Expozícia krasu – výber

Kalcit – priepasť pod Hajagošom

Kalcit – lom Včeláre

Aragonit – Podrečany

Dolomit – lom Jedľovec, Jelšava

Wettersteinský vápenec – lom Včeláre

Gutensteinský vápenec – Jasov

Dolomit – lom Trebejov

Sadrovec – Novoveská Huta

Gutensteinský vápenec – Demänovská dolina

Waxenecký vápenec – Drienovská jaskyňa

Hrotovitý škrab – dolina Miglinc, Jasovská planina

Priečny rez stalaktitom – Jasovská jaskyňa

Brká – Gombasecká jaskyňa

Stalaktit – Slovenský kras

Cibuľkovitý stalaktit – jaskyňa Domica

Hroznovitý stalaktit – Hrušovská jaskyňa

Stalagmit – Jasovská jaskyňa

Pozdĺžny rez stalagmitom – jaskyňa Milada

Priečny rez stalagmitom – Drienovská jaskyňa

Sintrová kôra – Drienovská jaskyňa

Koralit – Drienovská jaskyňa

Koralit – Baia Mare, Rumunsko

Heliktity z kalcitu – Hrušovská jaskyňa

Heliktity z aragonitu – Ochtinská aragonitová jaskyňa