Skriňa č. 22

SILIKÁTY


UVAROVIT, vzorec: Ca3Cr3+2(SiO4)3. Kryštalizuje v kubickej sústave. Vytvára smaragdovo zelené nepravidelné zrná aj dokonalé kryštály.Je nerastom chrómových serpentinitov,metamorf. mramorov, dolomitov, metamorf.ložísk rúd Cu. Najvýznamnejšie výskyty: Jordonów-Poľsko, Rörös-Nórsko, Bisertsko-Ural-Rusko, Kyštym-Ural-Rusko, Makra-Turecko, Outokump-Fínsko.

1. Uvarovit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca3Cr3+2(SiO4)3

Lokalita: ? – ?, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 1.


ZIRKÓN, HYACINT, MALAKÓN, vzorec: ZrSiO4. Odrody: hyacint intenzívne oranžovo hnedý až červený, jargon žltý, cyrtolit rádioaktívne zmenený, Th odroda malakon, gelzirkon, zmesový kryštál zirkonu s xenotimom-oyamalit. Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Tvorí dlho až krátko prizmatické kryštály, často obmedzené pyramídami, výnimočne cez 30 cm dlhé, obyčajne je mikroskopickej veľkosti. V syenitoch a nefelinických syenitoch a ich pegmatitoch sa vyskytujú izometrické a nízko dipyramidálne kryštály. V iných vyvrelinách prevláda prizmatický až dlho prizmatický typ. Pomerne vzácne sú dvojčatné zrasty. Tvorí tiež vláknité, radiálne lúčovité agregáty a nepravidelné zrná. Je bezfarebný, hnedý, žltý, zelený, modrý a červený, priesvitný až priehľadný, metamiktné odrody sú nepriehľadné. Lesk má mastný až diamantový. Najvýznamnejšie výskyty: Rössing-Namibia, Kaffo-štát Kano-Nigéria, Laacher See-Porýnie-Falc-SRN, Išikawa-prefektúra Fukušima-Japonsko, Miass-Ural-Rusko, Mixeriquera-Minas Gerais-Brazília, Košťál pri Třebeniciach-ČR, Linhorka pri Třebeniciach-ČR, Granátovy vrch-ČR, Přibyslavice-ČR, Drahonín-ČR, Písečná-ČR, Žulová-ČR, Nová Ves pri Českom Krumlove-ČR, Dobrá Voda pri Velkom Meziřičí-ČR, Měrunice-ČR, Třebenice-ČR, na Jizerce-ČR, Slovenské rudohorie-SR.

2. Zirkón, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: ZrSiO4

Lokalita: Miass, Ilmenské hory, Ural – Rusko, poznámka: v syenitovom pegmatite, (arab.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 2.

3. Zirkón, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: ZrSiO4

Lokalita: Miass, Ilmenské hory, Ural – Rusko, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 3.

4. Zirkón, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: ZrSiO4

Lokalita: ? – USA, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 4.

5. Zirkón, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: ZrSiO4

Lokalita: Mount Ampanobe – Madagaskar, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 5.

6. Zirkón, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: ZrSiO4

Lokalita: Fort Dauphin – Madagaskar, poznámka: (arab.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 6.

7. Hyacint, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: ZrSiO4

Lokalita: Ratnapura – Srí Lanka, poznámka: var.zirkónu intenzívne oranžovohnedej až červenej.

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 7.

8. Malakón, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: ZrSiO4

Lokalita: Ambatofotsy – Madagaskar, poznámka: var.zirkónu metamiktného pôvodu s obsahom Th.

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 8.


SILIMANIT, vzorec: Al2SiO5. Kryštalizuje v rombickej sústave. Je vo forme prizmatických kryštálov takmer štvorcového prierezu, obyčajne jemne vláknitý, plstnatý aj celistvý, často v jemnom prerastaní s kremeňom, biotitom, corderitom a muskovitom. Je bezfarebný, biely, sivý a inak slabo sfarbený, priesvitný alebo priehľadný, lesk má sklovitý až hodvábny. Je typickým vysokometamorfným minerálom Al hornín. Najvýznamnejšie ložiská: Allier v Brioude – department Haute-Loire – Francúzsko, Mogog – Barma Oconee county – Južná Karolína-USA, Macusani – Peru, Havlíčkovobrodsko – ČR, Pelhřimovsko – ČR, Poběžovice – ČR, Srnčí vrch v Jeseníkach – ČR, Zlatý vrch nad Jeseníkem – ČR,Přibyslavice – ČR, Maršíkov – ČR, Písečné – ČR, Miskovice na Kutnohorsku – ČR, Cetoraz – ČR, Martinské hole – SR, Dobrá Niva pri Zvolene – SR.

9. Sillimanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Stříbrná Hora pri Havlíčkovom Brode – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 9.


ANDALUZIT, CHIASTOLIT, vzorec: Al2SiO5. Odrody: chiastolit má v stĺpcovitých kryštáloch nahromadený uhlíkový pigment do tvaru kríža, viridin-odr.andaluzitu s Mn. Kryštalizuje v rombickej sústave. Hrubé stĺpcovité kryštály majú priečny štvorcový obrys. Stebelnaté agregáty andaluzitu vytvárajú rovnobežné alebo lúčovité nepravidelné zhluky. Bežné sú kryštály a agregáty centimetrovej aj decimetrovej veľkosti. Farba najčastejšie červenohnedá, červená, ružová, zelenkavá, fialová. Vryp je biely. Obvykle priesvitný až nepriehľadný, drahokamová odroda je číra. Vyskytuje sa v granitoch v podobe ružových zŕn a stĺpčekov, v pegmatitoch, vzniká tiež hydrotermálnou premenou pyroxenického andezitu vo Vihorlate. Najvýznamnejšie ložiská: Yosemite National Park – Kalifornia-USA, department Haute-Loire – Francúzsko, Santa Tereze – Minas Gerais – Brazília, Mimbowria – Južná Austrália, Lisenz – Tyrolsko, Ultevis – Švédsko, Lhotka – ČR, Řásná – ČR, Paseky pri Písku – ČR , Klouby pri Protivíne – ČR, Čejov pri Humpolci – ČR, Dolní Bory – ČR, Tehov – ČR, Světice – ČR, Rožmitál pod Třemšínem – ČR, Pancíř – ČR, Holubáč pri Sobotíne– ČR, Hanušovice – ČR, Jeseníky – ČR, Jaklovecká dolina – SR, Jamnická dolina – SR, Západné Tatry – SR, Danková – SR, Vihorlat – SR.

10. Andaluzit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Dolní Bory – Česká republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 10.

11. Andaluzit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Polúčník pri Hanušoviciach – Česká republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 11.

12. Andaluzit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Ogilby, Kalifornia – USA, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 12.

13. Chiastolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Etang – des -salles – de – Rohan – Francúzsko, poznámka: varieta andaluzitu s čiernosfarb. uzavren. v tvare g.

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 13.

14. Chiastolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Doiras – Španielsko, poznámka: varieta andaluzitu s čiernosfarb. uzavren. v tvare g.

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 14.


KYANIT, vzorec: Al2SiO5. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Obvykle tvorí dlhé stĺpcovité kryštály, ktoré sú len zriedka ukončené plôškami kryštálov. Bežný je aj v lištovitých agregátoch. Je modrý, sivobiely aj zelenkavý. Farba sa mení aj na jednom indivíduu, je škvrnitá alebo je jadro tmavšie. Lesk má sklovitý až perleťový. Vyskytuje sa hlavne v podmienkach regionálnej metamorfózy pelitických hornín, bohatých na Al. Najvýznamnejšie výskyty : Capelinha – Minas Gerais – Brazília, Pizzo Forno pod Sv. Gotthardom – kanton Ticino – Švajčiarsko, Mittweida – Granulitengebirge –SRN, Villa Rice-Brazília, Bečov nad Teplov-ČR, Plešovice pri Českéhom Krumlove–ČR, Podsedlice–ČR, Kuzov–ČR, Kutná Hora–ČR, Turkaňská šachta–ČR, Kaňk–ČR, Maršíkov–ČR, Výsluní–ČR, Jeseníky–ČR, Pancíř-ČR, Vrteříž–ČR, Sobotín–ČR, Domažlicko–ČR, Poběžovicko–ČR, Třebenice–ČR, Měrunice–ČR, Ostredok v Jamnickej doline – SR.

15. Kyanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Pancíř, Šumava – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 15.

16. Kyanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Kutná Hora – Česká republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 16.

17. Kyanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Čepelare – Bulharsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 17.

18. Kyanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Stara Zagora – Macedónsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 18.

19. Kyanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Pizzo Forno, kan. Ticino – Švajčiarsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 19.

20. Kyanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Monte Campione – Švajčiarsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Kyanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Zillertal, Tyrolsko – Rakúsko, poznámka: so staurolitom vo svore, (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 21.


TOPÁS, PYKNIT, vzorec: Al2SiO4(F,OH)2. Kryštalizuje v rombickej sústave. Krátke aj dlhé prizmatické kryštály sú často mnohoploché, veľmi estetické a výnimočne dosahujú hmotnosť až niekoľko sto kilogramov. Bol veľakrát študovaný kryštalograficky: je známych až 150 kryštálových tvarov, rozlišované sú rôzne kryštálové typy. Je aj v nepravidelných zrnách a agregátoch, stĺpcovitých kryštáloch. Významná je jeho dokonalá štiepateľnosť. Lom má nepravidelný, krehký. Je bezfarebný, biely, sivý, modrý, zelenkavý, svetlo žltý, žltohnedý až oranžový, ružový, vzácne aj červený. Je priesvitný a priehľadný, sklovito lesklý. Celistvý je vzhľadovo veľmi podobný kremeňu. Je obľúbený a široko používaný drahokam, cenený pre svoju tvrdosť, priehľadnosť, sfarbenie a vysoký lesk. Je typickým pozdnemagmatickým a pomagmatickým produktom kyslých magmatických hornín, kde dochádza k migrácii Al a F. Najvýznamnejšie výskyty : Montebras – department Creuse – Francúzsko, Down county- Severné Írsko, Florissant – Colorado-USA, Juab county – Utah-USA, San Luis Potosí – Mexiko, Takajama –okres Naegi-prefektúra Gifu – Japonsko, Sanarka pri Čkalove –Ural-Rusko, Rousměrov – ČR, Rožná –ČR, Dobrá Voda – ČR, Cínovec – ČR, Krupka – ČR, Přebuz – ČR, Horní Slavkov – ČR, Hnilec – SR, Morské oko na Vihorlate – SR.

22. Topás, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Volyňská oblasť – Ukrajina, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 22.

23. Topás, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Volyňská oblasť – Ukrajina, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Topás, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Volyňská oblasť – Ukrajina, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 24.

25. Topás, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Strjetensk, Ural – Rusko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 25.

26. Topás, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Adun – Čilon, Zabajkalie – Rusko, poznámka: s kremeňom-záhnedou, (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 26.

27. Topás, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Schneckestein – SRN, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 27.

28. Topás, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Wunsiedel, Bavorsko – SRN, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 28.

29. Topás, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Modoto – Mongolsko, poznámka: s kasiteritom, (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 29.

30. Topás, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Ramona, Kalifornia – USA, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 30.

31. Topás, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Villa Rica, Minas Gerais – Brazília, poznámka: zlatý, (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 31.

32. Topás, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Otani-Yama prov. Omi – Japonsko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 32.

33. Pyknit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Altenberg – SRN, poznámka: var. bieložltej až žltohned. farby tvoriaca steblo (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Pyknit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Altenberg – SRN, poznámka: var. bieložltej až žltohned. farby tvoriaca steblo (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 34.


STAUROLIT, vzorec: (Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Často tvorí krátko stĺpcovité kryštály až cez 5 cm veľké s hrubým povrchom, mnoho zdvojčatelé v podobe kríža. Je tmavohnedý, červenohnedý až hnedočierný. Je charakter. nerastom svorov, ktoré vznikli metamorfózou ílovitých sedimentov. Najvýznamnejšie výskyty: Pizzo Forno pod Sv. Gotthardom-kanton Ticino-Švajčiarsko, Koreba-Pobrežie Slonoviny, Windham-Cumberland county – Maine-USA, Cherokee-Georgia-USA, Jeseníky-ČR, Červenohorské sedlo-ČR, Keprník-ČR, Kouta nad Desnou-ČR, medzi Žluticemi a Toužimou-ČR, medzi Horšovským Týnom a Domažlicami-ČR, Zhoř-ČR.

35. Staurolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2

Lokalita: Petrov nad Desnou – Česká republika, poznámka: vo svore, (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Staurolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2

Lokalita: Bratušov pri Šumperku – Česká republika, poznámka: vo svore, (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Staurolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2

Lokalita: Coel Ligné, Bretónsko – Francúzsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 37.

38. Staurolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2

Lokalita: Coel Ligné, Bretónsko – Francúzsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 38.

39. Staurolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2

Lokalita: Coel Ligné, Bretónsko – Francúzsko, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 39.

40. Staurolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2

Lokalita: Chesterfield, Massachusetts – USA, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 40.

41. Staurolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2

Lokalita: Patrick Co., Virgínia – USA, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 41.


KLINOHUMIT, vzorec: (Mg,Fe2+)9(SiO4)4(F,OH)2. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí nedokonalé mnohoploché kryštály, často podobné olivínu, tabuľkovité kryštály, častejšie zrnité agregáty. Je žltý, červený, hnedý, hlavne priesvitný, lesk má sklovitý. Vzniká pri kontaktnej i regionálnej metamorfóze znečistených karbonatických hornín. Najvýznamnejšie výskyty: Boden pri Marienbergu-Sasko-SRN, Pargas-Fínsko, Monte Somma-Taliansko, Riverside-Kalifornia-USA, Taberg-Švédsko, Franklin-Sussex county-New Jersey-USA, Sušicko-ČR, Hejná-ČR, Písek-ČR, Nihošovice pri Volyni-ČR, Sokolí priTřebíči-ČR.

42. Klinohumit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Fe2+)9(SiO4)4(F,OH)2

Lokalita: Sokolí pri Třebíči – Česká republika, poznámka: (gr.,m.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 42.


BRAUNIT, vzorec: Mn2+Mn3+6SiO12. Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Vytvára drobné dipyramidy a pseudokubické kryštály, niekedy zdvojčatelé, častejšie zrnité až kusové agregáty. Je čierny až hnedočierny, oceľovo sivý, lesk má mastne kovový až kovový, lom nerovný. V odrazovom svetle je sivý s hnedastým odtieňom. Vyskytuje sa v hydrotermálnych žilách s rudami Mn, sedimentárnych rúd Mn a v skarnoch Mn. Najvýznamnejšie výskyty : Ilmenau – Durýnsko-SRN, Tizi Baškun –Maroko, Tirodi pri Nagpure- štát Madhjapradeš- India, Nordmark – Švédsko, Morinella pri Chiavare – Liguria – Taliansko.

43. Braunit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Mn2+Mn3+6SiO12

Lokalita: Ilmenau – SRN, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 43.

44. Braunit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Mn2+Mn3+6SiO12

Lokalita: Nagpur – India, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 44.


TITANIT, vzorec: CaTiSiO5. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí mnohé kryštály, ktoré majú rôzny povrch, najmä klinovito šošovkovitý. Kryštály bývajú často zdvojčatené. Zrastené kryštály bývajú obálkovitého tvaru, sú aj stĺpcovitého tvaru, lamerálne zrasty kryštálov, pomerne málo aj v zrnitých agregátoch. Je žltý, zelený, hnedý, sivý, čierny, vzácnejšie ružový a bezfarebný. Je diamantovo až mastne lesklý. Vyskytuje sa v magmatogénnom a metamorfogénnom prostredí. Najvýznamnejšie výskyty : polostrov Kola – Rusko, Bancroft – Ontário – Kanada, Magnet Cove – Arkansas-USA, Arendal – Nórsko, Baja California Norte – Mexiko, Blatné – ČR, vrch Kluč – ČR, Pecerady – ČR, Budislav – ČR, Proboštov – ČR, Suletice – ČR, Pokojovice – ČR, Žulová – ČR, Mysliboří pri Telči – ČR, Líšná – ČR, na Chocholuši pri Domanínku – ČR, Vlastějovice – ČR, Kozohlody – ČR, Habery – ČR, Krásné pri Šumperku – ČR, Sušicko – ČR, Rožné – ČR, Smrčina pri Sobotíne – ČR, Krušné hory – ČR, České stredohoří – ČR, Jizerská louka – ČR, Veľká dolina pri Martine –SR, Slovenské rudohorie – SR, Nízke Tatry – SR, Hriňová – SR.

45. Titanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaTiSiO5

Lokalita: Krásné pri Šumperku – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 45.

46. Titanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaTiSiO5

Lokalita: Prägraten, Tyrolsko – Rakúsko, poznámka: sfén, (chem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 46.

47. Titanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaTiSiO5

Lokalita: Culm di Vi, Tavetsch – Švajčiarsko, poznámka: žltozelené na kremeni, (chem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 47.

48. Titanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaTiSiO5

Lokalita: Gletsch – Švajčiarsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 48.

49. Titanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaTiSiO5

Lokalita: Chibiny, pol. Kola – Rusko, poznámka: sfén, (chem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 49.

50. Titanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaTiSiO5

Lokalita: Pujva, Ural – Rusko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 50.


CERIT, vzorec: Ce9Fe3+(SiO4)6[(SiO3)(OH)](OH3). Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Vyskytuje sa len vzácne v drobných pseudooktaedrických kryštáloch až 7 mm veľkých, je obvykle zrnitý a celistvý. Je hnedý, červený a sivý, lesk živičný. Najvýznamnejšie výskyty : Riddarhyttan – Švédsko, Kyštym – Ural-Rusko, Jamestown-Boulder county Colorado-USA, Mountain Pass – severná Kalifornia-USA.

51. Cerit – (Ce), trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ce9Fe3+(SiO4)6[(SiO3)(OH)](OH3)

Lokalita: Bastnäs – Švédsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 51.


DATOLIT, vzorec: Ca2B2Si2O8(OH)2. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí mnohoploché, väčšinou krátke stĺpcovité a hrubo tabuľkovité kryštály zoskupené v skupinách. Častejšie tvorí zrnité alebo celistvé agregáty. Je bezfarebný až biely, zelenkavý, žltkavý. Je priehľadný až priesvitný, sklovito lesklý. Je všeobecne produktom interakcie silikátových fluid bohatých na Ca s bórom. Najvýznamnejšie výskyty : Baven – Piemont – Taliansko, Arendal – Nórsko, Charcas- San luis Potosí – Mexiko, Dalnegorsk – Primorskij kraj – Rusko, Piz Vallatscha nad Val Cristallina – kanton Graubünden – Švajčiarsko, Newington – Connecticut – USA, Lištice pri Beroune – ČR, Markovice – ČR, Mirošov – ČR, Bobrová –ČR.

52. Datolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2B2Si2O8(OH)2

Lokalita: Newington, Connecticut – USA, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 52.

53. Datolit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Ca2B2Si2O8(OH)2

Lokalita: Westfield, New Jersey – USA, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 53.


DUMORTIERIT, vzorec: Al7(BO3)(SiO4)3O3. Kryštalizuje v rombickej sústave. Stĺpovité kryštály sú vzácne, je obvykle jemne stebelnatý až celistvý, modrý, fialový, hnedý, zelenomodrý, ružovkastý. Obvykle je priesvitný, lesk má sklovitý, vryp biely. Najvýznamnejšie výskyty : Rochester – Pershing county – Nevada-USA, Kačan – Afganistan, Beaunan pri Lyone – Francúzsko, Etemba – Namíbia, Hory pri Pelhřimove – ČR, Kutnohorsko – ČR, Miskovice – ČR, Kuklík – ČR, Panská a Turkaňská šachta – ČR, Běstvina – ČR, Bobrová – ČR,Vojetín pri Rozsochách – ČR.

54. Dumortierit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al7(BO3)(SiO4)3O3

Lokalita: Ogilby, Kalifornia – USA, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 54.

55. Dumortierit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al7(BO3)(SiO4)3O3

Lokalita: Riampotsy – Madagaskar, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 55.


KORNERUPÍN, vzorec: (Mg,Fe2+)(Al,Mg,Fe)9(Si,Al,B)O21(OH,F). Kryštalizuje v rombickej sústave. Tvorí prizmatické kryštály a stebelnaté a vláknité agregáty. Je bezfarebný, zelený, hnedý a ružový až čierny. Vyskytuje sa hlavne v granulitoch, v menšej miere v pegmatitoch pri kontakte vyvrelín s horninami bohatými na Al a v alúviu. Najvýznamnejšie výskyty: Waldheim-Sasko-SRN, Firkennäset-Grónsko, Alice Springs-severná Austrália, Itrongay-Madagaskar, Lac Ste-Maria-Gatineau county-Quebec-Kanada, Voi-Keňa, Danková-SR.

56. Kornerupín, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: (Mg,Fe2+)(Al,Mg,Fe)9(Si,Al,B)O21(OH,F)

Lokalita: Waldheim – SRN, poznámka: v granulite, (m.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 56.


ILVAIT, vzorec: CaFe2+2Fe3+Si2O7O(OH). Kryštalizuje v rombickej a monoklinickej sústave. Tvorí dlhé stĺpcovité, vertikálne ryhované kryštály a celistvé, lúčovité až zrnité agregáty. Je čierny až sivo čierny, nepriesvitný, polokovovo lesklý, vryp má skoro čierny. Je menej častým nerastom kontaktne metamorfovaných skarnov Fe. Najvýznamnejšie výskyty : Cabo Calamita – ostrov Elba – Taliansko, Kyklandy – Grécko, Laxey – Owyhee county – Idaho-USA, Turja – Ural-Rusko, Campiglie Marittimy –Toskánsko – Taliansko, Horborn – Hesensko – SRN, Jáchymov – ČR, Županovice –ČR.

57. Ilvait, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: CaFe2+2Fe3+Si2O7O(OH)

Lokalita: Laxey, Idaho – USA, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 57.


PYKNIT, vzorec: Al2SiO4(F,OH)2. Kryštalizuje v rombickej sústave. Krátke aj dlhé prizmatické kryštály sú často mnohoploché, veľmi estetické a výnimočne dosahujú hmotnosť až niekoľko sto kilogramov. Bol veľakrát študovaný kryštalograficky: je známych až 150 kryštálových tvarov, rozlišované sú rôzne kryštálové typy. Je aj v nepravidelných zrnách a agregátoch, stĺpcovitých kryštáloch. Významná je jeho dokonalá štiepateľnosť. Lom má nepravidelný, krehký. Je bezfarebný, biely, sivý, modrý, zelenkavý, svetlo žltý, žltohnedý až oranžový, ružový, vzácne aj červený. Je priesvitný a priehľadný, sklovito lesklý. Celistvý je vzhľadovo veľmi podobný kremeňu. Je obľúbený a široko používaný drahokam, cenený pre svoju tvrdosť, priehľadnosť, sfarbenie a vysoký lesk. Je typickým pozdnemagmatickým a pomagmatickým produktom kyslých magmatických hornín, kde dochádza k migrácii Al a F. Najvýznamnejšie výskyty : Montebras – department Creuse – Francúzsko, Down county- Severné Írsko, Florissant – Colorado-USA, Juab county – Utah-USA, San Luis Potosí – Mexiko, Takajama –okres Naegi-prefektúra Gifu – Japonsko, Sanarka pri Čkalove –Ural-Rusko, Rousměrov – ČR, Rožná –ČR, Dobrá Voda – ČR, Cínovec – ČR, Krupka – ČR, Přebuz – ČR, Horní Slavkov – ČR, Hnilec – SR, Morské oko na Vihorlate – SR.

58. Pyknit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO4(F,OH)2

Lokalita: Cínovec – Česká republika, poznámka: s muskovitom a Qtz.

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 58.


KYANIT, vzorec: Al2SiO5. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Obvykle tvorí dlhé stĺpcovité kryštály, ktoré sú len zriedka ukončené plôškami kryštálov. Bežný je aj v lištovitých agregátoch. Je modrý, sivobiely aj zelenkavý. Farba sa mení aj na jednom indivíduu, je škvrnitá alebo je jadro tmavšie. Lesk má sklovitý až perleťový. Vyskytuje sa hlavne v podmienkach regionálnej metamorfózy pelitických hornín, bohatých na Al. Najvýznamnejšie výskyty : Capelinha – Minas Gerais – Brazília, Pizzo Forno pod Sv. Gotthardom – kanton Ticino – Švajčiarsko, Mittweida – Granulitengebirge –SRN, Villa Rice-Brazília, Bečov nad Teplov-ČR, Plešovice pri Českéhom Krumlove–ČR, Podsedlice–ČR, Kuzov–ČR, Kutná Hora–ČR, Turkaňská šachta–ČR, Kaňk–ČR, Maršíkov–ČR, Výsluní–ČR, Jeseníky–ČR, Pancíř-ČR, Vrteříž–ČR, Sobotín–ČR, Domažlicko–ČR, Poběžovicko–ČR, Třebenice–ČR, Měrunice–ČR, Ostredok v Jamnickej doline – SR.

59. Kyanit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Luntukulu – Dem. R. Kongo.

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 59.


ANDALUZIT, vzorec: Al2SiO5. Odrody: chiastolit má v stĺpcovitých kryštáloch nahromadený uhlíkový pigment do tvaru kríža, viridin-odr.andaluzitu s Mn. Kryštalizuje v rombickej sústave. Hrubé stĺpcovité kryštály majú priečny štvorcový obrys. Stebelnaté agregáty andaluzitu vytvárajú rovnobežné alebo lúčovité nepravidelné zhluky. Bežné sú kryštály a agregáty centimetrovej aj decimetrovej veľkosti. Farba najčastejšie červenohnedá, červená, ružová, zelenkavá, fialová. Vryp je biely. Obvykle priesvitný až nepriehľadný, drahokamová odroda je číra. Vyskytuje sa v granitoch v podobe ružových zŕn a stĺpčekov, v pegmatitoch, vzniká tiež hydrotermálnou premenou pyroxenického andezitu vo Vihorlate. Najvýznamnejšie ložiská: Yosemite National Park – Kalifornia-USA, department Haute-Loire – Francúzsko, Santa Tereze – Minas Gerais – Brazília, Mimbowria – Južná Austrália, Lisenz – Tyrolsko, Ultevis – Švédsko, Lhotka – ČR, Řásná – ČR, Paseky pri Písku – ČR , Klouby pri Protivíne – ČR, Čejov pri Humpolci – ČR, Dolní Bory – ČR, Tehov – ČR, Světice – ČR, Rožmitál pod Třemšínem – ČR, Pancíř – ČR, Holubáč pri Sobotíne– ČR, Hanušovice – ČR, Jeseníky – ČR, Jaklovecká dolina – SR, Jamnická dolina – SR, Západné Tatry – SR, Danková – SR, Vihorlat – SR.

60. Andaluzit, trieda: Kremičitany (Silikáty).

Vzorec: Al2SiO5

Lokalita: Dolní Bory – Česká republika.

Skriňa č.: 22.

Por.číslo vzorky: 60.