ni)3Si2O5(OH)4

Lokalita: Mohelno – Česká republika, poznámka: so žilkami kalcitu.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 29.

30. Serpentínové minerály, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Fe,Ni)3Si2O5(OH)4

Lokalita: Snarum – Nórsko.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 30.

31. Serpentínové minerály, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Fe,Ni)3Si2O5(OH)4

Lokalita: Snarum – Nórsko, poznámka: s magnezitom a ilmenitom.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 31.

32. Serpentínové minerály, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Fe,Ni)3Si2O5(OH)4

Lokalita: Pyreneje – Francúzsko.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 32.


KLINOCHRYZOTIL (Chryzotil – azbest), vzorec: Mg3Si2O5(OH)4. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Je vláknitý minerál, vlákna má ohybné, kolmé k trhlinám hornín. Tvorí tiež celistvé, jemné agregáty. Farbu má bielu, šedú, zlatožltú, zelenú, hnedastú. Vzniká pri teplote pod 500° C, hlavne pri autohydratačnej premene olivínu, pyroxénov a iných Mg-silikátov. Často je vyvinutý v podobe azbestu, ktorý má veľké priemyselné použitie. Najvýznamnejšie výskyty:Dobšiná-SR, Thetford-Kanada, Baženov-Ural-Rusko, Zimbabwe, Zoblitz-SRN, Arizona-USA,Snarum-Nórsko,Mirovice-ČR.

33. Klinochryzotil (Chryzotil – azbest), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Mg3Si2O5(OH)4

Lokalita: Breznička – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Klinochryzotil (Chryzotil – azbest), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Mg3Si2O5(OH)4

Lokalita: Breznička – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 34.

35. Klinochryzotil (Chryzotil – azbest), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Mg3Si2O5(OH)4

Lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Klinochryzotil (Chryzotil – azbest), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Mg3Si2O5(OH)4

Lokalita: Nová Ves – Česká republika, poznámka: v serpentinite, (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Klinochryzotil (Chryzotil – azbest), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Mg3Si2O5(OH)4

Lokalita: ? – Fínsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 37.

38. Klinochryzotil (Chryzotil – azbest), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Mg3Si2O5(OH)4

Lokalita: Zoblitz – SRN, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 38.

39. Klinochryzotil (Chryzotil – azbest), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Mg3Si2O5(OH)4

Lokalita: Boston – Kanada, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 39.

40. Klinochryzotil (Chryzotil), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Mg3Si2O5(OH)4

Lokalita: ? – ?, poznámka: s kalcitom a sírou, (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 40.


CRONSTEDTIT, vzorec: Fe2+2Fe3+(SiFe3+)O5(OH)4. Kryštalizuje v monoklinickej a trigonálnej sústave. Tvorí trojboké alebo šesťboké pyramídy, radiálne lúčovité agregáty, ale môže byť aj vláknitý. Je čiernozelený, hnedočierny až čierny so skleným leskom. Jeho pôvodnou lokalitou je Příbram. Najvýznamnejšie výskyty: Příbram, Kutná Hora, Chvaletice-ČR, Chiuzbaie-Rumunsko, Trura-Cornwall-Anglicko, Minas Gerais-Brazília.

41. Cronstedtit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Fe2+2Fe3+(SiFe3+)O5(OH)4

Lokalita: Kutná Hora – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 41.


HALLOYZIT, vzorec: Al2Si2O5(OH)4. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vytvára trubičkovité kryštálky ultramikroskopickej veľkosti, štiepateľnosť nemá, vyskytuje sa v podobe gelových polomastných más s lasturnatým lomom. Je biely, žltkastý, hnedastý, načervenalý a modrastý. Vzniká niekedy s kaolinitom, inokedy zvetrávaním alebo hydrotermálnym rozkladom živcov a iných alumosilikátov. Najvýznamnejšie výskyty: Michalovce, Lučenecká kotlina, Poruba pod Vihorlatom, Ťahanovce-SR, Ležáky pri Moste-ČR, južný Ural-Rusko, Tarnowice-Poľsko,Altenberg-SRN.

42. Halloyzit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2Si2O5(OH)4

Lokalita: Michalovce – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 42.

43. Halloyzit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2Si2O5(OH)4

Lokalita: Michalovce – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 43.


ALOFÁN, vzorec: Al2SixO3+2x.2,5-3H2O x=1,3-2. Amorfný hydratovaný alumosilikát, kde voda je vo forme (OH) viazaná na Si a Al. Tvorí masívne, práškovité, ľadvinovité, hroznovité agregáty, kôry a povlaky. Lom lastúrnatý, lesk sklený, mastný. Je bezfarebný, biely, nažltlý, zelený, lazurovo modrý. Vzniká pri exogenných pochodoch, často na trhlinkách a v dutinách oxidačných zón rudných ložísk, hornín a v uhlí. S modrým povlakom sa nachádza v Modrej štôlni v Zlatých Horách. Iné výskyty: Dehr-Hesensko SRN, Moldova Nouä-Banát Rumunsko, Bibor-Hokkaidó Japonsko.

44. Alofán, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SixO3+2x.2,5-3H2O x=1,3-2

Lokalita: Zlaté Hory – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 44.


CHRYZOKOL, vzorec: (Cu2+,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Je celistvý, pevný, vytvára hroznovité, ľadvinovité, krápnikovité agregáty, môže sa vyskytovať v kôrach, poprípade je aj zemitý. Farba je modrozelená v rôznych odtieňoch, lom je lasturnatý, lesk matný, voskový a sklený. Najčastejší je na CU-silikátoch, ktoré vznikajú v gosanoch pri alterácii sulfidov medi. Najvýznamnejšie výskyty: Chessy-Francúzsko, Mednorudjansk-Ural-Rusko, Moldova Nuova-Rumunsko, Vezuv, Etna-Taliansko, prov.Shaba-DR Kongo, Rokytnice, Vrančice, Nová Paka-ČR.

45. Chryzokol, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Cu2+,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O

Lokalita: Lipová – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 45.

46. Chryzokol, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Cu2+,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O

Lokalita: Čoruch -Dajron – Tadžikistan, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 46.

47. Chryzokol, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Cu2+,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O

Lokalita: Mina Exotica – Chile, poznámka: so sadrovcom, (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 47.

48. Chryzokol, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Cu2+,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O

Lokalita: prov. Shaba – Demokratická repub. Kongo, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 48.

49. Chryzokol, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Cu2+,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O

Lokalita: Džebel Hamman – Tunis, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 49.

50. Chryzokol, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Cu2+,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O

Lokalita: Pilgrims, Transvaal – Juhoafrická republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 50.


CINVALDIT, vzorec: KLi2AlSi4O10F2. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí krátke stĺpčekovité alebo doštičkovité kryštály, tiež šupinky, šupinkovité agregáty. Jeho lupienky sú ohybné a elastické. Je strieborne šedý, šedohnedý, žltohnedý, svetlo fialový, naružovelý. Má perleťový lesk. Vyskytuje sa vzácne spolu s inými sľudami v autometamorfnom štádiu kyslých granitov (albitizovaný cínovecký granit). Zriedkavo sa nachádza v pegmatitoch. Veľmi častý je na žilách Sn-W s greizenmi. Najvýznamnejšie výskyty: Cínovec, Radotín, Krupka, Horní Slavkov-ČR, Mníšek nad Hnilcom-SR, Aljaška-poloost.Seward, Amelia-Virgínia-USA.

51. Cinvaldit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: KLi2AlSi4O10F2

Lokalita: Cínovec – Česká republika.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 51.


LEPIDOLIT, vzorec: K(LiAl)3(SiAl)4O10(F,OH)2. Názov skupiny trioktaédrických svetlých sľúd s Li, ktorých chemické zloženie spadá na spojnicu trilitionit – polylitionit. Väčšinou je v šupinkovitých až jemnozrnných agregátoch, vzácne tvorí veľké tabuľkovité kryštály s hexagonálnym prierezom. Dvajčatný zrast v ploche (001) je zriedkavý. Má rôzne farebné odtiene zelenej, ružovej až purpurovej farby, tiež je bezfarebný, šedý, perleťovo lesklý. Je dokonale štiepny podľa (001), ohybný a elastický. Je pegmatitovým nerastom metasomatického štádia nl (pegmatity Na-Li s lepidolitom, elbaitom, columbitom a i.). Výskyty: Rožná-ČR, Elba-Taliansko, Varuträsk-Švédsko, Murzinka, Ural-Rusko, Madagaskar, Manitoba-Kanada, Ramona, Kalifornia-USA.

52. Lepidolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: K(LiAl)3(SiAl)4O10(F,OH)2

Lokalita: Rožná – Česká republika.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 52.


AKTINOLIT, vzorec:

53. Aktinolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec:

Lokalita: Sobotín – Česká republika, poznámka: rok 1982.

Skriňa č.: 26.

Por.číslo vzorky: 53.