Skriňa č. 11

1. Turmalín, kassiterit, arzenopyrit, löllingit, ložisko: Magmatogénna mineralizácia, hydrotermálno-greizenová a albitová mineralizácia, lokalita: Hnilec, Medvedí potok – Slovenská republika, poznámka: Sn-W a vzácnoprvkový typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 1.

Hnilecké cínonosné rudné pole budujú horniny staršieho paleozoika rakoveckého a kojšovského rpíkrovu.Cínové zrudnenie Sn ložiska Hnilec-Medvedí potok sa koncentruje v neveľkej,ale výraznej greizenizovanej čiastkovej elevácii granitu oválneho tvaru na SZ sklone tohto telesa, mimo jeho vrcholových častí. Výsledným produktom greizenizácie bolo zonálne usporiadanie jednotlivých typov metasomatitov Sn ložiska:1.zóna kremeňa (0,2-1,0m), 2.zóna rudných kremeňovo-sľudnatých greizenov (mocnosť 30m), 3.zóna albitizovaného granitu so šošovkami rudných greizenov, 4.zóna mikroklinizov.strednozrnného granitu.Sn má ako hlavný rudný prvok rastúci obsah smerom ku kontaktu. Minerálne a asociačné typy Sn mineralizácie: greizenový (masový), kasiteritovo-kremeňový (žilný), kasiteritovo-sulfidický (žilníkovo-impregnačný).

2. Turmalizovaný granit, ložisko: Magmatogénna mineralizácia, hydrotermálno-greizenová a albitová mineralizácia, lokalita: Hnilec, Medvedí potok – Slovenská republika, poznámka: Sn-W a vzácnoprvkový typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 2.

Hnilecké cínonosné rudné pole budujú horniny staršieho paleozoika rakoveckého a kojšovského rpíkrovu.Cínové zrudnenie Sn ložiska Hnilec-Medvedí potok sa koncentruje v neveľkej,ale výraznej greizenizovanej čiastkovej elevácii granitu oválneho tvaru na SZ sklone tohto telesa, mimo jeho vrcholových častí. Výsledným produktom greizenizácie bolo zonálne usporiadanie jednotlivých typov metasomatitov Sn ložiska:1.zóna kremeňa (0,2-1,0m), 2.zóna rudných kremeňovo-sľudnatých greizenov (mocnosť 30m), 3.zóna albitizovaného granitu so šošovkami rudných greizenov, 4.zóna mikroklinizov.strednozrnného granitu.Sn má ako hlavný rudný prvok rastúci obsah smerom ku kontaktu. Minerálne a asociačné typy Sn mineralizácie: greizenový (masový), kasiteritovo-kremeňový (žilný), kasiteritovo-sulfidický (žilníkovo-impregnačný).

3. Arzenopyrit, fluorit, ložisko: Magmatogénna mineralizácia, hydrotermálno-greizenová a albitová mineralizácia, lokalita: Hnilec, Medvedí potok – Slovenská republika, poznámka: Sn-W a vzácnoprvkový typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 3.

Hnilecké cínonosné rudné pole budujú horniny staršieho paleozoika rakoveckého a kojšovského rpíkrovu.Cínové zrudnenie Sn ložiska Hnilec-Medvedí potok sa koncentruje v neveľkej,ale výraznej greizenizovanej čiastkovej elevácii granitu oválneho tvaru na SZ sklone tohto telesa, mimo jeho vrcholových častí. Výsledným produktom greizenizácie bolo zonálne usporiadanie jednotlivých typov metasomatitov Sn ložiska:1.zóna kremeňa (0,2-1,0m), 2.zóna rudných kremeňovo-sľudnatých greizenov (mocnosť 30m), 3.zóna albitizovaného granitu so šošovkami rudných greizenov, 4.zóna mikroklinizov.strednozrnného granitu.Sn má ako hlavný rudný prvok rastúci obsah smerom ku kontaktu. Minerálne a asociačné typy Sn mineralizácie: greizenový (masový), kasiteritovo-kremeňový (žilný), kasiteritovo-sulfidický (žilníkovo-impregnačný).

4. Arzenopyrit, fluorit, ložisko: Magmatogénna mineralizácia, hydrotermálno-greizenová a albitová mineralizácia, lokalita: Hnilec, Medvedí potok – Slovenská republika, poznámka: Sn-W a vzácnoprvkový typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 4.

Hnilecké cínonosné rudné pole budujú horniny staršieho paleozoika rakoveckého a kojšovského rpíkrovu.Cínové zrudnenie Sn ložiska Hnilec-Medvedí potok sa koncentruje v neveľkej,ale výraznej greizenizovanej čiastkovej elevácii granitu oválneho tvaru na SZ sklone tohto telesa, mimo jeho vrcholových častí. Výsledným produktom greizenizácie bolo zonálne usporiadanie jednotlivých typov metasomatitov Sn ložiska:1.zóna kremeňa (0,2-1,0m), 2.zóna rudných kremeňovo-sľudnatých greizenov (mocnosť 30m), 3.zóna albitizovaného granitu so šošovkami rudných greizenov, 4.zóna mikroklinizov.strednozrnného granitu.Sn má ako hlavný rudný prvok rastúci obsah smerom ku kontaktu. Minerálne a asociačné typy Sn mineralizácie: greizenový (masový), kasiteritovo-kremeňový (žilný), kasiteritovo-sulfidický (žilníkovo-impregnačný).

5. Arzenopyrit, fluorit, ložisko: Magmatogénna mineralizácia, hydrotermálno-greizenová a albitová mineralizácia, lokalita: Hnilec, Medvedí potok – Slovenská republika, poznámka: Sn-W a vzácnoprvkový typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 5.

Hnilecké cínonosné rudné pole budujú horniny staršieho paleozoika rakoveckého a kojšovského rpíkrovu.Cínové zrudnenie Sn ložiska Hnilec-Medvedí potok sa koncentruje v neveľkej,ale výraznej greizenizovanej čiastkovej elevácii granitu oválneho tvaru na SZ sklone tohto telesa, mimo jeho vrcholových častí. Výsledným produktom greizenizácie bolo zonálne usporiadanie jednotlivých typov metasomatitov Sn ložiska:1.zóna kremeňa (0,2-1,0m), 2.zóna rudných kremeňovo-sľudnatých greizenov (mocnosť 30m), 3.zóna albitizovaného granitu so šošovkami rudných greizenov, 4.zóna mikroklinizov.strednozrnného granitu.Sn má ako hlavný rudný prvok rastúci obsah smerom ku kontaktu. Minerálne a asociačné typy Sn mineralizácie: greizenový (masový), kasiteritovo-kremeňový (žilný), kasiteritovo-sulfidický (žilníkovo-impregnačný).

6. Kremeň, siderit, chalkopyrit, malachit, limonit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná, Zemberg, štôlňa Dlhý vrch (Langenberg) – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 6.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

7. Kobaltit, gersdorffit, kremeň, ankerit, erytrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná, žila Terézia – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 7.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

8. Kremeň, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná, Zemberg, štôlňa Dlhý vrch (Langenberg) – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 8.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

9. Gersdorffit, azurit, ankerit, erytrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná, Zemberg – Slovenská republika, poznámka: Sideritivo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 9.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

10. Malachit, azurit, annabergit, limonit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná, Zemberg – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 10.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

11. Barit, hematit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná, Zemberg, štôlňa Dlhý vrch (Langenberg) – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 11.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

12. Gersdorffit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 12.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

13. Gersdorffit, annabergit, siderit, erytrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná, štôlňa Dedičná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 13.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

14. Kremeň, siderit, annabergit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 14.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

15. Gersdorffit, siderit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: Siderotovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 15.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

16. Kremeň, siderit, gersdorffit, nikelskutterudit, an, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 16.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

17. Gersdorffit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná, rudné pole Božia pomoc (Hilfe Gottes) – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 17.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

18. Arzenopyrit, ankerit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná, žila Amália – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 18.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

19. Skutterudit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 19.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

20. Siderit, gersdorffit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná, štôlňa Dedičná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 20.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

21. Kremeň, siderit, tetraedrit, chalkopyrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 21.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

22. Arzenopyrit, siderit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: Siderotovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 22.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

23. Kremeň, siderit, gersdorffit, nikelskutterudit, an, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 23.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

24. Siderit, ankerit, tetraedrit, gersdorfit, kremeň, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 24.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

25. Gersdorffit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 25.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

26. Nikelskutterudit, siderit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 26.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.

27. Siderit, kremeň, tetraedrit, annabergit, erytrit, ložisko: Metamorfno-hydrotermálna žilná mineralizácia, lokalita: Dobšiná – Slovenská republika, poznámka: Sideritovo-sulfidický typ mineralizácie, skriňa č.: 11, por.číslo vzorky: 27.

Dobšinský (Fe-Cu, Co,Ni) žilný systém. Žilné rudné ložiská hydrotermálneho pôvodu v Dobšinej vystupujú v rôznorodom litologickom prostredí. Parageneticky sú pestré a už v minulosti sa z nich významne ťažilo.Geologická stavba oblasti Dobšinej je charakteristická blízkosťou styku gemerika s veporikom v podobe známeho dobšinského tektonického polokna. V okolí Dobšinej sa do zložitého tektonického uzla zbiehajú všetky dôležité elementy gemerika,ako aj trosky silického príkrovu.Žilné hydrotermálne ložiská v okolí Dobšinej patria väčšinou do sideritovej formácie-hlavnou žilovinou je siderit, príp.ankerit + kremeňovo-sulfidická asociácia. Charakteristická je prítomnosť Ni-Co minerálov v žilách rulovo-amfibolitového komplexu. Rudný revír Zemberg má vyvinuté 3 hlavné žilné vedenia:Severná, Hlavná a Južná žila s minerálnou asociáciou siderit, ankerit, kremeň, sulfidy s hojnejším zastúpením Co-Ni minerálov.V menšej miere sú prítomné sideritovo-barytové žily s Cu-mineralizáciou.