Skriňa č. 18

SULFÁTY, CHROMÁTY, MOLYBDÁTY, WOLFRAMÁTY


ANGLESIT, vzorec: PbSO4. Kryštalizuje v rombickej sústave. Tvorí tabuľkovité a stĺpcovité kryštály podobné kryštálom baritu. Je aj hrubozrnný, celistvý, v konkréciách, často v zmesi so silne oxidovaným galenitom. Je bezfarebný, biely, žltkavý, sivý, zelenkavý. Priehľadný až nepriehľadný. Čerstvý má diamantový lesk, môže byť aj mastný.Je typickým produktom oxidácie galenitu. Najvýznamnejšie výskyty: Monteponi pri Iglesiase-Sardinia-Taliansko, Huelgoat-department Finistere-Francúzsko, Cartagana-Španielsko, Toissit-Maroko, Tsumeb-Namíbia, Broken Hill-N.J.Wales-Austrália, Nová Ves pri Rýmařove-ČR.

1. Anglesit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: PbSO4

Lokalita: Freiberg – SRN, poznámka: s galenitom a limonitom, (zem.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 1.


ANTLERIT (Arnimit), vzorec: Cu2+3(SO4)(OH)4. Kryštalizuje v rombickej sústave. Jeho drobné kryštály bývajú krátko stĺpcovité až hrubo tabuľkovité. Je vo forme kôr a zemitých agregátov. Je zelený, sklovite lesklý , priesvitný. Je hlavným nerastom Cu v oxidačnom pásme Chuquicamate (Chile). Najvýznamnejšie výskyty: Planitz pri Zwickau-Sasko-SRN, Hualpai,Bisbee-Arizona-USA, Chuquicamata-Chile, Špania Dolina-SR.

2. Antlerit (Arnimit), trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Cu2+3(SO4)(OH)4

Lokalita: Mantos – Blancos – Chile, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 2.


BROCHANTIT, vzorec: Cu2+4(SO4)(OH)6. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Jeho kryštály sú stĺpcovité až ihlicovité podľa osy c, zriedka pretriednuté podľa a alebo b osy alebo tiež tabuľkovité podľa základne. Je aj v zrnitých agregátoch a v povlakoch. Je zelený, vryp má svetlozelený. Priesvitný až číry. Lesk má sklovitý, na štiepateľných plochách perleťový. Je produktom oxidácie sulfidov Cu. Najvýznamnejšie výskyty: Baita Bihorulua-Rumunsko, Cornwall-Anglicko, Cumbria-Anglicko, Tsumeb-Namíbia, Tiger-Pinal county-Arizona-USA, Cerru Verde pri Arequipe-Peru, Ludvíkov-ČR, Borovec-ČR, Jáchymov-ČR, Ľubietová-SR, Piesky, SR, Gelnica-SR.

3. Brochantit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Cu2+4(SO4)(OH)6

Lokalita: Chuquicamata – Chile, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 3.


ALUNIT, vzorec: K2Al6(SO4)4(OH)12. Kryštalizuje v trigonálnej sústave.Vzácne tvorí mikr. klence, ktoré sa blížia kryštálikom. Klencové plochy bývajú zakryvené a sklovito lesklé, na plochách dokonale štiepateľné podľa základu, lesk perleťový. Najbežnejšie sú agregáty zrnité, pórovité, inokedy aj celistvé s nerovným lomom. Je biely, žltkavý, sivý, vryp má bezfarebný aj na agregátoch žltkavý. Za tepla je rozpustný v kyseline sírovej.Všeobecne vzniká ako produkt interakcie medzi kyselinou sírovou a horninami, bohatými na Al.Nachádza sa vo vulkanických prostrediach. Najvýznamnejšie výskyty: Tolfa pri Civita Vecchie-Taliansko, Mont Dore v Auvergne-Francúzsko, Beregov-Ukrajina, Hadži-Kan-Turkménsko, Goldfield-Nevada-USA.

4. Alunit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: K2Al6(SO4)4(OH)12

Lokalita: Chuquicamata – Chile, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 4.


JAROSIT, vzorec: K2Fe3+6(SO4)4(OH)12. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Drobné kryštály sú romboedrické, či tabuľkovité podľa základu. Celistvé, vláknité agregáty. Je žltý, lesk kryštálov je diamantový, akregátov matný. Najvýznamnejšie výskyty: Sierra Almagrena-Španielsko, Elba-Taliansko, Berezovsk-Ural-Rusko, Pioche-Lincoln county-Nevada-USA, Paseky pri Písku-ČR, Kopče pri Odolenej Vode-ČR, Smrkovice pri Písku-ČR, Lužice -ČR, Hromnice-ČR, Kamenec-ČR, Karlštejn-ČR, Horní Slavkov-ČR, Kutná Hora-ČR, Banská Štiavnica-SR.

5. Jarosit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: K2Fe3+6(SO4)4(OH)12

Lokalita: Chuquicamata – Chile, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 5.


CHALKANIT, vzorec: Cu2+SO4.5H2O. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Vytvára tabuľkovité, či stĺpcovité kryštály, obyčajne kôry a pod. Je sýto modrý, vryp má biely, priehľadný. Je medziproduktom oxidácie sulfidov Cu. Najvýznamnejšie výskyty: Rammelsberg – Harc – SRN, Chess – Department Loire – Francúzsko, Rio Tinto – Španielsko, Alma pri Leona Heigts – Alameda county – Kalifornia-USA, Chuquicamata – Provincia Antofagasta – Chile, Nová Ves pri Rýmařove – ČR, Zlaté Hory – ČR, Banská Štiavnica – SR, Kremnica – SR, Smolník – SR, Rákoš-SR.

6. Chalkantit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Cu2+SO4.5H2O

Lokalita: Rákoš – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 6.

7. Chalkantit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Cu2+SO4.5H2O

Lokalita: Kremnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 7.

8. Chalkantit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Cu2+SO4.5H2O

Lokalita: Récsk – Maďarsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 8.

9. Chalkantit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Cu2+SO4.5H2O

Lokalita: Luishia, provincia Shaba – Demokratická repub.Kongo, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 9.


MELANTERIT, vzorec: Fe2+SO4.7H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Odrody : pisanit, kirovit, jarošit. Svetlo zelený, priesvitný, obyčajne v zrnitých kôrach, ľadvinovitých agregátov so silným sklovitým leskom. Na povrchu býva čierny, čo vystihuje jeho názov v gréčtine. Ľahko stráca časť kryštálovej vody a pokrýva sa matným, žlto bielym povlakom. Rozpustný vo vode. V petroleji vydrží dlhú dobu čerstvý. Je medziproduktom oxidácie sulfidov Fe v prostredí kýzových ložísk a hornín s obsahom pyritu. Najvýznamnejšie výskyty: Rammelsberg – Harc – SRN, Rio Tinto – Španielsko, Kalata pri Kirovgrade – Rusko, Leona Heigts- Alemeda county – Kalifornia-USA, Récsk – Maďarsko, Lavrion – Grécko, Valachov – ČR, Kamenec – ČR, Hromnice – ČR, Chvaletice – ČR, Zlaté Hory –ČR, Smolník – SR, Banská Štiavnica – SR.

10. Melanterit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Fe2+SO4.7H2O

Lokalita: Smolník – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 10.

11. Melanterit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Fe2+SO4.7H2O

Lokalita: Smolník – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 11.

12. Melanterit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Fe2+SO4.7H2O

Lokalita: Smolník – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 12.


EPSOMIT, vzorec: MgSO4.7H2O. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vytvára vzácne drobné kryštály, najbohatší je v zrnitých, vláknitých, trubicovitých až stalaktitických agregátoch. Je bezfarebný, až biely, lesk má sklovitý alebo hodvábny. Je priehľadný, až priesvitný. Vo vode je veľmi dobre rozpustiteľný. Najvýznamnejšie výskyty: Sain – Bel – department Rhône – Francúzsko, Idria – Slovinsko, Epson pri Londýne – Surrey – Anglicko, Stassfurt – SRN, Praha a okolie : Letná, Bruska, Vyšehrad– ČR, Trója – ČR, Valachov – ČR, Chvaletice – ČR, Břeclavsko – ČR, Mikulovsko – ČR, Hodonínsko – ČR, Kladno – ČR, Zastávka – ČR, Ostrava – ČR, Smolník – SR, Banská Štiavnica – SR, Hodruša – SR.

13. Epsomit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Fe2+SO4.7H2O

Lokalita: Smolník – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 13.


GOSLARIT, vzorec: ZnSO4.7H2O. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vzácne sa vyskytuje v stĺpcovitých kryštáloch. Tvorí kôry a zhluky zrnité, vláknité, aj práškovité agregáty. V čistom stave je biely a rôzne sfarbený prímesami. Obvykle je priesvitný, lesk má sklovitý, pri vláknitých agregátoch hodvábny. Vo vode je dobre rozpustný, veľmi rýchlo dehydratuje. Vzniká oxidáciou sfaleritu. Najvýznamnejšie výskyty: Rammelsberg pri Goslare – Harc – SRN, Freiberg – Sasko- SRN, Chessy – department Rhône – Francúzsko, Comstock Lode – Nevada Central – Grant county – Nové Mexiko, Kaňk – ČR, Nová Ves pri Rýmařove – ČR, Stříbro – ČR, Banská Štiavnica – SR, Hodruša – SR.

14. Goslarit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: ZnSO4.7H2O

Lokalita: Kremnica – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 14.


ALUNOGÉN, vzorec: Al2(SO4)3.17H2O. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Vyskytuje sa ako bezfarebné kryštály, agregáty, je biely, slabo sivo žltý, stĺpcovité kryštály šesťbokých obrysov. Má hodvábny lesk, je ľahko rozpustný vo vode.Vzniká pri oxidácii pyritu na kýzových ložiskách a ako produkt sublimácie na sopkách.Taktiež vzniká zvetrávaním pyritu na žilách vulkanitov v B.Štiavnici, Novej Bani a hlavne v opálovej bani na Dubníku. Najvýznamnejšie výskyty: San Rafael Swell – Emery county – Utah-USA, Francisco de Vergera – provincia Antofagasta – Chile, Pozzuola – Taliansko, sopka Alača – Kamčatka – Rusko, Korozluky – ČR, Lužice – ČR, Brzany – ČR, Kladno – ČR, Praha – Trója – ČR, Praha – Malešice – ČR, Řeporyje – ČR, Banská Štiavnica – SR, Nová Baňa – SR, Dubník – SR.

15. Alunogén, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Al2(SO4)3.17H2O

Lokalita: Dubník – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 15.


HALOTRICHIT, vzorec: Fe2+Al2(SO4)4.22H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Najčastejšie sa nachádza s pickeringitom a inými členmi skupiny. Je skoro vždy vláknitý, v rôzne silných kôrach. Vo vode je rozpustný. Farbu má bielu, zelenkavú s hodvábnym leskom. Vzniká pri oxidácii kýzových proterozoických bridlíc. Najvýznamnejšie výskyty: Rio Marino – Elba-Taliansko, Tierra Amarillo – provincia Atacama – Chile, Alum Mt. – Grant county – Nové Mexiko, Calico Hills – San Bernardino county – Kalifornia-USA, Krisuvig – Grónsko, Valachov – ČR, Hromnice – ČR, Praha – Trója – ČR, Mandát – ČR, Praha Malešice, Rosice – Oslavany – ČR, Kladno – ČR, Malé Svatoňovice – ČR, Bzenec – ČR, Banská Štiavnica – SR, Dubník – SR.

16. Halotrichit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Fe2+Al2(SO4)4.22H2O

Lokalita: Dubník – Slovenská republika, poznámka: (gr.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 16.


PICKERINGIT, vzorec: MgAl2(SO4)4.22H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Drobné kryštály sú vzácne, obyčajne je vláknitý v hodvábne lesklých agregátoch. Často tvorí kôry s rovnobežnou stavbou. Je biely, žltkastý, červenkastý a podobne. Najvýznamnejšie výskyty: Cerros Pintados pri Iquique – provincia Tarapaca – Chile, Chuquicamata – provincia Antofagasta – Chile, The Geysers – Sonoma county – Kalifornia, Valachov – ČR, Severné okolie Prahy – ČR, Kladno – ČR, Dubník – SR.

17. Pickeringit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: MgAl2(SO4)4.22H2O

Lokalita: Dubník – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 17.


KRÖHNKIT, vzorec: Na2Cu2+(SO4)2.2H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Jeho kryštály sú krátko stĺpcovité alebo pseudooktaedrické. Tvorí aj kôry, vláknité a zrnité agregáty. Je modrý, číry, lesk má sklovitý. Najvýznamnejšie výskyty : Chuquicamata – provincia Antofagasta – Chile.

18. Kröhnkit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Na2Cu2+(SO4)2.2H2O

Lokalita: Chuquicamata – Chile, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 18.


LEIGHTONIT, vzorec: K2Ca2Cu2+(SO4)4.2H2O. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Tvorí tabuľkovité alebo ihličkovité kryštály a vláknité agregáty. Je modrý, priesvitný až číry. Lesk má sklovitý. Najvýznamnejšie výskyty : Chuquicamata – provincia Antofagasta – Chile.

19. Leightonit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: K2Ca2Cu2+(SO4)4.2H2O

Lokalita: Chuquicamata – Chile, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 19.


SADROVEC, vzorec: CaSO4.2H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Na kryštáloch je známych asi 70 jednoduchých tvarov, z nich 15 bežných. Najčastejší povrch kryštálov je tabuľkovitý, stĺpcovitý, pravítkovitý, šošovicovitý, so zaoblenými hranami a plochami. Dvojčatný rast je veľmi častý. Obyčajne tvorí zrnité, celistvé, vláknité alebo lupeňovité agregáty. Tvorí pseudomorfózy po kalcite, anhydrite a halite, sám je nahradzovaný aragonitom, kalcitom, celestínom, kremeňom a opálom. Je bezfarebný, biely, sivý, žltkaský a podobne. Je priehľadný, či priesvitný, lesk má sklovitý, na štiepateľných plochách často perleťový. Jeho štiepateľnosť je veľmi dokonalá. S lastúrnatými plochami, je ohybný. Jeho kryštály, uzatvárajúce cudzí materiál vykazujú niekedy fluorescenciu. Tento najčastejší sulfát je typickým minerálom sedimentogenných a zvetrávacích procesov. Najvýznamnejšie výskyty : Lavrion – Grécko, Keban – vilayety Elazig – Turecko, Cavnic – Rumunsko, Wieliczka pri Krakove – Poľsko, baňa Braden – Chile, Příbram – ČR, Praha – ČR, Malešice – ČR, Košiř – lokalita Pernivářka – ČR, Řeporyj – ČR, Řepy – ČR, Strkovice – ČR, Žatec – ČR, Chvaletice – ČR, Valachov – ČR, Hromnice – ČR, Kladno – ČR, Malé Svatoňovice – ČR, Opava – Kateřinky – ČR, Kadaň –ČR, Čermník – ČR, Šaratice – ČR, Vlkanová pri Zvolene – SR, okolie Prešova – SR, okolie Michaloviec – SR, Smolník – SR, Banská Štiavnica – SR.

20. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Poráč – Slovenská republika, poznámka: (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 21.

22. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 22.

23. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Poráč – Slovenská republika, poznámka: mariánske sklo, (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Staré Hory – Slovenská republika, poznámka: mariánske sklo, (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 24.

25. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Velké Němčice – Česká republika, poznámka: (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 25.

26. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Velké Němčice – Česká republika, poznámka: (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 26.

27. Sadrovec – alabaster, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Kateřinky – Česká republika, poznámka: (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 27.

28. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Malešice – Česká republika, poznámka: (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 28.

29. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Gánt – Maďarsko, poznámka: (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 29.

30. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Eforie – Rumunsko, poznámka: (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 30.

31. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Rudno – Poľská republika, poznámka: (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 31.

32. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Warzazate – Maroko, poznámka: (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 32.

33. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Kungur, Ural – Rusko, poznámka: alabaster, (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Ouorgla – Alžírsko, poznámka: púštna ruža, (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 34.

35. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: El Teniente – Chile, poznámka: (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Hanaoka – Japonsko, poznámka: (slov.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 36.


FIBROFERIT, vzorec: Fe3+(SO4)(OH).5H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Obyčajne je vo vláknitých, sivo žltkastých a zelenkastých agregátoch s hodvábnym leskom. Je rozpustný vo vode.Je produktom oxidácie pyritu. Najvýznamnejšie výskyty : Capo Calamita-Elba-Taliansko, Cetine-Toskánsko-Taliansko, Skrouriotissa-Cyprus, San Rafael Swell-Emery county-Utah-USA, La Alcaparrosa-provincia San Juan-Argentína, Valachov u Skřiváne-ČR, Praha-Trója-ČR, Praha-Malešice-ČR, Štěrboholy-ČR, Dubník-SR.

37. Fibroferit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Fe3+(SO4)(OH).5H2O

Lokalita: Dubník, št. Jozef – Slovenská republika, poznámka: (lat.,chem.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 37.


SLAVÍKIT, vzorec: NaMg2Fe3+5(SO4)7(OH)6.33H2O. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Tvorí až niekoľko mm súdržné matné kôry, zložené z kryštálkov žltozelenej farby. V prechádzajúcom svetle je priehľadný, slabo žltozelený, pleochroický. Vzniká oxidáciou pyritu. Pôvodnou lokalitou je pyritové ložisko vo Valachove pri Rakovníku – ČR. Ostatné výskyty – Praha-Trója-ČR, Smolník-SR, Poham-Rakúsko, Franquenies-Belgicko, La Alcaparrosa-Argentína.

38. Slavíkit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: NaMg2Fe3+5(SO4)7(OH)6.33H2O

Lokalita: Weissenegg – Rakúsko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 38.


DEVILLÍN, vzorec: CaCu2+4(SO4)2(OH)6.3H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí tenké pseudohexagonálne tabuľkovité kryštály a kryštalické povlaky či ružice. Býva zdvojčatelý. Je tmavo smaragdovo zelený, ale aj svetlo zelený. Je priehľadný so sklovitým leskom, na plochách dokonalej štiepateľnosti perleťový. Je vzácnym produktom oxidácie Cu-sulfidov.Pôvodná lokalita je Špania dolina – prvoopis. Najvýznamnejšie výskyty : Cornwall-Anglicko, baňa Uspenskij-Kazachstan, Špania Dolina-SR.

39. Devillín, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaCu2+4(SO4)2(OH)6.3H2O

Lokalita: Špania Dolina – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 39.


METASIDERONATRIT, vzorec: Na2Fe3+(SO4)2(OH).H2O. Kryštalizuje v rombickej sústave. Je to čiastočne dehydratovaný sideronatrit. Tvorí stlpcovité kryštály podľa vertikály, väčšinou však v zrnitých agregátoch zlatožltastej a slonovo žltej farby s hodvábnym leskom. Najvýznamnejšie výskyty : Chuquicamata – provincia Antofagasta – Chile.

40. Metasideronatrit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Na2Fe3+(SO4)2(OH).H2O

Lokalita: Chuquicamata – Chile, poznámka: (gr.,lat.).

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 40.


SCHEELIT, vzorec: CaWO4. Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Tvorí často kryštály, obyčajne jednoduché dipyramídy, zriedkavo bohatšie s treťoradými dipyramídami, zriedkavejšie sa vyskytujú tabuľkovité kryštály a dvojčatá. Je bezfarebný, šedobiely až žltohnedý, zriedka oranžový, červený, nazelenalý, priesvitný, vzácne priehľadný. Lesk má mastný až diamantový. Je typickým minerálom vysokoteplotných podmienok. Ojedinele sa vyskytuje v žulových pegmatitoch, hlavne draselných, často však vo veľkých kryštáloch. Najvýznamnejšie výskyty: Orana – Nevada – USA, Dragoon mts. – Arizona – USA, Mill City – Nevada – USA, baňa Pine Creek pri Bishope – Inyo county – Kalifornia-USA, Morro Velho-Minas Gerais-Brazília, Staré Podhradí-ČR, Obří dul v Duchcově – ČR, Vápenná – ČR, Jílové pri Prahe-ČR, Kasejovice-ČR, Kašperské Hory –ČR, Sušice – ČR, Veselá hora – Domažlice – ČR,Orlík pri Humpolci-ČR, Cínovec-ČR, Krupka-ČR, Horní Slavkov-ČR, Tehov-ČR, Ovesná Lhota-ČR, Horní Babakov-ČR, Příbram-ČR, Dúbrava – SR, Spišská Štiavnica – SR, Horažďovicko – Vŕbik – ČR, severná Morava – ČR, Orlické hory – ČR, Pezinok-Pernek – SR, Nízke Tatry – SR, na rieke Hnilec – SR.

41. Scheelit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaWO4

Lokalita: Queensland – Austrália.

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 41.


SADROVEC, vzorec: CaSO4.2H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Na kryštáloch je známych asi 70 jednoduchých tvarov, z nich 15 bežných. Najčastejší povrch kryštálov je tabuľkovitý, stĺpcovitý, pravítkovitý, šošovicovitý, so zaoblenými hranami a plochami. Dvojčatný rast je veľmi častý. Obyčajne tvorí zrnité, celistvé, vláknité alebo lupeňovité agregáty. Tvorí pseudomorfózy po kalcite, anhydrite a halite, sám je nahradzovaný aragonitom, kalcitom, celestínom, kremeňom a opálom. Je bezfarebný, biely, sivý, žltkaský a podobne. Je priehľadný, či priesvitný, lesk má sklovitý, na štiepateľných plochách často perleťový. Jeho štiepateľnosť je veľmi dokonalá. S lastúrnatými plochami, je ohybný. Jeho kryštály, uzatvárajúce cudzí materiál vykazujú niekedy fluorescenciu. Tento najčastejší sulfát je typickým minerálom sedimentogenných a zvetrávacích procesov. Najvýznamnejšie výskyty : Lavrion – Grécko, Keban – vilayety Elazig – Turecko, Cavnic – Rumunsko, Wieliczka pri Krakove – Poľsko, baňa Braden – Chile, Příbram – ČR, Praha – ČR, Malešice – ČR, Košiř – lokalita Pernivářka – ČR, Řeporyj – ČR, Řepy – ČR, Strkovice – ČR, Žatec – ČR, Chvaletice – ČR, Valachov – ČR, Hromnice – ČR, Kladno – ČR, Malé Svatoňovice – ČR, Opava – Kateřinky – ČR, Kadaň –ČR, Čermník – ČR, Šaratice – ČR, Vlkanová pri Zvolene – SR, okolie Prešova – SR, okolie Michaloviec – SR, Smolník – SR, Banská Štiavnica – SR.

42. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Poráč – Slovenská republika.

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 42.

43. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Vlkanová – Slovenská republika.

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 43.

44. Sadrovec, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4.2H2O

Lokalita: Dobrzyň n. Nislou – Poľsko.

Skriňa č.: 18.

Por.číslo vzorky: 44.