Skriňa č. 5

1. Kremeň, siderit, chalkopyrit, galenit, sfalerit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 1.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

2. Siderit, galenit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram, štôlňa Lillka – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 2.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

3. Kremeň, galenit, sfalerit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 3.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

4. Galenit, sfalerit, kremeň, siderit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 4.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

5. Galenit, sfalerit, siderit, kremeň, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 5.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

6. Pyrit, galenit, nikelín, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 6.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

7. Kremeň, galenit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 7.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

8. Siderit, galenit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram, žila Anna – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 8.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

9. Siderit, chalkopyrit, arzenopyrit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 9.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

10. Galenit, sfalerit, siderit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram, žila Matka Božia – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 10.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

11. Galenit, pyrit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 11.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

12. Galenit, kremeň, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 12.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

13. Galenit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 13.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

14. Kremeň, chalkopyrit, sfalerit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram, žila Anna – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 14.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

15. Galenit, pyrit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 15.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

16. Galenit, sfalerit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 16.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

17. Galenit, antimonit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram, žila Anna – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 17.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

18. Boulangerit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 18.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

19. Galenit, pyrit, chalkopyrit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 19.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

20. Galenit, siderit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram, žila Vojtech – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 20.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

21. Galenit, siderit, chalkopyrit, pyrit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 21.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.

22. Kremeň, siderit, ložisko: Hydrotermálne plutogénne ložiská, lokalita: Příbram – Česká republika, poznámka: Polymetalická Pb-Zn-Ag mineralizácia, skriňa č.: 5, por.číslo vzorky: 22.

Najvýznamnejším revírom s vývojom rudných žíl polymetalickej mineralizácie je revír příbramský. Je to žilná formácia polymetalických rúd (Pb-Zn-Ag, miestami U), ktorá sa vyvinula prevažne v kambrických a čiastočne v algonkických súvrstviach. Oba útvary porušujú mnohé zlomy, z ktorých je najznámejšia tzv.ílová rozsadlina a svatohorský prešmyk.Žilnú výplň tvorí hlavne kremeň, kalcit, miestami barit, z kovových minerálov je to hlavne striebronosný galenit a sfalerit, pyrit, chalkozín, tetraedrit, chalkopyrit, bornit, nikelín, stephanit, akantit, proustit, pyrargyrit a iné. Ťažba strieborných rúd sa rozvíjala od začiatku 14.stor. a upadla v 16.stor.