Skriňa č. 16

1. Siderit, kremeň, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 1.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

2. Magnetit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rakovnica, žila Mních – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 2.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

3. Siderit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Štefan – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 3.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

4. Siderit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rudná, žila Bernardi – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 4.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

5. Siderit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Sadlovský – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 5.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

6. Limonit, hematit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rudná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 6.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

7. Magnetit, siderit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rudná, žila Bernardi – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 7.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

8. Kremeň, siderit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Mária – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 8.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

9. Malachit, azurit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Mária – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 9.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

10. Tetraedrit, siderit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Mária – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 10.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

11. Tetraedrit, siderit, pyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Mária – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 11.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

12. Pyrit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Mária – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 12.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

13. Pyrit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Mária – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 13.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

14. Limonit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Mária – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 14.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

15. Siderit, kremeň, albit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rudná, žila Bernardi – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 15.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

16. Kremeň, siderit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Mária – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 16.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

17. Siderit, tetraedrit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, Rákoš – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 17.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

18. Siderit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Štefan – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 18.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

19. Tetraedrit, chalkopyrit, kremeň, malachit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, Rákoš – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 19.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

20. Siderit, kremeň, pyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava – Nadabulá – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 20.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

21. Limonit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 21.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

22. Siderit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Štefan – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 22.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

23. Siderit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Strieborná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 23.

Žilná štruktúra bola objavená nafáraním v prekope začiatkom roku 1981 na úrovni 13.obz. bane Mária pri vyhľadávacom prieskume. Pre vysoký obsah Ag v rude bola pomenovaná – Strieborná. Minerálna paragenéza Striebornej žily sa mierne odlišuje od žily Mária, je však v celkovej zhode s paragenézou a sukcesiou mineralizácie rožňavského rud.rajónu.Okrem primárnych minerálov sa nachádza annabergit, covellit,goethit, kaolinit, sadrovec a rýdza Cu. Ag sa viaže na kryštálovú mriežku tetraedritu.

24. Siderit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Strieborná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 24.

Žilná štruktúra bola objavená nafáraním v prekope začiatkom roku 1981 na úrovni 13.obz. bane Mária pri vyhľadávacom prieskume. Pre vysoký obsah Ag v rude bola pomenovaná – Strieborná. Minerálna paragenéza Striebornej žily sa mierne odlišuje od žily Mária, je však v celkovej zhode s paragenézou a sukcesiou mineralizácie rožňavského rud.rajónu.Okrem primárnych minerálov sa nachádza annabergit, covellit,goethit, kaolinit, sadrovec a rýdza Cu. Ag sa viaže na kryštálovú mriežku tetraedritu.

25. Limonit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, Rákoš, žila Ľudmila – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 25.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

26. Siderit, tetraedrit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Strieborná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 26.

Žilná štruktúra bola objavená nafáraním v prekope začiatkom roku 1981 na úrovni 13.obz. bane Mária pri vyhľadávacom prieskume. Pre vysoký obsah Ag v rude bola pomenovaná – Strieborná. Minerálna paragenéza Striebornej žily sa mierne odlišuje od žily Mária, je však v celkovej zhode s paragenézou a sukcesiou mineralizácie rožňavského rud.rajónu.Okrem primárnych minerálov sa nachádza annabergit, covellit,goethit, kaolinit, sadrovec a rýdza Cu. Ag sa viaže na kryštálovú mriežku tetraedritu.

27. Tetraedrit, siderit, kremeň, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Strieborná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 27.

Žilná štruktúra bola objavená nafáraním v prekope začiatkom roku 1981 na úrovni 13.obz. bane Mária pri vyhľadávacom prieskume. Pre vysoký obsah Ag v rude bola pomenovaná – Strieborná. Minerálna paragenéza Striebornej žily sa mierne odlišuje od žily Mária, je však v celkovej zhode s paragenézou a sukcesiou mineralizácie rožňavského rud.rajónu.Okrem primárnych minerálov sa nachádza annabergit, covellit,goethit, kaolinit, sadrovec a rýdza Cu. Ag sa viaže na kryštálovú mriežku tetraedritu.

28. Chalkopyrit, pyrit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, Rákoš, žila Ľudmila – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 28.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

29. Siderit, tetraedrit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Strieborná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 29.

Žilná štruktúra bola objavená nafáraním v prekope začiatkom roku 1981 na úrovni 13.obz. bane Mária pri vyhľadávacom prieskume. Pre vysoký obsah Ag v rude bola pomenovaná – Strieborná. Minerálna paragenéza Striebornej žily sa mierne odlišuje od žily Mária, je však v celkovej zhode s paragenézou a sukcesiou mineralizácie rožňavského rud.rajónu.Okrem primárnych minerálov sa nachádza annabergit, covellit,goethit, kaolinit, sadrovec a rýdza Cu. Ag sa viaže na kryštálovú mriežku tetraedritu.

30. Siderit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Sadlovský – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 30.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

31. Siderit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rakovnica, žila František – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 31.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.

32. Limonit, tetraedrit, kremeň, pyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Rožňava, žila Mária – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 16, por.číslo vzorky: 32.

Oblasť Turecká-Rožňava-Rákoš. Rožňavské rudné pole sa vyznačuje pomerne vysokou hustotou hydrotermálnych žilných ložísk s výskytom sideritovej formácie. Horniny masívu Tureckej, kde je sústredená podstatná časť žíl rožňavskej oblasti zastupujú porfyroidy. Sever.svah Tureckej a najspodnejšiu úroveň dosahu žíl tvoria fylitické komplexy a spodný pestrý vulkanický komplex so spodným rudonosným stratiformným horizontom. Južné úpätie svahu pozostáva zo zlepencov, pieskovcov a bridlíc mladšieho paleozoika.Väčšina žíl JV časti masívu Tureckej má SV-JZ smer, kým západne od rudnickej poruchy majú V-Z smer. V žilách rožňavského rudného rajónu prevláda siderit a kremeňovo-sulfidická mineralizácia je prítomná iba na niektorých žilách (Artúr-Terézia, Sadlovský, Štefan, Kliment, Augusta a Siedma žila). Charakteristická je prítomnosť tetraedritu a chalkopyritu v žile Mária, albitu v 6.Bernardi-Rudná a magnetit v žile Mních. Sukcesia minerálov:1.etapa sideritová (siderit, ankerit, kremeň, isté množstvo baritu, miestami na niektorých žilách aj albitová prínosová perióda), 2.etapa kremeňovo-sulfidická (kremeň-pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, pyrotit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit, sfalerit sprevádzané menším množstvom sideritu, ankeritu a kalcitu), 3.etapa antimonitová (kremeň, antimonit). Žily tvoria rudné stĺpy, smerom do hĺbky vyznievajú.