Skriňa č. 15

NITRÁTY, KARBONÁTY, SULFIDY


KALCIT, vzorec: CaCO3. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Je minerálom s najväčším bohatstvom kryštálových tvarov. Bolo popísaných vyše 550 kryštálových, často vzácnych tvarov a vyše 1500 typov kryštálových spojok. Najbežnejšie typy kryštálov sú : stĺpcovitý, tenko až hrubo tabuľkovitý, s prevládajúcim klencom, často šošovicovitého tvaru, Klencový s plochami, skaleoedrický, pomerne zriedkavo dypiramidálny.Kalcit tvorí prevažne kusové, zrnité, stebelnaté a vláknité agregáty, tiež oolity, pisolity, konkrécie, kvaple. Pre svoju ľahkú rozpustnosť je často nahradzovaný inými minerálmi. Sú známe pseudomorfózy tvorené kremeňom, chalcedónom, limonitom, sadrovcom a inými. Často je súčasťou produktov rozpadu živcov a iných Ca-silikátov. Je bezfarebný, biely, žltý, hnedý, ružový, červený, fialový, zelenkastý, svetlo modrý, čierny. Farba závisí na prítomností uzavrenín či izomorfných alebo mechanických prímesí. Lesk má sklovitý, na báze niekedy perleťový. Čistý je priehľadný, s prímesou až nepriehľadný. Vzniká pri najrôznejších podmienkach. Najvýznamnejšie výskyty: Alnö-Švédsko, Kaiserstuhl-SRN, Ottawa-Quebec-Kanada, Renfrew-Ontario-Kanada, Příbram-ČR, Březové Hory-ČR, Bohutín-ČR, Vrančice-ČR, Stříbro-ČR, Mariánske Hory-ČR, Korozluky pri Moste-ČR, Kozákov-ČR, Libušín-ČR, Markovice-ČR, Praha-Podolí-ČR, Suchomasty pri Beroune-ČR, Julianov pri Brne-ČR, Rokytnice nad Jizerou –ČR, Banská Štiavnica-SR.

1. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 1.

2. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Jelšava – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 2.

3. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 3.

4. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Olomoučany – Česká republika, poznámka: klenec, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 4.

5. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Praha – Podolí – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 5.

6. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Květnica – Česká republika, poznámka: skalenoeder, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 6.

7. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Štramberg – Česká republika, poznámka: klenec, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 7.

8. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Štramberg – Česká republika, poznámka: klenec, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 8.

9. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Litice – Česká republika, poznámka: s laumontitom, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 9.

10. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Brno – Česká republika, poznámka: stebelnatý, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 10.

11. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Čáslav – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 11.

12. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Vápenný Podol – Česká republika, poznámka: stebelnatý, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 12.

13. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Freiberg – SRN, poznámka: s kremeňom a chalkopyritom, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 13.

14. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Ritterkar, Rauris – Rakúsko, poznámka: s albitom a kremeňom, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 14.

15. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Fontainebleau – Francúzsko, poznámka: preudomorfóza, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 15.

16. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Caltanissetta, Sicília – Taliansko, poznámka: pseudomorfóza po aragonite so sírou, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 16.

17. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Cavnic – Rumunsko, poznámka: drúza, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 17.

18. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Budapešť – Maďarsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 18.

19. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Sljudjanka, Bajkal – Rusko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 19.

20. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Helgustadir, Eskifjodur – Island, poznámka: dvojlomný, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Queensland – Austrália, poznámka: na fluorite, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 21.

22. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Bancroft, Ontário – Kanada, poznámka: s chalkopyritom, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 22.

23. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Sweetwater Mine, Ellington – USA, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: prov. Shaba – Demokratická republika Kongo, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 24.


FEROKALCIT, vzorec: (CaFe)CO3. Kalcit bohatý na Fe (viď Kalcit).

25. Ferokalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: (CaFe)CO3

Lokalita: Záhorovice – Česká republika, poznámka: so sideritom, (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 25.


MANGANOKALCIT, vzorec: (CaMn)CO3. Kalcit bohatý na Mn (viď Kalcit).

26. Manganokalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: (CaFe)CO3

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 26.

27. Manganokalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: (CaFe)CO3

Lokalita: Cavnic – Rumunsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 27.


DOLOMIT, vzorec: CaMg(CO3)2. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Tvorí klencové, najčastejšie sivobiele slabo ružové až červené, zelené, hnedé a vzácne až čierne kryštály. Klence bývajú často až sedlovite prehnuté a majú potom drúzovitý povrch a perleťový lesk. Väčšinou majú lesk sklovitý. Vryp je biely. Je priesvitný až priehľadný. Časté sú aj guľôčkovité alebo zrnité agregáty. Úlomky sú rozpustné v teplej zriedenej HCl. V chladnej HCl je rozpustný len prášok dolomitu. Je hydrotermálne žilným a hlavne metasomatickým nerastom, vzniknutým dolomitizáciou vápencových komplexov. Najvýznamnejšie výskyty: Cavnic,Transylvánia-Rumunsko, Ag v Guanajuate-Mexiko, Morro Velha-Minas Gerais-Brazília, Cumbria-Anglicko, Kutná Hora-ČR, Příbram-ČR, Roudné-ČR, Jáchymov-ČR, Rožňava-Nadabulá-SR, Rudňany-SR, Slovenské rudohorie-SR, Banská Štiavnica-SR.

28. Dolomit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaMg(CO3)2

Lokalita: Ploské – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 28.

29. Dolomit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaMg(CO3)2

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: s kalcitom a baritom, (m.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 29.

30. Dolomit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaMg(CO3)2

Lokalita: Simplonský tunel, kt. Wallis – Švajčiarsko, poznámka: so sideritom, (m.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 30.

31. Dolomit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaMg(CO3)2

Lokalita: Alpy – Švajčiarsko, poznámka: s magnezitom, (m.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 31.

32. Dolomit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaMg(CO3)2

Lokalita: Hammerunterwiesenthal – SRN, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 32.

33. Dolomit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaMg(CO3)2

Lokalita: Cavnic – Rumunsko, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Dolomit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaMg(CO3)2

Lokalita: Jelšava – Miková – Slovenská republika, poznámka: klenec, (m.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 34.


ANKERIT, vzorec: Ca(Fe2+,Mg,Mn2+)(CO3)2. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Drobné kryštály sú jednoduché klence. Je dokonale štiepateľný. Bohatý v zrnitých agregátoch. Je biely, žltkavý, po oxidácii železa je až žltohnedý. Lesk má sklovitý až skoro perleťový, vryp má biely. Je priesvitný Dvojčatné lamely sú vzácnosťou.Vyskytuje sa hlavne ako „jalovinový“nerast na hydroterm.žilách a na metasomatických lož.sideritu (Nižná Slaná).Samostatné teleso tvorí pri Gemerskej Polome. Najvýznamnejšie výskyty: Cumbria-Anglicko, Coeur d Alene-Idaho-USA, Gilman-Eagle county,Colorado-USA, Weston Pass-Park counrty,Colorado-USA, údolie rieky Ossola-Piemont-Taliansko, ostrov Lewis-Hebridy, Škótsko, Příbram-ČR, Jáchymov-ČR, Dědová hora-ČR, Stříbrná Skalice-ČR, Nižná Slaná-SR, Gemerská Poloma-SR, Rožňava-SR, Rudňany-SR, Slovenské rudohorie-SR.venské rudohorie-SR, Banská Štiavnica-SR.

35. Ankerit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: Ca(Fe2+,Mg,Mn2+)(CO3)2

Lokalita: Mlynky – Slovenská republika, poznámka: (m.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 35.


ARAGONIT, vzorec: CaCO3. Odrody: žriedlovec, hrachovec, železný kvet, ónyxový mramor, zeiringit. Kryštalizuje v rombickej sústave. Stĺpcovité kryštály sú často sploštené, niekedy ihlicovité. Dvojčatný zrast, časté sú aj cyklické zrasty troch kryštálov, pričom vznikajú pseudohexagonálne hranolovité indivídua. Tvorí agregáty rôzneho druhu, napr. stebelnaté, lúčovité, pizolitické, biele, kríčkovité, stalaktitické aj celistvé. Na kryštáloch aragonitu pozorujeme len výnimočne zreteľnú štiepateľnosť. Podobný kalcit je v mnohých prípadoch možné odlišiť od aragonitu práve na základe dokonalej klencovej štiepateľnosti kalcitu, ktorá pri stebelnatých agregátoch prebieha šikmo k obmedzeniu stĺpcov a je vyvinutá podľa plôch klenca. Je bezfarebný, biely, vínovo žltý, červenkastý, zelenkavý, fialovkastý, belasý a sivý. Lesk na kryštáloch je sklovitý, na nerovných lomných plochách mastný, vryp má biely. V zriedenej HCl šumí za studena.Je primárnym minerálom hydrotermálnych ložísk. Vzniká pri nízkoteplotných a pripovrchových podmienkach.Častejší je ako produkt supergenných pochodov, kde býva v gosanu pri oxidácii sideritu a pyritu. Známa odroda“železný kvet“vyplňuje dutiny na siderit. ložiskách.Je hojným produktom termálnych prameňov a gejzírov. Najvýznamnejšie výskyty: Werfen-Salzbursko, Leogang-Salzbursko, Horné Sliezsko-Poľsko, Leadhills-Škótsko, Tsumeb-Namíbia, Leadvill-Colorado-USA, Hütenberg-Korutánsko, Framont-Vogézy- Francúzsko, revír Magdalena-Socorro county-Nové Mexiko, prefektúra Šinano-Japonsko, Hořenec -ČR, Hřídelec pri Novej Pake-ČR, okolie Valče-ČR, Všechlapy-ČR, Rotava-ČR, Špatná Dolina-ČR,Zbrašovské jaskyňa -ČR, Hajnačka-SR, Dobšiná-SR, Erzberg-Štajersko,Špania dolina, Konrádovce, Ochtinská arag. jaskyňa-SR.

36. Aragonit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Ochtinská aragonitová jaskyňa – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Aragonit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Ochtinská aragonitová jaskyňa – Slovenská republika, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 37.

38. Aragonit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Eisenerz – Rakúsko, poznámka: železný kvet, (zem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 38.

39. Aragonit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Eisenerz – Rakúsko, poznámka: železný kvet, (zem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 39.

40. Aragonit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Erzberg – Rakúsko, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 40.

41. Aragonit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Karlove Vary – Česká republika, poznámka: hrachovec, (zem.).

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 41.


DOLOMIT, vzorec: CaMg(CO3)2. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Tvorí klencové, najčastejšie sivobiele slabo ružové až červené, zelené, hnedé a vzácne až čierne kryštály. Klence bývajú často až sedlovite prehnuté a majú potom drúzovitý povrch a perleťový lesk. Väčšinou majú lesk sklovitý. Vryp je biely. Je priesvitný až priehľadný. Časté sú aj guľôčkovité alebo zrnité agregáty. Úlomky sú rozpustné v teplej zriedenej HCl. V chladnej HCl je rozpustný len prášok dolomitu. Je hydrotermálne žilným a hlavne metasomatickým nerastom, vzniknutým dolomitizáciou vápencových komplexov. Najvýznamnejšie výskyty: Cavnic,Transylvánia-Rumunsko, Ag v Guanajuate-Mexiko, Morro Velha-Minas Gerais-Brazília, Cumbria-Anglicko, Kutná Hora-ČR, Příbram-ČR, Roudné-ČR, Jáchymov-ČR, Rožňava-Nadabulá-SR, Rudňany-SR, Slovenské rudohorie-SR, Banská Štiavnica-SR.

42. Dolomit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaMg(CO3)2

Lokalita: Burda – Slovenská republika.

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 42.


KALCIT, vzorec: CaCO3. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Je minerálom s najväčším bohatstvom kryštálových tvarov. Bolo popísaných vyše 550 kryštálových, často vzácnych tvarov a vyše 1500 typov kryštálových spojok. Najbežnejšie typy kryštálov sú : stĺpcovitý, tenko až hrubo tabuľkovitý, s prevládajúcim klencom, často šošovicovitého tvaru, Klencový s plochami, skaleoedrický, pomerne zriedkavo dypiramidálny.Kalcit tvorí prevažne kusové, zrnité, stebelnaté a vláknité agregáty, tiež oolity, pisolity, konkrécie, kvaple. Pre svoju ľahkú rozpustnosť je často nahradzovaný inými minerálmi. Sú známe pseudomorfózy tvorené kremeňom, chalcedónom, limonitom, sadrovcom a inými. Často je súčasťou produktov rozpadu živcov a iných Ca-silikátov. Je bezfarebný, biely, žltý, hnedý, ružový, červený, fialový, zelenkastý, svetlo modrý, čierny. Farba závisí na prítomností uzavrenín či izomorfných alebo mechanických prímesí. Lesk má sklovitý, na báze niekedy perleťový. Čistý je priehľadný, s prímesou až nepriehľadný. Vzniká pri najrôznejších podmienkach. Najvýznamnejšie výskyty: Alnö-Švédsko, Kaiserstuhl-SRN, Ottawa-Quebec-Kanada, Renfrew-Ontario-Kanada, Příbram-ČR, Březové Hory-ČR, Bohutín-ČR, Vrančice-ČR, Stříbro-ČR, Mariánske Hory-ČR, Korozluky pri Moste-ČR, Kozákov-ČR, Libušín-ČR, Markovice-ČR, Praha-Podolí-ČR, Suchomasty pri Beroune-ČR, Julianov pri Brne-ČR, Rokytnice nad Jizerou –ČR, Banská Štiavnica-SR.

43. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Rožňava – Slovenská republika, poznámka: s kremeňom a sideritom.

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 43.

44. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Drienovec – Slovenská republika.

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 44.

45. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Burda – Slovenská republika.

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 45.

46. Kalcit, trieda: Dusičnany, uhličitany, siričitany.

Vzorec: CaCO3

Lokalita: Stratená – Slovenská republika.

Skriňa č.: 15.

Por.číslo vzorky: 46.