Obsah skríň

Skriňa č. 1 – prvky

Skriňa č. 2 – prvky, sulfidy

Skriňa č. 3 – sulfidy

Skriňa č. 4 – sulfidy

Skriňa č. 5 – sulfidy

Skriňa č. 6 – sulfidy

Skriňa č. 7 – sulfidy, halogenidy

Skriňa č. 8 – halogenidy, oxidy,  hydroxidy

Skriňa č. 9 – oxidy, hydroxidy

Skriňa č. 10 – oxidy, hydroxidy

Skriňa č. 11 – oxidy, hydroxidy

Skriňa č. 12 – oxidy, hydroxidy

Skriňa č. 13 – oxidy, hydroxidy

Skriňa č. 14 – oxidy, hydroxidy, nitráty, karbonáty,  sulfity

Skriňa č. 15 – nitráty, karbonáty, sulfidy

Skriňa č. 16 – nitráty, karbonáty, sulfidy

Skriňa č. 17 – nitráty, karbonáty, sulfidy, boráty,  sulfáty, chromáty, molybdáty, wolframáty

Skriňa č. 18 – sulfáty, chromáty, molybdáty,  wolframáty

Skriňa č. 19 – sulfáty, chromáty, molybdáty,  wolframáty

Skriňa č. 20 – sulfáty, chromáty, molybdáty,  wolframáty, fosfáty

Skriňa č. 21 – silikáty

Skriňa č. 22 – silikáty

Skriňa č. 23 – silikáty

Skriňa č. 24 – silikáty

Skriňa č. 25 – silikáty

Skriňa č. 26 – silikáty

Skriňa č. 27 – silikáty

Skriňa č. 28 – silikáty