Skriňa č. 23

SILIKÁTY


HEMIMORFIT, vzorec: Zn4Si2O7(OH)2.H2O. Kryštalizuje v rombickej sústave. Tvorí tabuľkovité kryštály zreteľného hemimorfného vývoja, kedy na jednom póle sú štyri plôšky a na druhom býva rôzne veľká plocha spodová a plochy domatické. Je v kryštalických kôrach alebo vláknitých aj zrnitých agregátoch, tiež celistvý v guľovitých alebo ľadvinovitých agregátoch. V kryštáloch je obvykle číry, bezfarebný, zrnité agregáty sú niekedy svetlozelené, modré. Býva sivý, až aj hnedý od prímesí limonitu a potom sa biely vryp mení na svetlo hnedý. Jeho kryštály sú dokonale štiepateľné. Lom má nerovný alebo lasturnatý. Lesk je silný, sklovitý.Je význačným sekundárnym gosanovým nerastom ložísk Zn. Najvýznamnejšie výskyty : Nerčinsk – Zabajkalie – Rusko, Šah-Kuh- provincia Jazd – Irán, Hanoj – Vietman, Sterling Hill- Sussex county – New Jersey-USA, Merklín – ČR, Nová Ves pri Rýmařove – ČR, Rokytnica nad Jizerou – ČR, Jelšavská Dúbrava – SR, Ardov pri Plešivci – SR.

1. Hemimorfit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Zn4Si2O7(OH)2.H2O

Lokalita: revír Cho – Dien, Haroy – Vietnam, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 1.

2. Hemimorfit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Zn4Si2O7(OH)2.H2O

Lokalita: Phia – Khao, Cho – Dien – Vietnam, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 2.

3. Hemimorfit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Zn4Si2O7(OH)2.H2O

Lokalita: Phia – Khao, Hanoj – Vietnam, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 3.


LOMONOSOVIT, vzorec: Na5Ti2O2(Si2O7)(PO4). Kryštalizuje v triklinickej sústave. Je vo forme parketovaných tabuľkovitých kryštálov, ružovo fialový, hnedý až čierny. Lesk má sklovitý až diamantový na plochách dokonalej štiepateľnosti, hlavne priesvitný.Vyskytuje sa v alkal.pegmatitoch lovozerského masívu. Najvýznamnejšie výskyty : Karnasart – Kola – Rusko, Ilímaussag – Grónsko.

4. Lomonosovit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na5Ti2O2(Si2O7)(PO4)

Lokalita: Lovozero, pol. Kola – Rusko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 4.


EPIDOT, PISTAZIT (Pistacit), vzorec: Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH). Odrody : Fe – pistazit a Cr – tawmawit. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Dosť často je v pekných a veľkých kryštáloch krátko a dlho stĺpcovitých, na ktorých býva mnoho kryštálových plôch. Mnohé z nich sú hlboko ryhované. Konce stĺpcovitých kryštálov zakončujú mnohé pyramidálne, hranolové a domanické plochy. Dvojčatný zrast je častý. Je tiež zrnitý a často celistvý. Často tvorí pseudomorfózy po skatolite, granáte, augite, amfibole a iných. Skupiny spĺpcovitých a stebelnatých kryštálov bývajú najviac tmavo zelené, zrnité až celistvé agregáty bývajú žltozelené a sivé, Cr – odroda je tmavo zelená. Priehľadné kryštály epidotu sú až makroskopicky pleochroické. Vryp má sivobiely. Je veľmi charakteristickým produktom hydrotermálnej alterácie bočných hornín, bohatých na Ca. Najkrajšie epidoty pochádzajú z alpských žíl. Najvýznamnejšie výskyty : Takeši –mury – prefektúra Nagamo – Japonsko, El Alamos – Baja California- Mexiko, Sorea- Piemont – Taliansko, Transylvánia – Rumunsko, Rodopy – Bulharsko, Blansko – ČR, Pecerady – ČR, Maršíkov – ČR, Rasovna – ČR, Mysliboří u Telče – ČR, Vlastějovice – ČR, Malešov – ČR, Markovice – ČR, Jílové – ČR, Krásné pri Šumperku – ČR, Sobotín – ČR, Žulová – ČR, Vápenné – ČR, Rožné – ČR, Věchnov – ČR, Fryšava – ČR, Harmónia – Malé Karpaty – SR, Banská Štiavnica – SR, Kremnica – SR, Slánské vrchy – SR.

5. Epidot, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Sobotín – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 5.

6. Epidot, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Sobotín – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 6.

7. Epidot, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Žulová – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 7.

8. Epidot, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Žulová – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 8.

9. Epidot, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Strzegom – Poľská republika, poznámka: so strigovitom a kalcitom, (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 9.

10. Epidot, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Bourg d´Oisans – Francúzsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 10.

11. Epidot, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Casrovirrezma – Peru, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 11.

12. Pistazit (Pistacit), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Žulová – Česká republika, poznámka: varieta epidotu.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 12.

13. Pistazit (Pistacit), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Žulová – Česká republika, poznámka: varieta epidotu.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 13.


KLINOZOISIT, vzorec: Ca2Al3(SiO4)3(OH). Dimorfný so zoisitom, izomorfný s epidotom. Ružový a červený klinozoisit je už pri nízkom obsahu Mn2O3 často nesprávne označovaný ako piemontit. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí bezfarebné, žltkavé, sivé, zelené, rúžovkasté prizmatické kryštály a zrnité agregáty. Je priehľadný až priesvitný, má sklovitý lesk. Má anomálne modré a žlté interferenčné farby. Vzniká v bázických horninách za podobných podmienok autohydratácie ako epidot. Najvýznamnejšie výskyty : Madagaskar, Giasset v údolí Ala- Piemont – Taliansko, Zillertal – Tyrolsko –SRN, Pinos Altos – Baja California- Mexiko, Alamos – Sonora – Mexiko, Poběžovice – ČR, Hřímeždice – ČR, Kamýk – ČR, Zalužany – ČR, Otov – ČR, Skuteč – ČR, Horky – Budy –ČR, Vlastějovice – ČR, Proseč – ČR, Markovice – ČR, Slavošovce – SR.

14. Klinozoisit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2Al3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Horky pri Čáslaví – Česká republika, poznámka: (gr.,m.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 14.

15. Klinozoisit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2Al3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Maršíkov pri Sobotíne – Česká republika, poznámka: v amfibolite, (gr.,m.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 15.


PIEMONTIT, vzorec: Ca2(Al,Mn3+,Fe3+)3(SiO4)3(OH). Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí červené, červenohnedé až červenočierne stĺpcovité kryštály, lúčovité a zrnité agregáty. Je priesvitný až takmer nepriesvitný. Vyskytuje sa hlavne v slabo metamorf.bridliciach s obsahom Mn. Najvýznamnejšie výskyty : Džebel Dekhan – Egypt, Glencoa- Argyllshire – Škótsko, Kovaya-Arizóna-USA, Otokijama – prefektúra Tokušima – Japonsko, Jakobsberg – Švédsko.

16. Piemontit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2(Al,Mn3+,Fe3+)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: St.Marcel, Piemont – Taliansko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 16.

17. Piemontit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2(Al,Mn3+,Fe3+)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Asfalu – Maroko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 17.


ALLANIT, vzorec: (Ce,Ca,Y)2(Al,Fe2+,Fe3+)3(SiO4)3(OH). Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí obyčajne tabuľkovité kryštály, niekedy aj stĺpcovité. Najčastejšie je v nepravidelných zrnách a agregátoch. Farbu a lesk má ako čierna alebo hnedá smola. Je priesvitný až nepriehľadný, vryp má sivozelený až hnedý, lom lasturnatý. V prechádzajúcom svetle je hnedý, často zonálny, silne pleochronický. Je akcesorickým minerálom magmatitov. Najvýznamnejšie výskyty: Arendal-Nórsko, Clarté-depatrment Côtes-du-Nord – Francúzsko, Madawasca-Ontario-Kanada, Barringer Hill-Burnet county-Texas-USA, Mary Kathleen-Queensland-Austrália, Kovářová-ČR, Tříbeč-ČR, Ivančice-ČR, Lažany-ČR, Bosonohy-ČR, Mutěnín-ČR, Kamenný Přívoz-ČR, Budislava-ČR, Chlumek-ČR, Vlastějovice-ČR, Žulová-ČR, Písečné-ČR, Lišná-ČR, Cisárska hoľa pri Klenovci-SR.

18. Allanit – (Ce), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Ce,Ca,Y)2(Al,Fe2+,Fe3+)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Žulová – Česká republika, poznámka: (m.,chem.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 18.

19. Allanit – (Ce), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Ce,Ca,Y)2(Al,Fe2+,Fe3+)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Kričim, Rodopy – Bulharsko, poznámka: (m.,chem.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 19.


ZOISIT, vzorec: Ca2Al3(SiO4)3(OH). Kryštalizuje v rombickej sústave. Vytvára stĺpcovité kryštály aj cez 10 cm veľké, s výrazným vertikálnym ryhovaním. Obvykle je zrnitý a celistvý. Je sivý, zelený, zelenosivý, zelenohnedý, biely, vzácnejšie ružový a bezfarebný až modrý, vryp má bezfarebný. Býva priesvitný až priehľadný, lesk má sklovitý. Akcesoricky sa objavuje v bázikách, vzniká hlavne pri regionálnej metamorfóze ílovitých vápencov a slieňov. Najvýznamnejšie výskyty : Svinská planina – Korutánsko, Souland – Nórsko, Traveselle – Piemont – Taliansko, Lilana – južná Keňa, Philbert-de-Granlieu- department Loire-Atlantique – Francúzsko, Mariánske Lázne – ČR, na Špičáku pri Deštné – ČR, Ronov – ČR, Moravany nad Doubravou – ČR, Budislav – ČR, Drahonín – ČR, Lukavská hora pri Moravských Budějoviciach – ČR, Otov – ČR, Veselí – ČR, Budča pri Žďáru nad Sázavou – ČR, Borovina pri Třebíči – ČR, Hazlov – ČR, Chýnov – ČR.

20. Zoisit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2Al3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Třebenice – Česká republika, poznámka: stebelnatý na diorite, (m.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 20.


PUMPELLYIT, vzorec: Ca2MgAl2(SiO4)(Si2O7)(OH)2.H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí zelené, modrozelené až čiernozelené aj hnedé vláknité kryštály, radiálne lúčovité agregáty a dvojčatné zrasty. Je priesvitný. Tento relatívne málo známy minerál sa zúčastňuje hlavne na zložení nízkoteplotných metamorfík vo fácii zeolitovej a glaukofanitovej. Najvýznamnejšie výskyty : Ile-de-Groix- department Morbihan – Francúzsko, Coast Rangr – Kalifornia-USA, Calumet- Houghton county – Michigan-USA, Obří dul – ČR, Rakový potok pri Limbachu, Jaklovce – SR, Danková – SR, Dobšiná – SR.

21. Pumpellyit – (Mg), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2MgAl2(SiO4)(Si2O7)(OH)2.H2O

Lokalita: Obří dúl, Krkonoše – Česká republika, poznámka: (m.,chem.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 21.


VESUVIANIT (Vezuvian), vzorec: Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4. Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Tvorí krátke prizmatické a pyramidálne kryštály aj cez 5 cm veľké, často je radiálne lúčovitý, zrnitý a celistvý. Je hnedý, zelený, zriedkavo žltý, biely, červený, vzácne aj modrý, prevažne priesvitný, sklovito až mierne mastno lesklý, vryp má biely. Je charakteristickým kontaktným minerálom, vznikajúcim v karbonátových a na Ca bohatých horninách. Najvýznamnejšie výskyty : Magnet Cove-Garland county –Arkansas-USA, polostrov Seward – Aljaška, Lawrel-Argenteuil county-USA, Quebec – Kanada, Kristiansand – Nórsko, Xalostoc –Morelos –Mexiko, Pitiglian- Toskánsko – Taliansko, Žulová – ČR, Vápenné – ČR, Bludov – ČR, Nedvědice – ČR, Strážek –ČR, Hazlov – ČR, Obří dul – ČR.

22. Vesuvianit (Vezuvian), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4

Lokalita: Hazlov – Česká republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 22.

23. Vesuvianit (Vezuvian), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4

Lokalita: Borový vrch – Žulová – Česká republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Vesuvianit (Vezuvian), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4

Lokalita: Vezuv – Taliansko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 24.

25. Vesuvianit (Vezuvian), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4

Lokalita: Urdine, Rilské pohorie – Bulharsko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 25.


VILUJIT, vzorec: Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4. Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Tvorí krátke prizmatické a pyramidálne kryštály aj cez 5 cm veľké, často je radiálne lúčovitý, zrnitý a celistvý. Je hnedý, zelený, zriedkavo žltý, biely, červený, vzácne aj modrý, prevažne priesvitný, sklovito až mierne mastno lesklý, vryp má biely. Je charakteristickým kontaktným minerálom, vznikajúcim v karbonátových a na Ca bohatých horninách. Najvýznamnejšie výskyty : Magnet Cove-Garland county –Arkansas-USA, polostrov Seward – Aljaška, Lawrel-Argenteuil county-USA, Quebec – Kanada, Kristiansand – Nórsko, Xalostoc –Morelos –Mexiko, Pitiglian- Toskánsko – Taliansko, Žulová – ČR, Vápenné – ČR, Bludov – ČR, Nedvědice – ČR, Strážek –ČR, Hazlov – ČR, Obří dul – ČR.

26. Vilujit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4

Lokalita: rieka Viljuj, Jakutsko – Rusko, poznámka: varieta vesuvianitu.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 26.


DILLNIT, vzorec: Al13Si5O20(OH,F)18Cl. Odroda zunyitu. Kryštalizuje v kubickej sústave. Vzniká hydrotermálnou alternáciou triasových vápencov a oproti zunyitu má zvýšený obsah F. Predtým bol považovaný za špecifický nerast, rázu ílovitého minerálu s kryštálmi diasporu a pyritu v Banskej Belej na Slovensku. Nezaručený je jeho výskyt v údolí Skalnatého a Porubského potoka pod Vihorlatom.

27. Dillnit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al13Si5O20(OH,F)18Cl

Lokalita: Banská Belá – Slovenská republika, poznámka: varieta zunyitu so zvýšeným obsahom F, (zem.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 27.


BENITOIT, vzorec: BaTiSi3O9. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Tvorí typické dipyramidálne kryštály trojuholníkového tvaru. Býva priehľadný až priesvitný v rôznych odtieňoch modrej farby, výnimočne žltý alebo bezfarebný. Najvýznamnejšie výskyty : Mt Diablo v San Benito county – Kalifornia-USA, údolie rieky Owithe –Belgicko.

28. Benitoit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: BaTiSi3O9

Lokalita: San Benito Co., Kalifornia – USA, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 28.


EUDIALYT, vzorec: Na15Ca6(Fe2+,Mn2+)3Zr3(Si,Nb)(Si25O73)(O,OH,H2O)3(Cl,OH)2. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Jeho kryštály sú tabuľkovité, stĺpcovité alebo klencové, väčšinou je v zrnitých až celistvých agregátoch. Je červený a ružový v rôznych odtieňoch, hnedý, priesvitný, lesk má hlavne sklovitý. Rozkladá sa v teplej HCl. Je charakteristickým nerastom alkal.,hlavne nefelinických syenitov a ich pegmatitov. Najvýznamnejšie výskyty : Langensuýndsfjord – Nórsko, Norra Karr – Švédsko, Carlingford – Írsko, polostrov Kola – Rusko, súostrovie Los-Guinea, Mont St.-Hilaire – Quebec – Kanada, Bear Paw – Montana, Hurka pri Čisté – ČR.

29. Eudialyt, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na15Ca6(Fe2+,Mn2+)3Zr3(Si,Nb)(Si25O73)(O,OH,H2O)3(Cl,OH)2

Lokalita: Chibiny, pol. Kola – Rusko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 29.

30. Eudialyt, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na15Ca6(Fe2+,Mn2+)3Zr3(Si,Nb)(Si25O73)(O,OH,H2O)3(Cl,OH)2

Lokalita: Kargardluorsuh – Grónsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 30.

31. Eudialyt, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na15Ca6(Fe2+,Mn2+)3Zr3(Si,Nb)(Si25O73)(O,OH,H2O)3(Cl,OH)2

Lokalita: Norra Kjorr – Švédsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 31.

32. Eudialyt, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Na15Ca6(Fe2+,Mn2+)3Zr3(Si,Nb)(Si25O73)(O,OH,H2O)3(Cl,OH)2

Lokalita: Sheffield Lake, Quebec – Kanada, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 32.


FERO-AXINIT, vzorec: Ca2Fe2+Al2BSi4O15(OH). Axinit je názov skupiny triklinických borosilikátov. Jedine chemická analýza určí, o aký druh axinitu ide. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Tvorí fialovo hnedé, bezfarebné, žltkavé, svetlo fialové a červené až 10 cm veľké kryštály klinovitého a tabuľkového tvaru. Je priesvitný, ojedinele priehľadný, sklovito lesklý. Je pneumatolitickým minerálom kontaktne metamorfným a metasomatickým. Najvýznamnejšie výskyty : Andreasburg – Harc- SRN, Dalnegorsk – Primorskij kraj – Rusko, Obira – prefektúra Oita – Japonsko, Wheal Cock – Cornwal – Anglicko, Dannemor – Švédsko, Lažany – ČR, Písek – ČR, Malešov – ČR, kopec Chocholuša pri Domaníku – ČR, Rešice –ČR, Záběhlice – ČR, Praha – Zbraslav – ČR, Davle – ČR, Mandát – ČR, Kalinová Ves na Rakovnicku – ČR, Plaňany – ČR, Skuteč – ČR, Mirošov – ČR, Bobrová – ČR, Červenohorské sedlo – ČR, Rakový potok pri Limbachu – SR, ž.Grétla v Slovenskom rudohorí – SR,Limbach-SR.

33. Fero-axinit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2Fe2+Al2BSi4O15(OH)

Lokalita: Zbraslav – Česká republika, poznámka: s kalcitom, (chem.,gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Fero-axinit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2Fe2+Al2BSi4O15(OH)

Lokalita: Strzegom – Poľská republika, poznámka: na záhnede a ortoklase, (chem.,gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 34.


BERYL, vzorec: Be3Al2Si6O18. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Beryl patrí medzi cyklické silikáty so šesťčlenným prstencom tetraedrov SiO4. Tieto prstence sú usporiadané nad sebou v smere vertikály. Vznikajú tak kanálové dutiny, do ktorých sa umiestňujú prímesi atómov. Hlavné katióny zloženia berylu Be a Al sú však umiestnené v priestore medzi jednotlivými prstencami budovanými tetraedrami SiO4. Najobvyklejšie kryštály berylu sú dlhé hexagonálne stĺpce, vyskytujú sa aj krátke stĺpce až hrubo tabuľkové kryštály. Štiepateľnosť je veľmi nedokonalá, preto lom je skoro vždy nerovný. Jeho obrovské kryštály majú kónicky tvar od širšej základni k omnoho menšiemu vrcholu. Niektoré beryly majú tiež sektorovú stavbu. Obecný beryl je spravidla žltozelený s rôznymi odtieňmi a je vo väčších kusoch nepriehľadný, sklovito lesklý. V tenkých výbrusoch je však takýto beryl priehľadný a bezfarebný. Medzi drahokamovými odrodami vedie hlavne smaragd, ktorý má farbu sviežej jarnej lúky. Svetlomodrý je akvamarín, ružový je vorobjevit či morganit, žltý je heliodor, existuje aj tmavomodrá a fľaškovo zelená odroda, vzácne sa vyskytuje aj farba purpurovo červená(bixbit). Číre a bezfarebné kryštály sa nazývajú goshenit. Mnohé beryly sú farebne aj chemicky zonálne. V silných doštičkách je beryl pleochroický. Pri drahokamových odrodách sa hodnotí farba, priehľadnosť a veľkosť. Beryl sa hromadí prevažne v produktoch kyslého granitového magmatizmu. Najvýznamnejšie výskyty :Kolsva – Västmanland – Švédsko, Antsirabe – Madagaskar, Kotka – Fínsko, Alabaška – Ural-Rusko, Mt. Antero – Chaffee county – Colorado-USA, Coregao ddo Urucum- Minas Gerais – Brazília, Sill Lake – Kanada, Písek – ČR, Obrázek – ČR, Nový Rybník – ČR, Poběžovice – ČR, Otov – ČR, Meclov – ČR, Lázně Kynžvart – ČR, Maršíkov – ČR, Rasovna – ČR, Střelecký dul – ČR, Nová Ves pri Českéhom Krumlove – ČR, Jeclov – ČR, Puklice – ČR, západná Morava – ČR, Horní Slavkov – ČR, Čistá ve Slavkovskem lese – ČR, Skály pri Rýmařove – ČR.

35. Beryl, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Otov pri Domažliciach – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Beryl, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Otov pri Domažliciach – Česká republika, poznámka: v pegmatite, (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Beryl, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Písek – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 37.

38. Beryl, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Pizzo di Vogorno – Švajčiarsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 38.

39. Beryl, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Olgiasco, Lombardia – Taliansko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 39.

40. Beryl, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Falun – Švédsko, poznámka: v pegmatite, (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 40.


MORGANIT, vzorec: Be3Al2Si6O18. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Beryl patrí medzi cyklické silikáty so šesťčlenným prstencom tetraedrov SiO4. Tieto prstence sú usporiadané nad sebou v smere vertikály. Vznikajú tak kanálové dutiny, do ktorých sa umiestňujú prímesi atómov. Hlavné katióny zloženia berylu Be a Al sú však umiestnené v priestore medzi jednotlivými prstencami budovanými tetraedrami SiO4. Najobvyklejšie kryštály berylu sú dlhé hexagonálne stĺpce, vyskytujú sa aj krátke stĺpce až hrubo tabuľkové kryštály. Štiepateľnosť je veľmi nedokonalá, preto lom je skoro vždy nerovný. Jeho obrovské kryštály majú kónicky tvar od širšej základni k omnoho menšiemu vrcholu. Niektoré beryly majú tiež sektorovú stavbu. Obecný beryl je spravidla žltozelený s rôznymi odtieňmi a je vo väčších kusoch nepriehľadný, sklovito lesklý. V tenkých výbrusoch je však takýto beryl priehľadný a bezfarebný. Medzi drahokamovými odrodami vedie hlavne smaragd, ktorý má farbu sviežej jarnej lúky. Svetlomodrý je akvamarín, ružový je vorobjevit či morganit, žltý je heliodor, existuje aj tmavomodrá a fľaškovo zelená odroda, vzácne sa vyskytuje aj farba purpurovo červená(bixbit). Číre a bezfarebné kryštály sa nazývajú goshenit. Mnohé beryly sú farebne aj chemicky zonálne. V silných doštičkách je beryl pleochroický. Pri drahokamových odrodách sa hodnotí farba, priehľadnosť a veľkosť. Beryl sa hromadí prevažne v produktoch kyslého granitového magmatizmu. Najvýznamnejšie výskyty :Kolsva – Västmanland – Švédsko, Antsirabe – Madagaskar, Kotka – Fínsko, Alabaška – Ural-Rusko, Mt. Antero – Chaffee county – Colorado-USA, Coregao ddo Urucum- Minas Gerais – Brazília, Sill Lake – Kanada, Písek – ČR, Obrázek – ČR, Nový Rybník – ČR, Poběžovice – ČR, Otov – ČR, Meclov – ČR, Lázně Kynžvart – ČR, Maršíkov – ČR, Rasovna – ČR, Střelecký dul – ČR, Nová Ves pri Českéhom Krumlove – ČR, Jeclov – ČR, Puklice – ČR, západná Morava – ČR, Horní Slavkov – ČR, Čistá ve Slavkovskem lese – ČR, Skály pri Rýmařove – ČR.

41. Morganit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Sao Paolo – Brazília, poznámka: drahokamová varieta ružovej farby, (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 41.

42. Morganit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Sao Paolo – Brazília, poznámka: drahokamová varieta ružovej farby, (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 42.

43. Morganit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Sao Paolo – Brazília, poznámka: drahokamová varieta ružovej farby, (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 43.


SMARAGD, vzorec: Be3Al2Si6O18. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Beryl patrí medzi cyklické silikáty so šesťčlenným prstencom tetraedrov SiO4. Tieto prstence sú usporiadané nad sebou v smere vertikály. Vznikajú tak kanálové dutiny, do ktorých sa umiestňujú prímesi atómov. Hlavné katióny zloženia berylu Be a Al sú však umiestnené v priestore medzi jednotlivými prstencami budovanými tetraedrami SiO4. Najobvyklejšie kryštály berylu sú dlhé hexagonálne stĺpce, vyskytujú sa aj krátke stĺpce až hrubo tabuľkové kryštály. Štiepateľnosť je veľmi nedokonalá, preto lom je skoro vždy nerovný. Jeho obrovské kryštály majú kónicky tvar od širšej základni k omnoho menšiemu vrcholu. Niektoré beryly majú tiež sektorovú stavbu. Obecný beryl je spravidla žltozelený s rôznymi odtieňmi a je vo väčších kusoch nepriehľadný, sklovito lesklý. V tenkých výbrusoch je však takýto beryl priehľadný a bezfarebný. Medzi drahokamovými odrodami vedie hlavne smaragd, ktorý má farbu sviežej jarnej lúky. Svetlomodrý je akvamarín, ružový je vorobjevit či morganit, žltý je heliodor, existuje aj tmavomodrá a fľaškovo zelená odroda, vzácne sa vyskytuje aj farba purpurovo červená(bixbit). Číre a bezfarebné kryštály sa nazývajú goshenit. Mnohé beryly sú farebne aj chemicky zonálne. V silných doštičkách je beryl pleochroický. Pri drahokamových odrodách sa hodnotí farba, priehľadnosť a veľkosť. Beryl sa hromadí prevažne v produktoch kyslého granitového magmatizmu. Najvýznamnejšie výskyty :Kolsva – Västmanland – Švédsko, Antsirabe – Madagaskar, Kotka – Fínsko, Alabaška – Ural-Rusko, Mt. Antero – Chaffee county – Colorado-USA, Coregao ddo Urucum- Minas Gerais – Brazília, Sill Lake – Kanada, Písek – ČR, Obrázek – ČR, Nový Rybník – ČR, Poběžovice – ČR, Otov – ČR, Meclov – ČR, Lázně Kynžvart – ČR, Maršíkov – ČR, Rasovna – ČR, Střelecký dul – ČR, Nová Ves pri Českéhom Krumlove – ČR, Jeclov – ČR, Puklice – ČR, západná Morava – ČR, Horní Slavkov – ČR, Čistá ve Slavkovskem lese – ČR, Skály pri Rýmařove – ČR.

44. Smaragd, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Tokovaja, Ural – Rusko, poznámka: varieta berylu tmavozelenej farby.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 44.

45. Smaragd, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Habachtal – Rakúsko, poznámka: varieta berylu tmavozelenej farby.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 45.

46. Smaragd, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Habachtal – Rakúsko, poznámka: varieta berylu tmavozelenej farby.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 46.

47. Smaragd, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Habachtal – Rakúsko, poznámka: varieta berylu tmavozelenej farby.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 47.

48. Smaragd, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Habachtal – Rakúsko, poznámka: varieta berylu tmavozelenej farby.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 48.


HELIODOR, vzorec: Be3Al2Si6O18. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Beryl patrí medzi cyklické silikáty so šesťčlenným prstencom tetraedrov SiO4. Tieto prstence sú usporiadané nad sebou v smere vertikály. Vznikajú tak kanálové dutiny, do ktorých sa umiestňujú prímesi atómov. Hlavné katióny zloženia berylu Be a Al sú však umiestnené v priestore medzi jednotlivými prstencami budovanými tetraedrami SiO4. Najobvyklejšie kryštály berylu sú dlhé hexagonálne stĺpce, vyskytujú sa aj krátke stĺpce až hrubo tabuľkové kryštály. Štiepateľnosť je veľmi nedokonalá, preto lom je skoro vždy nerovný. Jeho obrovské kryštály majú kónicky tvar od širšej základni k omnoho menšiemu vrcholu. Niektoré beryly majú tiež sektorovú stavbu. Obecný beryl je spravidla žltozelený s rôznymi odtieňmi a je vo väčších kusoch nepriehľadný, sklovito lesklý. V tenkých výbrusoch je však takýto beryl priehľadný a bezfarebný. Medzi drahokamovými odrodami vedie hlavne smaragd, ktorý má farbu sviežej jarnej lúky. Svetlomodrý je akvamarín, ružový je vorobjevit či morganit, žltý je heliodor, existuje aj tmavomodrá a fľaškovo zelená odroda, vzácne sa vyskytuje aj farba purpurovo červená(bixbit). Číre a bezfarebné kryštály sa nazývajú goshenit. Mnohé beryly sú farebne aj chemicky zonálne. V silných doštičkách je beryl pleochroický. Pri drahokamových odrodách sa hodnotí farba, priehľadnosť a veľkosť. Beryl sa hromadí prevažne v produktoch kyslého granitového magmatizmu. Najvýznamnejšie výskyty :Kolsva – Västmanland – Švédsko, Antsirabe – Madagaskar, Kotka – Fínsko, Alabaška – Ural-Rusko, Mt. Antero – Chaffee county – Colorado-USA, Coregao ddo Urucum- Minas Gerais – Brazília, Sill Lake – Kanada, Písek – ČR, Obrázek – ČR, Nový Rybník – ČR, Poběžovice – ČR, Otov – ČR, Meclov – ČR, Lázně Kynžvart – ČR, Maršíkov – ČR, Rasovna – ČR, Střelecký dul – ČR, Nová Ves pri Českéhom Krumlove – ČR, Jeclov – ČR, Puklice – ČR, západná Morava – ČR, Horní Slavkov – ČR, Čistá ve Slavkovskem lese – ČR, Skály pri Rýmařove – ČR.

49. Heliodor, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: ? – Afrika, poznámka: varieta berylu zlatožltej farby.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 49.


AKVAMARÍN, vzorec: Be3Al2Si6O18. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Beryl patrí medzi cyklické silikáty so šesťčlenným prstencom tetraedrov SiO4. Tieto prstence sú usporiadané nad sebou v smere vertikály. Vznikajú tak kanálové dutiny, do ktorých sa umiestňujú prímesi atómov. Hlavné katióny zloženia berylu Be a Al sú však umiestnené v priestore medzi jednotlivými prstencami budovanými tetraedrami SiO4. Najobvyklejšie kryštály berylu sú dlhé hexagonálne stĺpce, vyskytujú sa aj krátke stĺpce až hrubo tabuľkové kryštály. Štiepateľnosť je veľmi nedokonalá, preto lom je skoro vždy nerovný. Jeho obrovské kryštály majú kónicky tvar od širšej základni k omnoho menšiemu vrcholu. Niektoré beryly majú tiež sektorovú stavbu. Obecný beryl je spravidla žltozelený s rôznymi odtieňmi a je vo väčších kusoch nepriehľadný, sklovito lesklý. V tenkých výbrusoch je však takýto beryl priehľadný a bezfarebný. Medzi drahokamovými odrodami vedie hlavne smaragd, ktorý má farbu sviežej jarnej lúky. Svetlomodrý je akvamarín, ružový je vorobjevit či morganit, žltý je heliodor, existuje aj tmavomodrá a fľaškovo zelená odroda, vzácne sa vyskytuje aj farba purpurovo červená(bixbit). Číre a bezfarebné kryštály sa nazývajú goshenit. Mnohé beryly sú farebne aj chemicky zonálne. V silných doštičkách je beryl pleochroický. Pri drahokamových odrodách sa hodnotí farba, priehľadnosť a veľkosť. Beryl sa hromadí prevažne v produktoch kyslého granitového magmatizmu. Najvýznamnejšie výskyty :Kolsva – Västmanland – Švédsko, Antsirabe – Madagaskar, Kotka – Fínsko, Alabaška – Ural-Rusko, Mt. Antero – Chaffee county – Colorado-USA, Coregao ddo Urucum- Minas Gerais – Brazília, Sill Lake – Kanada, Písek – ČR, Obrázek – ČR, Nový Rybník – ČR, Poběžovice – ČR, Otov – ČR, Meclov – ČR, Lázně Kynžvart – ČR, Maršíkov – ČR, Rasovna – ČR, Střelecký dul – ČR, Nová Ves pri Českéhom Krumlove – ČR, Jeclov – ČR, Puklice – ČR, západná Morava – ČR, Horní Slavkov – ČR, Čistá ve Slavkovskem lese – ČR, Skály pri Rýmařove – ČR.

50. Akvamarín, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Maršíkov pri Sobotíne – Česká republika, poznámka: drahokam. var. berylu zelenomodrej až modrej farby.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 50.

51. Akvamarín, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Nerčinsk, Bajkal – Rusko, poznámka: drahokam. var. berylu zelenomodrej až modrej farby.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 51.


GOSHENIT, vzorec: Be3Al2Si6O18. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Beryl patrí medzi cyklické silikáty so šesťčlenným prstencom tetraedrov SiO4. Tieto prstence sú usporiadané nad sebou v smere vertikály. Vznikajú tak kanálové dutiny, do ktorých sa umiestňujú prímesi atómov. Hlavné katióny zloženia berylu Be a Al sú však umiestnené v priestore medzi jednotlivými prstencami budovanými tetraedrami SiO4. Najobvyklejšie kryštály berylu sú dlhé hexagonálne stĺpce, vyskytujú sa aj krátke stĺpce až hrubo tabuľkové kryštály. Štiepateľnosť je veľmi nedokonalá, preto lom je skoro vždy nerovný. Jeho obrovské kryštály majú kónicky tvar od širšej základni k omnoho menšiemu vrcholu. Niektoré beryly majú tiež sektorovú stavbu. Obecný beryl je spravidla žltozelený s rôznymi odtieňmi a je vo väčších kusoch nepriehľadný, sklovito lesklý. V tenkých výbrusoch je však takýto beryl priehľadný a bezfarebný. Medzi drahokamovými odrodami vedie hlavne smaragd, ktorý má farbu sviežej jarnej lúky. Svetlomodrý je akvamarín, ružový je vorobjevit či morganit, žltý je heliodor, existuje aj tmavomodrá a fľaškovo zelená odroda, vzácne sa vyskytuje aj farba purpurovo červená(bixbit). Číre a bezfarebné kryštály sa nazývajú goshenit. Mnohé beryly sú farebne aj chemicky zonálne. V silných doštičkách je beryl pleochroický. Pri drahokamových odrodách sa hodnotí farba, priehľadnosť a veľkosť. Beryl sa hromadí prevažne v produktoch kyslého granitového magmatizmu. Najvýznamnejšie výskyty :Kolsva – Västmanland – Švédsko, Antsirabe – Madagaskar, Kotka – Fínsko, Alabaška – Ural-Rusko, Mt. Antero – Chaffee county – Colorado-USA, Coregao ddo Urucum- Minas Gerais – Brazília, Sill Lake – Kanada, Písek – ČR, Obrázek – ČR, Nový Rybník – ČR, Poběžovice – ČR, Otov – ČR, Meclov – ČR, Lázně Kynžvart – ČR, Maršíkov – ČR, Rasovna – ČR, Střelecký dul – ČR, Nová Ves pri Českéhom Krumlove – ČR, Jeclov – ČR, Puklice – ČR, západná Morava – ČR, Horní Slavkov – ČR, Čistá ve Slavkovskem lese – ČR, Skály pri Rýmařove – ČR.

52. Goshenit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Xiebaoding, provin. Sičuan – Čína, poznámka: var. berylu bezfarebnej až sivobielej farby, (gr.).

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 52.


BERYL, vzorec: Be3Al2Si6O18. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Beryl patrí medzi cyklické silikáty so šesťčlenným prstencom tetraedrov SiO4. Tieto prstence sú usporiadané nad sebou v smere vertikály. Vznikajú tak kanálové dutiny, do ktorých sa umiestňujú prímesi atómov. Hlavné katióny zloženia berylu Be a Al sú však umiestnené v priestore medzi jednotlivými prstencami budovanými tetraedrami SiO4. Najobvyklejšie kryštály berylu sú dlhé hexagonálne stĺpce, vyskytujú sa aj krátke stĺpce až hrubo tabuľkové kryštály. Štiepateľnosť je veľmi nedokonalá, preto lom je skoro vždy nerovný. Jeho obrovské kryštály majú kónicky tvar od širšej základni k omnoho menšiemu vrcholu. Niektoré beryly majú tiež sektorovú stavbu. Obecný beryl je spravidla žltozelený s rôznymi odtieňmi a je vo väčších kusoch nepriehľadný, sklovito lesklý. V tenkých výbrusoch je však takýto beryl priehľadný a bezfarebný. Medzi drahokamovými odrodami vedie hlavne smaragd, ktorý má farbu sviežej jarnej lúky. Svetlomodrý je akvamarín, ružový je vorobjevit či morganit, žltý je heliodor, existuje aj tmavomodrá a fľaškovo zelená odroda, vzácne sa vyskytuje aj farba purpurovo červená(bixbit). Číre a bezfarebné kryštály sa nazývajú goshenit. Mnohé beryly sú farebne aj chemicky zonálne. V silných doštičkách je beryl pleochroický. Pri drahokamových odrodách sa hodnotí farba, priehľadnosť a veľkosť. Beryl sa hromadí prevažne v produktoch kyslého granitového magmatizmu. Najvýznamnejšie výskyty :Kolsva – Västmanland – Švédsko, Antsirabe – Madagaskar, Kotka – Fínsko, Alabaška – Ural-Rusko, Mt. Antero – Chaffee county – Colorado-USA, Coregao ddo Urucum- Minas Gerais – Brazília, Sill Lake – Kanada, Písek – ČR, Obrázek – ČR, Nový Rybník – ČR, Poběžovice – ČR, Otov – ČR, Meclov – ČR, Lázně Kynžvart – ČR, Maršíkov – ČR, Rasovna – ČR, Střelecký dul – ČR, Nová Ves pri Českéhom Krumlove – ČR, Jeclov – ČR, Puklice – ČR, západná Morava – ČR, Horní Slavkov – ČR, Čistá ve Slavkovskem lese – ČR, Skály pri Rýmařove – ČR.

53. Beryl, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Be3Al2Si6O18

Lokalita: Meclov pri Domažliciach – Česká republika.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 53.


EPIDOT, vzorec: Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH). Odrody : Fe – pistazit a Cr – tawmawit. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Dosť často je v pekných a veľkých kryštáloch krátko a dlho stĺpcovitých, na ktorých býva mnoho kryštálových plôch. Mnohé z nich sú hlboko ryhované. Konce stĺpcovitých kryštálov zakončujú mnohé pyramidálne, hranolové a domanické plochy. Dvojčatný zrast je častý. Je tiež zrnitý a často celistvý. Často tvorí pseudomorfózy po skatolite, granáte, augite, amfibole a iných. Skupiny spĺpcovitých a stebelnatých kryštálov bývajú najviac tmavo zelené, zrnité až celistvé agregáty bývajú žltozelené a sivé, Cr – odroda je tmavo zelená. Priehľadné kryštály epidotu sú až makroskopicky pleochroické. Vryp má sivobiely. Je veľmi charakteristickým produktom hydrotermálnej alterácie bočných hornín, bohatých na Ca. Najkrajšie epidoty pochádzajú z alpských žíl. Najvýznamnejšie výskyty : Takeši –mury – prefektúra Nagamo – Japonsko, El Alamos – Baja California- Mexiko, Sorea- Piemont – Taliansko, Transylvánia – Rumunsko, Rodopy – Bulharsko, Blansko – ČR, Pecerady – ČR, Maršíkov – ČR, Rasovna – ČR, Mysliboří u Telče – ČR, Vlastějovice – ČR, Malešov – ČR, Markovice – ČR, Jílové – ČR, Krásné pri Šumperku – ČR, Sobotín – ČR, Žulová – ČR, Vápenné – ČR, Rožné – ČR, Věchnov – ČR, Fryšava – ČR, Harmónia – Malé Karpaty – SR, Banská Štiavnica – SR, Kremnica – SR, Slánské vrchy – SR.

54. Beryl, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH)

Lokalita: Horka pri Čáslavi – Česká republika.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 54.


AXINIT, vzorec: Ca2Fe2+Al2BSi4O15(OH). Axinit je názov skupiny triklinických borosilikátov. Jedine chemická analýza určí, o aký druh axinitu ide. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Tvorí fialovo hnedé, bezfarebné, žltkavé, svetlo fialové a červené až 10 cm veľké kryštály klinovitého a tabuľkového tvaru. Je priesvitný, ojedinele priehľadný, sklovito lesklý. Je pneumatolitickým minerálom kontaktne metamorfným a metasomatickým. Najvýznamnejšie výskyty : Andreasburg – Harc- SRN, Dalnegorsk – Primorskij kraj – Rusko, Obira – prefektúra Oita – Japonsko, Wheal Cock – Cornwal – Anglicko, Dannemor – Švédsko, Lažany – ČR, Písek – ČR, Malešov – ČR, kopec Chocholuša pri Domaníku – ČR, Rešice –ČR, Záběhlice – ČR, Praha – Zbraslav – ČR, Davle – ČR, Mandát – ČR, Kalinová Ves na Rakovnicku – ČR, Plaňany – ČR, Skuteč – ČR, Mirošov – ČR, Bobrová – ČR, Červenohorské sedlo – ČR, Rakový potok pri Limbachu – SR, ž.Grétla v Slovenskom rudohorí – SR,Limbach-SR.

55. Axinit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2Fe2+Al2BSi4O15(OH)

Lokalita: Gemerská Poloma – Slovenská republika.

Skriňa č.: 23.

Por.číslo vzorky: 55.