Skriňa č. 17

1. Siderit, barit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Drnava, Malý vrch, žila Štefan – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 1.

Pre oblasť Úhorná-Krásnohorské Podhradie-Drnava je typický SV-JZ priebeh nielen litologických a tektonických prvkov, ale aj žilných ložísk. Na geolog.stavbe sa zučastňujú hlavne sedimentárno-vulkanogénne horniny staršieho paleozoika. Priaznivým faktorom pre vývoj žíl je vhodné litologické prostredie – metapsamity a fylity flyšového vývoja. Minerálna výplň žíl sa lokálne mení, prevláda kremeňový vývoj s podradným zastúpením Fe karbonátov a sulfidov s pribúdaním pyrotitu (Kríž) a arzenopyritu(ž. Katarína), ale aj turmalínu.Centrálna časť je najbohatšia na siderit a sulfidy. Žily Kríž a Kompas I. sa vyznačujú bohatou prítomnosťou pyritu. Pre žily v oblasti Krásnohorského Podhradia je charakteristická prítomnosť baritu v asociácii so sideritom a sulfidmi. Baritové žily (Jozef, Emil, Vida, Štefan, Piatkový potok, Západná obsahujú málo sideritu, zriedkavý je kremeň, hematit-spekularit, pyrit, chalkopyrit, cinnabarit, akcesorický bornit, chalkozín a covellit. Sideritovo-baritové žily (Anton, Chrasť) majú podobnú mineralizáciu, prevláda v nich siderit.Na žile Anton je prítomný aj magnetit. Severné pásmo žíl (Veľký vrch, Pipitka, Zelený kameň) má charakter sideritovo-kremeňovo-sulfidických žíl. Častý je chalkopyrit, pyrit, tetraedrit, pyrotit, arzenopyrit, markazit, akcesoricky bournonit, Bi jamesonit, rýdzi Bi, rýdze Au v sulfidoch.V tomto žilnom poli možno veľmi dobre pozorovať zonálnosť mineralizácie. Periférne žily sú pri povrchu čisto baritové, smerom na S prechádzajú do sideritovo-baritových a potom do sideritovo-sulfidických.

2. Hematit-spekularit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Drnava, Malý vrch, žila Chrasť – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 2.

Pre oblasť Úhorná-Krásnohorské Podhradie-Drnava je typický SV-JZ priebeh nielen litologických a tektonických prvkov, ale aj žilných ložísk. Na geolog.stavbe sa zučastňujú hlavne sedimentárno-vulkanogénne horniny staršieho paleozoika. Priaznivým faktorom pre vývoj žíl je vhodné litologické prostredie – metapsamity a fylity flyšového vývoja. Minerálna výplň žíl sa lokálne mení, prevláda kremeňový vývoj s podradným zastúpením Fe karbonátov a sulfidov s pribúdaním pyrotitu (Kríž) a arzenopyritu(ž. Katarína), ale aj turmalínu.Centrálna časť je najbohatšia na siderit a sulfidy. Žily Kríž a Kompas I. sa vyznačujú bohatou prítomnosťou pyritu. Pre žily v oblasti Krásnohorského Podhradia je charakteristická prítomnosť baritu v asociácii so sideritom a sulfidmi. Baritové žily (Jozef, Emil, Vida, Štefan, Piatkový potok, Západná obsahujú málo sideritu, zriedkavý je kremeň, hematit-spekularit, pyrit, chalkopyrit, cinnabarit, akcesorický bornit, chalkozín a covellit. Sideritovo-baritové žily (Anton, Chrasť) majú podobnú mineralizáciu, prevláda v nich siderit.Na žile Anton je prítomný aj magnetit. Severné pásmo žíl (Veľký vrch, Pipitka, Zelený kameň) má charakter sideritovo-kremeňovo-sulfidických žíl. Častý je chalkopyrit, pyrit, tetraedrit, pyrotit, arzenopyrit, markazit, akcesoricky bournonit, Bi jamesonit, rýdzi Bi, rýdze Au v sulfidoch.V tomto žilnom poli možno veľmi dobre pozorovať zonálnosť mineralizácie. Periférne žily sú pri povrchu čisto baritové, smerom na S prechádzajú do sideritovo-baritových a potom do sideritovo-sulfidických.

3. Limonit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Drnava, Malý vrch, žila Štefan – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 3.

Pre oblasť Úhorná-Krásnohorské Podhradie-Drnava je typický SV-JZ priebeh nielen litologických a tektonických prvkov, ale aj žilných ložísk. Na geolog.stavbe sa zučastňujú hlavne sedimentárno-vulkanogénne horniny staršieho paleozoika. Priaznivým faktorom pre vývoj žíl je vhodné litologické prostredie – metapsamity a fylity flyšového vývoja. Minerálna výplň žíl sa lokálne mení, prevláda kremeňový vývoj s podradným zastúpením Fe karbonátov a sulfidov s pribúdaním pyrotitu (Kríž) a arzenopyritu(ž. Katarína), ale aj turmalínu.Centrálna časť je najbohatšia na siderit a sulfidy. Žily Kríž a Kompas I. sa vyznačujú bohatou prítomnosťou pyritu. Pre žily v oblasti Krásnohorského Podhradia je charakteristická prítomnosť baritu v asociácii so sideritom a sulfidmi. Baritové žily (Jozef, Emil, Vida, Štefan, Piatkový potok, Západná obsahujú málo sideritu, zriedkavý je kremeň, hematit-spekularit, pyrit, chalkopyrit, cinnabarit, akcesorický bornit, chalkozín a covellit. Sideritovo-baritové žily (Anton, Chrasť) majú podobnú mineralizáciu, prevláda v nich siderit.Na žile Anton je prítomný aj magnetit. Severné pásmo žíl (Veľký vrch, Pipitka, Zelený kameň) má charakter sideritovo-kremeňovo-sulfidických žíl. Častý je chalkopyrit, pyrit, tetraedrit, pyrotit, arzenopyrit, markazit, akcesoricky bournonit, Bi jamesonit, rýdzi Bi, rýdze Au v sulfidoch.V tomto žilnom poli možno veľmi dobre pozorovať zonálnosť mineralizácie. Periférne žily sú pri povrchu čisto baritové, smerom na S prechádzajú do sideritovo-baritových a potom do sideritovo-sulfidických.

4. Siderit, kremeň, hematit-spekularit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Drnava – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 4.

Pre oblasť Úhorná-Krásnohorské Podhradie-Drnava je typický SV-JZ priebeh nielen litologických a tektonických prvkov, ale aj žilných ložísk. Na geolog.stavbe sa zučastňujú hlavne sedimentárno-vulkanogénne horniny staršieho paleozoika. Priaznivým faktorom pre vývoj žíl je vhodné litologické prostredie – metapsamity a fylity flyšového vývoja. Minerálna výplň žíl sa lokálne mení, prevláda kremeňový vývoj s podradným zastúpením Fe karbonátov a sulfidov s pribúdaním pyrotitu (Kríž) a arzenopyritu(ž. Katarína), ale aj turmalínu.Centrálna časť je najbohatšia na siderit a sulfidy. Žily Kríž a Kompas I. sa vyznačujú bohatou prítomnosťou pyritu. Pre žily v oblasti Krásnohorského Podhradia je charakteristická prítomnosť baritu v asociácii so sideritom a sulfidmi. Baritové žily (Jozef, Emil, Vida, Štefan, Piatkový potok, Západná obsahujú málo sideritu, zriedkavý je kremeň, hematit-spekularit, pyrit, chalkopyrit, cinnabarit, akcesorický bornit, chalkozín a covellit. Sideritovo-baritové žily (Anton, Chrasť) majú podobnú mineralizáciu, prevláda v nich siderit.Na žile Anton je prítomný aj magnetit. Severné pásmo žíl (Veľký vrch, Pipitka, Zelený kameň) má charakter sideritovo-kremeňovo-sulfidických žíl. Častý je chalkopyrit, pyrit, tetraedrit, pyrotit, arzenopyrit, markazit, akcesoricky bournonit, Bi jamesonit, rýdzi Bi, rýdze Au v sulfidoch.V tomto žilnom poli možno veľmi dobre pozorovať zonálnosť mineralizácie. Periférne žily sú pri povrchu čisto baritové, smerom na S prechádzajú do sideritovo-baritových a potom do sideritovo-sulfidických.

5. Hematit-spekularit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Drnava – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 5.

Pre oblasť Úhorná-Krásnohorské Podhradie-Drnava je typický SV-JZ priebeh nielen litologických a tektonických prvkov, ale aj žilných ložísk. Na geolog.stavbe sa zučastňujú hlavne sedimentárno-vulkanogénne horniny staršieho paleozoika. Priaznivým faktorom pre vývoj žíl je vhodné litologické prostredie – metapsamity a fylity flyšového vývoja. Minerálna výplň žíl sa lokálne mení, prevláda kremeňový vývoj s podradným zastúpením Fe karbonátov a sulfidov s pribúdaním pyrotitu (Kríž) a arzenopyritu(ž. Katarína), ale aj turmalínu.Centrálna časť je najbohatšia na siderit a sulfidy. Žily Kríž a Kompas I. sa vyznačujú bohatou prítomnosťou pyritu. Pre žily v oblasti Krásnohorského Podhradia je charakteristická prítomnosť baritu v asociácii so sideritom a sulfidmi. Baritové žily (Jozef, Emil, Vida, Štefan, Piatkový potok, Západná obsahujú málo sideritu, zriedkavý je kremeň, hematit-spekularit, pyrit, chalkopyrit, cinnabarit, akcesorický bornit, chalkozín a covellit. Sideritovo-baritové žily (Anton, Chrasť) majú podobnú mineralizáciu, prevláda v nich siderit.Na žile Anton je prítomný aj magnetit. Severné pásmo žíl (Veľký vrch, Pipitka, Zelený kameň) má charakter sideritovo-kremeňovo-sulfidických žíl. Častý je chalkopyrit, pyrit, tetraedrit, pyrotit, arzenopyrit, markazit, akcesoricky bournonit, Bi jamesonit, rýdzi Bi, rýdze Au v sulfidoch.V tomto žilnom poli možno veľmi dobre pozorovať zonálnosť mineralizácie. Periférne žily sú pri povrchu čisto baritové, smerom na S prechádzajú do sideritovo-baritových a potom do sideritovo-sulfidických.

6. Hematit-spekularit,siderit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Drnava, Malý vrch – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 6.

Pre oblasť Úhorná-Krásnohorské Podhradie-Drnava je typický SV-JZ priebeh nielen litologických a tektonických prvkov, ale aj žilných ložísk. Na geolog.stavbe sa zučastňujú hlavne sedimentárno-vulkanogénne horniny staršieho paleozoika. Priaznivým faktorom pre vývoj žíl je vhodné litologické prostredie – metapsamity a fylity flyšového vývoja. Minerálna výplň žíl sa lokálne mení, prevláda kremeňový vývoj s podradným zastúpením Fe karbonátov a sulfidov s pribúdaním pyrotitu (Kríž) a arzenopyritu(ž. Katarína), ale aj turmalínu.Centrálna časť je najbohatšia na siderit a sulfidy. Žily Kríž a Kompas I. sa vyznačujú bohatou prítomnosťou pyritu. Pre žily v oblasti Krásnohorského Podhradia je charakteristická prítomnosť baritu v asociácii so sideritom a sulfidmi. Baritové žily (Jozef, Emil, Vida, Štefan, Piatkový potok, Západná obsahujú málo sideritu, zriedkavý je kremeň, hematit-spekularit, pyrit, chalkopyrit, cinnabarit, akcesorický bornit, chalkozín a covellit. Sideritovo-baritové žily (Anton, Chrasť) majú podobnú mineralizáciu, prevláda v nich siderit.Na žile Anton je prítomný aj magnetit. Severné pásmo žíl (Veľký vrch, Pipitka, Zelený kameň) má charakter sideritovo-kremeňovo-sulfidických žíl. Častý je chalkopyrit, pyrit, tetraedrit, pyrotit, arzenopyrit, markazit, akcesoricky bournonit, Bi jamesonit, rýdzi Bi, rýdze Au v sulfidoch.V tomto žilnom poli možno veľmi dobre pozorovať zonálnosť mineralizácie. Periférne žily sú pri povrchu čisto baritové, smerom na S prechádzajú do sideritovo-baritových a potom do sideritovo-sulfidických.

7. Siderit, chalkopyrit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Jedľovec (Fichtenhűbel) – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 7.

Ložisková oblasť Smolnícka Huta-Jedľovec-Humel-Trochanka je priestorovo dosť obmedzená. Dĺžka pruhu so žilami je iba 11 km. Ložisková oblasť Jedľovc (Fichtenhűbel, Smrekový vrch) sa vyznačuje niekoľkými paralelnými rudnými žilami tvoriacimi vejárovitý mohutný žilník. Zrudnenie má tvar rudných stĺpov a šošoviek. V ložiskovom území sú žily Kornélia, Konštancia, Krištof, Michal I., Michal II., Daniel I., Daniel II. a vo V časti žila Pavol a Kobaltová žila. Žily ležia vo flyšovom súvrství (metapsamity v striedaní s fylitmi). Žily ležia na významných smerných vrásovo-prešmykových líniách. Rudná výplň žíl je mineralogicky veľmi pestrá. Hlavným minerálom je hrubokryštalický siderit, v ktorom sú nerovnomerne rozmiestnené sulfidy (chalkopyrit, pyrit, tetraedrit, arzenopyrit, pyrotit, sulfosoli Bi) škálu minerálov dopĺňa kremeň. Táto lož.oblasť patrí k najvýznamnejším rudným oblastiam SGR so starou baníckou tradíciou.

8. Siderit, kremeň, chalkopyrit, kobellit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Jedľovec (Fichtenhűbel), žila Daniel – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 8.

Ložisková oblasť Smolnícka Huta-Jedľovec-Humel-Trochanka je priestorovo dosť obmedzená. Dĺžka pruhu so žilami je iba 11 km. Ložisková oblasť Jedľovc (Fichtenhűbel, Smrekový vrch) sa vyznačuje niekoľkými paralelnými rudnými žilami tvoriacimi vejárovitý mohutný žilník. Zrudnenie má tvar rudných stĺpov a šošoviek. V ložiskovom území sú žily Kornélia, Konštancia, Krištof, Michal I., Michal II., Daniel I., Daniel II. a vo V časti žila Pavol a Kobaltová žila. Žily ležia vo flyšovom súvrství (metapsamity v striedaní s fylitmi). Žily ležia na významných smerných vrásovo-prešmykových líniách. Rudná výplň žíl je mineralogicky veľmi pestrá. Hlavným minerálom je hrubokryštalický siderit, v ktorom sú nerovnomerne rozmiestnené sulfidy (chalkopyrit, pyrit, tetraedrit, arzenopyrit, pyrotit, sulfosoli Bi) škálu minerálov dopĺňa kremeň. Táto lož.oblasť patrí k najvýznamnejším rudným oblastiam SGR so starou baníckou tradíciou.

9. Siderit, kremeň, chalkopyrit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Jedľovec (Fichtenhűbel) – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 9.

Ložisková oblasť Smolnícka Huta-Jedľovec-Humel-Trochanka je priestorovo dosť obmedzená. Dĺžka pruhu so žilami je iba 11 km. Ložisková oblasť Jedľovc (Fichtenhűbel, Smrekový vrch) sa vyznačuje niekoľkými paralelnými rudnými žilami tvoriacimi vejárovitý mohutný žilník. Zrudnenie má tvar rudných stĺpov a šošoviek. V ložiskovom území sú žily Kornélia, Konštancia, Krištof, Michal I., Michal II., Daniel I., Daniel II. a vo V časti žila Pavol a Kobaltová žila. Žily ležia vo flyšovom súvrství (metapsamity v striedaní s fylitmi). Žily ležia na významných smerných vrásovo-prešmykových líniách. Rudná výplň žíl je mineralogicky veľmi pestrá. Hlavným minerálom je hrubokryštalický siderit, v ktorom sú nerovnomerne rozmiestnené sulfidy (chalkopyrit, pyrit, tetraedrit, arzenopyrit, pyrotit, sulfosoli Bi) škálu minerálov dopĺňa kremeň. Táto lož.oblasť patrí k najvýznamnejším rudným oblastiam SGR so starou baníckou tradíciou.

10. Kremeň, siderit, pyrit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Vyšný Medzev, žila Humel – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 10.

Humelské žilné pásmo naväzuje na jedľovecké pásmo. Žila Humel sa nachádza v doline Humel 6 km od Medzeva. Ložisko je šošovkovité a porušujú ho priečne zlomy. Textúra rudy je prevažne masívna s hrubokryštalickým až strednokr.sideritom a mladšími sulfidickými minerálmi v podobe žiliek a zhlukov.Mineralizácia ložiska: siderit, kremeň, pyrit, arzenopyrit, chalkopyrit, tetraedrit, sfalerit, galenit, pyrotit, markazit, magnetit, hematit, chlorit, kalcit, minerály Bi. Zo sekundárnych minerálov sú prítomné limonit, malachit, azurit, covellit, chalkozín, kuprit, tenorit a rýdza Cu. Sideritový typ rudy je najhojnejší v strednej časti žily (kremeňovo-sideritovo-sulfidickáruda) a smerom na V prechádza do takmer čisto kremeňovej výplne.

11. Siderit, chalkopyrit, pyrit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Vyšný Medzev, žila Humel – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 11.

Humelské žilné pásmo naväzuje na jedľovecké pásmo. Žila Humel sa nachádza v doline Humel 6 km od Medzeva. Ložisko je šošovkovité a porušujú ho priečne zlomy. Textúra rudy je prevažne masívna s hrubokryštalickým až strednokr.sideritom a mladšími sulfidickými minerálmi v podobe žiliek a zhlukov.Mineralizácia ložiska: siderit, kremeň, pyrit, arzenopyrit, chalkopyrit, tetraedrit, sfalerit, galenit, pyrotit, markazit, magnetit, hematit, chlorit, kalcit, minerály Bi. Zo sekundárnych minerálov sú prítomné limonit, malachit, azurit, covellit, chalkozín, kuprit, tenorit a rýdza Cu. Sideritový typ rudy je najhojnejší v strednej časti žily (kremeňovo-sideritovo-sulfidickáruda) a smerom na V prechádza do takmer čisto kremeňovej výplne.

12. Siderit, chalkopyrit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nižný Medzev – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 12.

Oblasť Štós-Medzev-Poproč je tvorená fylitickými komplexami staršieho paleozoika, v ktorých je vývoj žíl nepravidelný, šošovkovitý. Oblasť je súčasťou medzevského príkrovu. Rudné žily, ktoré sa vyskytujú v pásme sú väčšinou V pokračovaním z oblasti Krásn.Podhradie-Úhorná-Kotlinec. Najvýznamnejšia je žilná štruktúra Lucia a žilný ťah Štósky vrch. Lucianska žilná štruktúra sa vyznačuje šošovkovitým vývojom a iba V časti žilnej štrukt. Lucia obsahovali významnejšie lažiská (Rúfus, Fortuna, Michal, Lucia). Žilnú výplň tvoril hrubozrnný siderit s menlivým zastúpením kremeňa a sulfidov. Chalkopyrit a tatraedrit sa vyskytovali aj vo väčších zhlukoch. Bežným minerálom bol pyrit, lokálne arzenopyrit, pyrotit, markazit, sfalerit, galenit, bournonit, sulfosoly Bi, Pb. Ďalej sa na žile nachádza ankerit, albit, chlorit, sericit, turmalín. V ložisku Rúfus sa okrem sideritu pomerne často nachádza magnetit, hematit a ankerit. Sulfidy sú zriedkavejšie. Cinabarit, antimonit s berthieritom, Hg-tetraedritom, rýdzou Hg a jamesonitom sa vyskytovali vo vrchnej.častiach ložiska Rúfus. Oxidačné minerály: limonit, goethit, hematit, malachit, azurit, covellit, annabergit, oxidy Mn, sírany Fe.

13. Siderit, hematit, cinabarit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Lucia baňa, žila Rúfus – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 13.

Oblasť Štós-Medzev-Poproč je tvorená fylitickými komplexami staršieho paleozoika, v ktorých je vývoj žíl nepravidelný, šošovkovitý. Oblasť je súčasťou medzevského príkrovu. Rudné žily, ktoré sa vyskytujú v pásme sú väčšinou V pokračovaním z oblasti Krásn.Podhradie-Úhorná-Kotlinec. Najvýznamnejšia je žilná štruktúra Lucia a žilný ťah Štósky vrch. Lucianska žilná štruktúra sa vyznačuje šošovkovitým vývojom a iba V časti žilnej štrukt. Lucia obsahovali významnejšie lažiská (Rúfus, Fortuna, Michal, Lucia). Žilnú výplň tvoril hrubozrnný siderit s menlivým zastúpením kremeňa a sulfidov. Chalkopyrit a tatraedrit sa vyskytovali aj vo väčších zhlukoch. Bežným minerálom bol pyrit, lokálne arzenopyrit, pyrotit, markazit, sfalerit, galenit, bournonit, sulfosoly Bi, Pb. Ďalej sa na žile nachádza ankerit, albit, chlorit, sericit, turmalín. V ložisku Rúfus sa okrem sideritu pomerne často nachádza magnetit, hematit a ankerit. Sulfidy sú zriedkavejšie. Cinabarit, antimonit s berthieritom, Hg-tetraedritom, rýdzou Hg a jamesonitom sa vyskytovali vo vrchnej.častiach ložiska Rúfus. Oxidačné minerály: limonit, goethit, hematit, malachit, azurit, covellit, annabergit, oxidy Mn, sírany Fe.

14. Siderit, chalkopyrit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Poproč, žila Fortuna – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 14.

Oblasť Štós-Medzev-Poproč je tvorená fylitickými komplexami staršieho paleozoika, v ktorých je vývoj žíl nepravidelný, šošovkovitý. Oblasť je súčasťou medzevského príkrovu. Rudné žily, ktoré sa vyskytujú v pásme sú väčšinou V pokračovaním z oblasti Krásn.Podhradie-Úhorná-Kotlinec. Najvýznamnejšia je žilná štruktúra Lucia a žilný ťah Štósky vrch. Lucianska žilná štruktúra sa vyznačuje šošovkovitým vývojom a iba V časti žilnej štrukt. Lucia obsahovali významnejšie lažiská (Rúfus, Fortuna, Michal, Lucia). Žilnú výplň tvoril hrubozrnný siderit s menlivým zastúpením kremeňa a sulfidov. Chalkopyrit a tatraedrit sa vyskytovali aj vo väčších zhlukoch. Bežným minerálom bol pyrit, lokálne arzenopyrit, pyrotit, markazit, sfalerit, galenit, bournonit, sulfosoly Bi, Pb. Ďalej sa na žile nachádza ankerit, albit, chlorit, sericit, turmalín. V ložisku Rúfus sa okrem sideritu pomerne často nachádza magnetit, hematit a ankerit. Sulfidy sú zriedkavejšie. Cinabarit, antimonit s berthieritom, Hg-tetraedritom, rýdzou Hg a jamesonitom sa vyskytovali vo vrchnej.častiach ložiska Rúfus. Oxidačné minerály: limonit, goethit, hematit, malachit, azurit, covellit, annabergit, oxidy Mn, sírany Fe.

15. Siderit, kremeň, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Smolnická Huta, žila Mária Snežná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 15.

Žilný systém Mária Snežná pomenúva niekoľko žíl (5-7), ležiacich asi 1 km J od doliny Smolnicého potoka a je na významnej smernej tektonickej línii, ktorá pokračuje na V od oblasti Alviniho prameňa. Smerná dĺžka ťahu je 3-3,5 km a šírka 300 m. Rudné telesá sú šošovkovité rozličnej mocnosti. Minerálna výplň žíl je prevažne sideritovo-kremeňová, málo je pyrotitu, chalkopyritu a pyritu.

16. Kremeň, siderit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nižný Medzev, žila Andreas – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 16.

Žila leží asi 300 m na V od Medzeva v chloriticko-sericitických fylitoch. Koncom 19.stor. sa tu ťažila sideritová ruda z kremeňovo-sideritovej žily mocnej 2 m. Okrem sideritu a kremeňa je prítomný chalkopyrit, pyrit, tetraedrit a zhluky albitu.

17. Siderit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Nižný Medzev, žila Andreas – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 17.

Žila leží asi 300 m na V od Medzeva v chloriticko-sericitických fylitoch. Koncom 19.stor. sa tu ťažila sideritová ruda z kremeňovo-sideritovej žily mocnej 2 m. Okrem sideritu a kremeňa je prítomný chalkopyrit, pyrit, tetraedrit a zhluky albitu.

18. Limonit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dolný Hrádok – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 18.

Rudné žily tejto časti gemerika (oblasť Železník-Štítnik) sa od žíl v ostatnom gemeriku zásadne odlišujú. Sú krátke (50-300 m), majú malý hĺbkový dosah, veľmi nepravidelnú morfológiu žilného telesa a tektonicky sú značne porušené. Pre takmer všetky je typické, že ich vrchná časť je premenená na limonitový gosan s reliktmi pôvodného ankeritu a sideritu. Asociácia kremeň, ankerit, hematit-spekularit je charakteristická pre väčšinu žíl. V primárnej rudnej výplni žíl je celkove málo sulfidov. Iba niektoré žily majú minerálne pestrú asociáciu, ale tie sú väčšinou v horninách staršieho paleozoika. Pre celú oblasť je prízančné veľmi silné tektonické porušenie. Rudné žily v oblasti Hrádku (Hlavná, Prostredná, Spoločná, Ručná) sú limonitové (s obsahom Mn) v zlepencoch a kremencoch mladšieho paleozoika s dvomi typmi mineralizácie: stratiformné ankerity a žilné siderity.

19. Limonit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dolný Hrádok – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 19.

Rudné žily tejto časti gemerika (oblasť Železník-Štítnik) sa od žíl v ostatnom gemeriku zásadne odlišujú. Sú krátke (50-300 m), majú malý hĺbkový dosah, veľmi nepravidelnú morfológiu žilného telesa a tektonicky sú značne porušené. Pre takmer všetky je typické, že ich vrchná časť je premenená na limonitový gosan s reliktmi pôvodného ankeritu a sideritu. Asociácia kremeň, ankerit, hematit-spekularit je charakteristická pre väčšinu žíl. V primárnej rudnej výplni žíl je celkove málo sulfidov. Iba niektoré žily majú minerálne pestrú asociáciu, ale tie sú väčšinou v horninách staršieho paleozoika. Pre celú oblasť je prízančné veľmi silné tektonické porušenie. Rudné žily v oblasti Hrádku (Hlavná, Prostredná, Spoločná, Ručná) sú limonitové (s obsahom Mn) v zlepencoch a kremencoch mladšieho paleozoika s dvomi typmi mineralizácie: stratiformné ankerity a žilné siderity.

20. Limonit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dolný Hrádok – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 20.

Rudné žily tejto časti gemerika (oblasť Železník-Štítnik) sa od žíl v ostatnom gemeriku zásadne odlišujú. Sú krátke (50-300 m), majú malý hĺbkový dosah, veľmi nepravidelnú morfológiu žilného telesa a tektonicky sú značne porušené. Pre takmer všetky je typické, že ich vrchná časť je premenená na limonitový gosan s reliktmi pôvodného ankeritu a sideritu. Asociácia kremeň, ankerit, hematit-spekularit je charakteristická pre väčšinu žíl. V primárnej rudnej výplni žíl je celkove málo sulfidov. Iba niektoré žily majú minerálne pestrú asociáciu, ale tie sú väčšinou v horninách staršieho paleozoika. Pre celú oblasť je prízančné veľmi silné tektonické porušenie. Rudné žily v oblasti Hrádku (Hlavná, Prostredná, Spoločná, Ručná) sú limonitové (s obsahom Mn) v zlepencoch a kremencoch mladšieho paleozoika s dvomi typmi mineralizácie: stratiformné ankerity a žilné siderity.

21. Limonit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dolný Hrádok, žila Hlavná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 21.

Rudné žily tejto časti gemerika (oblasť Železník-Štítnik) sa od žíl v ostatnom gemeriku zásadne odlišujú. Sú krátke (50-300 m), majú malý hĺbkový dosah, veľmi nepravidelnú morfológiu žilného telesa a tektonicky sú značne porušené. Pre takmer všetky je typické, že ich vrchná časť je premenená na limonitový gosan s reliktmi pôvodného ankeritu a sideritu. Asociácia kremeň, ankerit, hematit-spekularit je charakteristická pre väčšinu žíl. V primárnej rudnej výplni žíl je celkove málo sulfidov. Iba niektoré žily majú minerálne pestrú asociáciu, ale tie sú väčšinou v horninách staršieho paleozoika. Pre celú oblasť je prízančné veľmi silné tektonické porušenie. Rudné žily v oblasti Hrádku (Hlavná, Prostredná, Spoločná, Ručná) sú limonitové (s obsahom Mn) v zlepencoch a kremencoch mladšieho paleozoika s dvomi typmi mineralizácie: stratiformné ankerity a žilné siderity.

22. Siderit, kremeň, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Štítnik – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 17, por.číslo vzorky: 22.

Rudné žily tejto časti gemerika (oblasť Železník-Štítnik) sa od žíl v ostatnom gemeriku zásadne odlišujú. Sú krátke (50-300 m), majú malý hĺbkový dosah, veľmi nepravidelnú morfológiu žilného telesa a tektonicky sú značne porušené. Pre takmer všetky je typické, že ich vrchná časť je premenená na limonitový gosan s reliktmi pôvodného ankeritu a sideritu. Asociácia kremeň, ankerit, hematit-spekularit je charakteristická pre väčšinu žíl. V primárnej rudnej výplni žíl je celkove málo sulfidov. Iba niektoré žily majú minerálne pestrú asociáciu, ale tie sú väčšinou v horninách staršieho paleozoika. Pre celú oblasť je prízančné veľmi silné tektonické porušenie. Rudné žily v oblasti Hrádku (Hlavná, Prostredná, Spoločná, Ručná) sú limonitové (s obsahom Mn) v zlepencoch a kremencoch mladšieho paleozoika s dvomi typmi mineralizácie: stratiformné ankerity a žilné siderity.