Skriňa č. 17

NITRÁTY, KARBONÁTY, SULFIDY, BORÁTY, SULFÁTY, CHROMÁTY, MOLYBDÁTY, WOLFRAMÁTY


HYDROZINKIT, vzorec: Zn5(CO3)2(OH)6. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Je biely až žltkastý, metakoloidný, v kôrach zrnitý až celistvý, často i vrstevnatý,má lasturnatý lom a skoro perleťový lesk. Zemité agregáty sú však matné. Vzácnejšie sú tabuľkovité kryštály s dokonalou štruktúrou. Vryp má biely. Je krehký. Častý je na ložiskách Pb-Zn. Najvýznamnejšie výskyty: Bleiberg-Korutánsko, Raibl pri Tarvisiu-Taliansko, Lafatsch-Tyrolsko, štát Šan-Barma, Goodsprings-Nevada-USA, Narlarla- Západná Austrália, Nová Ves u Rýmařova-ČR, Modrá Štola v Zlatých Horách-ČR, Horní Benešov-ČR.

1. Hydrozinkit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: Zn5(CO3)2(OH)6

Lokalita: Schneeberg, Sasko – SRN, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 1.

2. Hydrozinkit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: Zn5(CO3)2(OH)6

Lokalita: Raibl – Taliansko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 2.


BASTNÄSIT, vzorec: (Ce,La)(CO3)F. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Tvorí tabuľkovité kryštály , riedko obmedzené prizmatickými plochami, niekedy veľké masy. Býva svetlo hnedo žltkastý až červenohnedý, vryp má biely až žlto sivý. Lesk má sklovitý až mastný, je obvykle priesvitný.Významné akumulácie bastnäsitu tvoria skarny a kontaktne metamorf.amfibolity. Najvýznamnejšie výskyty: Ifasina pri Torendriku-Madagaskar, Andekatana-Madagaskar, Pikes Peak-El Paso county-Colorado-USA, Bastnäs-Švédsko, Finbo pri Falune-Švédsko, Kyštym-Ural-Rusko, Vlastějovice nad Sázavou-ČR.

3. Bastnäsit -(Ce), trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: (Ce,La)(CO3)F

Lokalita: Karonge – Burundi, poznámka: (zem.aj chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 3.


PARISIT, vzorec: Ca(Ce,La)2(CO3)3F2. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Tvorí ostré dipyramidálne kryštály, často zdanlivo prizmatické kryštály vzniknuté častým striedaním dipyramidálnych plôch. Bočné plochy sú ryhované rovnobežne s bázou. Výborná štiepateľnosť pri zvetraných vzorkách. Lom má nerovný. Je hnedý, hnedožltý, sivožltý, priesvitný až číry. Je minerálom alkalických pegmatitov. Najvýznamnejšie výskyty: ostrov Övre-arö v Langesundsfjord-Nórsko, Montarfan-Lombardia-Taliansko, Isafina-Madagaskar, Quincy-Massachusatts-USA, Ditrau-Transylvánia-Rumunsko, Montain Pass-Kalifornia-USA.

4. Parisit – (Ce), trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: Ca(Ce,La)2(CO3)3F2

Lokalita: Nam Se – Vietnam, poznámka: (m.,chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 4.


FOSGENIT, vzorec: Pb2(CO3)Cl2. Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Nachádza sa ako krátke a dlhé stlpcovité alebo tabuľkovité kryštály, tiež tvorí celistvé až zrnité agregáty. Je bezfarebný, biely, žltobiely, sivý, hnedý aj zelenkavý. Má diamantový lesk a biely vryp. Vzniká oxidáciou galenitu. Najvýznamnejšie výskyty: Tarnowice v Hornom Sliezsku-Poľsko, Matlock-Derbishyre-Anglicko, Cromford-Derbyshire-Anglicko, Lavrion-Grécko, Monteponi-Sardinia-Taliansko, Sidi-Amor-ben-Salem-Tunis, Tsumeb-Namíbia, Syzjanov v Altaji-Sibír-Rusko, Isle-Custer county-Colorado-USA.

5. Fosgenit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: Pb2(CO3)Cl2

Lokalita: Monteponi, Sardínia – Taliansko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 5.


STICHTIT, vzorec: Mg6Cr2(CO3)(OH)16.4H2O. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Tvorí celistvé, vrstevnaté a vláknité agregáty. Je ružový až fialový, priesvitný.Tvorí lupienky, žilky v serpentinitoch. Najvýznamnejšie výskyty: Bou Azzer-Južné Maroko, Terektinské pohorie-Rudnyj Altaj-Rusko, Megantic Mine-Quebec-Kanada, Dundas-Tasmánia-Austrália, Barberton-Transvaal-Južná Afrika.

6. Stichtit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: Mg6Cr2(CO3)(OH)16.4H2O

Lokalita: Sticht Hill-Dundas, Tasmánia – Austrália, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 6.


LIEBIGIT, vzorec: Ca2(UO2)(CO3)3.11H2O. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vyskytuje sa ako kryštály izometrické alebo zaoblené, krátko stlpcovité podľa osy c, kôra a zrnité agregáty. Je kanárikovo až žltozelený, priehľadný až priesvitný, sklovito lesklý na plochách perleťovo lesklý. Je sekundárnym nerastom uránu. Najvýznamnejšie výskyty: Johanngeorgenstadt-Sasko-SRN, Schneeberg-Sasko-SRN, Kowara-Poľsko, Wheal Basset-Crnwall-Anglicko, Edirne-Turecko, Jáchymov-ČR.

7. Liebigit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: Ca2(UO2)(CO3)3.11H2O

Lokalita: Jáchymov – Česká republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 7.


LUDWIGIT, vzorec: Mg2Fe3+BO5. Kryštalizuje v rombickej sústave. Obyčajne tvorí vláknité a zrnité agregáty, vzácne stlpcovité kryštály. Je tmavo zelený až čierny, nepriehľadný s hodvábnym leskom. Vryp má modrozelený. Je priesvitný. Je typickým nerastom kontaktne metasomatických magnetitových a scheelito-molybdenitových skarnov a kryštalických mramorov. Najvýznamnejšie výskyty: Pöhle-Sasko-SRN, Ocna de Fier-Banát-Rumunsko, Baia Rosia-Banát-Rumunsko, Costabonne-department Pyréness-Francúzsko, Bross-Piemont-Taliansko, Norberg-Švédsko, Jakutsko-Rusko, Philipsburg-Montana, Kamenný vrch pri Mýtinke v Krušných horách-ČR.

8. Ludwigit, trieda: Boritany (Boráty).

Vzorec: Mg2Fe3+BO5

Lokalita: Ocna de Fier – Rumunsko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 8.


AZOPROIT, vzorec: (Mg,Fe2+)2(Fe3+,Ti,Mg)BO5. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vytvára dlhé stlpcovité kryštály až 2 cm veľké. Je čierny, diamantovo lesklý, krehký, väčšinou s lasturnatým lomom. Najvýznamnejšie výskyty: Tažeranský masív západne od Bajkalského jazera-Rusko.

9. Azoproit, trieda: Boritany (Boráty).

Vzorec: (Mg,Fe2+)2(Fe3+,Ti,Mg)BO5

Lokalita: Tažeranský masív, Bajkal – Rusko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 9.


FLUOBORIT (Nocerín), vzorec: Mg3(BO3)(F,OH)3. Kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Je bezfarebný až biely, niekedy ako zelenkavé agregáty. Je priesvitný, sklovito lesklý. Najvýznamnejšie výskyty: Nocera pri Neapoli-Taliansko, Norberg-Švédsko, Sterling Hill-N.Jersey-USA, Suan-Korea.

10. Fluoborit (Nocerín), trieda: Boritany (Boráty).

Vzorec: Mg3(BO3)(F,OH)3

Lokalita: Nocera – Taliansko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 10.


BÓRAX, vzorec: Na2B4O5(OH)4.8H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Jeho krátko stĺpcovité kryštály sa podobajú augitu. Vyskytuje sa často vo forme kôr a povlakov. Má bielu farbu, podľa prímesí aj žltkavú, sivú, niekedy má v sebe aj íl, potom je matný a zemitý. Bórax je súčasťou evaporitov slaných jazier a bažín. Najvýznamnejšie výskyty: Borax Lake pri jazere Clear-Lake county-Kalifornia-USA, Searles Lake-San Bernardino county-Kalifornia-USA, Columbus Marsh-Nevada-USA, Kirka-Turecko.

11. Bórax, trieda: Boritany (Boráty).

Vzorec: Na2B4O5(OH)4.8H2O

Lokalita: Rudok, Tibet – Čína, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 11.


ULEXIT, vzorec: NaCaB5O6(OH)6.5H2O. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Tvorí vláknité agregáty, hľuzy a šošovice vláknitých agregátov a pod. Je bezfarebný, lesk má sklovitý, agregáty sú biele s hodvábnym leskom.Tvorí súčasť borátových ložísk. Najvýznamnejšie výskyty: Emet-Turecko, Kramer-Kern county-Kalifornia-USA, Boron-Kern county-Kalifornia-USA, Esmeralda county-Nevada-USA, jazero Inder-Západný Kazachstan.

12. Ulexit, trieda: Boritany (Boráty).

Vzorec: NaCaB5O6(OH)6.5H2O

Lokalita: Salar Ascotan – Chile, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 12.


COLEMANIT, vzorec: Ca2B6O11.5H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí bezfarebné kryštály stĺpcovitého až izometrického vzhľadu alebo celistné až jemnozrnné agregáty aj geódy s pseudotrigonálnymi kryštálmi. Je biely, priehľadný až priesvitný, sklovito lesklý. Najvýznamnejšie výskyty: Calico-San Bernardino county-Kalifornia-USA, Kramer-Kern county-Karolina-USA, Kirka-Turecko, provincia Jujua-Argentína, provincia Terapaca-Chile.

13. Colemanit, trieda: Boritany (Boráty).

Vzorec: Ca2B6O11.5H2O

Lokalita: Bandirma – Turecko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 13.

14. Colemanit, trieda: Boritany (Boráty).

Vzorec: Ca2B6O11.5H2O

Lokalita: Bandirma – Turecko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 14.


HYDROBORACIT, vzorec: CaMgB6O8(OH)6.3H2O. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí kryštály pretiahnuté podľa vertikály, sploštené, je tiež vo vláknitých agregátoch a pod. Je bielej farby, niekedy je aj ružový a sivý. Lesk má sklovitý. Je rozpustný v teplej vode. Je typickým nerastom evaporitových borátových ložísk. Najvýznamnejšie výskyty: Kirka-Turecko, Emet-Turecko, pri jazere Inder-Kazašská rep., Kara-Göla-Irán, Ryan-Inyo county-Kalifornia-USA, Kramer-Kern county-Kalifornia-USA, Stassfurt-SRN.

15. Hydroboracit, trieda: Boritany (Boráty).

Vzorec: CaMgB6O8(OH)6.3H2O

Lokalita: Bandirma – Turecko, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 15.

16. Hydroboracit, trieda: Boritany (Boráty).

Vzorec: CaMgB6O8(OH)6.3H2O

Lokalita: Bandirma – Turecko, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 16.


RODIZIT, vzorec: (K,Cs)Al4Be4(B,Be)12O28. Kryštalizuje v kubickej sústave. Vyskytuje sa v dvanásťstenoch alebo štvorstenoch. Je obvykle žltý, tiež bezfarebný, sivý, lesk má sklovitý až diamantový, býva priehľadný. Najvýznamnejšie výskyty: údolie rieky Sahatany-Madagaskar, Antandrokomby-Madagaskar, Murzinka-Ural-Rusko.

17. Rodizit, trieda: Boritany (Boráty).

Vzorec: (K,Cs)Al4Be4(B,Be)12O28

Lokalita: Anjanabanoa – Madagaskar, poznámka: s rubelitom, (gr.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 17.


BORACIT, vzorec: Mg3B7O13Cl. Kryštalizuje v rombickej sústave.Doposiaľ nájdené kryštály boracitu majú vonkajšie obmedzenia kvádrové s povrchom kvadrovým, tetraedrickým alebo oktaedrickým. Vnútorná lamenárna stavba je ortorombická. Boracit býva bezfarebný, niekedy modrastý, zelenkavý, sivý, žltkavý so sklovitým leskom. Najvýznamnejšie výskyty: Stassfurt-SRN, Leopoldshall-SRN, Westerengeln-SRN, Kahlberg-SRN, Iberville Parish-Louisiana-USA.

18. Boracit, trieda: Boritany (Boráty).

Vzorec: Mg3B7O13Cl

Lokalita: Stassfurt – SRN, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 18.


ANHYDRIT, vzorec: CaSO4. Kryštalizuje v rombickej sústave. Zriedka tvorí izometrické a stĺpcovité kryštály, ktoré niekedy dvojčatia. Prevážne je zrnitý až celistvý. Býva priehľadný, bezfarebný alebo belasý, často modrastý, fialkastý, červený až hnedý. Lesk má perleťový až sklovitý.Je typickým minerálom morských evaporitov.Výnimočne sa vyskytuje ako nerast žiloviny hydrotermálnych žíl(Špania dolina). Najvýznamnejšie výskyty: North Burgess-Lanark county-Ontario-Kanada, Cavnic-Transylvánia-Rumunsko, Andersgerg-Harc-SRN, West Paterson-New Jersey-USA, Hanaoca na Honšu-Japonsko, Wieliczka-Poľsko, Carlsbad –Eddy county-N.Mexiko, Špania Dolina-SR.

19. Anhydrit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4

Lokalita: Měcholupy – Česká republika, poznámka: lístkovitý, (gr.,chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 19.

20. Anhydrit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: CaSO4

Lokalita: Hallstatt – Rakúsko, poznámka: (gr., chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 20.


GLAUBERIT, vzorec: Na2Ca(SO4)2. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Jeho kryštály sú najčastejšie stĺpcovité podľa vertikály alebo tabuľovité podľa základne. Obvykle je v bielych zrnitých, celistvých, zemitých agregátoch, často aj vo farbách červenej, sivej, žltej, tiež ako zmes s halitom. Lesk má sklovitý až čiastočne mastný. Je priehľadný alebo len priesvitný. Vzdušná vlhkosť spôsobuje na povrchu glauberitu bielu, matnú kôru Glauberovej soli čiže mirabilitu. Vzniká evaporizáciou na jazerách a v oceánoch, vo fumarolách a dutinách bázik. Najvýznamnejšie výskyty: Villarubia de Santiago pri Ocana-provincia Toledo-Španielsko, Searles Lake-San Bernardino county-Kalifornia-USA, Teltalu-provincia Antofagasta-Chile, Hallein-Salzbursko, Berchtesgaden-Bavorsko-SRN, Vic-sur-Seile-department Moselle-Francúzsko.

21. Glauberit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: Na2Ca(SO4)2

Lokalita: Stassfurt – SRN, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 21.


CELESTÍN, vzorec: SrSO4. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vytvára stlpcovité aj tabuľkovité a celistvé agregáty, konkrécie. Je hlavne bezfarebný, často svetlo modrý, biely, žltkastý, číry a rôzne priehľadný. Najvýznamnejšie výskyty: Condorcet-depatrment Drôme-Francúzsko, Bristol-Gloucestershire-Anglicko, Leogang-Salzbursko, El Hammame Zriba-Tunisko, Obergembeck-Vestfálsko-SRN, Majunga-Madagaskar, Nedvědice-ČR, Špania Dolina-SR.

22. Celestín, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: SrSO4

Lokalita: Špania dolina – Slovenská republika, poznámka: modrý na vápenci, (lat.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 22.

23. Celestín, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: SrSO4

Lokalita: Toruburg – SRN, poznámka: modrý, vláknitý, (lat.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Celestín, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: SrSO4

Lokalita: Oberdorf – Rakúsko, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 24.

25. Celestín, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: SrSO4

Lokalita: Girgenti, Sicília – Taliansko, poznámka: so sírou, (lat.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 25.

26. Celestín, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: SrSO4

Lokalita: Goritza – Bulharsko, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 26.

27. Celestín, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: SrSO4

Lokalita: Majunga – Madagaskar, poznámka: (lat.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 27.


BARIT, vzorec: BaSO4. Kryštalizuje v rombickej sústave. Prevládajúci vzhľad kryštálov baritu je tabuľkovitý podľa plochy spodkovej. Ako bohatý nerast má barit obsiahly kryštalograficky rad. Barit môže byť v kryštáloch tenko tabuľkovitých aj hrubo tabuľkovitých, stlpcovité kryštály môžu byť aj ihličkovité. Kryštálové plochy baritu bývajú rovné, hladké so silným sklovitým leskom. Agregáty majú rôznu veľkosť zrna, niekedy sú až celistvé. Kryštalované barity môžu mať v rôznych generáciách alebo lokalitách rôzne farby : belasej, žltkavej, zelenkavej, svetlo modrej, svetlo aj sýto červenej. Agregáty bieložltej, sivobielej, svetlohnedej, sivej až celkom čiernej farby. Celistvé agregáty bývajú len pololesklé až matné, viac alebo menej priesvitné. Barit patrí medzi nerasty sfarbené. Malé, číre kryštály sú bezfarebné tzv. Wolnýn. Najvýznamnejšie výskyty: Mountain Pass-San Bernardino county-Kalifornia-USA, Alnö-Švédsko, Cornwall-Anglicko, Kreuth-Vogézy-Francúzsko,Huanchace-Pulacaya-Peru, Příbram-ČR, Stříbrná Skalice-ČR, Jihlava-ČR, Bohutín pri Šumperku-ČR, Cínovec-ČR, Harrachov-ČR, Moldava-ČR, Teplice-ČR, Jenikov-ČR, Horní Benešov-ČR, Pernarec-ČR, Tišnov-ČR, Duchcov-ČR, Kozákov-ČR, Praha-Podolí-ČR, Krkavec pri Plzni-ČR, Banská Štiavnica-SR, Kremnica-SR, Rudňany-SR, Malužiná v Nízkych Tatrách-SR, Rožňava-SR, Krásnohorské Podhradie-SR, Špania Dolina-SR.

28. Barit – wolnýn, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Rožňava – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 28.

29. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: na galenite a pyrite, (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 29.

30. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 30.

31. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 31.

32. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: s malými kremeňa, (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 32.

33. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Rudňany – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Stříbro – Česká republika, poznámka: s kremeňom a galenitom, (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 34.

35. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Cavnic – Rumunsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 37.

38. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Baia Sprie, Transylvánia – Rumunsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 38.

39. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Budapešť – Maďarsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 39.

40. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Stanislawów – Poľská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 40.

41. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Frizington, Anglicko – Veľká Británia, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 41.

42. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Egremont, Anglicko – Veľká Británia, poznámka: s dolomitom, (chem.).

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 42.

43. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Teplice – Česká republika.

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 43.

44. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika.

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 44.

45. Barit, trieda: Sírany, chrómany, molybdenany, wolfrámany.

Vzorec: BaSO4

Lokalita: Nižný Tagil, Ural – Rusko.

Skriňa č.: 17.

Por.číslo vzorky: 45.