Skriňa č. 20

1. Antimonit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nízke Tatry – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 1.

V Nízkych Tatrách sú známe početné historicky ťažené ložiská antimonitu: Lom, Dve Vody, Jasenie, Medzibrod, Lomnistá, Husárka, Magurka a ďalšie. Nízke Tatry – Magurka je jedno z najznámejších ložísk, ktoré sa rozkladá nad bývalou baníckou osadou Magurka. V dobe svojho najväčšieho rozkvetu (1782-1867) patrilo k najväčším európskym ložiskám antimonitu a zlata. Ťažba bola ukončená v r.1918. Magurské ložisko leží v granitoidoch, zastúpených ďumbierským biotitickým granodioritom až tonalitom a prašivským granodioritom až granitom s prechodom do aplitov a pegmatitov. Granitoidy sú tektonicky silne porušené. Vlastné ložisko tvoria paralelné žily V-Z smeru, mocnosť žíl s priemerom 0,5 m. Dĺžka žilného pásma je asi 4 km. Hlavné rudné pole predstavujú štôlne Kilián, Adolf, Russeger a František. V podloží bola v dĺžke 350 m sledovaná žila Striebornica s hlavným rudným minerálom striebronosným tetraedritom. Hlavnú výplň žíl tvorí kremeň, časté sú karbonáty a antimonit. Ďalšie sulfidy sú zastúpené v pomerne malom množstve. Dôležitou zložkou je zlato. Antimonit sa vyskytoval v celej dĺžke žilného pásma. Antimonit je celistvý, jemne kryštalický, vzácnejšie vláknitý. Ďalšie minerály: pyrit, markazit, arzenopyrit, sfalerit, galenit. Zlato a striebro sú viazané na cementačnú zónu, časť zlata je v arzenopyrite a v kremeňovo-karbonátových žilách. Sekundárne minerály: minerály Sb a Pb.

2. Antimonit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nízke Tatry – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 2.

V Nízkych Tatrách sú známe početné historicky ťažené ložiská antimonitu: Lom, Dve Vody, Jasenie, Medzibrod, Lomnistá, Husárka, Magurka a ďalšie. Nízke Tatry – Magurka je jedno z najznámejších ložísk, ktoré sa rozkladá nad bývalou baníckou osadou Magurka. V dobe svojho najväčšieho rozkvetu (1782-1867) patrilo k najväčším európskym ložiskám antimonitu a zlata. Ťažba bola ukončená v r.1918. Magurské ložisko leží v granitoidoch, zastúpených ďumbierským biotitickým granodioritom až tonalitom a prašivským granodioritom až granitom s prechodom do aplitov a pegmatitov. Granitoidy sú tektonicky silne porušené. Vlastné ložisko tvoria paralelné žily V-Z smeru, mocnosť žíl s priemerom 0,5 m. Dĺžka žilného pásma je asi 4 km. Hlavné rudné pole predstavujú štôlne Kilián, Adolf, Russeger a František. V podloží bola v dĺžke 350 m sledovaná žila Striebornica s hlavným rudným minerálom striebronosným tetraedritom. Hlavnú výplň žíl tvorí kremeň, časté sú karbonáty a antimonit. Ďalšie sulfidy sú zastúpené v pomerne malom množstve. Dôležitou zložkou je zlato. Antimonit sa vyskytoval v celej dĺžke žilného pásma. Antimonit je celistvý, jemne kryštalický, vzácnejšie vláknitý. Ďalšie minerály: pyrit, markazit, arzenopyrit, sfalerit, galenit. Zlato a striebro sú viazané na cementačnú zónu, časť zlata je v arzenopyrite a v kremeňovo-karbonátových žilách. Sekundárne minerály: minerály Sb a Pb.

3. Antimonit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nízke Tatry – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 3.

V Nízkych Tatrách sú známe početné historicky ťažené ložiská antimonitu: Lom, Dve Vody, Jasenie, Medzibrod, Lomnistá, Husárka, Magurka a ďalšie. Nízke Tatry – Magurka je jedno z najznámejších ložísk, ktoré sa rozkladá nad bývalou baníckou osadou Magurka. V dobe svojho najväčšieho rozkvetu (1782-1867) patrilo k najväčším európskym ložiskám antimonitu a zlata. Ťažba bola ukončená v r.1918. Magurské ložisko leží v granitoidoch, zastúpených ďumbierským biotitickým granodioritom až tonalitom a prašivským granodioritom až granitom s prechodom do aplitov a pegmatitov. Granitoidy sú tektonicky silne porušené. Vlastné ložisko tvoria paralelné žily V-Z smeru, mocnosť žíl s priemerom 0,5 m. Dĺžka žilného pásma je asi 4 km. Hlavné rudné pole predstavujú štôlne Kilián, Adolf, Russeger a František. V podloží bola v dĺžke 350 m sledovaná žila Striebornica s hlavným rudným minerálom striebronosným tetraedritom. Hlavnú výplň žíl tvorí kremeň, časté sú karbonáty a antimonit. Ďalšie sulfidy sú zastúpené v pomerne malom množstve. Dôležitou zložkou je zlato. Antimonit sa vyskytoval v celej dĺžke žilného pásma. Antimonit je celistvý, jemne kryštalický, vzácnejšie vláknitý. Ďalšie minerály: pyrit, markazit, arzenopyrit, sfalerit, galenit. Zlato a striebro sú viazané na cementačnú zónu, časť zlata je v arzenopyrite a v kremeňovo-karbonátových žilách. Sekundárne minerály: minerály Sb a Pb.

4. Antimonit, kremeň, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nízke Tatry, ložisko Lom – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový a zlatonosný typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 4.

V Nízkych Tatrách sú známe početné historicky ťažené ložiská antimonitu: Lom, Dve Vody, Jasenie, Medzibrod, Lomnistá, Husárka, Magurka a ďalšie. Nízke Tatry – Magurka je jedno z najznámejších ložísk, ktoré sa rozkladá nad bývalou baníckou osadou Magurka. V dobe svojho najväčšieho rozkvetu (1782-1867) patrilo k najväčším európskym ložiskám antimonitu a zlata. Ťažba bola ukončená v r.1918. Magurské ložisko leží v granitoidoch, zastúpených ďumbierským biotitickým granodioritom až tonalitom a prašivským granodioritom až granitom s prechodom do aplitov a pegmatitov. Granitoidy sú tektonicky silne porušené. Vlastné ložisko tvoria paralelné žily V-Z smeru, mocnosť žíl s priemerom 0,5 m. Dĺžka žilného pásma je asi 4 km. Hlavné rudné pole predstavujú štôlne Kilián, Adolf, Russeger a František. V podloží bola v dĺžke 350 m sledovaná žila Striebornica s hlavným rudným minerálom striebronosným tetraedritom. Hlavnú výplň žíl tvorí kremeň, časté sú karbonáty a antimonit. Ďalšie sulfidy sú zastúpené v pomerne malom množstve. Dôležitou zložkou je zlato. Antimonit sa vyskytoval v celej dĺžke žilného pásma. Antimonit je celistvý, jemne kryštalický, vzácnejšie vláknitý. Ďalšie minerály: pyrit, markazit, arzenopyrit, sfalerit, galenit. Zlato a striebro sú viazané na cementačnú zónu, časť zlata je v arzenopyrite a v kremeňovo-karbonátových žilách. Sekundárne minerály: minerály Sb a Pb.

5. Antimonit, kremeň, pyrit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Magurka – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový a zlatonosný typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 5.

V Nízkych Tatrách sú známe početné historicky ťažené ložiská antimonitu: Lom, Dve Vody, Jasenie, Medzibrod, Lomnistá, Husárka, Magurka a ďalšie. Nízke Tatry – Magurka je jedno z najznámejších ložísk, ktoré sa rozkladá nad bývalou baníckou osadou Magurka. V dobe svojho najväčšieho rozkvetu (1782-1867) patrilo k najväčším európskym ložiskám antimonitu a zlata. Ťažba bola ukončená v r.1918. Magurské ložisko leží v granitoidoch, zastúpených ďumbierským biotitickým granodioritom až tonalitom a prašivským granodioritom až granitom s prechodom do aplitov a pegmatitov. Granitoidy sú tektonicky silne porušené. Vlastné ložisko tvoria paralelné žily V-Z smeru, mocnosť žíl s priemerom 0,5 m. Dĺžka žilného pásma je asi 4 km. Hlavné rudné pole predstavujú štôlne Kilián, Adolf, Russeger a František. V podloží bola v dĺžke 350 m sledovaná žila Striebornica s hlavným rudným minerálom striebronosným tetraedritom. Hlavnú výplň žíl tvorí kremeň, časté sú karbonáty a antimonit. Ďalšie sulfidy sú zastúpené v pomerne malom množstve. Dôležitou zložkou je zlato. Antimonit sa vyskytoval v celej dĺžke žilného pásma. Antimonit je celistvý, jemne kryštalický, vzácnejšie vláknitý. Ďalšie minerály: pyrit, markazit, arzenopyrit, sfalerit, galenit. Zlato a striebro sú viazané na cementačnú zónu, časť zlata je v arzenopyrite a v kremeňovo-karbonátových žilách. Sekundárne minerály: minerály Sb a Pb.

6. Antimonit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nízke Tatry – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 6.

V Nízkych Tatrách sú známe početné historicky ťažené ložiská antimonitu: Lom, Dve Vody, Jasenie, Medzibrod, Lomnistá, Husárka, Magurka a ďalšie. Nízke Tatry – Magurka je jedno z najznámejších ložísk, ktoré sa rozkladá nad bývalou baníckou osadou Magurka. V dobe svojho najväčšieho rozkvetu (1782-1867) patrilo k najväčším európskym ložiskám antimonitu a zlata. Ťažba bola ukončená v r.1918. Magurské ložisko leží v granitoidoch, zastúpených ďumbierským biotitickým granodioritom až tonalitom a prašivským granodioritom až granitom s prechodom do aplitov a pegmatitov. Granitoidy sú tektonicky silne porušené. Vlastné ložisko tvoria paralelné žily V-Z smeru, mocnosť žíl s priemerom 0,5 m. Dĺžka žilného pásma je asi 4 km. Hlavné rudné pole predstavujú štôlne Kilián, Adolf, Russeger a František. V podloží bola v dĺžke 350 m sledovaná žila Striebornica s hlavným rudným minerálom striebronosným tetraedritom. Hlavnú výplň žíl tvorí kremeň, časté sú karbonáty a antimonit. Ďalšie sulfidy sú zastúpené v pomerne malom množstve. Dôležitou zložkou je zlato. Antimonit sa vyskytoval v celej dĺžke žilného pásma. Antimonit je celistvý, jemne kryštalický, vzácnejšie vláknitý. Ďalšie minerály: pyrit, markazit, arzenopyrit, sfalerit, galenit. Zlato a striebro sú viazané na cementačnú zónu, časť zlata je v arzenopyrite a v kremeňovo-karbonátových žilách. Sekundárne minerály: minerály Sb a Pb.

7. Antimonit, kremeň, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dve Vody – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 7.

V Nízkych Tatrách sú známe početné historicky ťažené ložiská antimonitu: Lom, Dve Vody, Jasenie, Medzibrod, Lomnistá, Husárka, Magurka a ďalšie.nerály: minerály Sb a Pb.

8. Antimonit, kremeň, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dve Vody – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 8.

V Nízkych Tatrách sú známe početné historicky ťažené ložiská antimonitu: Lom, Dve Vody, Jasenie, Medzibrod, Lomnistá, Husárka, Magurka a ďalšie.nerály: minerály Sb a Pb.

9. Antimonit, kremeň, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dve Vody – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 9.

V Nízkych Tatrách sú známe početné historicky ťažené ložiská antimonitu: Lom, Dve Vody, Jasenie, Medzibrod, Lomnistá, Husárka, Magurka a ďalšie.nerály: minerály Sb a Pb.

10. Kremeň, antimonit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dve Vody – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 10.

V Nízkych Tatrách sú známe početné historicky ťažené ložiská antimonitu: Lom, Dve Vody, Jasenie, Medzibrod, Lomnistá, Husárka, Magurka a ďalšie.nerály: minerály Sb a Pb.

11. Antimonit, kremeň, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dve Vody – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 11.

V Nízkych Tatrách sú známe početné historicky ťažené ložiská antimonitu: Lom, Dve Vody, Jasenie, Medzibrod, Lomnistá, Husárka, Magurka a ďalšie.nerály: minerály Sb a Pb.

12. Antimonit, kremeň, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Medzibrod – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový a zlatonosný typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 12.

V Nízkych Tatrách sú známe početné historicky ťažené ložiská antimonitu: Lom, Dve Vody, Jasenie, Medzibrod, Lomnistá, Husárka, Magurka a ďalšie.nerály: minerály Sb a Pb.

13. Antimonit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Medzibrod – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 13.

V Nízkych Tatrách sú známe početné historicky ťažené ložiská antimonitu: Lom, Dve Vody, Jasenie, Medzibrod, Lomnistá, Husárka, Magurka a ďalšie.nerály: minerály Sb a Pb.

14. Antimonit, kremeň, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Pernek – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 14.

Antimonitová mineralizácia patrí k najvýznamnejším typom hydrotermálnej mineralizácie v Malých Karpatoch, ktorá je viazaná na pezinsko-pernecké kryštalinikum-ložisko Kolárske (Cajla). Ložisko Sb rúd leží v produktívnej zóne pezinsko-perneckého kryštalinika so starším pyritovým zrudnením. Ide o zvrásnené staropaleozoické metamorfované horniny, hlavne bázické metapyroklastiká so zvýšeným obsahom organickej hmoty a pyritu.Ložisko je viazané na mohutnú tektonickú zónu SZ-JV smeru. Telesá antimonitových rúd nepravidelného tvaru a mocnosti sa vyskytujú v podloží a nadloží tejto zóny a hlavne pri povrchu, kde sú spojené do jednej polohy s mocnosťou až 40 m.Ložisko bolo otvorené niekoľkými štôlňami. Mineralizácia vznikla v 3.prínos.periódach: 1.kremeň-pyrit-arzenopyritová, 2.antimonit-karbonát-kremenná, 3.antimonit-kermezitová. Antimonit vytvára celistvé až jemne zrnité agregáty. Lokálne sa nachádzali biele zrnité agregáty rýdzeho antimónu. Z mineralogického hľadiska je ložisko preslávené výskytom primárneho kermezitu, ktorý je považovaný za najkrajší na svete. V oxidačnej zóne sa nachádza hlavne limonit, senarmontit, malachit, valentinit.

15. Antimonit, kremeň, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Pernek – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 15.

Antimonitová mineralizácia patrí k najvýznamnejším typom hydrotermálnej mineralizácie v Malých Karpatoch, ktorá je viazaná na pezinsko-pernecké kryštalinikum-ložisko Kolárske (Cajla). Ložisko Sb rúd leží v produktívnej zóne pezinsko-perneckého kryštalinika so starším pyritovým zrudnením. Ide o zvrásnené staropaleozoické metamorfované horniny, hlavne bázické metapyroklastiká so zvýšeným obsahom organickej hmoty a pyritu.Ložisko je viazané na mohutnú tektonickú zónu SZ-JV smeru. Telesá antimonitových rúd nepravidelného tvaru a mocnosti sa vyskytujú v podloží a nadloží tejto zóny a hlavne pri povrchu, kde sú spojené do jednej polohy s mocnosťou až 40 m.Ložisko bolo otvorené niekoľkými štôlňami. Mineralizácia vznikla v 3.prínos.periódach: 1.kremeň-pyrit-arzenopyritová, 2.antimonit-karbonát-kremenná, 3.antimonit-kermezitová. Antimonit vytvára celistvé až jemne zrnité agregáty. Lokálne sa nachádzali biele zrnité agregáty rýdzeho antimónu. Z mineralogického hľadiska je ložisko preslávené výskytom primárneho kermezitu, ktorý je považovaný za najkrajší na svete. V oxidačnej zóne sa nachádza hlavne limonit, senarmontit, malachit, valentinit.

16. Antimonit, kremeň, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Pernek – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 16.

Antimonitová mineralizácia patrí k najvýznamnejším typom hydrotermálnej mineralizácie v Malých Karpatoch, ktorá je viazaná na pezinsko-pernecké kryštalinikum-ložisko Kolárske (Cajla). Ložisko Sb rúd leží v produktívnej zóne pezinsko-perneckého kryštalinika so starším pyritovým zrudnením. Ide o zvrásnené staropaleozoické metamorfované horniny, hlavne bázické metapyroklastiká so zvýšeným obsahom organickej hmoty a pyritu.Ložisko je viazané na mohutnú tektonickú zónu SZ-JV smeru. Telesá antimonitových rúd nepravidelného tvaru a mocnosti sa vyskytujú v podloží a nadloží tejto zóny a hlavne pri povrchu, kde sú spojené do jednej polohy s mocnosťou až 40 m.Ložisko bolo otvorené niekoľkými štôlňami. Mineralizácia vznikla v 3.prínos.periódach: 1.kremeň-pyrit-arzenopyritová, 2.antimonit-karbonát-kremenná, 3.antimonit-kermezitová. Antimonit vytvára celistvé až jemne zrnité agregáty. Lokálne sa nachádzali biele zrnité agregáty rýdzeho antimónu. Z mineralogického hľadiska je ložisko preslávené výskytom primárneho kermezitu, ktorý je považovaný za najkrajší na svete. V oxidačnej zóne sa nachádza hlavne limonit, senarmontit, malachit, valentinit.

17. Antimonit, kremeň, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Pernek – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 17.

Antimonitová mineralizácia patrí k najvýznamnejším typom hydrotermálnej mineralizácie v Malých Karpatoch, ktorá je viazaná na pezinsko-pernecké kryštalinikum-ložisko Kolárske (Cajla). Ložisko Sb rúd leží v produktívnej zóne pezinsko-perneckého kryštalinika so starším pyritovým zrudnením. Ide o zvrásnené staropaleozoické metamorfované horniny, hlavne bázické metapyroklastiká so zvýšeným obsahom organickej hmoty a pyritu.Ložisko je viazané na mohutnú tektonickú zónu SZ-JV smeru. Telesá antimonitových rúd nepravidelného tvaru a mocnosti sa vyskytujú v podloží a nadloží tejto zóny a hlavne pri povrchu, kde sú spojené do jednej polohy s mocnosťou až 40 m.Ložisko bolo otvorené niekoľkými štôlňami. Mineralizácia vznikla v 3.prínos.periódach: 1.kremeň-pyrit-arzenopyritová, 2.antimonit-karbonát-kremenná, 3.antimonit-kermezitová. Antimonit vytvára celistvé až jemne zrnité agregáty. Lokálne sa nachádzali biele zrnité agregáty rýdzeho antimónu. Z mineralogického hľadiska je ložisko preslávené výskytom primárneho kermezitu, ktorý je považovaný za najkrajší na svete. V oxidačnej zóne sa nachádza hlavne limonit, senarmontit, malachit, valentinit.

18. Antimonit, kermezit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Pernek – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 18.

Antimonitová mineralizácia patrí k najvýznamnejším typom hydrotermálnej mineralizácie v Malých Karpatoch, ktorá je viazaná na pezinsko-pernecké kryštalinikum-ložisko Kolárske (Cajla). Ložisko Sb rúd leží v produktívnej zóne pezinsko-perneckého kryštalinika so starším pyritovým zrudnením. Ide o zvrásnené staropaleozoické metamorfované horniny, hlavne bázické metapyroklastiká so zvýšeným obsahom organickej hmoty a pyritu.Ložisko je viazané na mohutnú tektonickú zónu SZ-JV smeru. Telesá antimonitových rúd nepravidelného tvaru a mocnosti sa vyskytujú v podloží a nadloží tejto zóny a hlavne pri povrchu, kde sú spojené do jednej polohy s mocnosťou až 40 m.Ložisko bolo otvorené niekoľkými štôlňami. Mineralizácia vznikla v 3.prínos.periódach: 1.kremeň-pyrit-arzenopyritová, 2.antimonit-karbonát-kremenná, 3.antimonit-kermezitová. Antimonit vytvára celistvé až jemne zrnité agregáty. Lokálne sa nachádzali biele zrnité agregáty rýdzeho antimónu. Z mineralogického hľadiska je ložisko preslávené výskytom primárneho kermezitu, ktorý je považovaný za najkrajší na svete. V oxidačnej zóne sa nachádza hlavne limonit, senarmontit, malachit, valentinit.

19. Antimonit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Pezinok – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 19.

Antimonitová mineralizácia patrí k najvýznamnejším typom hydrotermálnej mineralizácie v Malých Karpatoch, ktorá je viazaná na pezinsko-pernecké kryštalinikum-ložisko Kolárske (Cajla). Ložisko Sb rúd leží v produktívnej zóne pezinsko-perneckého kryštalinika so starším pyritovým zrudnením. Ide o zvrásnené staropaleozoické metamorfované horniny, hlavne bázické metapyroklastiká so zvýšeným obsahom organickej hmoty a pyritu.Ložisko je viazané na mohutnú tektonickú zónu SZ-JV smeru. Telesá antimonitových rúd nepravidelného tvaru a mocnosti sa vyskytujú v podloží a nadloží tejto zóny a hlavne pri povrchu, kde sú spojené do jednej polohy s mocnosťou až 40 m.Ložisko bolo otvorené niekoľkými štôlňami. Mineralizácia vznikla v 3.prínos.periódach: 1.kremeň-pyrit-arzenopyritová, 2.antimonit-karbonát-kremenná, 3.antimonit-kermezitová. Antimonit vytvára celistvé až jemne zrnité agregáty. Lokálne sa nachádzali biele zrnité agregáty rýdzeho antimónu. Z mineralogického hľadiska je ložisko preslávené výskytom primárneho kermezitu, ktorý je považovaný za najkrajší na svete. V oxidačnej zóne sa nachádza hlavne limonit, senarmontit, malachit, valentinit.

20. Kremeň, galenit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Pezinok – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 20.

Antimonitová mineralizácia patrí k najvýznamnejším typom hydrotermálnej mineralizácie v Malých Karpatoch, ktorá je viazaná na pezinsko-pernecké kryštalinikum-ložisko Kolárske (Cajla). Ložisko Sb rúd leží v produktívnej zóne pezinsko-perneckého kryštalinika so starším pyritovým zrudnením. Ide o zvrásnené staropaleozoické metamorfované horniny, hlavne bázické metapyroklastiká so zvýšeným obsahom organickej hmoty a pyritu.Ložisko je viazané na mohutnú tektonickú zónu SZ-JV smeru. Telesá antimonitových rúd nepravidelného tvaru a mocnosti sa vyskytujú v podloží a nadloží tejto zóny a hlavne pri povrchu, kde sú spojené do jednej polohy s mocnosťou až 40 m.Ložisko bolo otvorené niekoľkými štôlňami. Mineralizácia vznikla v 3.prínos.periódach: 1.kremeň-pyrit-arzenopyritová, 2.antimonit-karbonát-kremenná, 3.antimonit-kermezitová. Antimonit vytvára celistvé až jemne zrnité agregáty. Lokálne sa nachádzali biele zrnité agregáty rýdzeho antimónu. Z mineralogického hľadiska je ložisko preslávené výskytom primárneho kermezitu, ktorý je považovaný za najkrajší na svete. V oxidačnej zóne sa nachádza hlavne limonit, senarmontit, malachit, valentinit.

21. Antimonit, ložisko: Hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Pezinok – Slovenská republika, poznámka: Antimonitový typ žilnej mineralizácie, skriňa č.: 20, por.číslo vzorky: 21.

Antimonitová mineralizácia patrí k najvýznamnejším typom hydrotermálnej mineralizácie v Malých Karpatoch, ktorá je viazaná na pezinsko-pernecké kryštalinikum-ložisko Kolárske (Cajla). Ložisko Sb rúd leží v produktívnej zóne pezinsko-perneckého kryštalinika so starším pyritovým zrudnením. Ide o zvrásnené staropaleozoické metamorfované horniny, hlavne bázické metapyroklastiká so zvýšeným obsahom organickej hmoty a pyritu.Ložisko je viazané na mohutnú tektonickú zónu SZ-JV smeru. Telesá antimonitových rúd nepravidelného tvaru a mocnosti sa vyskytujú v podloží a nadloží tejto zóny a hlavne pri povrchu, kde sú spojené do jednej polohy s mocnosťou až 40 m.Ložisko bolo otvorené niekoľkými štôlňami. Mineralizácia vznikla v 3.prínos.periódach: 1.kremeň-pyrit-arzenopyritová, 2.antimonit-karbonát-kremenná, 3.antimonit-kermezitová. Antimonit vytvára celistvé až jemne zrnité agregáty. Lokálne sa nachádzali biele zrnité agregáty rýdzeho antimónu. Z mineralogického hľadiska je ložisko preslávené výskytom primárneho kermezitu, ktorý je považovaný za najkrajší na svete. V oxidačnej zóne sa nachádza hlavne limonit, senarmontit, malachit, valentinit.