Skriňa č. 1

PRVKY


MEĎ, vzorec: Cu. Kryštalizuje v kubickej sústave. Tvorí väčšinou nedokonale vyvinuté izometrické, pretiahle alebo sploštené kryštály kubického, oktaedrického, dodekaedrického alebo tetrahexaedrického typu. Vetvovité popr. vejárovité agregáty medi sú často plošne i priestorovo bohato členené. Sú tiež plieškovité, doštičkovité, dendritické, machovité i práškovité. Meď je svetlo ružová až medeno červená, na vzduchu červenie, hnedne a tmavne. Štiepateľnosť nemá, lesk je kovový, je veľmi kujná a ťažná. Je veľmi dobrým vodičom elektriny a tepla. Medzi medené minerály patrí hlavne chalkopyrit, covellit, chalkozín, bornit, enargit, tetraedrit, malachit, azurit a kuprit. Geneticky sa ložiská medených rúd členia na šesť typov: porfýrové medené rudy, likvačné ložiská, kontaktne metasomatické ložiská, hydrotermálne ložiská, sedimentárne ložiská, metamorfogénne ložiská, submarínne-exhalačné ložiská (typ Kuroko). Najznámejšie ložiská: Horné jazero-Michigan-USA, Franklin-New Jersey-USA, Tsumeb-Namíbia, Adelaid-Austrália, Chessy-Framcúzsko, Jakobsberg-Švédsko, Mednorudjanska-Nižný Tagil, Santa Rita-Mexiko, Rudabányi-Miškolc-Maďarsko, Brno-Komín-ČR, Zlaté Hory-ČR, Horní Slavkov-ČR, Nandráž-Revúca-SR, Smolník-SR, Košice-Bankov-SR.

1. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Košice, Bankov – Slovenská republika, poznámka: s malachitom, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 1.

2. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Košice, Bankov – Slovenská republika, poznámka: kríčková, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 2.

3. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Košice, Bankov – Slovenská republika, poznámka: s malachitom, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 3.

4. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Košice, Bankov – Slovenská republika, poznámka: kríčková s povlakom malachitu, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 4.

5. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Nandráž – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 5.

6. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Llokalita: Nandráž – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 6.

7. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Nandráž – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 7.

8. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Smolník – Slovenská republika, poznámka: na kremeni, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 8.

9. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: cementačná, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 9.

10. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Zlaté Hory, št. Jozef, (chem.) – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 10.

11. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Coro-Coro – Bolívia, poznámka: v červených pieskovcoch, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 11.

12. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Tsumeb – Namíbia, poznámka: kríčková, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 12.

13. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Lake Superior – USA, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 13.

14. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Copper, Arizona – USA, poznámka: kríčková, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 14.

15. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Caledonia Mine, Michigan – USA, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 15.

16. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 16.


STRIEBRO, vzorec: Ag. Kryštalizuje v kubickej a v hexagonálnej sústave. Tvorí neobmedzenú radu pevného roztoku so zlatom. Habitus kryštálov je kubický, oktaedrický a dodekaedrický. Vyskytuje sa tiež v celistvom tvare v nepravidelných agregátoch, taktiež vo forme tenkých drôtov a drôtikov, tenkých vrstvičiek a povlakov. Farba je striebristo biela, na vzduchu rýchle zčernáva. Striebro je veľmi kujné a ťažné. Má vysoký kovový lesk a je jedným z najlepších vodičov elektriny a tepla. Hlavné rudné Ag-minerály sú akantit, polybazit, proustit, hessit, stephanit, striebronosný galenit, tetraedrit (freibergit), sfalerit a ďalšie. Striebro je typický minerál hydrotermálnych (metasomatických) rudných žíl. Najznámejšie ložiská: Kongsberg-Nórsko, Andreasberg-SRN, Freiberg-SRN, Cobalt-Ontário-Kanada, Sante Marie-aux-Mines-Francúzsko, Zacatecas-Mexiko, Sonora-Mexiko, Broken Hill-Austrália, Hodějovice-ČR, Příbram-ČR, Banská Štiavnica-SR, Hodruša-SR, Kremnica-SR.

17. Striebro, trieda: Prvky.

Vzorec: Ag

Lokalita: Banská Štiavnica – Slovenská republika, poznámka: na argentite, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 17.

18. Striebro, trieda: Prvky.

Vzorec: Ag

Lokalita: Hodruša – Slovenská republika, poznámka: na kremeni, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 18.

19. Striebro, trieda: Prvky.

Vzorec: Ag

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 19.

20. Striebro, trieda: Prvky.

Vzorec: Ag

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 20.

21. Striebro, trieda: Prvky.

Vzorec: Ag

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 21.

22. Striebro, trieda: Prvky.

Vzorec: Ag

Lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: drôtikové s kalcitom a kremeňom, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 22.

23. Striebro, trieda: Prvky.

Vzorec: Ag

Lokalita: Kongsberg – Nórsko, poznámka: drôtikové, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 23.

24. Striebro, trieda: Prvky.

Vzorec: Ag

Lokalita: Caledonia Mine, Michigan – USA, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 24.

25. Striebro, trieda: Prvky.

Vzorec: Ag

Lokalita: Colorado – USA, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 25.

26. Striebro, trieda: Prvky.

Vzorec: Ag

Lokalita: ? – Mexiko, poznámka: na kremeni, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 26.


ZLATO, vzorec: Au. Kryštalická sústava zlata je kubická. Prírodné zlato je len málokedy čisté, väčšinou obsahuje prímesy Ag, Cu, Te, Se, Bi, Pt, Ir. Pekne vyvinuté kryštály vytvára len vzácne, spravidla sú nedokonalé, majú pokrivené plôšky a zaoblené hrany. Časté sú dvojčatá, ktoré sa opakujú v radách a tvoria spárené agregáty a prerastlice. Obyčajne sa vyskytuje v nepravidelných zrnitých, plieškovitých či drôtikovitých agregátoch. Časté sú tiež dendritické, stromčekovité, machovité a hubovité agregáty. Je zlatisto žlté až striebristo biele a vďaka prímesiam až oranžovo červené. Má hákovitý lom, vysoký kovový lesk. Je najkujnejším a najpoddajnejším zo všetkých kovov. Má veľmi vysokú elektrickú i tepelnú vodivosť. Zlato sa vyskytuje vo viacerých modifikáciách: ako rýdzi kov, prírodná zliatina so striebrom (elektrum) a inými kovmi (Cu, Hg, Pd, Pt, Ir, Rh) ako aj vo forme teluridov. Zlato sa tiež nachádza v sulfidoch antimónu, arzénu, medi, železa a striebra Genetické typy ložísk zlata: Au-nosné konglomeráty, subvulkanické hydrotermálne ložiská, plutonické hydrotermálne ložiská, ryžoviská – rozsypy, prímes sulfidických rúd, porfýrové Au-Cu ložiská, metasomatické ložiská. Najvýznamnejšie ložiská Kirkland Lake-Kanada, Kalgoorlie-Austrália, Muruntau-Rusko, Scarimb-Rumunsko, Baia Sprie-Rumunsko, Que-Que-Zimbabwe, Barbenton-JAR, Witwatersrand-JAR, Kilo-Etiopia, Moto-Demokr.repub.Kongo, Morro Veho-Brazília, Zlaté Hory-ČR, Křepice-ČR, Dobrá Voda-ČR, Roudný pri Vlašimi-ČR, Magurka-Nízke Tatry-SR, Pezinok-Malé Karpaty-SR, Kremnica-SR, Betliar-SR, Zlatá Idka-SR.

27. Zlato, trieda: Prvky.

Vzorec: Au

Lokalita: Kremnica – Slovenská republika, poznámka: plieškové, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 27.

28. Zlato, trieda: Prvky.

Vzorec: Au

Lokalita: Kremnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 28.

29. Zlato, trieda: Prvky.

Vzorec: Au

Lokalita: Kremnica – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 29.

30. Zlato, trieda: Prvky.

Vzorec: Au

Lokalita: Hodruša, žila Svetozár – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 30.

31. Zlato, trieda: Prvky.

Vzorec: Au

Lokalita: Hodruša – Hámre – Slovenská republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 31.

32. Zlato, trieda: Prvky.

Vzorec: Au

Lokalita: Zlaté Hory, Št. Mier – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 32.

33. Zlato, trieda: Prvky.

Vzorec: Au

Lokalita: Zlaté Hory, Št. Mier – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 33.

34. Zlato, trieda: Prvky.

Vzorec: Au

Lokalita: Zlaté Hory, št.Mier – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 34.

35. Zlato, trieda: Prvky.

Vzorec: Au

Lokalita: Jílové pri Prahe – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 35.

36. Zlato, trieda: Prvky.

Vzorec: Au

Lokalita: Jílové pri Prahe – Česká republika, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 36.

37. Zlato, trieda: Prvky.

Vzorec: Au

Lokalita: Mariposa, Texas – USA, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 37.


OLOVO, vzorec: Pb. Kryštalizuje v kubickej sústave. Obyčajne je celistvý, vyskytuje sa aj vo forme zrnitých okrúhlych zŕn, vo forme plieškov, drôtikov, dentritov a guličiek. Veľmi vzácne sú kryštály oktaedrického typu. Je šedobiely, rýchle nabieha do tmavošeda až šedočierna. Je to minerál kujný, ľahko taviteľný. Najväčšie výskyty sú na skarnových Mn ložiskách, známy je aj z ryžovísk Au. Najvýznamnejšie výskyty: Langban-Švédsko, Harstigen-Švédsko, Pajsberg-Švédsko, Franklin-Sussex Co.-N. Jersey-USA, lož.Jalpa-Mexiko, Madeira-Portugalsko.

38. Olovo, trieda: Prvky.

Vzorec: Pb

Lokalita: Langban – Švédsko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 38.


ŽELEZO, vzorec: Fe. Kryštalická sústava železa je kubická. Prírodné železo sa vyskytuje v kvapkách, zrnách, kúskoch, ale i veľkých masách. V čerstvom stave je čierne, kovovo lesklé, magnetické a kujné. V dosahu atmosféry ľahko koroduje. Železo sa vyskytuje v podobe oxidov, silikátov a karbonátov. Vo svete prevažuje ťažba dvoch typov oxidických rúd: hematitu a magnetitu. Rozlišujeme nasledovné genetické typy ložísk železnej rudy: metamorfované ložiská (železité kvarcity, jasspility, itabirity), skarnové ložiská, magmatogénne ložiská, vulkanogénno-sedimentárne ložiská (typ Lahn-Dill), hydrotermálne žilné a metasomatické ložiská, karbonatitové ložiská , sedimentárne klastické (čierne piesky) a chemogénne ložiská, reziduálne ložiská. Najvýznamnejšie ložiská: Blaafjeld-Grónsko, Niakornak-Grónsko, Kurejky-Sibír-Rusko, Dry River-Veľká Británia, Ben Bhreck-Škótsko, jazero Huron-Kanada, Muhlhausen-SRN, Buhl-SRN, Kassel-SRN, Rouno-Poľsko, Gruševka-Rusko, Komorní Húrka-ČR.

39. Železo, trieda: Prvky.

Vzorec: Fe

Lokalita: Broumov – Česká republika, poznámka: meteoritické, (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 39.


AWARUIT, vzorec: Ni2-3Fe. Nazýva sa aj „nikelželezo“. Kryštalizuje v kubickej sústave. Vyskytuje sa v drobných zrnkách, tabuľkách až valúnoch. Má striebristo až žltošedo biely, kovový lesk. Je silne magnetický. Nevzniká ako magmatická vyvrelina, ale pri nízkych teplotách redukciou s vodíkom. Je častý hlavne mikroskopicky v serpentinitoch. Najznámejšie výskyty: Poschiavo-Taliansko, Josephine-Oregon-USA, Bobrovka-Ural-Rusko, Awarua Bay-Nový Zéland.

40. Awaruit, trieda: Prvky.

Vzorec: Ni2-3Fe

Lokalita: Awarua Bay – Nový Zéland, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 40.

41. Awaruit, trieda: Prvky.

Vzorec: Ni2-3Fe

Lokalita: Jackson, Oregon – USA, poznámka: (zem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 41.


OSMIUM (Iridosmin), vzorec: (Os, Ir, Ru). Osmium kryštalizuje v hexagonálnej sústave. Tvorí mikroskopické tabuľkovité kryštály alebo ploché zrná. Je svetlo ocelovošedý, lesk má kovový. Štiepateľnosť je dokonalá, je skôr krehký než kujný. V odrazenom svetle je biely s modrošedým odtieňom, anizotropia je silná pri členoch bohatých na Os. Vyskytuje sa vzácne na Urale ako idiomorfné zrná vrastené do platiny alebo chromitu, niekedy aj v olivíne ultrabázik. Častejší je na ryžoviskách Pt či Pt-Au. Najznámejšie výskyty: Viljuj-Jakutsko-Rusko, Dease Lake-Kanada, Brická Kolumbia-Kanada, Witwatersrand-JAR.

42. Osmium (Iridosmin), trieda: Prvky.

Vzorec: (Os, Ir, Ru)

Lokalita: Nevjansk, Ural – Rusko, poznámka: (chem.).

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 42.


MEĎ, vzorec: Cu. Kryštalizuje v kubickej sústave. Tvorí väčšinou nedokonale vyvinuté izometrické, pretiahle alebo sploštené kryštály kubického, oktaedrického, dodekaedrického alebo tetrahexaedrického typu. Vetvovité popr. vejárovité agregáty medi sú často plošne i priestorovo bohato členené. Sú tiež plieškovité, doštičkovité, dendritické, machovité i práškovité. Meď je svetlo ružová až medeno červená, na vzduchu červenie, hnedne a tmavne. Štiepateľnosť nemá, lesk je kovový, je veľmi kujná a ťažná. Je veľmi dobrým vodičom elektriny a tepla. Medzi medené minerály patrí hlavne chalkopyrit, covellit, chalkozín, bornit, enargit, tetraedrit, malachit, azurit a kuprit. Geneticky sa ložiská medených rúd členia na šesť typov: porfýrové medené rudy, likvačné ložiská, kontaktne metasomatické ložiská, hydrotermálne ložiská, sedimentárne ložiská, metamorfogénne ložiská, submarínne-exhalačné ložiská (typ Kuroko). Najznámejšie ložiská: Horné jazero-Michigan-USA, Franklin-New Jersey-USA, Tsumeb-Namíbia, Adelaid-Austrália, Chessy-Framcúzsko, Jakobsberg-Švédsko, Mednorudjanska-Nižný Tagil, Santa Rita-Mexiko, Rudabányi-Miškolc-Maďarsko, Brno-Komín-ČR, Zlaté Hory-ČR, Horní Slavkov-ČR, Nandráž-Revúca-SR, Smolník-SR, Košice-Bankov-SR.

43. Meď, trieda: Prvky.

Vzorec: Cu

Lokalita: Rákoš, Slovenská republika.

Skriňa č.: 1.

Por.číslo vzorky: 43.