Skriňa č. 15

1. Chalkopyrit, kremeň, siderit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila S – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 1.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta. Žila S je nadložnou odžilkou Hrubej žily s mocnosťou max.3 m. Rudu tvorí kremeň, siderit, ankerit, chalkopyrit a tetraedrit.

2. Siderit, kremeň, ankerit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila S – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 2.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta. Žila S je nadložnou odžilkou Hrubej žily s mocnosťou max.3 m. Rudu tvorí kremeň, siderit, ankerit, chalkopyrit a tetraedrit.

3. Siderit, tetraedrit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila S – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 3.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta. Žila S je nadložnou odžilkou Hrubej žily s mocnosťou max.3 m. Rudu tvorí kremeň, siderit, ankerit, chalkopyrit a tetraedrit.

4. Siderit, kremeň, tetraedrit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila S – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 4.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta. Žila S je nadložnou odžilkou Hrubej žily s mocnosťou max.3 m. Rudu tvorí kremeň, siderit, ankerit, chalkopyrit a tetraedrit.

5. Siderit, kremeň, chalkopyrit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 5.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

6. Kremeň, siderit, chalkopyrit, tetraedrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila S – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 6.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta. Žila S je nadložnou odžilkou Hrubej žily s mocnosťou max.3 m. Rudu tvorí kremeň, siderit, ankerit, chalkopyrit a tetraedrit.

7. Siderit, hematit-spekularit, kremeň, pyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 7.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

8. Chalkopyrit, tetraedrit, siderit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 8.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

9. Siderit, chalkopyrit, pyrit, malachit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 9.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

10. Chalkopyrit, kremeň, tetraedrt, siderit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 10.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

11. Arzenopyrit, siderit, pyrit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá šachta Ferdinand – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 11.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

12. Chalkopyrit, kremeň, siderit, tetraedrit, pyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 12.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

13. Kremeň, siderit, tetraedrit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 13.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

14. Siderit, tetraedrit, chalkopyrit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky, žila Hrubá – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 14.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

15. Limonit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Slovinky – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 15.

Hlavnou žilou slovinského žilného pásma je žila Hrubá, ktorá patrí ku kremeňovo-sideritovo-sulfidickému až kremeňovo-sulfidickému typu žíl.Overený smerný dosah žily je 6,5 km a hĺbkový dosah 750 m.Hrubá žila vo vrchných častiach leží vo fylitických komplexoch, nižšie je viac očkatých metapelitov a vulkan.hornín spodného pestrého vulkan.komplexu. Minerálnu výplň žily tvorí siderit, kremeň, Fe dolomit, chalkopyrit a pyrit.Medzi zriedkavé minerály patria tetraedrit, Bi sulfosoli, arzenopyrit, hematit, sfalerit, galenit, antimonit, cinabarit, barit, rýdze Au, turmalín, albit, kalcit, chlorit,rutil, zo sekundárnych limonit, malachit, azurit, covellit, sadrovec, erytrit. Slovinské ložisko je otvorené dedičnou štôlňou Alžbeta.

16. Kremeň, siderit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Kojšova hoľa – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 15, por.číslo vzorky: 16.

Oblasť Mníšek nad Hnilcom-Prakovce-Perlová dolina-Kojšov je bohatá na rudné žily s veľmi pestrou mineralizáciou a starou baníckou tradíciou, ale ani jedna žila sa v ostatných rokoch neťažila, pretože žily sú silne tektonicky segmentované až deštruované, šošovkovité s veľmi premenlivou mocnosťou a rýchlou zmenou minerálnej výplne v smere aj sklone ložiska. Ide väčšinou o sideritové a sideritovo-sulfidické žily s cinabaritom.