Skriňa č. 25

SILIKÁTY


AMFIBOLOVÝ AZBEST, vzorec: Ca2(MgFe)4AlSi7AlO22(OH)2. Vláknitý vývoj amfibolu.

1. Amfibolový azbest, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2(MgFe)4AlSi7AlO22(OH)2

Lokalita: Ocna de Fier, Banát – Rumunsko.

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 1.


TREMOLIT, vzorec: Ca2Mg5Si8O22(OH)2. Tremolitový azbest. Kryštalizuje v monoklinickej sústave.Tvorí prevažne dlhé prizmatické kryštály, ihlicovité, vláknité kryš., ale aj agregáty, zrnité masy, pseudomorfózy a lemy okolo amfibolov a pyroxénov. Je bezfarebný, šedý so zeleným a fialovým odtieňom. Lesk je skelný, priesvitný až polopriesvitný, štiepat. dokonalá podľa (110). Je produktom regionálnej metamorfózy, kde vzniká z olivínu a pyroxénov. Najvýznamnejšie výskyty: Hvožďany-ČR, Sušicko, Český Krumlov, Prosetín-ČR, Pizzo Campolungo-Švajčiarsko, Haliburton-Kanada, Outokumpu-Fínsko, Sljudjanka-Rusko.

2. Tremolit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2Mg5Si8O22(OH)2

Lokalita: Olešnice – Česká republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 2.


AKTINOLIT, vzorec: Ca2Mg5Si8O22(OH)2. Patrí do podskupiny Ca-amfibolov. Odrody: Mn-aktinolit, Cr-aktinolit-smaragdit, aktinolitový azbest, aktinolitový byssolit. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí stĺpcovité kryštály, zrnité a paprskovité agregáty, paralelne vláknité a prepletané agregáty. Je zelený až bezfarebný, krehký. Lesk sklený, hodvábny, štiepateľnosť dokonalá podľa (110), odlučnosť podľa (010) a (100). Vzniká v bázických horninách vzniká sekundárnou uralitizáciou na úkor augitu, z olivínu pri tzv.saussuritizácii gabra napr. v okolí Třebíče, Walderviertel – Rakúsko. Pochádza z mastencových a aktinolitových bridlíc na lokalite Sobotín, nachádza sa vg metabázikách Kraslicka, Železobrodska, v Slovenskom rudohorí. Pekné stĺpce pochádzajú z mastencových a aktinolitových bridlíc na lokalite Smrčina-ČR, Muránska Dlhá Lúka, Slavoška-SR, Tyrolsko-Rakúsko. Inokedy je vyvinutý vo forme aktinolitového azbestu – Kasejovice, Sobotín-ČR, Savojské Alpy-Mont Blanc. Tretia významná forma je celistvý nefrit, používaný hlavne v Číne ako ozdobný kameň. Aktinolit môže byť aj zložkou regionálne metamorfovaných skarnov-Jáchymovsko, eklogitov, kde tvorí trávovozelené ihlice odrody smaragditu.

3. Aktinolit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2Mg5Si8O22(OH)2

Lokalita: Muránska Dlhá Lúka – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 3.

4. Aktinolit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2Mg5Si8O22(OH)2

Lokalita: Sobotín – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 4.

5. Aktinolit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2Mg5Si8O22(OH)2

Lokalita: Alpy – Rakúsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 5.


AMIANT, vzorec: Ca2(MgFe)5Si8O22(OH)2. Patrí do podskupiny Ca-amfibolov. Odrody: Mn-aktinolit, Cr-aktinolit-smaragdit, aktinolitový azbest, aktinolitový byssolit. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí stĺpcovité kryštály, zrnité a paprskovité agregáty, paralelne vláknité a prepletané agregáty. Je zelený až bezfarebný, krehký. Lesk sklený, hodvábny, štiepateľnosť dokonalá podľa (110), odlučnosť podľa (010) a (100). Vzniká v bázických horninách vzniká sekundárnou uralitizáciou na úkor augitu, z olivínu pri tzv.saussuritizácii gabra napr. v okolí Třebíče, Walderviertel – Rakúsko. Pochádza z mastencových a aktinolitových bridlíc na lokalite Sobotín, nachádza sa vg metabázikách Kraslicka, Železobrodska, v Slovenskom rudohorí. Pekné stĺpce pochádzajú z mastencových a aktinolitových bridlíc na lokalite Smrčina-ČR, Muránska Dlhá Lúka, Slavoška-SR, Tyrolsko-Rakúsko. Inokedy je vyvinutý vo forme aktinolitového azbestu – Kasejovice, Sobotín-ČR, Savojské Alpy-Mont Blanc. Tretia významná forma je celistvý nefrit, používaný hlavne v Číne ako ozdobný kameň. Aktinolit môže byť aj zložkou regionálne metamorfovaných skarnov-Jáchymovsko, eklogitov, kde tvorí trávovozelené ihlice odrody smaragditu.

6. Amiant, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2(MgFe)5Si8O22(OH)2

Lokalita: Rudoltice – Česká republika, poznámka: vláknitá var. minerálu zo skupiny amfibolov (gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 6.


URALIT, vzorec: Ca2(MgFe)4AlSi7AlO22(OH)2. Všeobecný názov pre minerál zo skupiny amfibolov, ktorý vznikol rozkladom pyroxénov, resp. pseudomorfóza amfibolu po pyroxéne.

7. Uralit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2(MgFe)4AlSi7AlO22(OH)2

Lokalita: Věžná pri Rožnej – Česká republika.

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 7.


NEFRIT, vzorec: Ca2(MgFe)5Si8O22(OH)2. Patrí do podskupiny Ca-amfibolov. Odrody: Mn-aktinolit, Cr-aktinolit-smaragdit, aktinolitový azbest, aktinolitový byssolit. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí stĺpcovité kryštály, zrnité a paprskovité agregáty, paralelne vláknité a prepletané agregáty. Je zelený až bezfarebný, krehký. Lesk sklený, hodvábny, štiepateľnosť dokonalá podľa (110), odlučnosť podľa (010) a (100). Vzniká v bázických horninách vzniká sekundárnou uralitizáciou na úkor augitu, z olivínu pri tzv.saussuritizácii gabra napr. v okolí Třebíče, Walderviertel – Rakúsko. Pochádza z mastencových a aktinolitových bridlíc na lokalite Sobotín, nachádza sa vg metabázikách Kraslicka, Železobrodska, v Slovenskom rudohorí. Pekné stĺpce pochádzajú z mastencových a aktinolitových bridlíc na lokalite Smrčina-ČR, Muránska Dlhá Lúka, Slavoška-SR, Tyrolsko-Rakúsko. Inokedy je vyvinutý vo forme aktinolitového azbestu – Kasejovice, Sobotín-ČR, Savojské Alpy-Mont Blanc. Tretia významná forma je celistvý nefrit, používaný hlavne v Číne ako ozdobný kameň. Aktinolit môže byť aj zložkou regionálne metamorfovaných skarnov-Jáchymovsko, eklogitov, kde tvorí trávovozelené ihlice odrody smaragditu.

8. Nefrit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2(MgFe)5Si8O22(OH)2

Lokalita: Jordanów – Poľská republika, poznámka: celistvá varieta aktinolitu.

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 8.

9. Nefrit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2(MgFe)5Si8O22(OH)2

Lokalita: Jordanów – Poľská republika, poznámka: celistvá varieta aktinolitu.

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 9.

10. Nefrit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2(MgFe)5Si8O22(OH)2

Lokalita: Tibet – Čína, poznámka: celistvá varieta aktinolitu.

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 10.

11. Nefrit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2(MgFe)5Si8O22(OH)2

Lokalita: Teremakov River – Nový Zéland, poznámka: celistvá varieta aktinolitu.

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 11.


WOLLASTONIT, vzorec: CaSiO3. Kryštalizuje v monoklinickej a triklinickej sústave. Vytvára ihlicovité, silne pretiahnuté kryštály, často radiálne lúčovité agregáty, tiež celistvé a zrnité agregáty.Je biely, bezfarebný, šedý, nazelenalý, priesvitný, lesk má sklený, perleťový až hodvábny. Štiepateľnosť dokonalá podľa (100,001). Je podobne ako vesuvianit typickým kontaktným nerastom mramorov, erlánov, menej skarnov za podmienok fácie amfibolitových, pyroxenických rohovcov. Najvýznamnejšie výskyty:Alno-Švédsko, Keňa, Madagaskar, Stříbrná Skalica, Humpolc, Bojanov, Bludov, Nedvědice, Žulová, Vápenná-ČR, Harmónia-SR, Pargas-Fínsko, Las Chiapas-Mexiko, Vezuv-Taliansko.

12. Wollastonit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: CaSiO3

Lokalita: Žulová – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 12.

13. Wollastonit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: CaSiO3

Lokalita: Ostredek – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 13.

14. Wollastonit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: CaSiO3

Lokalita: Oravita – Rumunsko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 14.


ČAROIT, vzorec: K(Ca,Na)2Si4O10(Oh,F).H2O. Tvorí dlhé vláknité agregáty intenzívne fialovej až hnedej farby, dobre štiepateľný v 3 smeroch, sklene lesklý, v kyselinách nerozpustný. Pochádza z ložiska Sirenevyj Kameň pri rieke Čara v Aldanskej plošine – Sibír – Rusko, kde sa vyskytol vo fenite na kontakte nefel.a egirinického syenitu s vápnitým pieskovcom. Používa sa v leštenej forme pre klenotnícke účely.

15. Čaroit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: K(Ca,Na)2Si4O10(Oh,F).H2O

Lokalita: rieka Čara – Rusko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 15.


RODONIT, vzorec: (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Tvorí tlsté až tenké tabuľkov. kryštály s nedokonalými plochami, niekedy ryhovanými. Môže byť aj celistvý a zrnitý. Farbu má ružovú až červenú, vzácne je šedý až žltý, priehľadný a priesvitný, lesk sklený. Vzniká pri kontaktnej a regionálnej metamorfóze ložísk Mn rúd rôznych typov a pri granitizácii vápencov a dolomitov s prímesou Mn. Najvýznamnejšie výskyty: rudné žily v Banskej Štiavnici, Čučma-Rožňava, Rudňany-SR, Cavnic, Valea Rosi-Rumunsko, Chvaletice-ČR, Sverdlovsk-Rusko, Pyreneje-Španielsko, Kazachstan, Brazília, Švédsko, Broken Hill-Austrália.

16. Rodonit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3

Lokalita: Rožňava, Čučma – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 16.

17. Rodonit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3

Lokalita: Rožňava, Čučma – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 17.

18. Rodonit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3

Lokalita: Valea Rosia – Rumunsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 18.

19. Rodonit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3

Lokalita: Franklin, New Jersey – USA, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 19.


PYROXMANGIT, vzorec: Mn2+SiO3. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Tvorí tabuľkovité kryštály a štiepne agregáty. Je ružový, červený a hnedý, lesk sklený, priesvitný až priehľadný. Je to nerast metamorf. alebo metasomatických hornín, bohatých na Mn. Najvýznamnejšie výskyty:alpské žily, Chvaletice-ČR,Taguči-Japonsko, Broken Hill-Austrália.

20. Pyroxmangit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Mn2+SiO3

Lokalita: Broken Hill, N. J. Wales – Austrália, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Pyroxmangit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Mn2+SiO3

Lokalita: Sono, pref.Kjoto – Japonsko, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 21.


PREHNIT, vzorec: Ca2Al2Si3O10(OH)2. Kryštalizuje v rombickej sústave. Zriedkavo tvorí stĺpcovité, tabuľkovité a pyramidálne kryštály, obvykle tvorí celistvé ľadvinovité agregáty. Je svetlozelený, žltý, šedý, bezfarebný, priesvitný až priehľadný, lesk má sklený až perleťový. Vyskytuje sa s ďalšími autometamorfnými produktami bázických a žilných hornín a desilifikovaných pegmatitov, na alpských žilách a v podmienkach zeolitovej metamorfnej fácie. Najvýznamnejšie výskyty:alpské žily, Budislav, Lišná, Věžná, Krhanice, Jihlava, Orlické hory, Markovice, Mirošov pri Bobrovej, Šumperk, Staré Ransko-ČR, Harzburg,Idar-Oberstein-SRN, Džebel Melehu-Maroko, Virgínia-USA, Asbestos-Kanada.

22. Prehnit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2Al2Si3O10(OH)2

Lokalita: Čáslav – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 22.

23. Prehnit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2Al2Si3O10(OH)2

Lokalita: Čáslav – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Prehnit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2Al2Si3O10(OH)2

Lokalita: Čáslav – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 24.

25. Prehnit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2Al2Si3O10(OH)2

Lokalita: Markovice – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 25.


ASTROFYLIT, vzorec: (K,Na)3(Fe2+,Mn2+)7Ti2Si8O24(O,OH)7. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Tvorí pretiahnuté tabuľkov. kryštály často v lamelovitých agregátoch alebo paprskovitých. Je bronzovo zlatožltý až hnedý, priesvitný v tenkých tabuľkách ako sľuda, lesk perleťový a polokovový. Má dokonalú štiepateľnosť. Výskyty: Poloo.Kola-Rusko, Läven-Nórsko, Guinea, Kangerdluarsuk-Grónsko, Mont St.-Hilaire-Kanada, El Paso-Colorado-USA.

26. Astrofylit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: (K,Na)3(Fe2+,Mn2+)7Ti2Si8O24(O,OH)7

Lokalita: Chibiny, pol. Kola – Rusko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 26.

27. Astrofylit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: (K,Na)3(Fe2+,Mn2+)7Ti2Si8O24(O,OH)7

Lokalita: Chibiny, pol. Kola – Rusko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 27.


FLUÓRAPOFYLIT, vzorec: KCa4Si8O20(F,OH).8H2O. Kryštalizuje v rombickej a tetrag.sústave.Tvorí stĺpcovité kryštály ukončené dipyramidálnymi plochami, zrnité agregáty a kôry s drúzovitým povrchom. Najčastejšie je skôr biely a bezfarebný, je priehľadný až priesvitný, krehký. Najvznamnejšie jeho rozšírenie je v efuzívnych horninách. Výskyt: Oravita-Rumunsko, Harc-SRN, Kongsberg-Nórsko, Poona-India, Michigan-USA, Dolná Lípová-ČR.

28. Fluórapofylit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KCa4Si8O20(F,OH).8H2O

Lokalita: Andreasberg, Harz – SRN, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 28.

29. Fluórapofylit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KCa4Si8O20(F,OH).8H2O

Lokalita: Alpy – Taliansko, poznámka: so chabazitom, (chem.,gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 29.

30. Fluórapofylit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KCa4Si8O20(F,OH).8H2O

Lokalita: Poona – India, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 30.

31. Fluórapofylit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KCa4Si8O20(F,OH).8H2O

Lokalita: Poona – India, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 31.

32. Fluórapofylit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KCa4Si8O20(F,OH).8H2O

Lokalita: Poona – India, poznámka: (chem.,gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 32.


TALK (Mastenec), vzorec: Mg3Si4O10(OH)2. Kryštalizuje v monoklinickej a triklinickej sústave.Tvorí tenké tabuľkovité kryštály, zvyčajne je jemnozrnný až celistvý. Lamely sú ohybné, neelastické. Je svetlozelený až tmavozelený, biely, strieborne biely, šedý, lesk má perleťový až mastný. Nerozpustný v kyselinách. Je všeobecne častým produktom hydrotermálnej alterácie ultrabázik a serpentinitov, kde vzniká z olivínu, enstatitu a iných primárnych a sekundárnych nerastov Mg pôsobením roztokov bohatých na CO2. Najvýznamnejšie výskyty: Dúbrava, Jelšava, Hnúšťa, Mútnik, Ochtiná, Hačava, Pohronská Polhora-SR, Mauter-Rakúsko, Vermont,Virgínia-USA, Ontário-Kanada, Smrčina pri Sobotíne-ČR, Šabri-Ural-Rusko.

33. Talk (Mastenec), trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Mg3Si4O10(OH)2

Lokalita: Hnúšťa – Slovenská republika, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Talk (Mastenec), trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Mg3Si4O10(OH)2

Lokalita: Hnúšťa-Mútnik – Slovenská republika, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 34.

35. Talk (Mastenec), trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Mg3Si4O10(OH)2

Lokalita: Sverdlovsk, Ural – Rusko, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Talk (Mastenec), trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Mg3Si4O10(OH)2

Lokalita: Gopfersgrun – SRN, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Talk (Mastenec), trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Mg3Si4O10(OH)2

Lokalita: Wunsiedel, Bavorsko – SRN, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 37.

38. Talk (Mastenec), trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Mg3Si4O10(OH)2

Lokalita: Wunsiedel, Bavorsko – SRN, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 38.

39. Talk (Mastenec), trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Mg3Si4O10(OH)2

Lokalita: Arzbach – Rakúsko, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 39.

40. Talk (Mastenec), trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Mg3Si4O10(OH)2

Lokalita: ? – Čína, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 40.


MUSKOVIT, vzorec: KAl2AlSi3O10(OH)2. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí tabuľkovité a šupinovité kryštály, niekedy je celistvý, polykryštalický. Je bezfarebný, svetlošedý, zelený, žltý, červený až hnedý. Lesk má perleťový, je ohybný, elastický. Je sľudou 1.triedy. Je význačným horninotvorným minerálom, podieľa sa priemerne 1,4%-mi na zložení magmatických hornín. Najviac sa hromadí v granitových pegmatitoch, podieľa sa na zložení dvojsľudných granitov. Najvýznamnejšie výskyty:Ilmenské hory, Alabaška, Murzinka-Rusko, Inikurti,Nellore-India, Minas Gerais-Brazília, Cínovec, Horní Slavkov, Horní Babákov, Kozí vrch pri Novej Bystřici, Kutná Hora, Kříženec, Otov-ČR, Binnatal-Švajčiarsko.

41. Muskovit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KAl2AlSi3O10(OH)2

Lokalita: ? – ?, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 41.

42. Muskovit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KAl2AlSi3O10(OH)2

Lokalita: Bratislava – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 42.

43. Muskovit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KAl2AlSi3O10(OH)2

Lokalita: Maršíkov pri Sobotíne – Česká republika, poznámka: s kremeňom a živcom, (zem.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 43.

44. Muskovit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KAl2AlSi3O10(OH)2

Lokalita: Velké Meziříči – Česká republika, poznámka: s kremeňom – záhnedou, skorylom a ortoklasom, (zem).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 44.


SERICIT, vzorec: KAl2AlSi3O10(OH)2. Varieta muskovitu, tvoriaca jemnošupinkovité agregáty. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí tabuľkovité a šupinovité kryštály, niekedy je celistvý, polykryštalický. Je bezfarebný, svetlošedý, zelený, žltý, červený až hnedý. Lesk má perleťový, je ohybný, elastický. Je sľudou 1.triedy. Je význačným horninotvorným minerálom, podieľa sa priemerne 1,4%-mi na zložení magmatických hornín. Najviac sa hromadí v granitových pegmatitoch, podieľa sa na zložení dvojsľudných granitov. Najvýznamnejšie výskyty:Ilmenské hory, Alabaška, Murzinka-Rusko, Inikurti,Nellore-India, Minas Gerais-Brazília, Cínovec, Horní Slavkov, Horní Babákov, Kozí vrch pri Novej Bystřici, Kutná Hora, Kříženec, Otov-ČR, Binnatal-Švajčiarsko.

45. Sericit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KAl2AlSi3O10(OH)2

Lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: varieta muskovitu, (zem.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 45.


FUCHSIT, vzorec: KAl2CrAlSi3O10(OH)2. Varieta muskovitu s obsahom Cr. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí tabuľkovité a šupinovité kryštály, niekedy je celistvý, polykryštalický. Je bezfarebný, svetlošedý, zelený, žltý, červený až hnedý. Lesk má perleťový, je ohybný, elastický. Je sľudou 1.triedy. Je význačným horninotvorným minerálom, podieľa sa priemerne 1,4%-mi na zložení magmatických hornín. Najviac sa hromadí v granitových pegmatitoch, podieľa sa na zložení dvojsľudných granitov. Najvýznamnejšie výskyty:Ilmenské hory, Alabaška, Murzinka-Rusko, Inikurti,Nellore-India, Minas Gerais-Brazília, Cínovec, Horní Slavkov, Horní Babákov, Kozí vrch pri Novej Bystřici, Kutná Hora, Kříženec, Otov-ČR, Binnatal-Švajčiarsko.

46. Fuchsit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KAl2CrAlSi3O10(OH)2

Lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: varieta muskovitu s obsahom Cr, (zem.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 46.

47. Fuchsit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KAl2CrAlSi3O10(OH)2

Lokalita: Petrov nad Desnou – Česká republika, poznámka: varieta muskovitu s obsahom Cr, (zem.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 47.


GLAUKONIT, vzorec: K<1(Fe3+Al)(MgFe2+)(SiAl)4O10(OH)2. Názov série dioktaédrických sľúd s deficitom medzivrstevných katiónov. rad Muskovitu.

48. Glaukonit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: K<1(Fe3+Al)(MgFe2+)(SiAl)4O10(OH)2

Lokalita: Lidečko – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 48.


SELADONIT, vzorec: KFe3+(Mg,Fe2+)Si4O10(OH)2. Dioktaedrická sľuda s obsahom Fe. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vytvára drobné sľudové šupinky, je zemitý, tvorí mandlovcové výplne, pseudomorfózy po augite. Má zelenú až modrozelenú farbu. Je druhotným minerálom vyvrelých hornín. Najvýznamnejšie výskyty:Uhošťany pri Kadani, Kozákov-ČR, údolie Fassa-Taliansko, Horné jazero-Michigan-USA.

49. Seladonit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KFe3+(Mg,Fe2+)Si4O10(OH)2

Lokalita: Kozákov – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 49.

50. Seladonit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KFe3+(Mg,Fe2+)Si4O10(OH)2

Lokalita: Tirolsko – Rakúsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 50.


BIOTIT, vzorec: K(MgFe2+AlFe3+)3Si3(AlFe3+)O10(OH,F)2. Názov biotit patrí skupine tmavých trioktaédrických sľúd bez Li, ktorých chemické zloženie spadá na spojnicu medzi annit – flogopit a siderofylit – eastonit. Tvorí tabuľkovité alebo krátke stĺpcovité kryštály často s hexagonálnym prierezom. Je čierny, tmavohnedý, červenohnedý, zelený, vzácne bezfarebný. Lesk má perleťový, dokonalú štiepateľnosť podľa (001). Tenké lupienky sú ohybné až krehké. Vyskytuje sa väčšinou v podobe masívnych agregátov a šupiniek. Je základným minerálom vyvrelých hornín (priemerne 3,8%). Najčastejší je v biotitických, dvojsľudných a amfibol-biotitických typoch granitov. Občas je i nerastom greizenových Sn-W žíl. V metamorfovaných horninách je typickým zonálnym nerastom regionálne a kontaktne metamorfovaných hornín. Výskyty: Vezuv-Taliansko, Bretónsko-Francúzsko, Uluguru-Tanzánia, India, štát Kano-Nigéria, Barrandien, Brno, Domažlice, Český masív-ČR.

51. Biotit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: K(MgFe2+AlFe3+)3Si3(AlFe3+)O10(OH,F)2

Lokalita: ? – ?, poznámka: (o.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 51.

52. Biotit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: K(MgFe2+AlFe3+)3Si3(AlFe3+)O10(OH,F)2

Lokalita: Mohelno – Česká republika, poznámka: (o.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 52.

53. Biotit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: K(MgFe2+AlFe3+)3Si3(AlFe3+)O10(OH,F)2

Lokalita: Slavkov – Česká republika, poznámka: (o.).

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 53.


TREMOLIT, vzorec: Ca2Mg5Si8O22(OH)2. Tremolitový azbest. Kryštalizuje v monoklinickej sústave.Tvorí prevažne dlhé prizmatické kryštály, ihlicovité, vláknité kryš., ale aj agregáty, zrnité masy, pseudomorfózy a lemy okolo amfibolov a pyroxénov. Je bezfarebný, šedý so zeleným a fialovým odtieňom. Lesk je skelný, priesvitný až polopriesvitný, štiepat. dokonalá podľa (110). Je produktom regionálnej metamorfózy, kde vzniká z olivínu a pyroxénov. Najvýznamnejšie výskyty: Hvožďany-ČR, Sušicko, Český Krumlov, Prosetín-ČR, Pizzo Campolungo-Švajčiarsko, Haliburton-Kanada, Outokumpu-Fínsko, Sljudjanka-Rusko.

54. Tremolit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: Ca2Mg5Si8O22(OH)2

Lokalita: Olešnice – Česká republika.

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 54.


RODONIT, vzorec: (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Tvorí tlsté až tenké tabuľkov. kryštály s nedokonalými plochami, niekedy ryhovanými. Môže byť aj celistvý a zrnitý. Farbu má ružovú až červenú, vzácne je šedý až žltý, priehľadný a priesvitný, lesk sklený. Vzniká pri kontaktnej a regionálnej metamorfóze ložísk Mn rúd rôznych typov a pri granitizácii vápencov a dolomitov s prímesou Mn. Najvýznamnejšie výskyty: rudné žily v Banskej Štiavnici, Čučma-Rožňava, Rudňany-SR, Cavnic, Valea Rosi-Rumunsko, Chvaletice-ČR, Sverdlovsk-Rusko, Pyreneje-Španielsko, Kazachstan, Brazília, Švédsko, Broken Hill-Austrália.

55. Rodonit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3

Lokalita: Harakeke, Otago – Nový Zéland, poznámka: leštený.

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 55.


MUSKOVIT, vzorec: KAl2AlSi3O10(OH)2. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí tabuľkovité a šupinovité kryštály, niekedy je celistvý, polykryštalický. Je bezfarebný, svetlošedý, zelený, žltý, červený až hnedý. Lesk má perleťový, je ohybný, elastický. Je sľudou 1.triedy. Je význačným horninotvorným minerálom, podieľa sa priemerne 1,4%-mi na zložení magmatických hornín. Najviac sa hromadí v granitových pegmatitoch, podieľa sa na zložení dvojsľudných granitov. Najvýznamnejšie výskyty:Ilmenské hory, Alabaška, Murzinka-Rusko, Inikurti,Nellore-India, Minas Gerais-Brazília, Cínovec, Horní Slavkov, Horní Babákov, Kozí vrch pri Novej Bystřici, Kutná Hora, Kříženec, Otov-ČR, Binnatal-Švajčiarsko.

56. Muskovit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: KAl2AlSi3O10(OH)2

Lokalita: Bobruvka – Česká republika, poznámka: s albitom, skorylom.

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 56.


WOLLASTONIT, vzorec: CaSiO3. Kryštalizuje v monoklinickej a triklinickej sústave. Vytvára ihlicovité, silne pretiahnuté kryštály, často radiálne lúčovité agregáty, tiež celistvé a zrnité agregáty.Je biely, bezfarebný, šedý, nazelenalý, priesvitný, lesk má sklený, perleťový až hodvábny. Štiepateľnosť dokonalá podľa (100,001). Je podobne ako vesuvianit typickým kontaktným nerastom mramorov, erlánov, menej skarnov za podmienok fácie amfibolitových, pyroxenických rohovcov. Najvýznamnejšie výskyty:Alno-Švédsko, Keňa, Madagaskar, Stříbrná Skalica, Humpolc, Bojanov, Bludov, Nedvědice, Žulová, Vápenná-ČR, Harmónia-SR, Pargas-Fínsko, Las Chiapas-Mexiko, Vezuv-Taliansko.

57. Wollastonit, trieda: Kremičitany (Silikáty)

Vzorec: CaSiO3

Lokalita: Žulová – Česká republika, poznámka: s hessonitom.

Skriňa č.: 25.

Por.číslo vzorky: 57.